Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
331
Всього праць
4691
Завантажень
5
Зап. на цитування
588213

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 87
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 1083
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 593
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 84
061 Журналістика
Управління та адміністрування 908
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 519
081 - Право
Біологія 132
091 Біологія
Природничі науки 422
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 206
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 371
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 261
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини

Результат пошуку


Мілієнко Олена Анатоліївна

Фотографія відсутня Науковий ступінь: немає
Звання: немає
Сфера діяльності: адміністративне судочинство, адміністративне право
Факультет: Юридичний факультет
Підрозділ: Кафедра господарського та адміністративного права
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0389-7821
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=ERLyYNwAAAAJ&hl=uk
Scopus: немає
Web of Science: немає
Корп.ел.пошта: o.miliyenko@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=315#search

Праці

Знайдено документів: 8
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Мілієнко Олена Анатоліївна Захист прав людини в адміністративному судочинстві з точки зору міжнародного права Мілієнко О.А. немає Law- Journal of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine англійська 2020 стаття 79
Administrative litigation can affect almost every aspect of a person's life, such as custody, immigration, welfare, and housing. At the same time, the decisions made by state authorities are not always legal and those that meet international legal standards. At present, it can be said that administrative law is becoming globalised, as well as, in particular, administrative proceedings. The relevance of the subject matter is conditioned by the necessity of analysing the topics of human rights protection in administrative proceedings from the standpoint of international law, as well as the insufficient theoretical development of this subject. Considering that international law has an impact on the rule of law of states, including in administrative proceedings, it would be appropriate to analyse international legal acts in this area

2 Мілієнко Олена Анатоліївна Сучасні методологічні підходи до встановлення сутності адміністративного акта як інструмента здійснення функцій публічного управління Мілієнко О.А. немає Юридичний вісник українська 2020 стаття 80
Постановка проблеми. Методологічна складова частина являє собою сукупність дослідницьких методів, за допомогою яких наука досягає своєї основоположної мети – здобуття та приросту нового знання про досліджувані явища та процеси. Арсенал наукових методів, що використовуються адміністративним правом, є надзвичайно широким і включає як емпіричні методи – вимірювання, спостереження, порівняння, – так і суто теоретичні. Останні являють собою навіть не чисто методологічні інструменти, а скоріше теоретико-методологічні рами, що задають певне наукове пояснення досліджуваного об’єкта, в нашому випадку – адміністративного акта

3 Мілієнко Олена Анатоліївна Діалектичний та системний методи дослідження сутності поняття адміністративного акта Мілієнко О.А. немає Juris Europensis Scientia українська 2020 стаття 92
Метою роботи визначено встановлення особливостей застосування діалектичного та системного методів наукового пізнання сутності поняття адміністративного акта. У ході здійсненого дослідження встановлено, що методологічна складова частина є сукупністю дослідницьких методів, за допомогою яких наука досягає своєї основоположної мети – здобуття та формування нового знання про досліджувані явища та процеси. Наголошено, що арсенал наукових методів, що використовуються адміністративним правом, є надзвичайно широким і включає як емпіричні методи вимірювання, спостереження, порівняння, так і суто теоретичні

4 Мілієнко Олена Анатоліївна Аналіз судової практики щодо спорів про визнання протиправними та скасування індивідуального акта чи окремих його положень Мілієнко О.А. немає Herald of Zaporizhzhia National University. Jurisprudence українська 2020 стаття 75
Досліджено найбільш поширені випадки судової практики щодо спорів про визнання протиправним та скасування індивідуального акта чи окремих його положень. Вказано, що можливість скасування актів у судовому порядку передбачена нормами адміністративного, фінансового, цивільного та інших галузей права, процесуальний порядок такого скасування передбачений нормами Кодексу адміністративного судочинства України, в деяких випадках нормами Господарського процесуального кодексу України та Цивільного процесуального кодексу України. Більшість адміністративних актів скасовується в порядку адміністративного судочинства, оскільки відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до адміністративного суду, якщо вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю суб’єкта владних повноважень порушені її права, свободи або законні інтереси, і просити про їх захист.

5 Мілієнко Олена Анатоліївна Концепція адміністративного акта у дослідженнях «радянського» періоду розвитку України Мілієнко О.А. немає Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція українська 2020 стаття 76
Метою роботи є визначення концепції адміністративного акту в дослідженнях «радянського» періоду розвитку України. Досягнення мети статті вимагає застосування сукупності загальних і спеціальних методів наукового пізнання, таких як діалектичний, історико-правовий, метод порівняльного правознавства, моделювання, що дає змогу з’ясувати еволюцію юридичної думки щодо сутності та значення адміністративного акта як адміністративно-правової категорії в політико-правових дослідженнях представників вітчизняної юридичної науки «радянського» періоду. Зроблено висновок, що найголовнішою формою адміністративної діяльності в радянській адміністративно-правовій науці визнавалися акти державного управління, які в загальному вигляді розумілися як виконувані виконавчо-розпорядчими органами юридичні форми виконавчо-розпорядчої діяльності

6 Мілієнко Олена Анатоліївна Європейські науково-теоретичні підходи до розуміння сутності адміністративного акта Мілієнко О.А. немає ЮРИДИЧНИЙ БЮЛЕТЕНЬ. ВИПУСК 16 українська 2020 стаття 79
Метою роботи є визначення європейських науково-теоретичних підходів до розуміння сутності адміністративного акта. Досягнення цієї мети вимагає застосування сукупності загальних і спеціальних методів наукового пізнання, зокрема діалектичного, історико-правового, методу порівняльного правознавства, що дало змогу з’ясувати еволюцію юридичної думки щодо сутності та значення адміністративного акта як адміністративно-правової категорії в політико-правових дослідженнях представників країн Західної Європи. Установлено, що коріння доктринальних концепцій адміністративного акта простягаються від французької до німецької адміністративно-правової науки. Визначено, що французька теорія acte administratif, яка охоплювала більшість дій адміністративної влади, що стосувалися законних інтересів людини, була запозичена німецькими юристами та з 1826 р. була адаптована до правової системи Федеративної Республіки Німеччина. Установлено, що відповідно до законодавства Федеративної Республіки Німеччина 1826

7 Мілієнко Олена Анатоліївна Припинення дії адміністративних актів: поняття й підстави Мілієнко О.А. немає KELM (Knowledge, Education, Law, Management) українська 2020 стаття 75
Статтю присвячено аналізу поняття й підстав припинення дії адміністративних актів. Констатовано, що припинення дії адміністративного акта – це момент, із якого він перестає впливати на права, обов’язки чи законні інтереси осіб, тобто стає неможливою реалізація приписів, що в ньому містяться. Більш обґрунтованим визнано поділ підстав припинення дії адміністративних актів на фактичні та юридичні, оскільки саме цей поділ дає змогу найефективніше дослідити способи припинення дії індивідуальних адміністративних актів. Указано, що фактичне припинення чинності адміністративних актів відбувається саме собою, автоматично, у зв’язку з настанням певного факту або юридичної події, пов’язаних із виконанням (реалізацією) адміністративного акта, тому немає потреби в спеціальному волевиявленні або виданні адміністративного акта, спрямованого на їх припинення. Підставами припинення адміністративним актом чинності визначено: а) виконання адміністративного акта; б) припинення дії адміністративного акта у

8 Мілієнко Олена Анатоліївна Теоретико-методологічні підходи до дослідження системи адміністративних актів: сучасний стан наукового розроблення проблеми Мілієнко О.А. немає Право і суспільство українська 2020 стаття 77
Метою роботи є характеристика сучасного стану наукового розроблення проблеми визначення теоретико-методологічних підходів до дослідження системи адміністративних актів. Досягнення мети цієї статті вимагає застосування сукупності загальних і спеціальних методів наукового пізнання, таких як діалектичний метод, історико-правовий метод, метод порівняльного правознавства, метод моделювання, що дало змогу з’ясувати еволюцію юридичної думки щодо сутності та значення адміністративного акту в сучасних умовах. До визначальних характеристик адміністративного акта як правового інституту, з урахуванням доктринальних актів Ради Європи, Європейської комісії та Європейського суду з прав людини, віднесено: 1) індивідуальний характер; 2) реалізується в межах здійснення повноважень органами публічної влади; 3) має характер прямої дії та правомірно або неправомірно стосується прав, свобод та інтересів приватних осіб; 4) не є актом, що виконується під час здійснення судових функцій