Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
327
Всього праць
4390
Завантажень
5
Зап. на цитування
527557

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 85
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 1033
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 547
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 85
061 Журналістика
Управління та адміністрування 799
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 467
081 - Право
Біологія 131
091 Біологія
Природничі науки 422
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 199
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 345
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 253
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини

Результат пошуку


Барибін Олексій Ігорович

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Кандидат технічних наук
Звання: Доцент
Сфера діяльності: тестування на проникнення, якість програмного забезпечення, ризики в інформаційній безпеці
Факультет: Факультет інформаційних і прикладних технологій
Підрозділ: Кафедра інформаційних технологій
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0897-4454
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=O9FOolEAAAAJ&hl=en
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57216431376
Web of Science:
Корп.ел.пошта: o.barybin@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=54#search

Праці

Знайдено документів: 13
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Барибін Олексій Ігорович Testing the Security ESP32 Internet of Things Devices Oleksii Barybin, Elina Zaitseva, Volodymyr Brazhnyi Kyiv 2019 IEEE International Scientific-Practical Conference Problems of Infocommunications, Science and Technology (PIC S&T), англійська 2019 стаття 88
The physical model of a handmade IoT system that includes device for measuring temperature based on ESP32, WiFi home network and web interface was proposed and implemented upon laboratory scale. The result of the experiment based on this model to attempt to gain unauthorized access to the transmitted data was successful. Attack scenario was formulated and consist of four stages: gaining unauthorized access to a network, network traffic interception and analysis, create fake ESP32 client and disconnecting original ESP32 from a server. It is shown that the attacker, who has the basic knowledge and skills in working with common wireless network hacking tools and a basic knowledge of ESP32 and ESP32 programming skills can access the system and send fake information to the web interface. To reduce the probability of the proposed scenario it is recommended to use TCP instead of UDP

2 Барибін Олексій Ігорович Implementation and testing of hash function based on modified skein algorithm Barybin O., Tkachenko V., Zhabska E., Petrova I. немає Проблеми інформаційних технологій англійська 2018 стаття 91
Modification for Skein based on the fact that the original algorithm is assumed that the hash process can be represented as a multilevel tree structure. The basic idea is that the message on the first hashing level is divided into blocks, for each of the blocks calculated parameters for the second and higher levels become the input values for the next level. A significant simplification has been proposed no speed up the algorithm – use the only single-level hash that actually means abandoning the use of tree structure calculations

3 Барибін Олексій Ігорович Методологія тестування на проникнення веб-сайту закладу вищої освіти Барибін О.І. немає Стандартизація, сертифікація, якість українська 2019 стаття 119
У статті розглянута проблема контролю якості кіберзахисту веб-сайту закладу вищої освіти шляхом використання технологій тестування на проникнення. На основі аналізу сучасних методологій тестування на проникнення запропонована методологія, яка складається з трьох етапів (1 збір інформації та її аналіз; 2 тестування управління конфігурацією та тестування управління сесіями; 3 звітування та переведення системи у початковий стан). Результати досліджень щодо типових вразливостей для веб-сайтів університетів України дозволили обмежити можливу поверхню атаки, що пришвидшить пошук та аналіз вразливостей на першому етапі запропонованої методології

4 Барибін Олексій Ігорович Модель якості для гнучкої методології розробки програмного забезпечення SCRUM Барибін О.І. немає Стандартизація, сертифікація, якість українська 2019 стаття 97
У статті розглянута проблема забезпечення якості програмного забезпечення та процесу розробки програмного забезпечення під час використання гнучкої методології Scrum. На основі аналізу основоположних елементів цієї метології побудовано модель якості із використанням підходу GQM (goal, question, metric, або ціль, питання, метрика). Три аспекти якості – функціональна якість, структурна якість та якість процесу були запропоновані як цілі, для яких сформовані питання, в рамках яких запропоновано набір відповідних метрик: рейтинг покращення, рівень видалення дефектів, ефективність видалення дефектів, коефіціент часу покращення, швидкість, час виконання, час циклу

5 Барибін Олексій Ігорович Оцінювання якості веб-сайту закладу вищої освіти Барибін О.І., Перун О.М. немає Стандартизація, сертифікація, якість українська 2018 стаття 115
У статті розглянуто проблему оцінки якості веб-сайтів закладів вищої освіти. Показано, що, незважаючи на досить велику кількість науковців, які займалися цією проблемою, окремі естетичні та репутаційні атрибути якості практично не враховувалися в більшості запропонованих моделей якості. На основі аналізу існуючих моделей була обрана базова, в яку були внесені модифікації. В рамках модифікованої моделі були отримані кількісні значення метрик, характеристик та атрибутів якості та розрахована величина загальної оцінки якості головної сторінки старого та нового веб-сайтів Донецького національного університету імені Василя Стуса. Результати оцінки вказують на нажчий рівень якості нового веб-сайту

6 Барибін Олексій Ігорович Тестування безпеки пристроїв Інтернету речей на базі мікроконтролера ESP32 Барибін О.І., Зайцева Е.Є., Бражний В.В. немає Кібербезпека: освіта, наука, техніка. № 2 українська 2019 стаття 62
В статті на основі аналізу сучасних тенденцій в області IoT технологій визначено сегмент, для якого забезпечення інформаційної безпеки може зіткнутися з недостатністю її рівня. Це пристрої IoT на основі мікроконтролера ESP32, які розроблені і впроваджені в домашніх умовах непрофесіоналами. Запропонована і реалізована на лабораторному масштабі фізична модель непрофесіональної саморобної системи IoT, яка включає в себе пристрій для вимірювання температури на базі ESP32 (малогабаритний ESP32 на основі набору ESP32 DevKit V2 виробництва Espressif та цифровий датчик температури DS18B20), домашню мережу WiFi (на базі маршрутизатора TL-WR841N) і веб-інтерфейс (на базі модуля node-red-dashboard)

7 Барибін Олексій Ігорович Стандартизація та сертифікація в галузі інформаційної безпеки Барибін О.І. Вінниця немає українська 2018 навч. посіб. 50 no file
немає

8 Барибін Олексій Ігорович Управління ризиками інформаційної безпеки Барибін О.І. Вінниця немає українська 2018 навч. посіб. 52 no file
немає

9 Барибін Олексій Ігорович Система інтернету речей для моніторингу характеристик безпеки житлових приміщень Барибін О.І., Бражний В.В. Одеса Інформаційні Технології і Автоматизація :XIII Міжнародна Науково Практична Конференція українська 2020 тези 55 no file
В роботі наведено проект системи для моніторингу характеристик безпеки житлових приміщень, заснованої на концепції Інтернету речей, яка використовує вхідні дані датчиків для їхньої обробки на мікроконтролері ESP32 та застосовуючи платформу Blynk інформує користувача про стан житлового приміщення у реальному часі.

10 Барибін Олексій Ігорович СУЧАСНІ МЕТОДОЛОГІЇ ТЕСТУВАННЯ НА ПРОНИКНЕННЯ Барибін О.І. Маріуполь Кібербезпека у системі національної безпеки України: пріоритетні напрями розвитку : збірник матеріалів наукового круглого столу, м. Маріуполь, 26 квітня 2018 р. українська 2018 тези 54
У роботі зазначено чотири основні проблемні напрями досліджень, що пов’язані з тестуванням на проникнення

11 Барибін Олексій Ігорович Testing the Security ESP32 Internet of Things Devices Oleksii Barybin, Elina Zaitseva, Volodymyr Brazhnyi Kyiv Proceedings of 2019 International Scientific-Practical Conference Problems of Infocommunications. Science and Technology, October 8-11 українська 2019 стаття 63
В статті на основі аналізу сучасних тенденцій в області IoT технологій визначено сегмент, для якого забезпечення інформаційної безпеки може зіткнутися з недостатністю її рівня. Це пристрої IoT на основі мікроконтролера ESP32, які розроблені і впроваджені в домашніх умовах непрофесіоналами. Запропонована і реалізована на лабораторному масштабі фізична модель непрофесіональної саморобної системи IoT, яка включає в себе пристрій для вимірювання температури на базі ESP32 (малогабаритний ESP32 на основі набору ESP32 DevKit V2 виробництва Espressif та цифровий датчик температури DS18B20), домашню мережу WiFi (на базі маршрутизатора TL-WR841N) і веб-інтерфейс (на базі модуля node-red-dashboard)

12 Барибін Олексій Ігорович Dumbbell-Shaped Low-Pass Load Matching Network Design Using Dumbbell-Shaped DGS for High-Efficiency Microwave Power Amplifiers. Vasyl Komarov, Oleksii Barybin and Yulia Rassokhina Odessa Proceedings of Radio Electronics & Info Communications, International Conference, September 10-13, 2019 англійська 2019 стаття 60
В качестве примера применения микрополосковая линия с интегрированными гантелеобразными дефектными грунтовыми конструкциями (ДГС) принята в выходной согласующей цепи (ОМН) высокоэффективного усилителя мощности (УМ) классов Е, Е/F, F- 1 для уменьшение размера. Было рассмотрено три способа подачи питания на УМ. Показаны две конструкции OMN, прототипы, эффекты фильтров и характеристики.

13 Барибін Олексій Ігорович Dumbbell-Shaped Defected Ground Structure Resonator Filter for High-Efficiency Microwave Power Amplifiers Vasyl Komarov, Oleksii Barybin, Yulia V. Rassokhina, Vladimir G. Krizhanovski Odessa Proceedings of Radio Electronics & Info Communications, International Conference, September 18, 2018 англійська 2018 стаття 50 no file
немає