Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
327
Всього праць
4126
Завантажень
5
Зап. на цитування
494056

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 82
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 1004
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 525
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 80
061 Журналістика
Управління та адміністрування 716
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 404
081 - Право
Біологія 107
091 Біологія
Природничі науки 422
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 178
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 340
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 244
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини

Результат пошуку


Ситар Ганна Василівна

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Доктор філологічних наук
Звання: Доцент
Сфера діяльності: семантичний синтаксис, граматика конструкцій, прикладна лінгвістика, комп’ютерна лінгвістика
Факультет: Філологічний факультет
Підрозділ: Кафедра загального та прикладного мовознавства і словянської філології
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8806-8322
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=lEsooy8AAAAJ&hl=uk
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57224190093&eid=2-s2.0-85107235906
Web of Science: http://www.researcherid.com/rid/AAD-3231-2019
Корп.ел.пошта: h.v.sytar@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=91#search

Праці

Знайдено документів: 37
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Ситар Ганна Василівна ПАРАДИГМАЛЬНО-КАТЕГОРІЙНІ ОСНОВИ ПРИКЛАДНОЇ ЛІНГВІСТИКИ Загнітко, А.П. Данилюк, І.Г. Краснобаєва-Чорна, Ж.В. Путіліна, О. Ситар, Г.В. Нілан-ЛТД немає українська 2015 монографія 184
Монографія увібрала в себе десятилітні лінгвокомп’ютерні дослідження науковців кафедри української мови та прикладної лінгвістики Донецького національного університету.

2 Ситар Ганна Василівна МОДЕЛІ РЕЧЕНЬ ІЗ ПРЕДИКАТАМИ ВІДНОШЕННЯ ЧАСТИНИ Й ЦІЛОГО В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ Ситар Г. В. ДонНУ немає українська 2007 монографія 216
Розглядається реченнєвотвірний потенціал предикатів відношення частини й цілого в українській мові, подається їх класифікація за формальними й семантичними критеріями, виділяються моделі речень із предикатами відношення частини й цілого

3 Ситар Ганна Василівна ВИПУСКНІ КВАЛІФІКАЦІЙНІ РОБОТИ Ситар Г. В. та ін. ДонНУ ім. Василя Стуса немає українська 2019 навч.-метод. посіб. 142
Навчально-методичний посібник містить рекомендації щодо написання та оформлення магістерських робіт. Викладено всі етапи підготовки випускних робіт – від вибору теми до захисту

4 Ситар Ганна Василівна ПОЛІТИЧНА ЛІНГВІСТИКА Ситар Г. В. ДонНУ ім. Василя Стуса немає українська 2019 навч.-метод. посіб. 258
У посібнику подано теми і плани до практичних занять з курсу «Політична лінгвістика», завдання різних типів і ступеня складності, тести до кожної теми, наведено обов’язкову й додаткову літературу, питання до іспиту, словник термінів політичної лінгвістики.

5 Ситар Ганна Василівна Статистичні критерії аналізу синтаксичних фразеологізмів Ситар Г. В. немає Вісник ДонНУ українська 2015 стаття 174
Статтю присвячено статистичним критеріям аналізу синтаксичних фразеологізмів на матеріалі української мови. Синтаксичні фразеологізми розглянуто з позицій конструкційної граматики та інтерпретовано як один із типів некомпозиційних мовних знаків – конструкцій. Проаналізовано основні показники асоціації: MI, t-score, log-likelihood, Dice, gmean.

6 Ситар Ганна Василівна Особливості моделювання синтаксичних фразеологізмів Ситар Г. В. немає Граматичні студії українська 2016 стаття 205
Розглянуто особливості застосування методу моделювання до синтаксичних фразеологізмів, що становлять один із різновидів конструкції як конвенційного і некомпозиційного мовного знака, форма та значення якого не може бути пояснена тільки за допомогою поєднання форми та значення його компонентів

7 Ситар Ганна Василівна Контент-аналіз політичних програм кандидатів у президенти України П. Порошенка, Ю. Тимошенко, та В. Зеленського Ситар, Г.В. Рогова, М. немає Граматичні читання - Х українська 2019 стаття 176
за допомогою методу контент-аналізу здійснити кількісно-якісний аналіз програм кандидатів у Президенти України Петра Порошенка, Юлії Тимошенко та Володимира Зеленського (на матеріалі виборів Президента України 2019 року)

8 Ситар Ганна Василівна Синтаксична індексація корпусу української мови: проблеми і перспективи Ситар Г. В. немає Граматичні читання - Х українська 2019 стаття 194
немає

9 Ситар Ганна Василівна Синтаксичні фразеологізми і прецедентні феномени: зони перетину Ситар, Г.В. немає Лінгвістичні студії українська 2016 стаття 187
Статтю присвячено розгляду синтаксичних фразеологізмів у прагматичному аспекті, зокрема вивченню закономірностей взаємодії синтаксичних фразеологізмів та прецедентних феноменів на матеріалі української мови. Показано, що за допомогою поєднання цих явищ мовці забезпечують привертання уваги адресатів, здійснюють прихований вплив на них, виражають власне ставлення до реалій дійсності, тобто виконують фатичну, маніпулятивну та експресивну функції. Виділено дві основні зони перетину синтаксичних фразеологізмів та прецедентних феноменів

10 Ситар Ганна Василівна Синтаксичні фразеологізми в лінгвоперсонологійному портреті Михайла Коцюбинського Ситар, Г.В. немає Теорія лінгвістичних парадигм українська 2019 стаття 255
Дослідження присвячене аналізу синтаксичних фразеологізмів у складі лінгвоперсонологійного портрету видатного українського письменника Михайла Коцюбинського. Виділено моделі фразеологізованих речень, ужиті в текстах письменника; установлено їх семантику; визначено абсолютну частоту вживання з урахуванням розмежування з омонімічними нефразеологізованими реченнями. Дослідження виконано на матеріалі корпусу текстів Михайла Коцюбинського.

11 Ситар Ганна Василівна Статистичний аналіз прислів'їв і приказок: показник асоціації Mutual information Ситар, Г.В. немає Лінгвістичні студії українська 2018 стаття 164
Стаття продовжує цикл публікацій, присвячених статистичному аналізу фразеологічних і фразеологізованих одиниць української мови. У ній з’ясовано ступінь невипадковості поєднання компонентів у складі українських прислів’їв і приказок за допомогою обчислення показника асоціації mutual information (МІ)

12 Ситар Ганна Василівна Синтаксичні фразеологізми як складник лінгвоперсонологійного портрету Юрія Шевельова: на матеріалі корпусу текстів Юрія Шевельова Ситар, Г.В. немає Лінгвістичні студії українська 2019 стаття 157
Статтю присвячено аналізу синтаксичних фразеологізмів у складі лінгвоперсонологійного портрету ви датного вченого та громадського діяча Юрія Шевельова (Шереха). Дослідження виконано на матеріалі корпусу текстів Юрія Шевельова. Виділено 6 моделей синтаксичних фразеологізмів (із подальшим розмежуванням її варіантів), з’ясовано їх типове значення й визначено абсолютну частоту вживання

13 Ситар Ганна Василівна Статистичний аналіз цілісних словосполучень: на матеріалі українського національного лінгвістичного корпусу Ситар, Г.В. немає Лінгвістичні студії українська 2018 стаття 195
Стаття продовжує цикл публікацій, присвячених статистичному аналізу стійких одиниць української мови. За даними Українського національного лінгвістичного корпусу визначено ступінь невипадковості поєднання словоформ дво-, три- і чотирикомпонентних цілісних словосполучень української мови шляхом обчислення показника асоціації mutual information (МІ).

14 Ситар Ганна Василівна Алгоритм розпізнавання синтаксичних фразеологізмів у корпусі текстів: спроба створення Ситар, Г.В. немає Лінгвістичні студії українська 2016 стаття 184
Статтю присвячено спробі створення алгоритму розпізнавання синтаксичних фразеологізмів української мови. Спираючись на результати попередніх теоретичних досліджень, виділено низку формальних і статистичних критеріїв, які дають змогу відмежувати синтаксичні фразеологізми від інших мовних одиниць у корпусі українськомовних текстів. Запропоновано блок-схему розпізнавання синтаксичних фразеологізмів, яка об’єднує в собі дві гілки, побудовані відповідно для речень із одночленним та речень із двочленним стрижневим компонентом

15 Ситар Ганна Василівна Шляхи утворення синтаксичних фразеологізмів в українській мові Ситар, Г.В. немає Лінгвістичні студії українська 2017 стаття 182
У статті визначено закономірності утворення синтаксичних фразеологізмів, або речень фразеологізованої структури, «формальних (лексично вільних) ідіом» у термінології Чарльза Філлмора. Основну увагу зосереджено на процесах перетворення традиційного нефразеологізованого речення в синтаксичний фразеологізм, «розхитуванні» відомого традиційного (лексичного) фразеологізму за рахунок наповнення іншими лексемами, утворенні нових моделей синтаксичних фразеологізмів за зразком, а також шляхом взаємодії з іншими одиницями

16 Ситар Ганна Василівна Концепція польських прийменників та їхніх еквівалентів: досвід лексикографування Ситар, Г.В. Загнітко, А.П. немає Лінгвістичні студії українська 2019 рецензія 239
немає

17 Ситар Ганна Василівна Синтаксичні фразеологізми в розрізі конструкційної граматики Ситар, Г.В. Вінниця немає українська 2017 монографія 152
У монографії проаналізовано синтаксичні фразеологізми в розрізі конструкційної граматики. Виділено ознаки синтаксичних фразеологізмів, з’ясовано шляхи їхнього утворення в українській мові, розмежовано основні структурні, семантичні й інтонаційні типи, визначено прагматичний потенціал. На підставі здійсненого статистичного аналізу доведено високий ступінь невипадковості поєднання словоформ, що є кількісним підтвердженням стійкості звʼязку словоформ у складі стрижневих компонентів синтаксичних фразеологізмів. Запропоновано побудову бокс--діаграми як метод моделювання синтаксичних фразеологізмів. Схарактеризовано етапи створення і структуру бази даних «Синтаксичні фразеологізми в українській мові». Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів філологічних спеціальностей.

18 Ситар Ганна Василівна МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВИЙ СЕМІНАР «СУЧАСНА ГРАМАТИКА: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ВИМІРИ І НАУКОВІ ПАРАДИГМИ» (м. Вінниця, 15 квітня 2016 р.) Ситар, Г.В. немає Лінгвістичні студії українська 2016 стаття 147
немає

19 Ситар Ганна Василівна Cтатистичний аналіз фразеологізмів: на матеріалі Українського національного лінгвістичного корпусу Ситар Г. В. немає IX Міжнародний конгрес україністів. Мовознавство. Збірник наукових статей (До 100-річчя Національної академії наук України) українська 2018 стаття 182
немає

20 Ситар Ганна Василівна Фразеологізовані речення у лінгвоперсонологійному портреті Юрія Шевельова Ситар Г. В. немає Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науково-дослідної роботи за період 2017–2018 рр. (16–17 травня 2019 р.) українська 2019 тези 107
немає

21 Ситар Ганна Василівна Особливості створення та наповнення дистанційного курсу "Прикладна лінгвістика: фонетика" на платформі Moodle Ситар, Г.В. Грицай, А Вінниця Лінгвокомп’ютерні дослідження. зб. наук. пр. українська 2020 тези 115
У статті визначено структуру дистанційного курсу «Прикладна лінгвістика: фонетика». Розглянуті особливості створення основних компонентів курсу, схарактеризовано питання адаптації навчальних матеріалів до можливостей навчального середовища Moodle

22 Ситар Ганна Василівна Дистанційний курс «Вступ до прикладної лінгвістики»: досвід створення Ситар, Г.В. Віннічук, Є Вінниця Лінгвокомп’ютерні дослідження. зб. наук. праць українська 2019 тези 110
Схарактеризовано структуру дистанційного курсу «Вступ до прикладної лінгістики» створеного на платформі дистанційного навчання Moodle ДонНУ імені Василя Стуса. Показано можливості основних компонентів курсу, визначено їх відповідність чинним вимогам

23 Ситар Ганна Василівна Синтаксичні фразеологізми в українській мові: структурно-семантичний, прагматичний і прикладний виміри Ситар, Г.В. Київ немає українська 2018 автореферат 117
Дисертацію присвячено аналізу синтаксичних фразеологізмів сучасної української мови в розрізі конструкційної граматики. Виділено ознаки синтаксичних фразеологізмів, з’ясовано шляхи їх утворення в українській мові, розмежовано основні структурні, семантичні й інтонаційні типи. Доведено, що синтаксичні фразеологізми мають виражений прагматичний потенціал. Уперше здійснено статистичний аналіз синтаксичних фразеологізмів. Обґрунтовано обчислення показників асоціації як метод визначення ступеня невипадковості поєднання компонентів відповідної конструкції.

24 Ситар Ганна Василівна Синтаксичні фразеологізми в українській мові: структурно-семантичний, прагматичний і прикладний виміри Ситар, Г.В. Київ немає українська 2018 дисертація 133
У дослідженні проаналізовано синтаксичні фразеологізми, або фразеологізовані речення, сучасної української мови в розрізі конструкційної граматики. Виділено ознаки синтаксичних фразеологізмів, з‘ясовано шляхи їхнього утворення в українській мові, розмежовано основні структурні, семантичні й інтонаційні типи, визначено прагматичний потенціал. Синтаксичний фразеологізм є одним із типів конструкції − конвенційного й некомпозиційного мовного знака, форма та значення якого не пояснювані лише за допомогою поєднання форми та значення їхніх компонентів

25 Ситар Ганна Василівна Корпус текстів Юрія Шевельова: структура, функції, навігація Ситар, Г.В. Загнітко, А.П. Данилюк, І Київ МОВА: КЛАСИЧНЕ – МОДЕРНЕ – ПОСТМОДЕРНЕ українська 2019 стаття 107
Статтю присвячено проблемі створення корпусу текстів Юрія Шевельова. Визначено основні структурні компоненти корпусу текстів, виділено функції, схарактеризовано особливості його наповнення, пояснено екстралінгвістичне й лінгвістичне розмічення

26 Ситар Ганна Василівна Мовні особливості програми кандидата у Президенти України С. Тігіпка (на матеріалі виборів Президента України 2010 року) Ситар Ганна, Рогова Марина немає Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Філологія українська 2019 стаття 215
У статті досліджено мовні особливості програми кандидата у Президенти України С. Тігіпка. Виявлено комунікативні ролі політичного діяча і проаналізовано мовні засоби, що їх епрезентують. Схарактеризовано політичний слоган передвиборчої кампанії С. Тігіпка

27 Ситар Ганна Василівна Прикладна лінгвістика у вишах України: специфіка наповнення навчальних планів ступеня освіти «Бакалавр» Ситар Г.В. Вінниця Лінгвокомп’ютерні дослідження : зб. наук. пр. українська 2020 стаття 113
Викладено основні положення виступу авторки на семінарі-нараді щодо спеціалізації 035.10 «Прикладна лінгвістика» 10 жовтня 2019 року в Інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Проаналізовано 6 навчальних планів і 6 анкет, наданих представниками профільних кафедр провідних вишів України. Основну увагу звернуто на дисципліни математично-інформаційного блоку і блоку прикладної лінгвістики, визначено спільні та відмінні освітні компоненти

28 Ситар Ганна Василівна 50 відтінків N2: про одну модель прецедентних синтаксичних фразеологізмів Ситар Г.В. Вінниця Лiнгвiстичнi студiї Linguistic Studies: зб. наук. пр. українська 2020 стаття 110
Статтю присвячено розгляду синтаксичних фразеологізмів, побудованих за моделлю 50 відтінків N2. Показано, що ця модель є одним із виявів взаємодії прецедентних феноменів (крилатих висловів) і синтаксичних фразеологізмів, за якого модель речення є впізнаваною, а лексичне наповнення змінного компонента не відповідає загальновідомому. З’ясовано типове значення моделі речення, схарактеризовано особливості лексичного наповнення, виділено типові поширювачі речення, установлено функції, реалізовані аналізованими реченнями в мовленні

29 Ситар Ганна Василівна Реалізація моделей фразеологізованих речень у творах Ірен Роздобудько Ситар Г.В. немає Theoretical and empirical scientific research: concept and trends : Collection of scientific papers «ΛΌГOΣ» with Proceedings of the International Scientific and Practical Conference українська 2020 тези 106
немає

30 Ситар Ганна Василівна ЕЛЕКТРОННИЙ СЛОВНИК ТЕРМІНІВ КОНСТРУКЦІЙНОЇ ГРАМАТИКИ: ДОСВІД СТВОРЕННЯ Ситар Ганна, Адамусік Каріна немає Граматичні читання-ХІ українська 2021 тези 99
Створення електронних словників є актуальним завданням сучасної української комп‘ютерної лексикографії. Мова розмітки гіпертексту HTML та спеціальна мова стилю сторінок CSS є досить зручними інструментами для створення веб-сайтів електронних словників. Вони дають можливості не лише належного візуального оформлення, але й організації інтерактивного пошуку, створення системи гіперпосилань. За потреби можна також додати мультимедійні елементи.

31 Ситар Ганна Василівна АНАЛІЗ МОВНОГО НАПОВНЕННЯ ПОЛІТИЧНИХ ЛИСТІВОК: НА МАТЕРІАЛІ МІСЦЕВИХ ВИБОРІВ 2020 РОКУ Ситар Ганна, Віннчук Єлизавета немає Грамачині читання - ХІ українська 2021 тези 97
Актуальність теми дослідження полягає в тому, що в сучасному суспільстві політична реклама є не лише засобом впливу на електорат, іноді її роль у просуванні політичних кандидатів може перевищувати позитивні якості або можливості самого кандидата. Політична агітація – невід‘ємний складник виборчого процесу, завданням якого є переконати виборця віддати голоси за ту чи іншу партію або кандидата. З цією метою використовується реклама, що відбиває сутність політичної платформи певних політичних сил, налаштовує виборців на їхню підтримку через логічну аргументацію або через зображення позитивних наслідків такого вибору, формує певне уявлення про плани й характер цих політичних сил, створює в масовій свідомості бажану психологічну установку перед виборчим процесом

32 Ситар Ганна Василівна ПРИЙМЕННИК «О» В ПОЛЬСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ: ЗІСТАВНИЙ АСПЕКТ Ситар Г. В. Вінниця Доля поляків та доля Вітчизни: погляд крізь століття - ІІ : зб. наук. пр. українська 2020 тези 98
У дослідженні проаналізовано первинний прийменник «о» в польській та українській мовах. Зіставлено семантичний потенціал, особливості керування та функційного навантаження прийменника о в цих мовах. Показано, що вибір перекладного відповідника залежить від типу семантичних відношень, переданого прийменниковою одиницею, та сполучувальних можливостей окремих дієслів. Ширший семантичний діапазон польського прийменника о зумовлює його продуктивність у складі аналітичних прийменникових конструкцій, яким в українській мові відповідають прийменникові еквіваленти з іншими первинними прийменниками або безприйменникові констуркції у формі орудного відмінк

33 Ситар Ганна Василівна ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «ПРИКЛАДНА ЛІНГВІСТИКА APPLIED LINGUISTICS» (СО ‘БАКАЛАВР’ І СО ‘МАГІСТР’): ДОСВІД МОНІТОРИНГУ Ситар Ганна, Краснобаєва-Чорна Жанна немає Лінгвокомп’ютерні дослідження : зб. наук. пр. українська 2021 тези 163
Здійснено моніторинг ОП «Прикладна лінгвістика Applied Linguistics» (СО ‘Бакалавр’, СО ‘Магістр’) Донецького національного університету імені Василя Стуса. Основними критеріями моніторингу визначено: 1) аналіз подібних програм у вітчизняних та закордонних ЗВО; 2) анкетування випускників; 3) аналіз кадрового забезпечення; 4) аналіз якості викладання; 5) робота зі стейголдерами та роботодавцями і залучення їх до обговорення

34 Ситар Ганна Василівна ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ МОДЕЛЕЙ ФРАЗЕОЛОГІЗОВАНИХ РЕЧЕНЬ У ТВОРАХ БОГДАНА ЛЕПКОГО Ситар Г.В. немає Лінгвістичні студії українська 2020 стаття 96
Статтю присвячено розгляду фразеологізованих речень у творах Богдана Лепкого. Ви- ділено моделі фразеологізованих речень у прозі письменника; установлено їх семантику; визначено абсолютну частоту вживання з урахуванням розмежування з омонімічними нефра- зеологізованими реченнями. Дослідження виконано на матеріалі корпусу текстів Богдана Лепкого. Синтаксичні фразеологізми у прозових текстах письменника є яскравими засобами експресивного синтаксису, за допомогою яких автор передає оцінне, модальне, заперечне або акцентувальне значення. Він використовує 18 моделей синтаксичних фразеологізмів, з-поміж яких найбільш продуктивними виявилися Який (уже/вже/же/ж) N1 Copf, Як (же/тут) (N3) не Inf / Advpraed, Не до N2 Copf (N3), Що (ж/це/то) за N1 Copf і Який там N1Copf. Переважають речення з двочленним стрижневим компонентом. Синтаксичні фразеологізми є багатофункційними одиницями, у текстах Богда- на Лепкого вони виконують експресивну, фатичну, коректувальну й аргументативну функції

35 Ситар Ганна Василівна ЕКСПЕРТНА СИСТЕМА АНАЛІЗУ МОВЛЕННЯ МЕШКАНЦІВ МІСТА ГНІВАНЬ: ДОСВІД СТВОРЕННЯ Ситар Ганна, Мартинович (Вдовиченко) Анастасія немає Лінгвістичні студії українська 2021 стаття 123
Запропоновано лінгвістичну частину експертної системи аналізу діалектного мовлення, описано етапи її створення. Виділено фонетичні та морфологічні риси говірки міста Гнівань Тиврівського району Вінницької області. Схарактеризовано процес створення словника говірки. Подано опис основних компонентів експертної системи аналізу мовлення мешканців міста Гнівань

36 Ситар Ганна Василівна Synonymizer of the Ukrainian Language: Stage of Creation, Features of Database Update and Software Implementation Нanna Sytar, Oleh Vietrov, Vladyslava Diachenko немає CEUR Workshop Proceedings англійська 2021 стаття 95
In the study of the highlighted stage of creating a synonymizer of the Ukrainian language - a computer program that replaces words as synonyms in texts in the Ukrainian language. Before allowing the participant to choose synonyms from the list of suggested. The main stages of creating a synonymizer are: 1) analysis of available synonymizer programs in other languages; 2) problem statement; 3) compiling a register of synonyms of the Ukrainian language based on authoritative lexicographical works; 4) database design; 5) test filling of the database; 6) Python implementation program; 7) construction of the visual interface; 8) testing of the created computer product. The structure of the database "Synonyms of the Ukrainian language" is defined, which includes 5 interdependent tables. Peculiarities of representation in the database of polysemous words and homonymous words are shown. Prospects for further research, in particular, the involvement of synonymous transformations at the sentence

37 Ситар Ганна Василівна Типи мовних засобів впливу в передвиборних програмах кандидатів на пост Президента України: на матеріалі виборів 2019 року Ситар Ганна, Рогова Марина немає Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія "Філологія" українська 2020 стаття 85
У статті проаналізовано типи мовних засобів впливу в передвиборних програмах кандидатів на пост Президента України 2019 року, використаних з метою установлення або втримання влади і маніпуляції суспільною свідомістю і поведінкою виборців. Виокремлено такі типи мовних засобів впливу: оцінна лексика, фразеологізми, ідеологічні кліше, метафори, прецедентні феномени, перифрази, повтори, градація, риторичні запитання. Характерною особливістю мовного наповнення передвиборних програм є нашарування декількох різнотипних мовних засобів, що має виразний маніпулятивний ефект, створює потрібне враження, викликає відповідні думки і спонукає до голосування