Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
342
Всього праць
5934
Завантажень
5
Зап. на цитування
1215476

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 92
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 1395
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 669
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 84
061 Журналістика
Управління та адміністрування 1037
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 648
081 - Право
Біологія 150
091 Біологія
Природничі науки 636
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 209
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 649
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 334
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини

Результат пошуку


Загоруйко Любов Василівна

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Кандидат технічних наук
Звання: Доцент
Сфера діяльності: нейроподібні мережі, реєстрація, обробка і розпізнавання зображень, захист інформації
Факультет: Факультет інформаційних і прикладних технологій
Підрозділ: Кафедра прикладної математики та кібербезпеки
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6958-8696
Google scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=E-FqpC0AAAAJ
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7801527048
Web of Science:
Корп.ел.пошта: l.zahoruiko@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=55#search

Праці

Знайдено документів: 8
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Загоруйко Любов Василівна Електронна лабораторія EWB. Моделювання й аналіз схем різного ступеня складності Л.В. Загоруйко Вінниця немає українська 2018 навч. посіб. 204 no file
У навчальному посібнику розглядаються питання моделювання й аналізу електричних кіл, а також аналогових, цифрових та цифро-аналогових схем різного ступеня складності на постійному і змінному струмах. Посібник рекомендовано для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямами природничих та технічних наук, також може бути корисним студентам та викладачам інших спеціальностей

2 Загоруйко Любов Василівна Лабораторний практикум з моделювання й аналізу схем різного ступеня складності для електронних систем захисту інформації Загоруйко Л. В. Сергієнко С. П., Чернов Д. В. Вінниця немає українська 2020 лаборат. практикум 225 no file
У лабораторному практикумі наведені описи лабораторних робіт, основні теоретичні положення, загальні методичні рекомендації щодо моделювання й аналізу електричних кіл, а також аналогових, цифрових та цифро-аналогових схем різного ступеня складності на постійному і змінному струмах. Практикум рекомендовано для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямами природничих та технічних наук, також може бути корисним студентам та викладачам інших спеціальностей

3 Загоруйко Любов Василівна Електронна лабораторія Electronics Workbench. Моделювання й аналіз схем різного ступеня складності для технічних систем захисту інформації Загоруйко Л. В., Сергієнко С. П., Чернов Д. В. Вінниця немає українська 2020 навч. посіб. 213 no file
У навчальному посібнику розглядаються питання моделювання й аналізу електричних кіл, а також аналогових, цифрових та цифро-аналогових схем різного ступеня складності на постійному і змінному струмах. Посібник рекомендовано для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямами природничих та технічних наук, також може бути корисним студентам та викладачам інших спеціальностей

4 Загоруйко Любов Василівна Ідентифікація та аутентифікація в системах комп’ютерного зору. Ч. І Загоруйко Л. В., Мартьянова Т.А. Вінниця немає українська 2020 навч. посіб. 202 no file
У посібнику розглядаються питання будови ока людини, особливості зорового сприйняття, основні параметри і характеристики оптичної та фотоприймальної систем ока, а також способи отримання цифрових зображень і тісно пов’язані з цим поняття квантування, дискретизації, ступінчастості, муара, проблеми, пов’язані зі зміною масштабу зображення, ідентифікації та аутентифікації в системах комп’ютерного зору. Навчальний посібник рекомендовано для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямами природничих та технічних наук, також може бути корисним студентам та викладачам інших спеціальностей

5 Загоруйко Любов Василівна Methods and computer tools for identifying diabetes-induced fundus pathology S.V. Pavlov, T.A. Martianova, L.V. Zagoruiko Y.R. Saldan, Y.I. Saldan, O.Yu. Pinaieva, Z. Omiotek K. Dassibekov London, UK Information Technology in Medical Diagnostics II англійська 2019 стаття 197
Abstract. This work analyzes the methods and computer tools for recognition of diabetes-affected eye-ground images and offers the theoretical grounds for methods and computer aids fit for recognition of eye-ground images in case of diabetes. The methods, algorithms and architecture of software and hardware tools for eye-ground pathology identification have been developed and demonstrate the capability of the cryptographic methods in smart-card functionability; such methods are to ensure confidentiality and integrity of patients’ and doctors’ data within an eye-ground pathology identification computer system. The eye-ground image recognition is based on automatic tracing of an individual blood vessel. The described in the paper process generates a sequence of parameters which characterize the condition of the vascular system and can be used for pathology assessment and authentication process as well. The use of eye-ground image (which is unique enough for every individual) for authentic

6 Загоруйко Любов Василівна Personal Data Protection with Smart Cards Using Eye-Ground Image Recognition Technique Yosip R. Saldan, Lubov V. Zagoruiko, Tetiana A. Martianova, Serhiienko SergeyР., Dmytro V. Chernov, Alya K. Zilgaraeva Kherson Proceedings of the 1st International Workshop on Computational Information Technologies for Risk-Informed Systems (CITRisk 2020) co-located with XX International scientific and technical conference on Information Technologies in Education and Management (ITEM 2020) англійська 2020 стаття 287
This work analyzes the methods and computer tools for recognition of diabetes-affected eye-ground images and offers the theoretical grounds for methods and computer aids fit for recognition of eye-ground images in case of diabetes. The methods, algorithms and architecture of software and hardware tools for eye-ground pathology identification have been developed and demonstrate the capability of the cryptographic methods in smart-card functionability; such methods are to ensure confidentiality and integrity of patients’ and doctors’ data within an eye-ground pathology identification computer system. The eye-ground image recognition is based on automatic tracing of an individual blood vessel

7 Загоруйко Любов Василівна Використання дисперсії Аллана для ідентифікації нормальної роботи сенсорних вузлів Крижановський В.Г., Комаров В.Ф., Сергієнко С.П., Загоруйко .Л. В немає Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 3 українська 2021 стаття 226
При передачі даних вимірювань у кіберфізичних системах та інтернеті речей існує загроза як виходу з ладу сенсорних вузлів так і несанкціонованого втручання у роботу системи. Враховуючи велику кількість таких вузлів та обмеження з боку енергоспоживання, що обмежує трафік та обчислювальні ресурси систем, а також потребу повної автоматизації їх роботи з огляду на економічну недоцільність обслуговування, виникає потреба в розробці та удосконалені методів контролю роботи сенсорних вузлів. Пропонується використовувати один з статистичних методів дослідження стохастичних процесів у часових послідовностях, що представляють реалізації випадкових результатів вимірювання – дисперсію Аллана або більш загальне поняття структурних функцій.

8 Загоруйко Любов Василівна Ефективні режими роботи радіозакладних пристроїв для потайного знімання інформації у полі шумових завад Крижановський В.Г , Сергієнко С.П., Чернов Д.В., Загоруйко Л.В. немає Радіотехніка. Вип. 205 українська 2021 стаття 212
Інформаційна безпека сучасного суспільства знаходиться у постійної протидії і постійному удосконаленню технічних засобів, які використовуються для несанкціонованого зніманню інформації, і технічних засобів, які цьому заважають. В роботі проаналізовані приклади методів застосування шумових завад для протидії несанкціонованому зніманню інформації. Проаналізовано та показана можливість несанкціонованого знімання інформації пасивними радіопристроями з використанням шумових завад, які застосовуються для боротьби з підслуховуючими пристроями. Передача несакціоновано знятої інформації можливо як по радіохвильовим каналам і по низькочастотним каналам з використанням металевих конструкцій або комунікацій будівель