Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
331
Всього праць
4691
Завантажень
5
Зап. на цитування
585964

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 87
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 1083
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 593
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 84
061 Журналістика
Управління та адміністрування 908
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 519
081 - Право
Біологія 132
091 Біологія
Природничі науки 422
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 206
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 371
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 261
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини

Результат пошуку


Фриз Ірина Василівна

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Кандидат фізико-математичних наук
Звання: немає
Сфера діяльності: теорія квазігруп, теорія n-арних операцій та гіперкубів, ортогональність операцій та гіперкубів
Факультет: Факультет інформаційних і прикладних технологій
Підрозділ: Кафедра прикладної математики та кібербезпеки
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5609-0434
Google scholar: https://cutt.ly/fXU22cZ
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55567113100
Web of Science: http://www.researcherid.com/rid/AAD-7747-2020
Корп.ел.пошта: mailto:i.fryz@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=346#search

Праці

Знайдено документів: 6
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Фриз Ірина Василівна Invertibility criterion of composition of two multiary quasigroups Sokhatsky F.M., Fryz I.V. немає Comment. Math. Univ. Carolin. англійська 2012 стаття 41
We study invertibility of operations that are composition of two operations of arbitrary arities. We find the criterion for quasigroups and specifications for T -quasigroups. For this purpose we introduce notions of perpendicularity of operations and hypercubes. They differ from the previously introduced notions of orthogonality of operations and hypercubes [Belyavskaya G., Mullen G.L., Orthogonal hypercubes and n-ary operations, Quasigroups Related Systems 13 (2005), no. 1, 73-86]. We establish some relationships between these notions and give illustrative examples

2 Фриз Ірина Василівна Про побудову n-арних квазігруп Фриз І.В. немає Вісник Донецького національного університету. Сер. А: Природничі науки українська 2015 стаття 30
В статті описано залежність між повними підстановками ізотопних квазігруп та уточнено критерій існування ортогональної пари, знайдено необхідні і достатні умови, коли різні кручення бінарної квазігрупи є ортогональними. Тут зроблено перші кроки для розв'язування проблеми побудови n-арних квазігруп, які розкладаються в композицію двох квазігруп. Для цього запропоновані алгоритми побудови квазігруп із допустимими бінарними ретрактами, знайдено метод побудови пари перпендикулярних квазігруп однакової арності

3 Фриз Ірина Василівна Block composition algorithm for constructing orthogonal n-ary operations Fryz I.V., Sokhatsky F.M. немає Discrete Math англійська 2017 стаття 43
We propose an algorithm for constructing orthogonal n-ary operations which is called a block composition algorithm here. Input data of the algorithm are two series of different arity operations being distributed by blocks. The algorithm consists of two parts: composition algorithm for constructing n-ary operations with orthogonal retracts from given blocks of operations and block-wise recursive algorithm for constructing orthogonal n-ary operations from obtained operations. Obtained results are illustrated by examples of orthogonal n-ary operations which are constructible by block-wise recursive algorithm and non-constructible by the well-known trivial recursive algorithm

4 Фриз Ірина Василівна Ортогональні доповнення тернарних операцій Фриз І.В. немає Вісник Донецького національного університету. Сер. А: Природничі науки українська 2017 стаття 43
У статтi описуються методи побудови ортогональних тернарних операцiй, а також вивчаються алгоритми знаходження ортогональних доповнень повних тернарних операцiй та пар ортогональних тернарних операцiй до трiйки ортогональних тернарних операцiй. Наведена повна класифiкацiя рекурсивних алгоритмiв побудови ортогональних тернарних операцiй

5 Фриз Ірина Василівна Orthogonality and retract orthogonality of operations Fryz I.V. немає Bul. Acad. Ştiinţe Repub. Mold. Mat англійська 2018 стаття 41
In this article, we study connections between orthogonality and retract orthogonality of operations. We prove that if a tuple of operations is retractly orthogonal, then it is orthogonal. However, orthogonality of operations doesn’t provide their retract orthogonality. Consequently, every k-tuple of orthogonal k-ary operations is prolongable to a k-tuple of orthogonal n-ary operations. Also, we give some specifications for central quasigroups. In particular for central quasigroups over finite field of prime order, retract orthogonality is the necessary and sufficient condition for orthogonality. The problem of coincidence of orthogonality and retract orthogonality remains open

6 Фриз Ірина Василівна Algorithm for the complement of orthogonal operations Fryz I.V. немає Comment. Math. Univ. Carolin англійська 2018 стаття 32
G. B. Belyavskaya and G. L. Mullen showed the existence of a complement for a k-tuple of orthogonal n-ary operations, where k< n, to an n-tuple of orthogonal n-ary operations. But they proposed no method for complementing. In this article, we give an algorithm for complementing a k-tuple of orthogonal n-ary operations to an n-tuple of orthogonal n-ary operations and an algorithm for complementing a k-tuple of orthogonal k-ary operations to an n-tuple of orthogonal n-ary operations. Also we find some estimations of the number of complements