Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Library Donnu
Всього науковців
305
Всього праць
3400
Завантажень
5
Зап. на цитування
139194
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 73
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 5
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 821
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 487
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 77
061 Журналістика
Управління та адміністрування 555
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 357
081 - Право
Біологія 83
091 Біологія
Природничі науки 413
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 148
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 178
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 1
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 194
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини
Знайдено документів: 1
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Сегеда Сергій Андрійович Тенденції, особливості та чинники зовнішньоекономічної діяльності аграрно-продуктового виробництва в Україні Сегеда, С.А. немає Причорноморські економічні студії українська 2020 стаття 49
В статті обґрунтовано сировинну спрямованість українського експорту аграрно-продовольчих товарів, в першу чергу зернових та олійних культур. Виявлено значне зростання частки їх експорту по відношенню до загального виробництва в країні. Доведено, що основними причинами такого стану справ є як об’єктивні причини (кон’юнктура зовнішнього ринку, невідповідність темпів збільшення виробництва продукції і темпів нарощування промислових потужностей з новітньою технологією глибокої переробки сільськогосподарської продукції і отримання нових продуктів різних напрямів використання) так і суб’єктивні причини (швидка оборотність капіталу).

Скопіюйте потрібний варіант цитування
1. Сегеда Сергій Андрійович Тенденції, особливості та чинники зовнішньоекономічної діяльності аграрно-продуктового виробництва в Україні / Сегеда Сергій Андрійович. // Причорноморські економічні студії. – 2020. С.
2. Сегеда Сергій Андрійович Тенденції, особливості та чинники зовнішньоекономічної діяльності аграрно-продуктового виробництва в Україні / Сегеда Сергій Андрійович. // Причорноморські економічні студії. – 2020. [Електронний ресурс]-режим доступу: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/858