Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
322
Всього праць
4006
Завантажень
5
Зап. на цитування
387117

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 82
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 938
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 521
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 80
061 Журналістика
Управління та адміністрування 698
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 401
081 - Право
Біологія 107
091 Біологія
Природничі науки 420
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 173
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 339
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 226
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини

Результат пошуку


Русаков Володимир Федорович

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Доктор фізико-математичних наук
Звання: Професор
Сфера діяльності: тематика наукових досліджень пов’язана з явищем термомагнітних нестійкостей в надпровідниках і методами їх запобігання
Факультет: Факультет інформаційних і прикладних технологій
Підрозділ: Кафедра інформаційних технологій
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1777-1357
Google scholar: https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=en&user=4Ihamj8AAAAJ
Scopus: https://www.researchgate.net/profile/V_Rusakov2/scores
Web of Science:
Корп.ел.пошта: v.rusakov@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=76#search

Праці

Знайдено документів: 13
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Русаков Володимир Федорович Фізичні основи механіки Русаков, В.Ф. Вінниця немає українська 2019 навч. посіб. 94
Посібник містить матеріал курсу механіки, що викладається студентам спеціальностей «Фізика та астрономія», «Середня освіта. Фізика», «Прикладна фізика та наноматеріали», «Комп’ютерні науки» та «Кібербезпека». Найскладніші питання викладені досить детально, частина матеріалу відповідно до вимог Болонського процесу запропонована для самостійного вивчення. Посібник може бути використаний студентами інших спеціальностей під час вивчення курсу загальної фізики

2 Русаков Володимир Федорович Електрика та магнетизм Русаков, В.Ф. Вінниця немає українська 2020 навч. посіб. 94
У посібнику викладено матеріал з електромагнетизму відповідно до програми із загальної фізики. Для студентів спеціальностей: «Фізика та астрономія», «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», «Кібербезпека», «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології», «Прикладна фізика», «Середня освіта. Фізика». Може використовуватися студентами й інших спеціальностей під час вивчення відповідних розділів курсу загальної фізики.

3 Русаков Володимир Федорович Молекулярна фізика Русаков, В.Ф. Вінниця немає українська 2018 навч. посіб. 84
Посібник містить матеріал, що викладається студентам спеціальностей «Фізика та астрономія», «Середня освіта. Фізика», «Прикладна фізика та наноматеріали», «Комп’ютерні науки» та «Кібербезпека». Він також може бути використаний студентами інших спеціальностей під час ви-вчення курсу молекулярної фізики.

4 Русаков Володимир Федорович Электричество и магнетизм Русаков, В.Ф. Винница немає російська 2017 учеб. пособие 94
В пособии изложен материал по электромагнетизму в объеме программы по общей физике. Для студентов специальностей: «Физика и астрономия», «Компьютерные науки и информационные технологии», «Кибербезопасность», «Метрология и информационно-измерительные технологии», «Прикладная физика», «Среднее образование, преподавание физики и информатики». Может использоваться студентами и других специальностей при изучении соответствующих разделов курса общей физики

5 Русаков Володимир Федорович Динаміка стрибків магнітного потоку у надпровідних циілндричних NbTi екранах Русаков, В.Ф. Русакова, Н.М. Чабаненко, В.В. Вінниця Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науководослідної роботи за період 2017–2018 рр українська 2017 стаття 79
До другого тому увійшли матеріали секцій: методика викладання іноземних мов; освітні, педагогічні науки; математика; хімічні науки; фізика; фізичне виховання.

6 Русаков Володимир Федорович Физические основы механики Русаков, В.Ф. Винница немає російська 2015 учеб. пособие 90
В пособии обобщен материал, читаемый в течение ряда лет на І курсе физико-технического факультета для студентов специальностей «Физика» и «Прикладная физика».

7 Русаков Володимир Федорович Вимушені коливання ізольованого вихору Абрикосова у жорстких надпровідниках II роду Русаков, В.Ф. Русакова, Н.М. Чабаненко, В.В. Вінниця Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науководослідної роботи за період 2017–2018 рр. українська 2019 стаття 93
До другого тому увійшли матеріали секцій: методика викладання іноземних мов; освітні, педагогічні науки; математика; хімічні науки; фізика; фізичне виховання.

8 Русаков Володимир Федорович Особенности движения изолированного вихря Абрикосова в жестких сверхпроводниках II рода Русаков, В.Ф. Русакова, Н.М. Чабаненко, В.В. Винница Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науководослідної роботи за період 2017–2018 рр. російська 2017 стаття 89
До другого тому увійшли матеріали секцій: методика викладання іноземних мов; освітні, педагогічні науки; математика; хімічні науки; фізика; фізичне виховання.

9 Русаков Володимир Федорович МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА РУСАКОВ, В. Ф РУСАКОВА, Н. М. Вінниця немає українська 2019 навч. посіб. 83
Посібник містить матеріал другої частини курсу молекулярної фізики та термодинаміки, що викладається студентам спеціальностей «Фізика та астрономія», «Середня освіта. Фізика», «Прикладна фізика та наноматеріали», «Комп’ютерні науки» та «Кібербезпека». Найбільш складні питання викладені достатньо детально, частина матеріалу відповідно до вимог Болонського процесу, запропонована для самостійного вивчення. Посібник також може бути використаний студентами інших спеціальностей під час вивчення курсу молекулярної фізики та термодинаміки

10 Русаков Володимир Федорович Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із загальної фізики Русаков, В.Ф. Пицюга, В.Г. Пишкін, Р.О. Демченко, К.В. Вінниця немає українська 2019 метод. вказівки 92
До методичних вказівок включені лабораторні роботи з механіки і молекулярної фізики, наведені основні теоретичні положення про досліджувані в роботах фізичні явища, формули фізичних законів, опис лабораторного обладнання, порядок виконан- ня робіт, питання для контролю знань. Для зручності студентів наведені основні фор- мули розрахунку похибок та необхідні фізичні константи. Частина матеріалу, згідно з вимогами Болонського процесу, запропонована для самостійного опрацювання

11 Русаков Володимир Федорович Методика решения задач по молекулярной физике и термодинамике Русаков, В.Ф. Русакова, Н.М. Зуйкова, З.Г. Винница немає російська 2015 метод. пособие 90
Весь материал пособия разбит на шесть разделов, соответствующих основным разде-лам читаемых курсов. В начале каждого раздела приводятся основные понятия, дается крат-кая сводка формул, необходимых для решения задач. В каждом разделе подробно разобрана методика решения типовых задач. Наличие задач для контроля и самостоятельной работы позволяет обходиться на практических занятиях без дополнительных задачников. Пособие может быть полезно всем, изучающим молекулярную физику

12 Русаков Володимир Федорович Методика решения задач по молекулярной физике Русаков, В.Ф. Русакова, Н.М. Чабаненко, В.В. Винница немає російська 2015 метод. пособие 106
Работа содержит пять глав: уравнение состояния идеального газа, молекулярно-кинетическая теория газов; распределения Максвелла, Больцмана и Максвелла–Больцмана; явления переноса; первое и второе начала термодинамики; энтропия. Приведены подробные методические указания к решениям задач, контрольные вопросы по каждой теме, задачи для самостоятельного решения. Пособие будет полезно всем студентам, изучающим общую физику

13 Русаков Володимир Федорович Методика решения задач по механике Русаков, В.Ф. Русакова, Н.М. Винница немає російська 2015 учеб. пособие 90
Весь материал пособия разбит на четыре раздела: кинематика, динамика точки, законы сохранения и динамика твердого тела. В начале каждого раздела приводятся основные понятия и формулы, необходимые для реше-ния задач, излагаются методические указания к решению задач. Подробно разбирается методика решения типовых задач. Приводятся задачи для контроля и самостоятельной работы. Пособие составлено таким образом, что позволяет обойтись на практических занятиях без задачников