Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
329
Всього праць
4569
Завантажень
5
Зап. на цитування
547602

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 85
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 1049
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 607
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 85
061 Журналістика
Управління та адміністрування 860
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 503
081 - Право
Біологія 131
091 Біологія
Природничі науки 422
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 200
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 350
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 253
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини

Результат пошуку


Кістерський Леонід Леонідович

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Доктор економічних наук
Звання: Професор
Сфера діяльності: досліджує проблеми налагодження міжнародних економічних зв’язків й економічної безпеки
Факультет: Економічний факультет
Підрозділ: Кафедра міжнародних економічних відносин
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1423-3505
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=olNoDtsAAAAJ&hl=uk&oi=sra
Scopus: немає
Web of Science:
Корп.ел.пошта: l.kosterskyj@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=96#search

Праці

Знайдено документів: 15
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Кістерський Леонід Леонідович Передумови розвитку соціальної та солідарної економіки в Україні Кістерський Л. Л. немає Економіка України українська 2018 стаття 167
Довгострокові кризові явища в сучасній світовій економіці, загострення економічних і соціальних проблемпоставили перед багальта країнами завдання зміни «політики зростання». Ця політика хоча включає в себе елементи соціального захисту і захисту навколишнього середовища, але не ліевідуєструктурні передумови нестійкого і нестабільного розвитку. У цьому зв’язку авторитетні міжнародні організації пропонуютьнові глобальні стратегії розвитку

2 Кістерський Леонід Леонідович Децентралізація управління міжнародними ресурсами для економічних реформ Кістерський Л.Л., Липова Т.В. немає Економіка України українська 2017 стаття 191
Проаналізовано ефективність використання міжнародних фінансових ресурсів при реформуванні економіки України з метою розвитку; запропоновано комплексну систему їх залучення на основі цілісного підходу до економічних реформ. Обгрунтовано доцільність переходу до децентралізованої системи управління зовнішніми ресурсами для здійснення в Україні економічних реформ європейського типу на принципах «плану Маршалла»

3 Кістерський Леонід Леонідович Міжнародний маркетинг і фінанси для малого і середнього бізнесу: методологія і практика Кістерський Л.Л., Пузанов І.І., Липова Т.В. Прага немає українська 2018 монографія 159
В монографії викладені основи маркетингу і фінансів в методологічному та практичному аспектах з необхідним компонентом теоретичних знань. Для України є пріоритетним розповсюдження професійних знань для підтримки підприємництва. В країні відчувається дефіцит високоякісної та зрозумілої літератури для підтримки освіти підприємців усіх рівнів. Таким чином, основна мета цієї книги – дати можливість як початківцям, так і вже діючим підприємцям, отримати практичні знання в галузі маркетингу та фінансів, які допоможуть запобігти багатьох помилок, ефективно вести бізнес, продавати товар і отримувати прибуток

4 Кістерський Леонід Леонідович Формування сучасної Європи: стримування та розвиток Кістерський Л.Л. немає Економіка України українська 2015 стаття 192
Викладено парадигму системи європейської безпеки, витоки “плану Маршалла”, роль Дж. Кеннана в обгрунтуванні зовнішньополітичного підходу Радянського Союзу та Росії до Європи. Проаналізовано інституціональні основи “плану Маршалла” та механізми співпраці країн на базі проєктного управління з точки зору реформування економіки України. Запропоновано стратегію міжнародного співробітництва з урахуванням позитивного європейського досвіду та конкретні кроки щодо реорганізації системи державного управління України з метою узгодження національних пріоритетів із завданнями Угоди про асоціацію

5 Кістерський Леонід Леонідович Економічна етика для подолання кризи Кістерський Л. Л. немає Економіка України українська 2015 стаття 178
Проаналізовані тактичні та стратегічні заходи для подолання сучасної системної кризи в Україні. До тактичних заходів віднесено реформування системи державного управління та боротьбу з корупцією, а до стратегічних – відновлення законності та морально-етичних норм в економіці. Запропоновані антикризові механізми з урахуванням загальнолюдських цінностей

6 Кістерський Леонід Леонідович У пошуку виходу з кризи: Біблія очима економіста Кістерський Л. Л. немає Економіка України українська 2014 стаття 189
Проаналізовано антикризові концепції Нобелівського лауреата П. Кругмана, Дж. М. Кейнса та провідних українських економістів, розглянуто доцільність використання їхніх рецептів в Україні для подолання сучасної кризи. Показано, що проведення державних регулюючих заходів для подолання кризи гармонізується з економічними постулатами Біблії, що є актуальними для будь-якого часу

7 Кістерський Леонід Леонідович Introduction In the Book: REFORMATION: The Success Of Europe And A Chance For Ukraine Кістерський Л.Л., Романенко О. А. Prague немає англійська 2020 монографія 152 no file
In the process of centuries of development, society has achieved significant progress in education, science and technology; people have become more educated, more rational, but not wiser. This explains the existence in society of the same problems as many centuries ago, only at a higher technological level. This book is the result of a long-term study by 18 prominent scientists from four countries (Ukraine, the United Kingdom, the United States, and Slovakia) including 2002 Nobel Laureate Vernon L. Smith

8 Кістерський Леонід Леонідович Importance of biblical principles and of the reformation for state-building in Ukraine. In the Book: REFORMATION: The Success Of Europe And A Chance For Ukraine Кістерський Л.Л., Романенко О. А. Prague немає англійська 2020 монографія 156 no file
Ukraine officially proclaimed a course on European integration. But without awareness of what have become the reasons for the formation of successful states, without studying their experience and implementing real reforms, it is unlikely that it will be possible to come closer to the united Europe by only making declarations. Reforms are extremely necessary primarily for Ukraine, as they should change the internal foundations of state-building, create conditions for the economy to work for the benefit of the whole society, and equality before the law for all. Reforms should ensure the state and society's concern about the environment, the quality of food and water, good education and effective health care, fighting corruption and crime

9 Кістерський Леонід Леонідович The impact of the reformation on the development of axiology approach in Ukraine. In the Book: REFORMATION: The Success Of Europe And A Chance For Ukraine Кістерський Л. Л. Prague немає англійська 2020 монографія 164 no file
World experience shows that a purely pragmatic approach to economic development, while providing acceptable rates of growth, does not solve many fundamental problems of the society, which entail growth of extremism and shocks, crises and social difficulties. In contemporary world these problems are exacerbated in both − individual countries and in the international system as a whole. The current global economic crisis has shown that the gap between the material sphere and moral principles can be very deep. However, this crisis is global not only in geographical sense, but also in content and systemic relation, it is not only and not so much economic as economic-spiritual. Thus, not only are new economic mechanisms needed to overcome the current crisis, but also new approaches which take into account spiritual, moral and other human values

10 Кістерський Леонід Леонідович The role of Protestantism in shaping a democratic highly developed society. In the Book: REFORMATION: The Success Of Europe And A Chance For Ukraine Кістерський Л.Л., Піляєв І.С., Романенко О.А Prague немає англійська 2020 монографія 153 no file
It argues that not a single religious movement has had such an impact on the formation and development of modern Western and modern post-industrial globalized society as Protestantism. The problem of societies not yet sufficiently affected by the influence of Protestantism, including Ukraine, is perhaps the absence of the Reformation in the form of a creative stream of will that managed to organically and extremely fruitfully link the ancient and monotheistic traditions of Western civilization, turning their mysticism and deep reflection into the energy of creative transformation of physical and social world

11 Кістерський Леонід Леонідович Consequences of the Reformation for modern Europe. In the Book: REFORMATION: The Success Of Europe And A Chance For Ukraine Кістерський Л.Л., Романенко О.А., Липова T. В. Prague немає англійська 2020 монографія 212 no file
The EU would probable to become a two-speed entity, consisting of a strongly integrated group of "core" countries and a group of "periphery" countries more free to select those EU policies in which they wish to participate. Further EU integration essentially would be put on hold, and possibly reversed in some areas, with sovereignty on certain issues reclaimed by national capitals. The EU would emerge from its current challenges more united and integrated. Such an outcome could actually be more likely as a result of Brexit, resulting in more aligned membership on the need for further political and economic integration. This configuration is likely not to encourage further EU enlargement

12 Кістерський Леонід Леонідович Inscrutable ways of Europe: in search for harmony Kistersky L.L., Romanenko О.А., Lypova T. V. немає Економіка України англійська 2020 стаття 165 no file
The European Union is a unique partnership in which member states have consolidated sovereignty in specific policy areas and have agreed on laws on a wide range of economic and political issues. For several years now, Germany has been actively lobbying for the construction of a gas pipeline from Russia, bypassing Ukraine. The project is clearly beneficial to Germany, which receives a straight pipe and becomes the largest gas hub in Europe. Therefore, Berlin is imperatively promoting the Russian project, having already secured support of some allies, all of them are getting a piece of cake from the “gas pie”. Although the core Christian values were indeed the basis of many European institutions, Schuman would be deeply concerned about Europe's future because of the overriding of materialistic values and the desire for immediate results

13 Кістерський Леонід Леонідович Диво на річці Ханган. Чим цікавий досвід Республіки Корея для України Кістерський Л., Мармазов В., Піляєв І. немає День українська 2021 стаття 35
У І половині ХХ ст. промислова й відносно багата ресурсами північ на той час єдиної Кореї значно випереджала аграрний південь за промисловим розвитком. У 1945 р. близько 65% важкої індустрії Кореї знаходилося на півночі, тоді як на півдні було зосереджено дві третини всієї рообочої сили. У перші роки після закінчення Корейської війни Республіка Корея залишалася однією з найбідніших країн світу: середній дохід її жителя в 1960 році становив лише 158 дол США на рік.

14 Кістерський Леонід Леонідович Prospects for the East-West Civilizational Convergence: Confucian Tradition Democracy in the Republic of Korea Leonid L. Kistersky, Vasyl Ye. Marmazov, Igor S. Piliaiev Prague немає англійська 2021 монографія 38
This monograph presents a comprehensive study of the phenomenon of traditional Confucian democracy – from the ontological foundations to the case study of its histirical and cultural specifics, socio-economic and political dynamics in the Republic of Korea – in the context of realizing prospects for bringing the historically and axiologically conditioned dichotomy of East and West. This monograph also explains to what extent the values, customs and traditions of the Republic Korea are Confucian and discusses how this is relevant to the democratic practice and amazing success of multifaceted modrnization the Republic Korea

15 Кістерський Леонід Леонідович Modernization of South Korea: Origins, Achievements, and the Experience for Ukraine Leonid L. Kistersky, Vasyl Ye. Marmazov, Igor S. Piliaiev немає Економіка України англійська 2021 стаття 36
The reasons for the phenomenal economic achievements of South Korea in modern times are analyzed. Confucianism is considered as a model of comprehensive relations, which has proved its ability to dynamically modernize and creatively assimilate achievements of other cultures. The effective synthesis of the values of Confucianism and Protestantism in the process of modernization of the Republic of Korea is noted. It is shown that the South Korea experience of economic modernization and development is useful for Ukraine