Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
322
Всього праць
4006
Завантажень
5
Зап. на цитування
387049

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 82
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 938
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 521
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 80
061 Журналістика
Управління та адміністрування 698
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 401
081 - Право
Біологія 107
091 Біологія
Природничі науки 420
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 173
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 339
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 226
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини
Знайдено документів: 1
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Смоктій Кирило Вікторович АРХІТЕКТУРНІ РІШЕННЯ ДЛЯ СТВОРЕННЯ КОРПОРАТИВНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ПІД ЧАС ВИКОРИСТАННЯ СЕРЕДОВИЩА SHAREРOINT Смоктій, К.В. Смоктій, О.Д. Дніпропетровськ Вісник Академії митної служби України. Серія: технічні науки українська 2015 стаття 92
Розглянуто актуальність використання в інформаційному просторі підприємства спеціального програмного забезпечення і його окремих компонентів, що забезпечують організацію спільної роботи співробітників в інтернеті, систему єдиного пошуку інформації в корпоративних документах і інформаційних системах, створення ефективно функціонуючих веб-порталів, інтерфейсів для введення, відображення та аналізу інформації. Досліджено архітектурні рішення при створенні корпоративного інформаційного простору з використанням програмного забезпечення Sharepoint компанії Microsoft, розглянуто їхні особливості при розміщенні відповідних компонентів як на локальному, так і хмарному сервері, сформульовані рекомендації з вибору шаблону розміщення

Скопіюйте потрібний варіант цитування
1. Смоктій Кирило Вікторович АРХІТЕКТУРНІ РІШЕННЯ ДЛЯ СТВОРЕННЯ КОРПОРАТИВНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ПІД ЧАС ВИКОРИСТАННЯ СЕРЕДОВИЩА SHAREРOINT / Смоктій Кирило Вікторович. // Вісник Академії митної служби України. Серія: технічні науки. – 2015. С.
2. Смоктій Кирило Вікторович АРХІТЕКТУРНІ РІШЕННЯ ДЛЯ СТВОРЕННЯ КОРПОРАТИВНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ПІД ЧАС ВИКОРИСТАННЯ СЕРЕДОВИЩА SHAREРOINT / Смоктій Кирило Вікторович. // Вісник Академії митної служби України. Серія: технічні науки. – 2015. [Електронний ресурс]-режим доступу: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1021