Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
328
Всього праць
4439
Завантажень
5
Зап. на цитування
528394

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 85
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 1033
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 587
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 85
061 Журналістика
Управління та адміністрування 799
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 476
081 - Право
Біологія 131
091 Біологія
Природничі науки 422
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 199
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 345
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 253
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини
Знайдено документів: 1
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Ахновська Інна Олександрівна Теоретико-методологічні основи формування людського капіталу Ахновська І.О. та ін. Полтава немає українська 2019 монографія 167
Визначальним критерієм ефективності людського капіталу є спроможність генерувати нові знання, що є дуже актуальним в умовах сучасного нестабільного середовища суб’єктів господарювання. У сучасній науковій літературі людський капітал розглядається як головна рушійна сила розвитку суспільства, як об’єкт інвестування, як ресурс та сукупність знань та навичок, у зв’язку з чим виникає необхідність детального дослідження категоріального апарату і особливостей людського капіталу. Доведено, що сьогодні вітчизняні суб’єкти господарювання потребують піднесення системи соціально-трудових відносин на той рівень, де знання стають капіталом

Скопіюйте потрібний варіант цитування
1. Ахновська Інна Олександрівна Теоретико-методологічні основи формування людського капіталу / Ахновська Інна Олександрівна. // немає. – 2019. С.
2. Ахновська Інна Олександрівна Теоретико-методологічні основи формування людського капіталу / Ахновська Інна Олександрівна. // немає. – 2019. [Електронний ресурс]-режим доступу: https://www.researchgate.net/publication/339443498_Sucasni_realii_rozvitku_pidpriemnictva_v_agrarnij