Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Library Donnu
Всього науковців
298
Всього праць
3280
Завантажень
5
Зап. на цитування
80659
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 71
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 3
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 815
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 491
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 77
061 Журналістика
Управління та адміністрування 555
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 353
081 - Право
Біологія 38
091 Біологія
Природничі науки 413
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 143
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 158
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 1
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 154
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини

Результат пошуку


Кістерський Леонід Леонідович

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Доктор економічних наук
Звання: Професор
Сфера діяльності: досліджує проблеми налагодження міжнародних економічних зв’язків й економічної безпеки
Факультет: Економічний факультет
Підрозділ: Кафедра міжнародних економічних відносин
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1423-3505
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=olNoDtsAAAAJ&hl=uk&oi=sra
Scopus: немає
Web of Science:
Корп.ел.пошта: l.kosterskyj@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=96#search

Праці

Знайдено документів: 6
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Кістерський Леонід Леонідович Передумови розвитку соціальної та солідарної економіки в Україні Кістерський Л. Л. немає Економіка України українська 2018 стаття 28
Довгострокові кризові явища в сучасній світовій економіці, загострення економічних і соціальних проблемпоставили перед багальта країнами завдання зміни «політики зростання». Ця політика хоча включає в себе елементи соціального захисту і захисту навколишнього середовища, але не ліевідуєструктурні передумови нестійкого і нестабільного розвитку. У цьому зв’язку авторитетні міжнародні організації пропонуютьнові глобальні стратегії розвитку

2 Кістерський Леонід Леонідович Децентралізація управління міжнародними ресурсами для економічних реформ Кістерський Л.Л., Липова Т.В. немає Економіка України українська 2017 стаття 32
Проаналізовано ефективність використання міжнародних фінансових ресурсів при реформуванні економіки України з метою розвитку; запропоновано комплексну систему їх залучення на основі цілісного підходу до економічних реформ. Обгрунтовано доцільність переходу до децентралізованої системи управління зовнішніми ресурсами для здійснення в Україні економічних реформ європейського типу на принципах «плану Маршалла»

3 Кістерський Леонід Леонідович Міжнародний маркетинг і фінанси для малого і середнього бізнесу: методологія і практика Кістерський Л.Л., Пузанов І.І., Липова Т.В. Прага немає українська 2018 монографія 32
В монографії викладені основи маркетингу і фінансів в методологічному та практичному аспектах з необхідним компонентом теоретичних знань. Для України є пріоритетним розповсюдження професійних знань для підтримки підприємництва. В країні відчувається дефіцит високоякісної та зрозумілої літератури для підтримки освіти підприємців усіх рівнів. Таким чином, основна мета цієї книги – дати можливість як початківцям, так і вже діючим підприємцям, отримати практичні знання в галузі маркетингу та фінансів, які допоможуть запобігти багатьох помилок, ефективно вести бізнес, продавати товар і отримувати прибуток

4 Кістерський Леонід Леонідович Формування сучасної Європи: стримування та розвиток Кістерський Л.Л. немає Економіка України українська 2015 стаття 22
Викладено парадигму системи європейської безпеки, витоки “плану Маршалла”, роль Дж. Кеннана в обгрунтуванні зовнішньополітичного підходу Радянського Союзу та Росії до Європи. Проаналізовано інституціональні основи “плану Маршалла” та механізми співпраці країн на базі проєктного управління з точки зору реформування економіки України. Запропоновано стратегію міжнародного співробітництва з урахуванням позитивного європейського досвіду та конкретні кроки щодо реорганізації системи державного управління України з метою узгодження національних пріоритетів із завданнями Угоди про асоціацію

5 Кістерський Леонід Леонідович Економічна етика для подолання кризи Кістерський Л. Л. немає Економіка України українська 2015 стаття 33
Проаналізовані тактичні та стратегічні заходи для подолання сучасної системної кризи в Україні. До тактичних заходів віднесено реформування системи державного управління та боротьбу з корупцією, а до стратегічних – відновлення законності та морально-етичних норм в економіці. Запропоновані антикризові механізми з урахуванням загальнолюдських цінностей

6 Кістерський Леонід Леонідович У пошуку виходу з кризи: Біблія очима економіста Кістерський Л. Л. немає Економіка України українська 2014 стаття 25
Проаналізовано антикризові концепції Нобелівського лауреата П. Кругмана, Дж. М. Кейнса та провідних українських економістів, розглянуто доцільність використання їхніх рецептів в Україні для подолання сучасної кризи. Показано, що проведення державних регулюючих заходів для подолання кризи гармонізується з економічними постулатами Біблії, що є актуальними для будь-якого часу