Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
331
Всього праць
4691
Завантажень
5
Зап. на цитування
585931

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 87
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 1083
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 593
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 84
061 Журналістика
Управління та адміністрування 908
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 519
081 - Право
Біологія 132
091 Біологія
Природничі науки 422
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 206
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 371
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 261
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини

Результат пошуку


Деркач Володимир Олександрович

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Доктор фізико-математичних наук
Звання: Професор
Сфера діяльності: теорії операторів (теорія розширень, інтерполяційні задачі типу Неванліни-Піка, теорія лінійних операторів у просторах з індефінітною метрикою)
Факультет: Факультет інформаційних і прикладних технологій
Підрозділ: Кафедра прикладної математики та кібербезпеки
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0343-232X
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=cCtmNPkAAAAJ
Scopus: немає
Web of Science:
Корп.ел.пошта: v.derkach@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=69#search

Праці

Знайдено документів: 10
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Деркач Володимир Олександрович Generalized boundary triples, I. Some classes of isometric and unitary boundary pairs and realization problems for subclasses of Nevanlinna functions V.A. Derkach, S. Hassi, M.M. Malamud немає Mathematische Nachrichten англійська 2020 стаття 194
Охарактеризувано різні класи узагальнених граничних трійок в чисто аналітичних термінах через відповідну функцію Вейля. Досліджено взаємозв'язки між різними класами граничних трійок та відповідними функціями Вейля. Отримано формули типу Крейна для узагальнених резольвент для найбільш загального класу унітарних та ізометричних граничних трійок, що з'являються в цій роботі

2 Деркач Володимир Олександрович Full indefinite Stieltjes moment problem and Pad'e approximants, V. Derkach,I. Kovalyov немає Methods Funct. Anal. Topology англійська 2020 стаття 191
Повна невизначена проблема моментів Стілтьєса вивчається за допомогою покрокового алгоритму Шура. Знайдено критерій невизначеності такої проблеми та подано повний опис її рішень. Представлено явні формули для діагональних та субдіагональних наближень Паде для формальних степеневих рядів, що відповідають невизначеній проблемі моментів Стілтьєса.

3 Деркач Володимир Олександрович Rigged de Branges-Pontryagin spaces and their application to extensions and embedding, V. Derkach and H. Dym немає J. Funct. Anal англійська 2019 стаття 185
Вивчаються простори де Бранжа – Понтрягіна з від’ємним індексом κ цілих векторних функцій на основі цілої цілої матричної функції (звана матрицею де Бранжа). Представлено явний опис цих просторів та знайдено явну формулу для індефінітного внутрішнього добутку. Дається характеристика тих просторів, які інваріантні щодо узагальненого зворотного зсуву. Отримано формулу факторизації довільної узагальненої J-внутрішньої матриці на добуток особливого множника та досконалого множника.

4 Деркач Володимир Олександрович Coupling of symmetric operators and the third Green identity J. Behrndt, V. Derkach, F. Gesztesy, M. Mitrea немає Bulletin of Mathematical Sciences англійська 2018 стаття 182
Отримано абстрактну форму третьої тотожності Гріна, асоційованої з правильним продовженням симетричного оператора у гільбертовому просторі, використовуючи техніку квазі граничних трійок для. Загальні результати проілюстровано на зчепленнях операторів Шредінгера в областях Ліпшица на гладких компактних риманових многовидах

5 Деркач Володимир Олександрович Теорія розширень симетричних операторів і граничні задачі В.О. Деркач, М.М. Маламуд Київ немає російська 2017 монографія 195
Монографія присвячена теорії розширень симетричних операторів в просторі Гільберта, закладеної в фундаментальних роботах Дж. Фон Неймана, М.Н. Стоуна, К. Фрідріхса, Дж.Келкіна. Читач знайде в них також виклад класичної теорії Крейна – Вішика – Бірмана про розширення напівобмеженних операторів та її подальший розвиток. Значна частина книги присвячена презентації нових результатів, отриманих за останні три десятиліття в теорії розширень за допомогою методу граничних трійок і відповідних функцій Вейля

6 Деркач Володимир Олександрович An operator approach to indefinite Stieltjes moment problem V.Derkach, I.Kovalyov немає J. of Mathematical Sciences англійська 2017 стаття 192
У цій роботі ми розв’язуємо індефінітну проблему моментів Стілт’єса методами теорії u-резольвентних матриць М.Г. Крейна. u-резольвентна матриця симметричного оператора А у просторі Понтрягіна пов’язанного з індефінітною проблемою моментів Стілт’єса обчислюються в термінах узагальнених поліномів Стілт’єса, для чого використовується техніка граничних трійок. Знайдено критерії розв’язності та невизначеності індефінітної проблеми моментів Стілт’єса.

7 Деркач Володимир Олександрович Schur algorithm for Stieltjes indefinite moment problem V. Derkach, I. Kovalyov немає Math. Nachr англійська 2020 стаття 193
Невироджена зрізана індефінітна проблема моментів Стілт’єса для класу N узагальнених функцій Стілт’єса була розглянута. Для опису множини розв’язків цієї проблеми було застосовано покроковий алгоритм Шура, який розкладає функцію розв’язку в неперервний дріб Стілт’єса. Знайдена явна формула для резольвентної матриці в термінах узагальнених поліномів Стилтьеса.

8 Деркач Володимир Олександрович Coupling of definitizable operators in Krein spaces V. Derkach, C. Trunk немає Nanosystems: Physics, Chemistry, англійська 2017 стаття 186
Розглядаються індефінітні оператори Штурма-Ліувілля, визначені на R, як зчеплення двох напівобмежених симетричних операторів, заданих на позитивній і негативній півосях. У багатьох ситуаціях ці два напівобмежені симетричні оператори мають в деякому сенсі хороші властивості, такі як самосопряжені оператори в Гільбертовому просторі. У даній роботі ми подаємо абстрактний підхід до зчеплення двох (дефінізуємих) самосопряжених операторів. Отримано характеристику для дефінізуємості і регулярності критичних точок. Нарешті, ми вивчаємо типовий клас індефінітних задач Штурма-Ліувілля на R. .

9 Деркач Володимир Олександрович A-regular-A-singular factorizations of generalized J-inner matrix functions, V. Derkach, O. Sukhorukova немає Methods of Funct. Analysis and Topology, англійська 2017 стаття 185
немає

10 Деркач Володимир Олександрович Generalized -generating matrices and Nehari-Takagi problem V. Derkach, E.. Sukhorukova немає Operators & Matrices англійська 2016 стаття 191
У даній роботі розглядається наступна задача Нехарі-Такагі: Дана Ганкелева матриця G і число k. Потрібно знайти матриць-функцію f із класу істотно обмежених матриць-функцій таку, що блочна матриця Ганкеля від'ємних коефіцієнтів Фур'є матриць-функції f відрізняється від G на скінченновимірну матрицю ранга k. При деяких припущеннях встановлено взаємно однозначну відповідність між рішеннями задачі Нехарі-Такагі та рішеннями деякої інтерполяційної задачі Такагі-Сарасона. Показано, що резольвентна матриця задачі Нехарі-Такагі належить до класу так званих узагальнених γ-відтворюючих матриць, які вводяться та вивчаються в даній роботі.