Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Library Donnu
Всього науковців
306
Всього праць
3426
Завантажень
5
Зап. на цитування
145758
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 73
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 5
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 821
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 498
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 77
061 Журналістика
Управління та адміністрування 557
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 357
081 - Право
Біологія 83
091 Біологія
Природничі науки 413
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 148
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 191
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 1
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 194
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини
Знайдено документів: 1
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Атаманчук Зорина Асланівна Глобальні тенденції розвитку міжнародного туризму в структурі світового ринку послуг Атаманчук З.А. немає Бізнес Інформ українська 2020 стаття 78
У статті обґрунтовано підвищення ролі міжнародної торгівлі послугами як результат змін у технологіях, попиті та структурі світових трендів. Наведено існуючі системи класифікацій послуг. Висвітлено сучасні тенденції розвитку світового ринку послуг та визначено місце міжнародного туризму, як пріоритетної сфери економіки багатьох країн, що забезпечує левову частку сукупного національного доходу держав, стає напрямом міжнародної спеціалізації, сприяє всебічному стійкому економічному розвитку, соціальному залученню, зростанню зайнятості та подоланню бідності, ефективному використанню ресурсів, охороні навколишнього середовища, розвитку міжкультурних комунікацій, миру та безпеки, як важливих компонент суспільної взаємодії світового масштабу.

Скопіюйте потрібний варіант цитування
1. Атаманчук Зорина Асланівна Глобальні тенденції розвитку міжнародного туризму в структурі світового ринку послуг / Атаманчук Зорина Асланівна. // Бізнес Інформ. – 2020. С.
2. Атаманчук Зорина Асланівна Глобальні тенденції розвитку міжнародного туризму в структурі світового ринку послуг / Атаманчук Зорина Асланівна. // Бізнес Інформ. – 2020. [Електронний ресурс]-режим доступу: http://www.business-inform.net/article/?year=2020&abstract=2020_4_0_21_27