Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
328
Всього праць
4439
Завантажень
5
Зап. на цитування
528458

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 85
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 1033
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 587
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 85
061 Журналістика
Управління та адміністрування 799
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 476
081 - Право
Біологія 131
091 Біологія
Природничі науки 422
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 199
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 345
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 253
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини

Результат пошуку


Бей Ганна Вадимівна

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Кандидат економічних наук
Звання: немає
Сфера діяльності: управління персоналом, поведінкова економіка, аудит персоналу, менеджмент, цифровий бізнес, кібербезпека
Факультет: Економічний факультет
Підрозділ: Кафедра менеджменту та поведінкової економіки
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6367-3494
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=dLzztwcAAAAJ&hl=uk&authuser=1
Scopus: немає
Web of Science: https://publons.com/researcher/AAY-1783-2020
Корп.ел.пошта: h.larycheva@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=99#search

Праці

Знайдено документів: 9
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Бей Ганна Вадимівна Entreprenurial behavior changing influencesd by migration processes Bei Hanna, Sarkisian Larysa, Sereda Hanna немає Economic and Social Development (Book of Proceedings), 32nd International Scientific Conference on Economic and Social Development англійська 2018 стаття 146
Development of an entrepreneurship in modern conditions is being influenced by set of factors, and one of them is migration processes. They can become an incentive for creation and development of the own business, to be a motivation of entrepreneurial behavior changing. The people forced to replace the habitation appear in the conditions promoting decision making for benefit of an entrepreneurship. It in turn is positively influencing the conditions of national economy even if migration processes are caused by negative tendencies

2 Бей Ганна Вадимівна Формування ринку компетенцій в умовах цифровізації економіки: роль служби зайнятості Шаульська Л., Бей Г. немає Evropsky Casopis Ekonomiku a Managementu українська 2019 стаття 144
В статті розглянуто особливості цифрової економіки на сучасному етапі та її вплив на сферу праці і розвиток ринку компетенцій, охарактеризовано загальні соціально-економічні наслідки цифровізації, відзначено особливу роль цифрових компетенцій як групи надпрофесійних компетенцій. Запропоновано компетентнісну формулу забезпечення стійкої конкурентоспроможності фахівця в умовах цифровізації економіки як поєднання складових базової та додаткової підготовки, обґрунтовано значення цифрових компетенцій як надпрофесійної компетенції сучасного і майбутнього фахівця.

3 Бей Ганна Вадимівна Трансформація HR-технологій під впливом цифровізації бізнес-процесів Бей Г.В., Середа А.В. немає Економіка і організація управління українська 2019 стаття 135
В статті розглянуто загальносвітові тенденції суттєвих технологічних змін у сфері HR-менеджменту, проаналізовано глибину проникнення передових технологій в основні бізнес-процеси, висвітлено позитивні та негативні ефекти трансформації професійної діяльності людей. Визначено передові драйвери розвитку сфери праці в контексті пришвидшення темпів цифровізації економіки та їх вплив на кількісні і якісні характеристики пропозиції людського капіталу, що призводять до необхідності перегляду існуючих HR-технологій та їх удосконалення на основі технологій штучного інтелекту, доповненої реальності, хмарних сервісів тощо.

4 Бей Ганна Вадимівна Управління розвитком персоналу як метод забезпечення високого рівня залученості працівників Бей Г. В. немає Modern Economics українська 2018 стаття 205
В сучасних умовах розвитку економіки формування високого рівня залученості, найвищого рівня мотивації праці дозволяє підприємствам досягти найкращих показників роботи. В статті визначено, що управління розвитком персоналу, наявність можливостей професійного вдосконалення і навчання в процесі праці є одним із визначальних факторів, що впливають на рівень залученості персоналу. Обґрунтовано трактування залученості персоналу та сучасного бачення цієї проблеми на українських підприємствах, проведено дослідження взаємозв’язку між існуванням ефективних систем розвитку персоналу та підвищенням рівня його залученості

5 Бей Ганна Вадимівна Компетентнісні складові HR-менеджменту в контексті формування і розвитку поведінкової економіки Бей Г. В. немає Економіка і організація управління українська 2017 стаття 153
В статті розглянуто теоретико-методологічне обґрунтування можливостей застосування принципів поведінкової економіки в процесі формування компетентністних складових HR-менеджера, чинників, що впливають на зміну раціональної поведінки фахівця. Обґрунтовано необхідність гнучкої зміни професійної поведінки HR-менеджера і підходів до управління персоналом, органічного поєднання методи поведінкового впливу та очікувань працівників. Сформульовано модель синхронізації організаційних функцій управління персоналом, компетенцій та факторів зміни раціональної поведінки HR-фахівця та визначено умови побудови ефективної прогностичної моделі на основі знання системних особливостей функціонування когнітивної сфери людини

6 Бей Ганна Вадимівна Розвиток трудового потенціалу України в аспекті сучасних соціокультурних перетворень Бей Г. В. немає Економіка і організація управління українська 2016 стаття 151
У статті подано науково-теоретичне обґрунтування проблематики соціокультурного впливу на формування і розвиток трудового потенціалу, розглянуто особливості соціокультурних складових та соціокультурні чинники трудового потенціалу України. Виконано оцінку значущості соціальних і культурних компонентів трудового потенціалу на сучасному етапі формування українського суспільства, обґрунтовано необхідність подолання негативного впливу соціокультурного розколу, проаналізовано зміну індексу соціокультурних складових трудового потенціалу

7 Бей Ганна Вадимівна Застосування поведінкового підходу в системі заходів мінімізації ризиків при прийнятті управлінських рішень на підприємстві Бей Г. В., Філатова Д. Г. немає Економіка та суспільство українська 2021 стаття 25
Стаття присвячена питанням практичного застосування поведінкової концепції при розробці заходів із мінімізації ризиків, що виникають в процесі прийняття управлінських рішень на підприємстві

8 Бей Ганна Вадимівна Стратегічні та тактичні питання успішної трансформації бізнесу в умовах нової цифрової реальності Бей Г. В. немає Економіка і організація управління українська 2020 стаття 23
В статті розглянуто характерні особливості та ключові питання здійснення успішної трансформації бізнесу в умовах становлення цифрової економіки та появи новітніх викликів соціально-економічного розвитку. Сформульовано основні положення реалізації успішних цифрових трансформацій бізнесу з точки зору стратегічного бачення та визначено першочергові тактичні питання досягнення бажаного рівня конкурентоспроможності і утримання лідерських позицій

9 Бей Ганна Вадимівна Аудит персоналу Бей Г. В. Вінниця немає українська 2017 навч. посіб. 21
У посібнику докладно розглянуто теоретичні основи аудиту персоналу та методологію його проведення, складові елементи здійснення аудиту персоналу: аналіз трудових показників та ресурсів праці, аудит робочих місць, розвитку, найму і звільнення персоналу, аудит вина-город, умов праці, безпеки і здоров’я. Особливу увагу в посібнику приділено аудиту роботи служб управління персоналом