Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
336
Всього праць
5373
Завантажень
5
Зап. на цитування
679401

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 91
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 1176
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 629
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 84
061 Журналістика
Управління та адміністрування 968
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 528
081 - Право
Біологія 150
091 Біологія
Природничі науки 630
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 207
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 611
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 269
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини

Результат пошуку


Крикун Іван Григорович

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Кандидат фізико-математичних наук
Звання: Доцент
Сфера діяльності: теорія випадкових процесів, теорія ймовірностей, математична статистика
Факультет: Факультет інформаційних і прикладних технологій
Підрозділ: Кафедра прикладної математики та кібербезпеки
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5468-512X
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=kLYWgNwAAAAJ&hl=uk
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55871346200
Web of Science:
Корп.ел.пошта: i.krykun@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=70#search

Праці

Знайдено документів: 36
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Крикун Іван Григорович Збіжність косих броу-нівських рухів з локаль-ними часами в кількох точках, які стягуються в одну Крикун І. Г. немає Український математичний вісник українська 2016 стаття 148
Отримано умови збiжностi в середньому процесiв косого броунiвського руху з локальними часами в кiлькох точках, якi стягуються в одну граничну точку. Доведено, що граничним процесом також є косий броунiвський рух з локальним часом в граничнiй точцi. Знайдено формулу для обчислення коефiцiєнту при локальному часi граничного процесу

2 Крикун Іван Григорович Сходимость косых броуновских движений с местным временем в нескольких точках, сжатых в одну Крикун І. Г. немає Журнал математических наук українська 2017 стаття 148
Получены условия сходимости в среднем косых броуновских движений с локальным временем в нескольких точках, стянутых в предельную точку. Доказано, что предельный процесс также является косым броуновским движением с местным временем в предельной точке. Приведена формула для расчета коэффициента местного времени предельного процесса.

3 Крикун Іван Григорович The Arc-Sine Laws for the Skew Brownian Motion and Their Interpretation Крикун І. Г. немає Журнал прикладной математики и физики українська 2018 стаття 139
We consider the skew Brownian motion as a solution of some stochastic differential equation. We prove for the skew Brownian motion the analogues of the arc-sine laws for Wiener process. Unlike of existing results, we are forced to consider a stochastic differential equation with discontinuous diffusion coefficient. Possible interpretations of obtained results are suggested.

4 Крикун Іван Григорович The Arctangent Regres-sion and the Estimation of Parameters of the Cauchy Distribution Крикун І. Г. немає Журнал математических наук українська 2020 стаття 148
Некоторые оценки параметров нелинейной регрессии между переменными X и Y построены для арктангенса как функции регрессии. Полученные оценки используются для оценки неизвестных параметров распределения Коши. Выполняется компьютерное моделирование, и оценки сравниваются с другими оценками, такими как квантильные, оценки максимального правдоподобия и некоторые другие. Получены доверительные интервалы для параметров распределения Коши.

5 Крикун Іван Григорович Спроба статистичної оцінки економічних втрат України від російської агресії (на прикладі ринку нових легкових автомобілів) Крикун І. Г. Вінниця Збірники наукових праць професорсько-викладацького складу ДонНУ імені Василя Стуса українська 2021 тези 135
Протягом останніх 7 років Україна зазнає безпрецедентної за останні 70 років історії Європи економічної, військової та терористичної агресії з боку найбільшої (за площею) країни світу – Російської Федерації – яка, з одного боку, користується наявністю атомної зброї та місця в Раді Безпеки ООН для продовження своєї агресії, а з іншого – витрачає шалені ресурси на знавіснілу пропаганду, якій можуть позаздрити і радянські, і нацистські пропагандисти минулого. Проте, на щастя, російська відсталість – технологічна, економічна та людського потенціалу, – не залишає Росії шансів на протистояння всьому цивілізованому світу. Тож відносно скоро нас чекає оцінювання завданих агресором збитків. Дана робота – одна зі спроб такої оцінки.

6 Крикун Іван Григорович Гранична теорема для стохастичних рівнянь з локальним часом Крикун И. Г. немає Труды ИПММ НАНУ російська 2005 стаття 125
немає

7 Крикун Іван Григорович Large deviation principle for stochastic equations with local time Ivan H. Krykun немає Theory of Stochastic Processes англійська 2009 стаття 100
The large deviation principle for solutions of one-dimensional equations with a local time is proved. The explicit form for the rate function is obtained. We also consider the large deviation principle for solutions of Itô's stochastic equations with discontinuous coefficients.

8 Крикун Іван Григорович Peano phenomenon for stochastic equations with local time Ivan H. Krykun немає Украинский математический вестник англійська 2013 стаття 122
Исследуется слабая сходимость мер, порожденных решениями стохастических уравнений с локальным временем и малой диффузией, а последняя стремится к нулю. В случае, если соответствующее обыкновенное дифференциальное уравнение имеет бесконечно много решений, мы доказываем, что предельная мера сосредоточена с некоторыми весами на своих крайних решениях. Получены формулы для весов

9 Крикун Іван Григорович Явище Пеано для стохастичних рівнянь з локальним часом Крикун І. Г. немає Доповіді НАН України українська 2013 стаття 119
За наявностi в початковiй точцi явища Пеано для вiдповiдної задачi Кошi отримано умови слабкої збiжностi мiр, породжених розв’язками стохастичних рiвнянь з локальним часом, до мiри, зосередженої на екстремальних розв’язках вiдповiдної задачi Кошi у випадку, коли коефiцiєнт дифузiї прямує до 0.

10 Крикун Іван Григорович Аналог явища Пеано для стохастичних рівнянь з локальним часом Крикун І. Г. немає Труды ИПММ НАНУ українська 2013 стаття 115
Розглядається послiдовнiсть мiр, породжених розв’язками стохастичних рiвнянь з локальним часом та малою дифузiєю. Отримано умови слабкої збiжностi цих мiр до мiри, зосередженої з певними вагами на екстремальних розв’язках вiдповiдної задачi Кошi за умови прямування коефiцiєнту дифузiї до нуля. Отриманi формули для обчислення згаданих вагiв

11 Крикун Іван Григорович Functional law of the iterated logarithm type for a skew Brownian motion I. H. KRYKUN немає Theor. Probability and Math. Statist. No. 87 англійська 2013 стаття 115
The functional law of the iterated logarithm is proved for a skew Brownian motion.

12 Крикун Іван Григорович Теорія ймовірностей та математична статистика Крикун І. Г. Миколаїв немає українська 2017 навч. посіб. 108 no file
немає

13 Крикун Іван Григорович Функціональний закон типу повторного логарифма для косого броунівського руху Крикун І. Г. немає Теорія ймовірностей та математична статистика українська 2012 стаття 107 no file
немає

14 Крикун Іван Григорович Явление Пеано для уравнений Ито И.Г. Крыкун, С.Я. Махно немає Український математичний вісник. Т. 10, № 1. російська 2013 стаття 104 no file
немає

15 Крикун Іван Григорович Граничні теореми для стохастичних рівнянь Крикун І. Г. немає Saarbrücken українська 2017 монографія 116 no file
немає

16 Крикун Іван Григорович Арктангенс-регресiя та оцінювання параметрів розподілу Коші Крикун І. Г. немає Український математичний вісник. Т. 17, № 2 українська 2020 стаття 99 no file
немає

17 Крикун Іван Григорович The arcsine laws in the modelling of the natural processes depending on random factors Krykun I.H. Boston Physical and mathematical justification of scientific achievements англійська 2020 кол. монографія 101 no file
немає

18 Крикун Іван Григорович Пам’яті Сергія Яковича Махно (1949 – 2018) Крикун І. Г. немає Труди ІПММ НАНУ українська 2019 стаття 97 no file
немає

19 Крикун Іван Григорович The Peano phenomenon for Ito equations Krykun, I.G., Makhno, S. Ya. немає Journal of Mathematical Sciences англійська 2013 стаття 112 no file
немає

20 Крикун Іван Григорович IT у боротьбі із короновірусом Крикун І. Г., Гнатюк М. А. Вінниця Прикладні інформаційні технології :матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. для студ.. аспірант. та мол. вчених українська 2020 тези 99
Протягом останніх 2 місяців життя в Україні та світі різко змінилося внаслідок пандемії коронавірусу. Вірус 2019-nCoV вперше зафіксували в китайському місті Ухань у грудні 2019 року, але він вже встиг на сьогодні стати причиною глобальної пандемії із високою смертністю.

21 Крикун Іван Григорович Healthcare reform in Ukraine: what should be done for building a fully-fledged health care system in Ukraine? Krykun I.H. Pervomajs’k All Ukrainian Conference “The problems of region’s development: industrial and economical aspect” українська 2016 тези 108 no file
немає

22 Крикун Іван Григорович Закон арксинуса для косого броунівського руху і його економічна інтерпретація Крикун І. Г. Вінниця VІІІ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених "Сучасні задачі прикладної статистики, промислової, актуарної та фінансової математики" українська 2016 тези 99 no file
немає

23 Крикун Іван Григорович Закон арксинуса і його економічне застосування Крикун І. Г. Первомайськ IV Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених і студентів "Молодь, освіта, наука 2015" українська 2015 тези 126 no file
немає

24 Крикун Іван Григорович Stochastic Peano Phenomenon Makhno S.Ya. Krykun I.H. Lviv International Conference dedicated to 120th anniversary of Stefan Banach українська 2012 тези 101 no file
немає

25 Крикун Іван Григорович Аналіз ефективності банківської діяльності АТ КБ «ПРИВАТБАНК» Крикун І.Г. Бойко І.С. Київ ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Потенційні шляхи розвитку науки» українська 2020 тези 127
немає

26 Крикун Іван Григорович Статистичний огляд впливу пандемії COVID-19 на навколишнє природне середовище. Крикун І..Г., Прямухіна Н. В. Київ Сучасні наукові інновації :V Міжнародна науково-практична конференція українська 2021 тези 95 no file
немає

27 Крикун Іван Григорович Порівняння біологічних та комп’ютерних вірусів Крикун І.Г., Степанюк О.С Вінниця Всеукраїнська науково-практична конференція для студентів, аспірантів та молодих вчених «Прикладні інформаційні технології» українська 2021 тези 90 no file
немає

28 Крикун Іван Григорович Динаміка автомобільного ринку України Крикун І..Г., Бевз Д..М. Вінниця Прикладні інформаційні технології :матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. для студ.. аспірант. та мол. вчених українська 2021 тези 80 no file
немає

29 Крикун Іван Григорович Теорія ймовірностей та математична статистика.Ч 1 Крикун І. Г. Вінниця немає українська 2019 курс лекцій 95 no file
немає

30 Крикун Іван Григорович Теорія ймовірностей та математична статистика.Ч 2 Крикун І. Г. Вінниця немає українська 2019 курс лекцій 87 no file
немає

31 Крикун Іван Григорович Математичне моделювання і оптимізація технологічних процесів та виробничих систем. Ч. 1 Крикун І. Г. Миколаїв немає українська 2018 конспект лекцій 99 no file
немає

32 Крикун Іван Григорович Математичне моделювання і оптимізація технологічних процесів та виробничих систем. Ч. 2 Крикун І. Г. Миколаїв немає українська 2018 конспект лекцій 102 no file
немає

33 Крикун Іван Григорович Теорія ймовірностей. Ч. 1. Випадкові події Крикун І. Г. Вінниця немає українська 2021 курс лекцій 94 no file
немає

34 Крикун Іван Григорович Теорія ймовірностей. Ч. 2. Випадкові величини Крикун І. Г. Вінниця немає українська 2021 курс лекцій 96 no file
немає

35 Крикун Іван Григорович Математична економіка Крикун І. Г. Вінниця немає українська 2020 метод. вказівки 89 no file
немає

36 Крикун Іван Григорович Convergence of skew Brownian motions with local times at several points that are contracted into a single one Крикун І. Г., Димбовська Л.А. Kyiv International Conference «Stochastic Equations, Limit Theorems and Statistics of Stochastic Processes» dedicated to the 100th anniversary of I. I. Gikhman, українська 2018 стаття 97
Получены условия сходимости в среднем косых броуновских движений с локальными временами в нескольких точках, стягиваемых в предельную точку. Доказано, что предельный процесс также является косым броуновским движением с локальным временем в предельной точке. Приведена формула для расчета коэффициента местного времени предельного процесса.