Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
322
Всього праць
4006
Завантажень
5
Зап. на цитування
390465

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 82
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 938
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 521
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 80
061 Журналістика
Управління та адміністрування 698
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 401
081 - Право
Біологія 107
091 Біологія
Природничі науки 420
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 173
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 339
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 226
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини

Результат пошуку


Смоктій Кирило Вікторович

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Кандидат економічних наук
Звання: Доцент
Сфера діяльності: бази даних, інформаційні системи, економіко-математичне моделювання
Факультет: Факультет інформаційних і прикладних технологій
Підрозділ: Кафедра інформаційних технологій
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5647-1712
Google scholar: https://scholar.google.com/citations?user=w8p43LkAAAAJ
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57202222462
Web of Science:
Корп.ел.пошта: Smoktii@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=48#search

Праці

Знайдено документів: 7
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Смоктій Кирило Вікторович АРХІТЕКТУРНІ РІШЕННЯ ДЛЯ СТВОРЕННЯ КОРПОРАТИВНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ПІД ЧАС ВИКОРИСТАННЯ СЕРЕДОВИЩА SHAREРOINT Смоктій, К.В. Смоктій, О.Д. Дніпропетровськ Вісник Академії митної служби України. Серія: технічні науки українська 2015 стаття 93
Розглянуто актуальність використання в інформаційному просторі підприємства спеціального програмного забезпечення і його окремих компонентів, що забезпечують організацію спільної роботи співробітників в інтернеті, систему єдиного пошуку інформації в корпоративних документах і інформаційних системах, створення ефективно функціонуючих веб-порталів, інтерфейсів для введення, відображення та аналізу інформації. Досліджено архітектурні рішення при створенні корпоративного інформаційного простору з використанням програмного забезпечення Sharepoint компанії Microsoft, розглянуто їхні особливості при розміщенні відповідних компонентів як на локальному, так і хмарному сервері, сформульовані рекомендації з вибору шаблону розміщення

2 Смоктій Кирило Вікторович ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ РОЗРАХУНКУ СТРУКТУРНО-ТОПОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМ Січко, Т.В. Смоктій, К.В. Ткачук, А.О. немає Системи та технології (правонаступник наукового журналу “Вісник Академії митної служби України. Серія: “Технічні науки”) українська 2019 стаття 91
Розроблено односторінковий веб-додаток для обчислення структурно-топологічних характеристик систем, які впливають на різноманітні аспекти розвитку суспільства. Наведено програмну реалізацію алгоритмів обчислень структурно-топологічних характеристик систем, представлено стартовий інтерфейс розробленого додатка. Роботу додатка продемонстровано на прикладі розрахунку структурно-топологічних характеристик організаційної структури компанії, яка розробляє ігри. Окреслено перспективи подальшого вдосконалення розробленого веб-додатка

3 Смоктій Кирило Вікторович Методичні рекомендації щодо виконання лабораторних та індивідуальних завдань з курсу «Теорія керування» Вайсруб, Н.В. Смоктій, К.В. Смоктій, О.Д. Врублевський, В.А. Вінниця немає українська 2019 метод. рек. 180
Методичні рекомендації містять стислі теоретичні положення теорії керування, рекомендації щодо вирішення практичних завдань, приклади розв’язання задач, а також контрольні запитання та завдання для самостійного опрацювання. Методичні рекомендації призначені для студентів галузей знань 11 «Математика і статистика» та 12 «Інформаційні технології»

4 Смоктій Кирило Вікторович Методичні рекомендації щодо виконання лабораторних завдань з курсу «Бази даних та інформаційні системи» (проектування баз даних, реляційна алгебра) Римар, П.В. Смоктій, К.В. Смоктій, О.Д. Вінниця немає українська 2019 метод. рек. 99
У методичних рекомендаціях розглянуті принципи проектування систем баз даних та операції реляційної алгебри. Розв’язані типові приклади з тем та наведені задачі для засвоєння матеріалу. Методичні рекомендації призначені для студентів галузей знань 11 «Математика і статистика» та 12 «Інформаційні технології».

5 Смоктій Кирило Вікторович Методичні рекомендації щодо проходження навчальної (комп’ютерної) практики Антонов, Ю.С. Довбня, К.М. Римар, П.В. Смоктій, К.В. Вінниця немає українська 2019 метод. рек. 104
У методичних рекомендаціях подано загальні положення щодо проходження навчальної (комп’ютерної) практики, варіанти індивідуальних завдань та приклади оформлення звітної документації. Призначено для студентів I курсу галузей знань 11 «Математика і статистика» та 12 «Інформаційні технології» факультету математики та інформаційних технологій ДонНУ імені Василя Стуса

6 Смоктій Кирило Вікторович Полумарковская модель надежности инфраструктуры как сервиса облачных вычислений Иванченко, О.В. Смоктий, К.В. Вінниця Вісник Донецького національного університету, серія А "Природничі науки" російська 2015 стаття 93
Одна из тенденций развития современных информационных центров проявляется в их стремлении трансформировать традиционно предоставляемые сервисы в сферу облачных вычислений. С этой целью большая часть облачных провайдерских информационных центров старается увеличивать количество физических машин, что приводит к резкому снижению сервисного времени простоя. Однако, с ростом числа физических машин усложняется процедура оценки уровня надежности инфраструктуры как сервиса облачных вычислений, снижается ее точность, повышается сложность процессов оптимального управления. Предлагается решить эту проблему путем построения полумарковской модели надежности инфраструктуры, которая, в отличие от известных, учитывает предысторию и многофункциональный характер построения облачной инфраструктуры

7 Смоктій Кирило Вікторович Green IT Engineering: Social, Business and Industrial Applications Oleg Ivanchenkо, Vyacheslav Kharchenko, Borys Moroz, Leonid Kabak, Ivan Blindyuk, Kyrylo Smoktii Берлін немає англійська 2019 монографія 100
This paper addresses a stochastic approach based on Semi-Markov Process modeling in order to determine availability level and energy performance for Infrastructure as a Service (IaaS) Cloud. It is generally agreed today that Cloud Service Providers try to offer diverse IT services, using large number of physical machines (PMs). It really is created serious energy performance issue for cloud computing systems. In this situation we also propose to use information of Technical and Information State Control System in order to improve monitoring process for IaaS Cloud