Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Library Donnu
Всього науковців
306
Всього праць
3446
Завантажень
5
Зап. на цитування
151009
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 73
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 5
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 821
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 500
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 77
061 Журналістика
Управління та адміністрування 559
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 357
081 - Право
Біологія 83
091 Біологія
Природничі науки 413
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 148
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 207
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 1
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 194
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини

Результат пошуку


Пилипак Валерія Павлівна

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Кандидат філологічних наук
Звання: немає
Сфера діяльності: загальне та прикладне мовознавства, історія української мови, лексикологія та семантика, лінгвістика тексту, редагування текстів
Факультет: Філологічний факультет
Підрозділ: Кафедра загального та прикладного мовознавства і словянської філології
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6242-5934
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=PZMGQx4AAAAJ&hl=uk
Scopus: немає
Web of Science: https://publons.com/researcher/4522155/valeria-pylypak/
Корп.ел.пошта: v.pylypak@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=320#search

Праці

Знайдено документів: 4
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Пилипак Валерія Павлівна Комунікативний підхід у засвоєнні граматики під час вивчення української мови як іноземної Пилипак, В.П. Біла Церква ЗБІРНИК ТЕЗ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю МОВНА ОСВІТА В СУЧАСНИХ ЗВО: ТЕНДЕНЦІЇ, ВИКЛИКИ, ПЕРСПЕКТИВИ (електронне видання) українська 2020 стаття 15
У статті наголошується на органічному поєднанні комунікативно функціонального та мовно-системного підходів у вивченні української мови як іноземної. Розглядаються орієнтовні мовленнєві ситуації для засвоєння граматичних категорій, форм, конструкцій, граматичних класів слів під час вивчення української мови як іноземної, що сприятиме якісному формуванню комунікативної компетенції студентів. Розмовні теми та відповідні діалогічні мовні ситуації у визначеній концепції навчання української мови як іноземної зумовлюють введення відповідних граматичних компетенцій, що невимушено засвоюються іноземними студентами

2 Пилипак Валерія Павлівна Семантико-прагматичні відтінки жаргонної лексики в романі Любка Дереша "Намір!" Пилипак, В.П. немає ГРАМАТИЧНІ ЧИТАННЯ – Х українська 2019 стаття 16
немає

3 Пилипак Валерія Павлівна Егоцентрична "Там"-семантика генітива в українській мові Пилипак, В.П. Вінниця Вісник Донецького національного університету імені Василя Стуса українська 2015 стаття 13
Вивчення семантики та функціонування мовних одиниць і категорій у зв’язку з виявленням людського чинника в мові, суб’єктивної позиції мовця є актуальним в наш час. Теорії, що спираються на принцип дослідження системи мови і функціонування мовних одиниць у зв’язку з людиною-мовцем, називаються антропо- чи егоцентричними (І.В. Арнольд, К Бюлер, Е. Бенвеніст, С.Д. Кацнельсон, М.О. Луценко, Ю.С. Степанов, М.О. Шелякін). Розгляд родового відмінка у семантико-прагматичному аспекті, що пов’язаний з виявленням егоцентричних семантичних чинників у мовних одиницях та категоріях, дозволяє поглибити уявлення про причини його широкого функціонально семантичного навантаження в українській мові, зрозуміти можливість використання генітива у первинних та вторинних функціях. У статті окреслені основні традиційні тенденції та підходи до визначення загальної семантики генітива в українській мові у присубстантивній атрибутивній функції та у придієслівній адвербіальній прийменниковій функції.

4 Пилипак Валерія Павлівна Підготовка до атестаційного іспиту із сучасної української мови та історії: методичні рекомендації для здобувачів вищої освіти освітніх програм "Українська мова та література", "Прикладна лінгвістика" Коваль, Л.М. Домрачева, І.Р. Важеніна, О.Г. Козловська, Д.В. Митько, Н.А. Пилипак, В.П. Вінниця немає українська 2020 метод. рек. 16
У методичних рекомендаціях подано програму атестаційного іспиту із сучасної української мови та її історії, тестові завдання з кожного розділу сучасної української мови, рекомендовану основну й допоміжну літературу. Для здобувачів вищої освіти освітніх програм «Українська мова та література», «Прикладна лінгвістика».