Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
331
Всього праць
4691
Завантажень
5
Зап. на цитування
585920

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 87
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 1083
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 593
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 84
061 Журналістика
Управління та адміністрування 908
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 519
081 - Право
Біологія 132
091 Біологія
Природничі науки 422
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 206
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 371
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 261
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини

Результат пошуку


Горбань Юлія Сергіївна

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Кандидат фізико-математичних наук
Звання: Доцент
Сфера діяльності: нелінійні рівняння і варіаційні нерівності, існування та властивості розв’язків, математичне моделювання за допомогою диференціальних рівнянь
Факультет: Факультет інформаційних і прикладних технологій
Підрозділ: Кафедра прикладної математики та кібербезпеки
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3709-4015
Google scholar: https://scolar.google.com/citations? user=N5ZpcKYAAAAJ&hl=ru
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=22984593700
Web of Science:
Корп.ел.пошта: iu.gorban@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=68#search

Праці

Знайдено документів: 9
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Горбань Юлія Сергіївна Existence of entropy solutions for nonlinear elliptic degenerate anisotropic equations Gorban Yu. немає Open Math англійська 2017 стаття 166
У статті розглянуто задачу Діріхле для нелінійного еліптичного рівняння другого порядку з анізотропією, виродженням та L правою частиною. Встановлено теорему про існування ентропійного розв’язку досліджуваної задачі

2 Горбань Юлія Сергіївна Entropy solutions of the Dirichlet problem for some nonlinear elliptic degenerate second-order equations Gorban Yuliya, Soloviova Anastasia немає Journal of Math.Physics, Analysis, Geometry англійська 2020 стаття 181
Досліджено існування ентропійного розв’язку задачі Діріхле для модельного ізотропного рівняння з виродженням та правою частиною L

3 Горбань Юлія Сергіївна Узагальнений розв’язок задачі Діріхле для модельного анізотропного вагового рівняння Горбань Ю., Соловйова А. немає Вісник КНУ імені Тараса Шевченка українська 2020 стаття 165
Досліджено розв’язність задачі Діріхле для модельного нелінійного вироджуваного анізотропного еліптичного рівняння другого порядку. Доведено теорему про існування узагальненого розв’язку цієї задачі

4 Горбань Юлія Сергіївна On uniqueness of entropy solution for nonlinear elliptic degenerate anisotropic equations Gorban Yu. немає Mat. Stud англійська 2017 стаття 131
У статті розглянуто задачу Діріхле для нелінійного еліптичного рівняння другого поядку з анізотропією, виродженням та L^1-правою частиною. Встановлено теорему про єдиність ентропійного розв’язку досліджуваної задачі

5 Горбань Юлія Сергіївна On T-solutions for nonlinear elliptic degenerate anisotropic equations Gorban, Yuliya Чернівці Сучасні проблеми математики та її застосування в природничих науках і інформаційних технологіях англійська 2018 тези 150
Встановлено теорему про існування Т-розв’язку задачі Діріхле для нелінійного еліптичного анізотропного вироджуваного рівняння з L^1-правою частиною

6 Горбань Юлія Сергіївна On weak solutions to nonlinear elliptic degenerate anisotropic equations with L^1-data Gorban Yu. Sloviansk Contemporary analysis and nonlinear boundary problems англійська 2018 тези 131
Встановлено теорему про існування слабкого розв’язку задачі Діріхле для нелінійного еліптичного анізотропного вироджуваного рівняння з L^1-правою частиною

7 Горбань Юлія Сергіївна Equations with L^1-right-hand sides in rnechanics of fluids Gorban Yu.S. Kyiv Matheamatics for life Sciences англійська 2019 тези 147
Описано застосування L^1-теорії до поведінки двох турбулентних потоків, з’єднаними спільними крайовими умовами на поверхні

8 Горбань Юлія Сергіївна Mechanics of blood flow in the aorta Gorban Yu.S., Kostenko A.V., Polyakova E.V. Vinnytsia BOOK OF ABSTRACTS 6th Ya.B. Lopatynsky International School-WorkshoP on Differential Equations and Applications англійська 2019 тези 136
Досліджено закон зміни тиску крові в аорті за період повного сердцевого циклу

9 Горбань Юлія Сергіївна Existence and uniqueness of entropy solution for nonlinear elliptic degenerate anisotropic equations Gorban, Yu.S. Vinnytsia BOOK OF ABSTRACTS 5th INTERNATIONAL CONFERENCE for Young Scientists on Differential Equations and Applications dedicated to Yaroslav Lopatynsky англійська 2016 тези 130
Встановлено існування та єдиність ентропійного розв’язку задачі Діріхле для нелінійного еліптичного анізотропного вироджуваного рівняння з L^1-правою частиною