Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Library Donnu
Всього науковців
305
Всього праць
3400
Завантажень
5
Зап. на цитування
139281
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 73
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 5
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 821
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 487
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 77
061 Журналістика
Управління та адміністрування 555
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 357
081 - Право
Біологія 83
091 Біологія
Природничі науки 413
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 148
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 178
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 1
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 194
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини
Знайдено документів: 1
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Сегеда Сергій Андрійович Тенденції та структура імпорту аграрно-продовольчої продукції Сегеда, С.А. немає Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія Економічні науки українська 2019 стаття 40
Наукову статтю присвячено виявленню основних тенденцій, особливостей та масштабів імпорту аграрно-продовольчої продукції в Україну. Здійснено аналіз динаміки вартості витрат закупівлі по імпорту аграрно-продовольчої продукції та визначено її місце в структурі імпорту по економіці в цілому за період 2001-2018 рр. Установлено, що вартість витрат на закупівлю по імпорту аграрно-продовольчої продукції за досліджуваний період зросла з 1,1 млрд. дол. США до 5,1 млрд. дол. США. Досліджено динаміку та структуру імпорту аграрно-продовольчої продукції за товарними групами І-ІV відповідно УКЗЕТ України

Скопіюйте потрібний варіант цитування
1. Сегеда Сергій Андрійович Тенденції та структура імпорту аграрно-продовольчої продукції / Сегеда Сергій Андрійович. // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія Економічні науки. – 2019. С.
2. Сегеда Сергій Андрійович Тенденції та структура імпорту аграрно-продовольчої продукції / Сегеда Сергій Андрійович. // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія Економічні науки. – 2019. [Електронний ресурс]-режим доступу: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/852