Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
331
Всього праць
4691
Завантажень
5
Зап. на цитування
585992

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 87
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 1083
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 593
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 84
061 Журналістика
Управління та адміністрування 908
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 519
081 - Право
Біологія 132
091 Біологія
Природничі науки 422
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 206
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 371
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 261
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини

Результат пошуку


Жильцова Світлана Віталіївна

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Кандидат хімічних наук
Звання: Доцент
Сфера діяльності: синтез нанокомпозиційних епоксидних матеріалів з використанням золь-гель методу та дослідженням структури і властивостей одержаних систем. Вивчення ефективності окислювальної дії пероксиду водню в присутності іонів металів змінної валентності
Факультет: Факультет хімії, біології і біотехнологій
Підрозділ: Кафедра біофізичної хімії, фізики і педагогіки
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0478-6664
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=KYWm16YAAAAJ&hl=ru
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=16243071400
Web of Science: https://publons.com/researcher/J-4176-2018
Корп.ел.пошта: sv.zhiltsova@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=78#search

Праці

Знайдено документів: 40
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Жильцова Світлана Віталіївна Oxidative destruction of methyl violet dye by Fenton and Ruff systems S. V. Zhyltsova, L. O. Makarova, O. V. Plyushko, I. O. Opeida Vasyl’ Stus DonNU немає англійська 2020 тези 219
The efforts of many scientists all over the world are aimed at studying ways of polluted water purification. One of the most widely used are chemical methods, mainly based on oxidative reactions. Hydrogen peroxide in combination with Fe2+(Fenton system) or Fe3+ ions (Ruff system) generate hydroxyl radicals which are effective oxidants for wastewater decontamination. The goal of this work was investigation of Fenton and Ruff systems effectiveness in the reaction of methyl violet dye decolorization.

2 Жильцова Світлана Віталіївна Вплив аскорбінової кислоти на ефективність системи Раффа в знебарвленні метилового фіолетового А. М. Мельнікова, С. В. Жильцова, Й. О. Опейда Vasyl’ Stus DonNU немає українська 2020 тези 190
Обсяги антропогенного впливу на навколишнє середовище зростають. Найнебезпечнішим для природних екосистем і здоров’я людини є хімічне забруднення. Багато сполук штучного походження проявляють високу токсичність та стійкість і не розкладаються під дією зовнішніх факторів впливу навколишнього середовища. До таких забрудників належать синтетичні барвники, які часто присутні в промислових стоках виробництв, де вони використовуються

3 Жильцова Світлана Віталіївна Вплив взаємодії полімерної матриці епоксидно-полісилоксанових композитів з металевими підкладками на структуру межі поділу фаз В. С. Гаврилова, С. В. Жильцова, Є. О. Пащенко, В. І. Штомпель Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля Породоразрушающий и металлообрабатывающий инструмент – техника, технология его изготовления и применения українська 2019 стаття 228
Проведено рентгеноструктурне дослідження епоксидних нанокомпозитів з різним вмістом полісилоксанових частинок та високодисперсного вуглецевого наповнювача, які були нанесені на поверхні сталі 12Х18Н10Т, сплаву алюмінію Д16, сплаву титану ВТ1-0 та молібдену. Показано, що взаємодія епоксидного полімеру, модифікованого 3 мас.% полісилоксанових частинок, яка відбувається з поверхнями всіх матеріалів, приводить до зміни структури межі поділу фаз, тоді як чистий епоксидний полімер не взаємодіє лише з поверхнею молібдену.

4 Жильцова Світлана Віталіївна Оксидативна деструкція барвника метилового фіолетового системою Раффа О. В. Плюшко, С. В. Жильцова, Й. О. Опейда немає ХІМІЧНІ ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ українська 2019 тези 183
В останні роки жорстко постало питання збереження водних ресурсів. Забруднення води відходами виробництва, а саме синтетичними барвниками, які застосовуються в текстильний, паперовій, лакофарбовій промисловості, становить серйозну екологічну небезпеку. Відтак, розробка та дослідження очистки стічних вод стають все більш актуальними. Перспективним способом очистки є використання реактиву Фентона та системи Раффа у процесах хімічної деструкції барвників

5 Жильцова Світлана Віталіївна Effect of the Silicon-Containing Phase on the Hierarchy of the Structure of Epoxy–Silica Nanocomposites E. A. Lysenkov, N. G. Leonova, S. V. Zhiltsova Springer New York Theoretical and Experimental Chemistrу англійська 2019 стаття 209
Structural features of epoxy–silica nanocomposites obtained by cationic polymerization were studied by small-angle X-ray scattering. An increase in the amount of the inorganic phase in this system leads to greater aggregation of the silica particles. The structure of such systems is described satisfactorily be a model with multilevel fractal aggregation. Fractal analysis was used to identify the type of fractal aggregates of each structural level and to determine their dimensions.

6 Жильцова Світлана Віталіївна Структурні особливості епоксидно-полісилоксанових нанокомпозитів катіонної полімеризації Н. Г. Леонова, С. В. Жильцова, Е. А. Лисенков немає Розвиток інноваційної діяльності в галузі технічних і фізико-математичних наук: українська 2019 тези 215
Полімерні нанокомпозитні матеріали знаходять широке застосування в різних галузях промисловості за рахунок унікального поєднання комплексу властивостей полімерної матриці і наповнювача. До таких систем відносять і епоксидно-полісилоксанової композити. Крім можливості в широких межах варіювати властивості полімерної складової за рахунок зміни типу епоксидного олігомеру і способу затвердіння, введення полісилоксанової наповнювача в такі системи дозволяє отримувати матеріали з більш високою твердістю, адгезію до різних поверхонь, термічною стабільністю, механічною міцністю тощо.

7 Жильцова Світлана Віталіївна Застосування системи Раффа в окислювальному знебарвленні метилового фіолетового А. М. Мельнікова, О. В. Плюшко, С. В. Жильцова, Й. О. Опейда немає Застосування системи Раффа в окислювальному знебарвленні метилового фіолетового. українська 2019 тези 218
Безперервне надходження важко окислюваних органічних сполук у навколишнє середовище через стічні води (як основне джерело забруднення) призводить до зростання шкідливого впливу на водну систему в цілому. Обробку стічних вод, що містять подібні речовини, зазвичай здійснюють стандартними прийомами очистки, які характеризуються невисокою ефективністю очищення

8 Жильцова Світлана Віталіївна Використання добавок поверхнево-активних речовин для зміни ефективності реакції Фентона О. О. Іващук, Л. О. Макарова, С. В. Жильцова, Й. О. Опейда немає Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науково-дослідної роботи за період 2017–2018 рр. (16–17 травня 2019 р.) українська 2019 тези 195
Очищення стічних вод від органічних речовин є актуальною проблемою, яку вирішують з використанням біологічних, фізичних, хімічних методів. Зокрема, для окислювальної деструкції забрудників різної природи може бути використана система Фентона

9 Жильцова Світлана Віталіївна Оксидативна деструкція барвника метилового фіолетового системою Раффа О. В. Плюшко, С. В. Жильцова, Й. О. Опейда немає ХІМІЧНІ ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ українська 2019 тези 197
В останні роки жорстко постало питання збереження водних ресурсів. Забруднення води відходами виробництва, а саме синтетичними барвниками, які застосовуються в текстильний, паперовій, лакофарбовій промисловості, становить серйозну екологічну небезпеку. Відтак, розробка та дослідження очистки стічних вод стають все більш актуальними. Перспективним способом очистки є використання реактиву Фентона та системи Раффа у процесах хімічної деструкції барвників.

10 Жильцова Світлана Віталіївна Окислювальне знебарвлення метилового фіолетового та індигокарміну реактивом Фентона в присутності речовин природного походження Л. О. Макарова, С. В. Жильцова, Й. О. Опейда немає Current chemical problems (CCP-2019): українська 2019 стаття 212
Забруднення водойм барвниками є серйозною проблемою у більшості країн світу. Висока концентрація цих речовин у стічних водах здатна порушувати біологічну якість води, тому вилучення барвників є основною задачею для відповідних галузей промисловості. Хімічні методи очищення є найефективнішими, тому що можуть привести майже до повної мінералізації органічних забрудників (RH) та застосовуються для більш широкого спектру речовин. Більшість сучасних хімічних методів засновано на процесах окислення, зокрема, з використанням реагенту Фентона. Метою даного дослідження було встановлення впливу добавок речовин природного походження на окислювальне знебарвлення метилового фіолетового (МФ) та індигокарміну (ІК) системою Фентона

11 Жильцова Світлана Віталіївна Дослідження методом інфрачервоної спектроскопії формування структури епоксидно-полісилоксанового нанокомпозиту Гаврилова В. С., Пащенко Є. О., Жильцова С. В., Остапюк С. М. немає Породоразрушающий и металлообрабатывающий инструмент – техника и технология его изготовления и применения українська 2018 стаття 209
Наведено результати досліджень методом ІЧ-спектроскопії зміни хімічної будови і природи хімічних зв'язків епоксидно-полісилоксанового нанокомпозиту з підвищеною адгезією до титанових сплавів при введенні частинок модифікуючої добавки і високодисперсного антифрикційного наповнювача, а також під дією великих зсувних напружень у процесі холодного пластичного деформування.

12 Жильцова Світлана Віталіївна Viscoelastic Properties of Amine-Cured Epoxy-Titania Composites Obtained by the Sol-Gel Method Svitlana Zhil’tsova, Oleksandr Brovko, Natalya Leonova Lviv Polytechnic National University Chemistry & Chemical Technology англійська 2018 стаття 203
Viscoelastic properties of amine-cured epoxy-titania composites were investigated. The composites were synthesized by the sol-gel method and analysis of their physico-mechanical properties indicated that higher TiO2 content causes the decrease in glass transition temperature of the composites. Non-linear change of crosslink density with a filler content was observed

13 Жильцова Світлана Віталіївна Fractal Structure of Epoxy-Silica Nanocomposites Obtained by Cationic Polymerization N. G. Leonova, V. M. Mikhal’chuk, S. V. Zhyltsova Springer New York Theoretical and Experimental Chemistry англійська 2018 стаття 210
Small-angle X-ray scattering indicates that increase of the silica particle (PSP) content leads to changes in the fractal organization of epoxy-silica composites and in the number of levels of self-similarity. Fractal structures of the primary silica particles in the size range of 4-14 nm are formed, and with increasing particle size they aggregate to form surface fractals with sizes of ~35-40 nm in the polymeric matrix of the composites.

14 Жильцова Світлана Віталіївна Особливості структури епоксидно-силоксанових нанокомпозитів, отриманих золь-гель методом при різному способі формування полімерної матриці С. В. Жильцова, Н. Г. Леонова, Ю. П. Гомза, В. В. Клепко Інститут хімії високомолекулярних сполук ВМС-2018: тези доповідей ХІV Української конференції з високомолекулярних сполук українська 2018 тези 221
Epoxy-silica nanocomposites were synthesized by the sol-gel method through cationic polymerization or anhydride curing. Primary silica particles were formed in the absence or presence of epoxy resin. The cured samples were characterized by small-angle X-ray scattering. It was shown that primary silica particles form branched mass fractals with dimensions from Dm 2.0 to 2.5, depending on the resin and curing procedure used, filler content and way of silica particles’ sol formation. With silica content increase from 0.5 to 3.0 wt.% the formation of secondary surface fractals was observed.

15 Жильцова Світлана Віталіївна Захисні властивості епоксидно-полісилоксанових нанокомпозитів, отриманих золь-гель методом при різному способі формування полімерної матриці Н. Г. Леонова, С. В. Жильцова немає Розвиток інноваційної діяльності в галузі технічних і фізико-математичних наук: Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції українська 2018 тези 190
немає

16 Жильцова Світлана Віталіївна Особливості структури та властивості епоксидно-силоксанових нанокомпозитів ангідридного тверднення, одержаних золь-гель методом С. В. Жильцова, Н. Г. Леонова, Ю. П. Гомза, В. С. Гаврилова ЖДУ ім. І. Франка ІІ Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи» українська 2018 тези 203
немає

17 Жильцова Світлана Віталіївна Термічні властивості епоксидно-полісилоксанових нанокомпозитів катіонної полімеризації Н. Г. Леонова, C. В. Жильцова ДонНУ ім. Василя Стуса ХІМІЧНІ ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ українська 2018 тези 196
немає

18 Жильцова Світлана Віталіївна Знебарвлення розчину метилового фіолетового при дії системи Н2О2 + Fe3+ О. В. Плюшко, С. В. Жильцова, Й. О. Опейда ДонНУ ім. Василя Стуса ХІМІЧНІ ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ українська 2018 тези 187
немає

19 Жильцова Світлана Віталіївна Ефективність реакції Фентона в процесі знебарвлення метилового фіолетового Л. О. Макарова, С. В. Жильцова, Й. О. Опейда ДонНУ ім. Василя Стуса ХІМІЧНІ ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ українська 2018 тези 185
немає

20 Жильцова Світлана Віталіївна Окислення барвників хромового темно-синього та метилового фіолетового пероксидом водню в присутності солей перехідних металів Н. В. Куценко, С. В. Жильцова, Й. О. Опейда ДонНУ ім. Василя Стуса ХІМІЧНІ ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ українська 2018 тези 221
немає

21 Жильцова Світлана Віталіївна Thermal and physico-mechanical properties of antifriction solid lubricant for cold plastic deformation of titanium alloys V. S. Gavrilova, E. A. Pashchenko, S. V. Zhil’tsova, V. M. Mikhal’chuk, E. P. Mamunya, S. N. Dub, V. N. Tkach Allerton Press, Inc Journal of Superhard Materials англійська 2017 тези 197
The results of the investigations of thermophysical characteristics, thermomechanical and mechanical properties of epoxy-polysiloxane nanocomposites with different contents of modifying additives in the presence of fine-grained antifriction fillers. It is shown that the joint influence of the modifier (polysiloxane particles) and filler (graphite) on the formation of the composite structure during the hardening results in the essential improvement of its physico-mechanical properties

22 Жильцова Світлана Віталіївна Эпоксидно-полисилоксановые композиты катионной полимеризации Н. Г. Леонова, В. М. Михальчук, Р. И. Лыга, С. В. Жильцова немає Клеи. Герметики. Технологии російська 2017 тези 217
Золь-гель методом синтезированы эпоксидно-полисилоксановые композиты катионной полимеризации на основе эпоксидной смолы EPONEX 1510 и тетраэтоксисилана, обладающие высокой адгезией, прочностью при ударе и химической стойкостью. Потенциодинамическим методом установлено, что эффективность антикоррозионной защиты поверхности алюминиевого сплава Д16 эпоксидно-полисилоксановыми композитными покрытиями составила 98,4—99,9%.

23 Жильцова Світлана Віталіївна Термічні та теплофізичні властивості епоксидно-полісилоксанових нанокомпозитів катіонної полімеризації Н. Г. Леонова, В. М. Михальчук, Р. І. Лига, С. В. Жильцова немає Вісник Одеського національного університету. Серія: Хімія українська 2017 стаття 197
Золь-гель методом одержано епоксидно-полісилоксанові нанокомпозити катіонної полімеризації на основі епоксидної смоли EPONEX 1510 і тетраетоксисилану. Вивчено вплив нанонаповнювача на термічні та теплофізичні властивості отриманих полімерів. Встановлено, що зі збільшенням вмісту полісилоксанової складової від 0,5 до 3 мас% підвищуються температура склування, а значення стрибка теплоємності майже не змінюється. Визначено, що максимальна швидкість втрати маси епоксиднополісилоксанових композитів в 1,5 рази менша, ніж у немодифікованого полімеру

24 Жильцова Світлана Віталіївна Епоксидно-силоксанові нанокомпозитні покриття ангідридного тверднення С. В. Жильцова, Н. Г. Леонова, В. М. Михальчук, Р. І. Лига немає Вопросы химии и химической технологии українська 2017 стаття 180
Золь-гель методом отримано оптично прозорі епоксидно-силоксанові нанокомпозити ангідридного тверднення при різному способі формування золів полісилоксанових частинок (ПСЧ). Результати мікроскопічних досліджень вказують на те, що при вмісті SiO2 1 мас.% спостерігається рівномірний розподіл агрегатів первинних наночастинок у полімерній матриці композитів. Збільшення концентрації ПСЧ до 3 мас.% приводить до укрупнення агрегатів та зниження рівномірності їх розподілу

25 Жильцова Світлана Віталіївна Вязкоупругие свойства антифрикционной твердой смазки для холодного пластического деформирования титановых сплавов В. С. Гаврилова, С. В. Жильцова, Н. В. Бабкина, Е. А. Пащенко, И. Ю. Ростоцкий немає Породоразрушающий и металлообрабатывающий инструмент – техника и технология его изготовления и применения російська 2017 стаття 179
Наведено результати досліджень методом динамічного механічного аналізу в’язкопружних властивостей епоксидно-полісилоксанового нанокомпозиту з підвищеною адгезією до титанових сплавів з різним вмістом модифікуючих добавок у присутності високодисперсних антифрикційних наповнювачів. Встановлено, що з введенням до композиту полісилоксанових частинок і графіту змінюються його в’язкопружні характеристики, що зумовлено різною щільністю зшивання і щільнішою впорядкованою структурою нанокомпозиту

26 Жильцова Світлана Віталіївна Захисні епоксидно-неорганічні нанокомпозитні покриття, одержані золь-гель методом Н. Г. Леонова, І. Ю. Вікулова, С. В. Жильцова ЖДУ ім. І. Франка Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи українська 2017 тези 165
немає

27 Жильцова Світлана Віталіївна Структура і властивості епоксидно-силоксанових нанокомпозитів ангідридного тверднення С. В. Жильцова, Н. Г. Леонова ДонНУ ім. Василя Стуса Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науково-дослідної роботи за пе-ріод 2015–2016 рр українська 2017 тези 188
Використання наночастинок для модифікації епоксидних полімерів дозволяє створювати матеріали з покращеними властивостями відносно вихідного органічного полімеру при невисоких ступенях наповнення завдяки великій питомій поверхні дисперсного наповнювача й, відповідно, великій площі контакту між органічною й неорганічною фазами. Застосування золь-гель методу дає змогу формувати частинки нанонаповнювача in situ всередині органічної матриці, забезпечуючи змішування компонентів системи на молекулярному рівні, що сприяє утворенню систем із рівномірним розподілом наповнювача в полімері.

28 Жильцова Світлана Віталіївна Влияние добавок полисилоксановых наночастиц в эпоксидный полимер на его взаимодействие с поверхностью металлов С. В. Жильцова, В. С. Гаврилова, В. И. Штомпель немає ХІМІЧНІ ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ українська 2017 тези 172
немає

29 Жильцова Світлана Віталіївна Ефективність реакції Фентона в присутності речовин природного походження Ю. Є. Сергієнко, С. В. Жильцова, Й. О. Опейда ДонНУ ім. Василя Стуса ХІМІЧНІ ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ українська 2017 тези 196
Охорона навколишнього середовища від забруднення є актуальною проблемою сучасності. На сьогоднішній день особлива увага приділяється розвитку нових направлень очистки та нейтралізації забруднених стічних вод. В останні роки значний інтерес викликає метод, заснований на обробці стічних вод реактивом Фентона (суміш пероксиду водню та іонів двовалентного заліза), який використовується для руйнування багатьох видів органічних субстратів. Вивчення дії реактиву Фентона часто проводять із використанням модельних систем, де в якості субстрату використовують синтетичні барвники

30 Жильцова Світлана Віталіївна Вивчення кінетики окислення барвника метилового фіолетового реактивом Фентона Л. О. Макарова, Ю. В. Іванова, С. В. Жильцова, А. М. Ніколаєвський, Й. О. Опейда ДонНУ ім. Василя Стуса ХІМІЧНІ ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ українська 2017 тези 173
Барвники є поширеною моделлю при вивченні і розробці процесів водоочищення. Окислення барвників становить не тільки методичний, а й практичний інтерес, оскільки має велике значення для зниження впливу відходів текстильної промисловості на навколишнє середовище. В класичній системі Фентона використовуються іони заліза (ІІ) для каталітичного радикального розпаду пероксиду водню. Метою даної роботи були пошук і дослідження закономірностей реакції окислення органічних сполук реактивом Фентона на прикладі барвника метилового фіолетового при різних умовах проведення реакції.

31 Жильцова Світлана Віталіївна Structure and properties of epoxy-silica and epoxy-titania composites of cationic polymerization N. Leonova, S. Zhiltsova Vilnius University 60th International Scientific Conference for Students of Physics and Natural Sciences “Open Readings 2017 англійська 2017 тези 168
немає

32 Жильцова Світлана Віталіївна Oxidative destruction of methyl violet and methylene blue dyes by Fenton reaction L. Makarova, Yu. Sergienko, Yu. Ivanova, S. Zhiltsova, I. Opeida Vilnius Universitу 60th International Scientific Conference for Students of Physics and Natural Sciences “Open Readings англійська 2017 тези 156
немає

33 Жильцова Світлана Віталіївна Теплофизические свойства антифрикционного эпоксидно-полисилоксанового нанокомпозита Теплофизические свойства антифрикционного эпоксидно-полисВ. С. Гаврилова, С. В. Жильцова, Е. А. Пащенко, В. В. Давиденко, А. М. Кошкин немає Породоразрушающий и металлообрабатывающий инструмент — техника и технология его изготовления и применения російська 2016 стаття 189
Методом диференційної сканувальної калориметрії отримано термограми зразків антифрикційного епоксидно-полісилоксанового нанокомпозиту на основі епоксидної смоли, модифікованої полісилоксановими частинками, з графітовим наповнювачем. Встановлено, що при введенні в композит полісилоксанових частинок і графіту відбувається зміна теплофізичних характеристик, пов'язана з різною густиною зшивання і більш щільною, упорядкованою структурою нанокомпозиту.

34 Жильцова Світлана Віталіївна Фізико-хімічні основи харчових виробництв О. І. Хижан, С. В. Жильцова Вінниця немає українська 2016 навч. посіб. 156
Навчальний посібник містить теоретичні відомості, контрольні питання про фізико-хімічні основи основних харчових виробництв. Призначено для студентів хімічних факультетів, що навчаються за напрямом «Хімія».

35 Жильцова Світлана Віталіївна Химия высокомолекулярных соединений С. В. Жильцова, В. М. Михальчук, Н. Г. Леонова Вінниця немає російська 2016 навч. посіб. 161
Учебное пособие включает разделы «Синтез полимеров», «Структура полимеров» и «Свойства полимеров» по курсу «Химия высокомолекулярных соединений», а также список вопросов для самоподготовки к каждой теме. Предназначено для студентов химических факультетов, обучающихся по специальности «Химия».

36 Жильцова Світлана Віталіївна Особливостi взаємодiї KMnO4 з N-гiдроксифталiмiдом у розчинах вода-ацетон Ю. Є. Сергієнко, Ю. М. Гринда, С. В. Жильцова, Л. І. Опейда Маріуполь Екологiя, природокористування та охорона навколишнього середовища: прикладнi аспекти українська 2016 тези 169
немає

37 Жильцова Світлана Віталіївна Корозійна стійкість епоксидно-силоксанових композитів ангідридного тверднення Ю. Є. Сергієнко, С. В. Жильцова, Н. Г. Леонова, Л. О. Макарова, Р. І. Лига, В. М. Михальчук ДонНУ ім. Василя Стуса ХІМІЧНІ ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ українська 2016 тези 174
немає

38 Жильцова Світлана Віталіївна Золь-гель синтез епоксидно-полісилоксанових нанокомпозитів катіонною полімеризацією Н. Г. Леонова, С. В. Жильцова, Р. І. Лига, В. М. Михальчук ДонНУ ім. Василя Стуса ХІМІЧНІ ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ українська 2016 тези 184
немає

39 Жильцова Світлана Віталіївна Термомеханический анализ эпоксидно-неорганических композитов с комбинированными наполнителями С. В. Жильцова, В. С. Гаврилова, Е. П. Мамуня, М. В. Юрженко ДонНУ ім. Василя Стуса ХІМІЧНІ ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ російська 2016 тези 211
немає

40 Жильцова Світлана Віталіївна Про реактивність частинок в реакції відриву H-атома при окисненні N-гідроксифталіміду перманганатом калію Ю. Є. Сергієнко, С. В. Жильцова, Л. І. Опейда ДонНУ ім. Василя Стуса ХІМІЧНІ ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ українська 2016 тези 173
немає