Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
330
Всього праць
4601
Завантажень
5
Зап. на цитування
548130

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 87
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 1055
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 607
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 85
061 Журналістика
Управління та адміністрування 863
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 503
081 - Право
Біологія 131
091 Біологія
Природничі науки 422
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 205
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 365
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 254
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини

Результат пошуку


Патріарх Вікторія Олександрівна

Фотографія відсутня Науковий ступінь: немає
Звання: немає
Сфера діяльності: перекладознавство, гендерна лінгвістика
Факультет: Факультет філології, психології та іноземних мов
Підрозділ: Кафедра англійської філології
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4509-5360
Google scholar: https://scholar.google.gr/citations?hl=uk&user=jL6eHgUAAAAJ
Scopus: немає
Web of Science: https://www.researchgate.net/profile/Viktoria-Patriarh
Корп.ел.пошта: v.patriarkh@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=335#search

Праці

Знайдено документів: 4
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Патріарх Вікторія Олександрівна СПОСОБИ ПЕРЕКЛАДУ ЛЕКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ В ГАЛУЗІ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛІЙСЬКОЇ, НІМЕЦЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ) Патріарх В.О. Вінниця Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : зб. наук. пр. українська 2015 стаття 53
Стаття присвячена дослідженню способів перекладу лексичних одиниць в галузі комп’ютерних технологій (на матеріалі англійської, німецької та української мов). Для аналізу виокремлено комп’ютерні англійські та німецькі термінологічні одиниці, що вживалися в науковій сфері ХХ століття. Проведено зіставний аналіз цих одиниць. Згруповано досліджувані терміни відповідно до способів перекладу, розкрито особливості перекладу англійських термінів німецькою та українською мовами

2 Патріарх Вікторія Олександрівна ПОНЯТТЯ СЕКСИЗМУ В ТЕРМІНОЛОГІЧНІЙ СИСТЕМІ ГУМАНІТАРИСТИКИ ТА ГЕНДЕРНОЇ ЛІНГВІСТИКИ Патріарх В.О. Острог Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія» українська 2022 стаття 20
Мова функціює в соціальному контексті, що зумовлює існування різних видів її взаємодії з основними суспільними інститутами,що пов’язано й з актуалізацією проблем гендеру та сексизму, які віддзеркалюються в мові й активно вивчаються сьогодні в межах гендерної лінгвістики, що посідає чільне місце в системі гуманітаристики і яка має статус нового напряму мовознавства, що приніс із собою багато малодосліджених проблем

3 Патріарх Вікторія Олександрівна ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ТЕРМІНА ФЕМІНІТИВ У СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ МОВОЗНАВСТВІ Патріарх В.О. Харків Аргументи сучасної філології. Образ жінки: «Жіноче», «Феміністське», «Фемінне». Матеріали до другої Міжнар. наук. конф.ї Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди. 7-8 квіт. 2022 р. українська 2022 тези 19
Актуальність цього дослідження полягає в тому, що хвиля фемінізму в Україні почала активізуватися з 90-х років ХХ ст. та охопила не лише соціологічний, юридично-правовий, але й культурологічний та літературний напрями, значно зачепивши і сферу мовознавства. Сучасна лінгвістика переживає так званий «гендерний бум». Наголосімо, що «лінгвістична гендерологія вивчає взаємозв’язок біологічної статі людини з її культурною ідентичністю, психологічними особливостями й різними видами поведінки, насамперед мовленнєвої, тому й першочерговими завданнями лінгвогендерології є дослідження особливостей відображення статі в мові…».

4 Патріарх Вікторія Олександрівна ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ТЕРМІНА ГЕНДЕР У СУЧАСНОМУ НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ Патріарх В.О. Харків Полігранна філологія без кордонів: колективна українська 2022 монографія 18
Термін гендер є порівняно новим і неоднозначно інтерпретується в сучасному мовознавстві. Загальновідомо, що існують стереотипні відмінності між образами чоловіків і жінок. Одні вчені наголошують, що ці стереотипи умовно поділені на статеві (відмінності, мотивовані біологічною природою чоловіків і жінок) та гендерні (відмінності, що сформувалися під впливом соціуму). Однак інші науковці аргументують, що “гендер — це соціальна стать, яка синтезує культурне й біологічне в людині”.