Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
322
Всього праць
4006
Завантажень
5
Зап. на цитування
387066

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 82
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 938
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 521
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 80
061 Журналістика
Управління та адміністрування 698
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 401
081 - Право
Біологія 107
091 Біологія
Природничі науки 420
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 173
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 339
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 226
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини
Знайдено документів: 1
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Ротштейн Олександр Петрович Нечеткие когнитивные карты в анализе надежности систем Ротштейн А. П. немає Надежность російська 2019 стаття 103
У цій статті запропонован і продемонстрований на прикладі людино-машинної системи метод ранжирування факторів, що впливають на її надійність. В основу методу покладена формалізація причинно-наслідкових зв'язків «впливають фактори - надійність» у вигляді нечіткої когнітивної карти, тобто орієнтованого графа, вершини якого відповідають надійності системи і впливає чинникам, а зважені дуги відображають сили впливів факторів один на одного і на надійність системи. Запропонований метод можна розглядати як аналог ранжирування елементів системи по Бірнбаум в ймовірнісної теорії надійності. Можливими об'єктами застосування методу можуть бути складні системи з нечітко визначеною структурою, надійність яких значною мірою залежить від взаємопов'язаних факторів, що вимірюються експертно

Скопіюйте потрібний варіант цитування
1. Ротштейн Олександр Петрович Нечеткие когнитивные карты в анализе надежности систем / Ротштейн Олександр Петрович. // Надежность. – 2019. С.
2. Ротштейн Олександр Петрович Нечеткие когнитивные карты в анализе надежности систем / Ротштейн Олександр Петрович. // Надежность. – 2019. [Електронний ресурс]-режим доступу: https://www.researchgate.net/publication/338395812_Necetkie_kognitivnye_karty_v_analize_nadeznosti_s