Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
327
Всього праць
4340
Завантажень
5
Зап. на цитування
526971

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 85
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 1028
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 547
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 85
061 Журналістика
Управління та адміністрування 760
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 461
081 - Право
Біологія 131
091 Біологія
Природничі науки 422
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 199
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 345
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 253
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини

Результат пошуку


Крижановський Володимир Григорович

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Доктор технічних наук
Звання: Професор
Сфера діяльності: радіофізика, технічна електродинаміка, електроніка надвисоких частот, радіотехніка, силова електроніка, напівпровідникова електроніка, захист інформації
Факультет: Факультет інформаційних і прикладних технологій
Підрозділ: Кафедра інформаційних технологій
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2685-9740
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=BrnW5x8AAAAJ&hl=uk
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6505879263
Web of Science: https://publons.com/researcher/AAR-7572-2020/
Корп.ел.пошта: v.krizhanovski@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=56#search

Праці

Знайдено документів: 20
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Крижановський Володимир Григорович Автогенератори класу Е Крижановський В.Г., Макаров Д. Г., Чернов Д. В., Крижановський В. В. Вінниця немає українська 2017 монографія 94
В монографії розглянуто методи розробки автогенераторів з високим коефіцієнтом корисної дії – автогенераторів класу Е. Розглядаються різні конструкції таких пристроїв, що працюють у високочастотному та надвисокочастотному діапазонах. Книга призначена для вчених, інженерів, аспірантів та студентів старших курсів, які спеціалізуються у галузях силової електроніки, радіотехніки та телекомунікації

2 Крижановський Володимир Григорович Методика вибору теми магістерської або докторської (Ph. D.) дисертацій Крижановський В.Г. Вінниця немає українська 2018 навч. посіб. 136 no file
Видання є навчальним посібником із курсу «Методологія наукових досліджень», а також може використовуватися окремо для вибору теми кваліфікаційної роботи або для осмислення методів та завдань наукової роботи. Розглядаються питання встановлення мети роботи та методів її досягнення, планування успішного виконання кваліфікаційної роботи

3 Крижановський Володимир Григорович Апаратно-програмні засоби захисту інформації у корпораціях Крижановський В. Г., Сергієнко С. П. Вінниця немає українська 2019 навч.-метод. посіб. 123
Розглядаються основи функціонування корпоративних систем управління інформаційною безпекою та контролю інформаційних подій, на прикладі відомої системи фірми IBM QRadar SIEM. Посібник рекомендовано для студентів вищих навчальних закладів за напрямом «Кібербезпека (Cybersecurity)».

4 Крижановський Володимир Григорович До практичної реалізації пристроїв Інтернету речей (ІоТ). Крижановський В. Г., Сергієнко С. П. Вінниця немає українська 2019 навч.-метод. посіб. 82 no file
Розглядаються особливості побудови реалізованих систем Інтернету речей (ІоТ), починаючи з простих прикладів, які можливо відтворити навіть у домашніх умовах. Посібник рекомендовано для студентів вищих навчальних закладів за напрямами «Прикладна фізика. Технології Інтернету речей», «Кібербезпека» та «Ком’пютерні науки та інформаційні технології. Інтелектуальні інформаційні технології».

5 Крижановський Володимир Григорович Енергоефективні пристрої інтернету речей (ІоТ) Крижановський В. Г., Сергієнко С. П. Вінниця немає українська 2020 навч.-метод. посіб. 103 no file
Розглядаються особливості побудови систем Інтернету речей (ІоТ) зі зниженим рівнем споживання енергії, які мають найбільші перспективи широкого впровадження. Посібник рекомендовано для студентів вищих навчальних закладів за напрямами «Прикладна фізика. Технології Інтернету речей», «Кібербезпека», «Комп’ютерні науки та інформаційні технології. Інтелектуальні інформаційні технології».

6 Крижановський Володимир Григорович Безпека інтернету речей (ІоТ). Захист особистого життя людини Крижановський В. Г., Сергієнко С. П., Чернов Д.В. Вінниця немає українська 2020 навч.-метод. посіб. 108 no file
Розглядаються особливості захисту інформації у системі Інтернету речей (ІоТ), які мають перспективи широкого впровадження, та потенційно становлять велику загрозу для кібербезпеці. Посібник рекомендовано для студентів вищих навчальних закладів за напрямами «Прикладна фізика. Технології Інтернету речей», «Кібербезпека» та «Комп’ютерні науки та інформаційні технології. Інтелектуальні інформаційні технології».

7 Крижановський Володимир Григорович A method for analyzing irregularities in stripline-slot structures. Part 1: analysis of a width jump in a microstrip line by the transverse resonance method Yu. V. Rassokhina V. G. Krizhanovskii немає Telecommunications and Radio Engineering, v76 англійська 2017 стаття 167
Удосконалено алгоритми аналізу неоднорідностей у вигляді стрибка ширини у мікросмужковій лінії передачі кінцевої довжини (індуктивної та ємнісної неоднорідностей) методом поперечного резонансу. Для алгебраїзації крайових задач щільність струму в неоднорідній смужковій лінії виражається через магнітний і електричний векторні потенціали, що представляють собою хвильові функції (ортогональний базис), які виходять з рішення двовимірної крайової задачі на власні функції та власні значення

8 Крижановський Володимир Григорович A method for analyzing irregularities in stripline-slot structures. Part 2: Analysis of complex irregularities in three-layer planar structures V. G. Kryzhanovskyi ,Yu. V. Rassokhina. немає Telecommunications and Radio Engineering англійська 2017 стаття 108
Побудовано алгоритми аналізу неоднорідностей у вигляді стрибка ширини в мікросмужковій лінії передачі кінцевої довжини (індуктивного та ємнісного відрізків) з додаванням прямокутних щілинних резонаторів в заземлюючу площину. Швидка збіжність алгоритмів досягається за рахунок опису функцій щільності струму в неоднорідній мікросмужковій лінії через векторні потенціали для них. Додавання в схему на східчастих неоднорідностях щілинних резонаторів в заземлюючій площині призводить до появи додаткових частот резонансного відбиття та пропускання, в порівнянні з характеристиками традиційних східчастих неоднорідностей

9 Крижановський Володимир Григорович Transmission-Line Load Network Design Technique for Class-E Power Amplifiers Vladimir G. Krizhanovski , Denis G. Makarov, Yulia V. Rassokhina, Andrei Grebennikov немає High Frequency Electronics, Summit Technical Media англійська 2017 стаття 100
The switchmode Class-E power amplifiers with shunt capacitance have found widespread application due to their design simplicity and high efficiency of operation [1]. Their load-network configuration shown in Fig. 1(a) consists of a shunt capacitance, a series inductance, and a series fundamentally tuned filter to provide high level of harmonic suppression. In this case, the transistor operates as an on-to-off switch and the shapes of the current and voltage waveforms provide a condition when the high current and high voltage do not overlap simultaneously that minimizes the power dissipation and maximizes the power amplifier efficiency. Such an operation mode can be realized for the tuned power amplifier by an appropriate choice of the values of the reactive elements in its load network

10 Крижановський Володимир Григорович The Analysis of Distributed Two-Layers Components in Three-Layer Planar Structure Rassokhina, Yu. V., V. G. Kryzhanovskyi немає Вестник НТУУ КПИ Серия - Радиотехника Радиоапаратобудування англійська 2018 стаття 104
The algorithms for analyzing of two-layer distributed discontinuities in the form of an inductive section in a microstrip transmission line and an H-shaped slot resonator with a transverse arrangement of "dumbbells" in its ground plane by the transverse resonance method are improved and developed. This method includes the mutual coupling of components that make up the discontinuity. According to the analysis results, the considered discontinuity is a multifunctional device and has scattering characteristics that contain simultaneously signal transmission and rejection. At this the two-layer discontinuity provides a wideband (up to 40 %) rejection with two-frequency characteristic of resonant reflection, and forms either two narrowband passband filters (about 3 %), or one wideband (up to 10 %) passband

11 Крижановський Володимир Григорович Generalized Class-E Power Amplifier with Shunt Capacitance and Shunt Filter Moïse Safari Mugisho, Denis G. Makarov, Yulia V. Rassokhina, Vladimir G. Krizhanovski, Andrei Grebennikov. Mury Thian немає IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, v. 67, англійська 2019 стаття 99
The Class-E power amplifier with shunt capacitance and shunt filter offers a unique design flexibility which can be exploited either to extend the maximum operating frequency of the power amplifier or to allow the use of active devices with a higher output capacitance. This flexibility is exploited to design a high-efficiency power amplifier that delivers a peak drain efficiency of 90 %, a peak power added efficiency of 82 % and a peak output power of 38.6 dBm at a maximum operating frequency of 1.5 GHz. A novel transmission lines load network was used to terminate the drain of the active device with the required load impedances at the fundamental frequency, even and odd harmonic frequencies

12 Крижановський Володимир Григорович Использование многовыводной выходной секции в автофазной ЛБВ Крыжановский В.Г., Чурюмов Г.И.. немає Прикладная радиоэлектроника, Том 18, №1-2 російська 2019 стаття 108 no file
Розглянуто роботу автофазної ЛБХ (АЛБХ) з розподіленим виводом потужності у наближенні «гладких» сповільнюючих систем та систем з урахуванням зустрічної хвилі. Виконані розрахунки при різних коефіцієнтах відведення потужності на кожній ділянці вихідної секції. Підтверджено, що використання багатовивідних вихідних секцій АЛБХ дозволяє підвищити коефіцієнт корисної дії пристрої при збереженні стійкості режиму з захопленням електронного згустку

13 Крижановський Володимир Григорович Аналіз східчастої неоднорідності у мікросмужковій лінії передачі методом поперечного резонансу: спосіб алгебраїзації крайових задач Рассохіна Ю. В., Крыжановский В.Г немає Радіотехніка українська 2019 стаття 95
Метод поперечного резонансу, за яким розраховуються характеристики розсіювання на неоднорідності у лініях передачі планарного типу у мікрохвильовому діапазоні, базується на розв'язанні крайових задач щодо тривимірних резонаторів, що містять цю, у загальному випадку багатошарову, неоднорідність . Назву методу обумовлено введенням граничних умов в поперечному по відношенню до неоднорідності напрямку в термінах коефіцієнтів відбиття від ідеальних границь (електричної або магнітної). Ключовим моментом для ефективного розв'язання крайової задачі (наприклад, методом Гальоркіна) є спосіб її алгебраїзації, тобто вибір базису, за яким розкладаються невідомі компоненті поля або струму

14 Крижановський Володимир Григорович Фазові характеристики підсилювача класу Е з різними вихідними ланками Крижановський В.Г. немає Радіотехніка українська 2020 стаття 92 no file
Моделюванням та експериментально досліджено залежності зсуву фази від частоти у підсилювачах класу Е з класичною вихідною ланкою та вихідною ланкою з двократним виконанням умов класу Е на навантажувальний імпеданс. Аналітично розглянута залежність зсуву фази на ключі в номінальному режимі. Досліджено зсув фаз на ключі у субоптимальному режимі роботи підсилювача класу Е, що виникає при зміні робочої частоти. Моделювання проведено методом гармонічного балансу на основі моделі ключа з урахуванням структури потужного польового транзистора – наявність вбудованого антипаралельного діоду, який змінює форму імпульсу напруги на ключі. Враховувались вхідна та перехідна ємності транзистора. Експериментальне вимірювання зсуву фаз проводилось на основі записаних оцифрованих форм напруги на вході та на виході ключа шляхом обчислення фаз перших гармонік напруги за допомогою швидкого перетворення Фурье

15 Крижановський Володимир Григорович Підслуховування NFC-зв’язку на частотах вищих гармонік Крижановський В.Г., Сергієнко С.П., Чернов Д.В., В.В. Крижановський немає Радіотехніка українська 2021 стаття 106
Широке використання технології NFC – комунікації у близькому полі спонукає розглядати різні аспекти безпеки її використання. Відомі приклади обміну інформацією з карткою на відстані, яка значно більше ніж типові максимальні 5-10 см. Також пригортає увагу можливість отримати сигнал з картки на частотах вищих гармонік, які потенційно можуть випромінюватися у вигляді електромагнітних хвиль, а не тільки існувати як індуктивне поле котушки зв’язку. В роботі досліджено випромінювання третьої гармоніки частоти 13,36 МГц карткою стандарту ISO 14443-3A у різних режимах збудження, – за допомогою пристрою RFID-RC522, смартфона Sony Xperia Z5 Premium та сигналом 13,36 МГц з прямокутною модуляцією 10% на частоті піднесучої відповіді картки 847,5 кГц.

16 Крижановський Володимир Григорович The Analysis Of Distributed Two-Layers Components In Three-Layer Planar Structure Yulia V. Rassokhina, ladimir G. Krizhanovski, Vasyl Komarov Київ Advances in Information and Communication Technology and Systems. Lecture Notes in Networks and Systems англійська 2021 стаття 132
The method of scattering characteristics calculating on a symmetric two-layer discontinuity in microstrip transmission line, consisting of capacitive section of microstrip line and the comb-shaped slot resonator in its ground plane, by transverse resonance method are proposed. The distribution of the electromagnetic field in a comb-slot resonator is described in terms of basis functions of H-waves of a complex cross section waveguide. It is shown that the proposed structure allows the design of passive devices (filters) with a complex scattering characteristic containing both bandwidths and wide stop bands with at least three frequencies of resonant interaction with the microstrip transmission line

17 Крижановський Володимир Григорович Використання дисперсії Аллана для ідентифікації нормальної роботи сенсорних вузлів Крижановський В.Г., Комаров В.Ф., Сергієнко С.П., Загоруйко .Л. В немає Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 3 українська 2021 стаття 107
При передачі даних вимірювань у кіберфізичних системах та інтернеті речей існує загроза як виходу з ладу сенсорних вузлів так і несанкціонованого втручання у роботу системи. Враховуючи велику кількість таких вузлів та обмеження з боку енергоспоживання, що обмежує трафік та обчислювальні ресурси систем, а також потребу повної автоматизації їх роботи з огляду на економічну недоцільність обслуговування, виникає потреба в розробці та удосконалені методів контролю роботи сенсорних вузлів. Пропонується використовувати один з статистичних методів дослідження стохастичних процесів у часових послідовностях, що представляють реалізації випадкових результатів вимірювання – дисперсію Аллана або більш загальне поняття структурних функцій. Перевагою цього методу є придатність обчислювати статистичні характеристики нестаціонарних процесів та визначали спектральні залежності різних видів шуму, при цьому обчислювальні витрати є доволі помірними

18 Крижановський Володимир Григорович Ефективні режими роботи радіозакладних пристроїв для потайного знімання інформації у полі шумових завад Крижановський В.Г , Сергієнко С.П., Чернов Д.В., Загоруйко Л.В. немає Радіотехніка. Вип. 205 українська 2021 стаття 100
Інформаційна безпека сучасного суспільства знаходиться у постійної протидії і постійному удосконаленню технічних засобів, які використовуються для несанкціонованого зніманню інформації, і технічних засобів, які цьому заважають. В роботі проаналізовані приклади методів застосування шумових завад для протидії несанкціонованому зніманню інформації. Проаналізовано та показана можливість несанкціонованого знімання інформації пасивними радіопристроями з використанням шумових завад, які застосовуються для боротьби з підслуховуючими пристроями. Передача несакціоновано знятої інформації можливо як по радіохвильовим каналам і по низькочастотним каналам з використанням металевих конструкцій або комунікацій будівель. В якості моделі шумових завад використовувався випадковий вузько смуговий сигнал маючий закон розподілу Гауса

19 Крижановський Володимир Григорович Дослідження підсилювача класу E/F3 з паралельним контуром Макаров, Д.В. Чернов, В.В. Крижановський, Ю.В. Рассохіна, В.Г. Крижановський, А. Грєбєнніков немає Радіотехніка. Вип. 204 українська 2021 стаття 66
Розраховано елементи та проаналізовано режими роботи підсилювача класу Е з шунтуючою ємністю та паралельним контуром і з додатковим фільтром у навантажувальному колі. Показано наявність різних режимів, які можуть виникати в такій схемі за умови ідеальних елементів. Розглянуто варіанти реалізації підсилювача у режимі класу Е/F3, та проведено його моделювання і експериментальне дослідження. Вказано на значну роль втрат у додатковому контурі на характеристики підсилювача

20 Крижановський Володимир Григорович Використання нестаціонарних шумових завад для протидії пасивним радіозакладкам С. П. Сергієнко, В.Г. Крижановський, Д.В. Чернов, Л.В. Загоруйко немає Радіотехніка. Вип. 207 українська 2021 стаття 45 no file
немає