Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
322
Всього праць
4006
Завантажень
5
Зап. на цитування
387091

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 82
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 938
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 521
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 80
061 Журналістика
Управління та адміністрування 698
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 401
081 - Право
Біологія 107
091 Біологія
Природничі науки 420
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 173
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 339
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 226
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини

Результат пошуку


Прокофьєв Михайло Іванович

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Доктор технічних наук
Звання: немає
Сфера діяльності: інформаційно-технічні методи захисту об’єктів критичної інфраструктури, розроблення, впровадження, дослідження ефективності комплексів (систем) технічного захисту інформації на об’єктах інформаційної діяльності, носіями якої є електромагнітні та акустичні поля, надання консультаційних послуг
Факультет: Факультет інформаційних і прикладних технологій
Підрозділ: Кафедра інформаційних технологій
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9388-3735?lang=en
Google scholar: немає
Scopus: немає
Web of Science: немає
Корп.ел.пошта: m.prokofiev@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=343#search

Праці

Знайдено документів: 17
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Прокофьєв Михайло Іванович Співвідношення рівнів гармонік розсіяного поля в нелінійній локації М. Прокофьєв, М. Зинченко, Ю. Зінковський, В. З. Фук Київ Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні українська 2017 стаття 29
У роботі розглянуті переваги використання методів нелінійної локації у сфері технічного захисту інформації. Показано, що пошук радіоелектронної апаратури як нелінійних розсіювачів (НРс) раціонально здійснювати детектором нелінійних переходів (NLJD – Non Linear Junction Detector). Ефективність використання NLJD пов'язана з вибором порогових значень співвідношень рівнів прийнятих кратних гармонік

2 Прокофьєв Михайло Іванович Формалізація функцій операційного середовища обчислювальних процесів мережі однотипних програмно-апаратних засобів М. Прокофьєв, П. Хусаінов, В. Кузавков Київ Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні українська 2017 стаття 28 no file
Пропонується типізація і формалізація функцій операційного середовища обчислювальних процесів у контексті організації та забезпечення алгоритмічної, інформаційної, фізичної зв’язності вузлів мережі однотипних програмно-апаратних засобів

3 Прокофьєв Михайло Іванович Нормативне забезпечення захисту конфіденційної інформації Прокофьєв М. І. Київ Безпека інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах : XІХ міжнар. наук.-практ. конф українська 2017 тези 31 no file
Розглядається сучасний стан проблеми і шляхи вдосконалення нормативного регулювання обігу конфіденційної інформації, а також таємної інформації, що не становить державної таємниці

4 Прокофьєв Михайло Іванович Міра лінійних спотворень і її вплив на ймовірність виявлення сигналу М. Прокофьєв, І. Железаров, В. Дворський Київ Безпека інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах : XІХ міжнар. наук.-практ. конф українська 2017 тези 31 no file
Розглядається вплив спотворень на ймовірність правильного виявлення сигналу н фоні гаусової завади за критерієм Неймана-Пірсона для сигналів з невідомими амплітудою і початковою фазою на виході коррелятора або узгодженого фільтра приймача. Пропонується рішення задачі, що дозволяє оцінити вплив лінійних спотворень на ступінь погіршення відношення сигнал/шум

5 Прокофьєв Михайло Іванович Впровадження універсального імітатора закладного пристрою Во Зуй Фук, М. В. Зінченко, Ю. Ф. Зіньковський, М. І. Прокофьєв Київ Безпека інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах : XІХ міжнар. наук.-практ. конф українська 2017 тези 24 no file
Розглянуті питання сертифікації детекторів нелінійних переходів (NLJD – NonLinearJunctionDetector). Запропоновано як універсальний імітатор використовувати розсіювач на базі двозаходової плоскої спіральної антени, у навантаженні якої нелінійний елемент із змінюваною вольт-амперною характеристикою. Обґрунтовано визначення значень сертифікаційних показників ефективності використання NLJD

6 Прокофьєв Михайло Іванович Особливості вимірювання електромагнітних випромінювань у каналах телекомунікаційних системах мм діапазону М. І. Прокофьєв, О. П. Яненко, С. М. Перегудов Київ Безпека інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах : XХ міжнар. наук.-практ. конф українська 2018 тези 29 no file
Розглянуто основні переваги застосування апаратури міліметрового діапазону в перспективних системах зв’язку. Для вимірювання рівня ПЕМВН і проведення моніторингу ипромінювань у телекомунікаційному каналі зв’язку запропоновано радіометричний метод і приведені параметри розроблених та атестованих радіометричних систем

7 Прокофьєв Михайло Іванович Генератори завад для віброакустичного захисту мовної інформації І.А. Порошин, М.І. Прокофьєв Київ Безпека інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах : XХ міжнар. наук.-практ. конф українська 2018 тези 27 no file
Розглянуто основні переваги застосування апаратури міліметрового Розглянуто особливості функціональних можливостей вітчизняних генераторів захисної завади для захисту мовної інформації і переваги їх застосування як багатофункціональних приладів у монофункціональному виконанні

8 Прокофьєв Михайло Іванович Технічний об’єкт зі складною структурою інформаційних, фізичних зв’язків типізованих програмно-апаратних засобів М. Прокофьєв, П. Хусаінов, В. Кузавков Київ Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні, no. 1 (35), українська 2018 стаття 26 no file
Формальний апарат "мережа однотипних програмно-апаратних засобів" для розробки математичних моделей діагностування технічних об’єктів зі складною структурою інформаційних, фізичних зв’язків типізованих програмно-апаратних засобів

9 Прокофьєв Михайло Іванович ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ ВИМІРЮВАННЯ НИЗЬКОІНТЕНСИВНИХ СИГНАЛІВ МІЛІМЕТРОВОГО ДІАПАЗОНУ Яненко Олексій; Перегудов Сергій; Прокофьєв Михайло Київ Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні, вип. 1 (35), українська 2018 стаття 24 no file
Розглянуто основні переваги застосування апаратури міліметрового діапазону в перспективних системах зв’язку. Для вимірювання рівня випромінювань та проведення радіомоніторингу у телекомунікаційному каналі запропоновано використовувати метод мікрохвильової радіометрії. В статті приведені параметри розроблених та атестованих радіометричних систем

10 Прокофьєв Михайло Іванович Perspectives of the using mm-range radiometry in telecommunication systems of information transmission" М. Prokofiev, A. Yanenko, S. Peregudov. K. Shevchenko немає Adv. InfCommun. Technol., vol. 59 англійська 2019 стаття 25 no file
The perspectives of the using mm-range radiometric receivers in the systems of wireless communication are explored. To measure the level of radiation and conduct radio monitoring in a telecommunication channel, it is proposed to use the method of microwave radiometry. The functional diagram of the modulation radiometer with the transformation of the input signal and the parameters of the developed and certified radiometric systems are given

11 Прокофьєв Михайло Іванович MEASUREMENT OF THE REFLECTION COEFFICIENT OF MOIST MATERIALS AT ULTRAHIGH FREQUENCIES Konstantyn Shevchenko, Oleksiy Yanenko, Mikhail Prokofiev, Sergey Peregudov , Vasyl Kuz, Stanislav Ustenko немає Journal of the Technical University of Gabrovo англійська 2019 стаття 26 no file
The paper considers the possibility of increasing the accuracy of the measurement of the reflection coefficient of moist materials in the region of ultrahigh frequencies. By the magnitude of the reflection coefficient, the moisture content of the material is uniquely determined. The solutions proposed by the authors allow adaptively to monitor the minimum value of the reflection coefficient and to intensify the processes of heat treatment of moist materials

12 Прокофьєв Михайло Іванович Peculiarities of metrology in millimeter range communication systems Oleksiy Yanenko, Mikhail Prokofiev, Sergey Peregudov, Valentina Ovod GABROVО Proceedings of the international scientific conference “UNITECH 2019" (15 - 16 NOVEMBER 2019) англійська 2019 тези 33
The main advantages of equipment of the millimeter range in perspective communication systems are considered. To measure the level of radiation and conduct radio monitoring in a telecommunication channel, it is proposed to use the method of microwave radiometry. The functional diagram of the modulation radiometer with the transformation of the input signal and the parameters of the developed and certified radiometric systems are given

13 Прокофьєв Михайло Іванович MICROWAVE FOOD FAT METER Konstantyn Shevchenko, Oleksiy Yanenko, Mikhail Prokofiev, Sergey Peregudov, Vasyl Kuz Gabrovo Proceedings of the international scientific conference “UNITECH 2020" англійська 2020 стаття 31
The paper considers the possibility of measuring the fat content of food products by estimating the level of reflected microwave radiation from the product. The functional scheme of the device is offered, the algorithm of its work and process of measurement of parameter of fat content is described. It is shown that with the use of the described measurement algorithm the influence on the measurement result of the parameters of the measuring path elements is significantly reduced. This, in turn, increases the accuracy of measurements from 0.05% to 0.2% when changing the fat content of products in the range up to 12%.

14 Прокофьєв Михайло Іванович Features of information support of conditions of safe functioning of personnel of management of objects of critical infrastructure Azarenko Olena, Divizinyuk Mikhailo, Prokofiev Mikhailo Gabrovo Proceedings of the international scientific conference “UNITECH 2020” англійська 2020 тези 32
A mathematical model of information support of conditions for safe operation of critical infrastructure management personnel has been developed, which describes the process of detecting an integral part of a terrorist act disguised as a technological failure - hidden negative electromagnetic impact on operators providing the main production process. The conditions of safe operation of operational personnel at the critical infrastructure facility are determined, which are determined by the need to control the level of five factors - electromagnetic radiation, psychoemotional state of personnel, prevention of errors of operational staff, hidden psycho-emotional impact on personnel, technical counteraction electromagnetic effects on operating personnel.

15 Прокофьєв Михайло Іванович Сommutation-modulation method and means of determining acupuncture points Konstantyn Shevchenko, Oleksiy Yanenko, Mikhail Prokofiev, Sergey Peregudov, Vasyl Kuz Gabrovo Proceedings of the international scientific conference “UNITECH 2021” англійська 2021 тези 33 no file
The authors developed an algorithm for measuring noise signals to determine acupuncture points using switching-modulation conversion of information signals. The functional scheme of means (device) concerning realization of the developed algorithm is offered. A characteristic feature of the developed method and the proposed device is the use of the patient's own electrical noise signals, which allows to conduct research without the influence of external electrical signals on the human body

16 Прокофьєв Михайло Іванович Адаптер для визначення відношення сигнал/завада в однофазних дротових мережах електроживлення : патент України № u201808538 на корисну модель UA 132009 U G01R 29/00, H04L 12/22, H04M 1/68, заявл. 07.08.2018 В. В. Куліш, М. I. Прокофьєв, В. М. Стеченко, А. С. Тодоренко Київ Бюлетень, № 3 українська 2019 тези 33
Адаптер для визначення співвідношення сигнал/завада в однофазних дротових мережах електроживлення, що містить корпус та світловий індикатор, який відрізняється тим, шо містить перший та другий фільтри високих частот (ФВЧ) та симетрувальний трансформатор, при чому перші входи першого та другого ФВЧ є входами адаптеру, виконаними з можливістю підключення до фазного та нульового дротів мережі електроживлення, другі входи першого та другого ФВЧ з’єднані між собою та виконані з можливістю підключення до дроту заземлення мережі електроживлення, перші виходи першого та другого ФВЧ підключені до першого та другого входів симетрувального трансформатора, другі виходи першого та другого ФВЧ з’єднані між собою та підключені до третього входу симетрувального трансформатора, а перший та другий виходи симетрувального трансформатора є виходом адаптера

17 Прокофьєв Михайло Іванович Конвертер для дослідження сигналів у дротових лініях зв’язку : патент України № u201808537 на корисну модель UA132008 U G01R 29/00, H04L 12/22, H04M 1/68; заявл. 07.08.2018 О. П. Вівдич, М. I. Прокофьєв, В. М. Стеченко, Д. В. Танцюра Київ Бюлетень, № 3 українська 2019 тези 29 no file
Конвертер для дослідження сигналів у дротових комунікаційних лініях, що містить корпус, вхід та вихід конвертера, який відрізняється тим, що містить виносний пробник, що є входом конвертора, вихід якого підключено до вхідного блоку, який включає коло узгодження вхідного опору, компаратор захисту від перенапруги та гальванічну розв’язку, вихід вхідного блока підключено до паралельно включених першого і другого атенюаторів, до яких підключені зовнішні джерела живлення, виходи першого і другого атенюаторів підключені до першого та другого входів комутатора відповідно, вихід комутатора підключено до входу пасивного режекторного фільтру, вихід якого підключено до входу активного режекторного фільтру, вихід якого підключено до послідовно з’єднаних фільтру високих частот та фільтру низьких частот, а вихід фільтру низьких частот підключено до входу кола узгодження вихідного опору, що є виходом конвертора, при цьому конвертор спеціально пристосований для використання з мережевим адаптером для