Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
322
Всього праць
4006
Завантажень
5
Зап. на цитування
389456

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 82
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 938
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 521
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 80
061 Журналістика
Управління та адміністрування 698
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 401
081 - Право
Біологія 107
091 Біологія
Природничі науки 420
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 173
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 339
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 226
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини

Результат пошуку


Карпова Тетяна Сергіївна

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Кандидат економічних наук
Звання: Доцент
Сфера діяльності: підприємництво, банківська система, соціальна відповідальність бізнесу, податкова система
Факультет: Економічний факультет
Підрозділ: Кафедра фінансів і банківської справи
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3701-8194
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=search_authors&hl=ru&mauthors=Karpova+Tetyana&btnG=
Scopus: немає
Web of Science: https://www.researchgate.net/profile/Tatyana_Karpova
Корп.ел.пошта: t.karpova@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=301#search

Праці

Знайдено документів: 28
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Карпова Тетяна Сергіївна Механизм взаимообусловленного развития малого бизнеса и социальной сферы Карпова Т. С. Винница немає російська 2016 монография 98 no file
немає

2 Карпова Тетяна Сергіївна Роль кластерів в реалізації державної інноваційної політики Карпова Т. С. немає Вісник Донецького національного університету імені Василя Стуса. Серія Економіка і право українська 2015 стаття 100 no file
немає

3 Карпова Тетяна Сергіївна Mechanizm of finance diagnostic of acceptance the administrative decisions Karpova T. S., Andryeyeva, V. G. немає Економічний аналіз англійська 2016 стаття 99
немає

4 Карпова Тетяна Сергіївна Диалектика взаимообусловленного развития малого бизнеса и социальной сферы Карпова Т. С. немає Scientific letters of academic society of Michal Baludansky російська 2015 стаття 83 no file
немає

5 Карпова Тетяна Сергіївна МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «ГРОШІ І КРЕДИТ» Карпова Т. С. та ін. Вінниця немає українська 2020 метод. рек. 102
У методичних рекомендаціях відтворено сучасні вимоги до проведення наукового дослідження, наведено основні правила друку й оформлення отриманих у процесі дослідження результатів та відображено загальноприйняті вимоги до захисту курсової роботи на кафедрі «Фінанси та банківська справа». Для студентів 2-го курсу спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

6 Карпова Тетяна Сергіївна НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК З ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСИ» Козлов, В.П. Матвійчук, В.І. Волкова, В.В. Карпова, Т.С. Вінниця немає українська 2018 навч.-метод. посіб. 92
Навчально-методичний посібник визначає структуру дисципліни «Фінанси»: перелік тем курсу, основні питання для вивчення та ключові слова за кожною темою. Представлено завдання для самостійної роботи: контрольні питання й тестові завдання для перевірки знань, теми рефератів та завдання для індивідуальної роботи

7 Карпова Тетяна Сергіївна Фінансова діагностика Карпова Т. С. Вінниця немає українська 2019 навч.-метод. посіб. 90 no file
немає

8 Карпова Тетяна Сергіївна Development trends of investment activities in the agrarian sector of ukrainе Karpova T.,Toniuk, M., Pishenina, T. & Yakovleva, O немає Herald of Kiev Institute of Business and Technology англійська 2019 стаття 91 no file
немає

9 Карпова Тетяна Сергіївна Cost efficiency of applying trade finance for agricultural supply chains Карпова Т. С. немає Management theory and studies for rural business and infrastructure development англійська 2019 стаття 92 no file
немає

10 Карпова Тетяна Сергіївна Financial problems of small business and its role in the structure of market economy Карпова Т. С. немає Фінанси, облік, банки українська 2018 стаття 90 no file
немає

11 Карпова Тетяна Сергіївна Rating systems of assessment the financial position and regulation of banks financial activities Карпова Т. С. немає Фінанси, обік, банки українська 2017 стаття 84 no file
немає

12 Карпова Тетяна Сергіївна Соціальне партнерство як основа взаємовигідного співробітництва бізнесу та держави Карпова Т. С. немає Modern Economics українська 2017 стаття 88 no file
немає

13 Карпова Тетяна Сергіївна Modern trends in the development of the small business of social sphere in Ukraine Karpova T.,Andryeeva V немає Економіка і організація управління англійська 2016 стаття 90 no file
немає

14 Карпова Тетяна Сергіївна Features of the modern taxation system of business in Ukraine стаття Карпова Т. С. немає Финансы, учет, банки українська 2016 стаття 81 no file
немає

15 Карпова Тетяна Сергіївна Дистанційне банківське обслуговування:
 вплив на розвиток економіки України Карпова Т. С. немає Економічний розвиток держави, регіонів і під- приємств: проблеми та перспективи: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. мол. учених, 23–24 квіт. 2019 р. українська 2019 тези 84 no file
немає

16 Карпова Тетяна Сергіївна Проблеми малого бізнесу та особливості управління
його фінансовим забезпеченням на сучасному етапі Карпова Т. С. немає Актуальні соціально-економічні проблеми держави і регіонів. Секція 3 «Проблеми та розвиток підприємництва в сучасних умовах господарювання» : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. українська 2019 тези 90 no file
немає

17 Карпова Тетяна Сергіївна Соціальна відповідальність як механізм економічного і фінансового взаємозв’язку малого бізнесу та соціальної сфери Карпова Т. С. немає International security in the frame of modern global challenges: Collection of scientific works українська 2018 тези 78 no file
немає

18 Карпова Тетяна Сергіївна Формування механізму фінансової взаємодії банків і підприємств Карпова Т. С., Кульбіда В.А. немає Фінансування, інвестування та кредитування в Україні: проблеми та перспективи розвитку в кризовій економіці : зб. наук. пр. українська 2018 тези 84 no file
немає

19 Карпова Тетяна Сергіївна Роль финансовой политики в системе управления рисками субъектов предпримательства Карпова Т. С., Демехин В.І. немає Корпоративні фінанси: проблеми та перспективи інноваційного розвитку : зб. матеріалів І Всеукр. наук.-практ. конф. українська 2016 тези 88 no file
немає

20 Карпова Тетяна Сергіївна Аналіз кредитної діяльності комерційних банків України на сучасному етапі Карпова Т. С., Руденок О.О. немає Модернізація фінансово-кредитної стратегії розвитку регіону та громади: науковий погляд: зб. матеріалів Всеукр. наук.- практ. конф. українська 2016 тези 78 no file
немає

21 Карпова Тетяна Сергіївна Фактори впливу на депозитну політику Карпова Т. С., Саржевська А.О. немає Проблеми та перспективи розвитку фінансової системи України ::матеріали І Всеукр. наук. практ. Інтернет-конф. українська 2016 тези 86 no file
немає

22 Карпова Тетяна Сергіївна Преимущества и недостатки упрощенной системы налогообложения
 малого бизнеса Карпова Т. С. немає Розвиток соціально-економічних систем у трансформаційних умовах: Матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. студ. і мол. учених (м. Бердянськ, 27- 28 січня 2016 р). українська 2016 тези 78 no file
немає

23 Карпова Тетяна Сергіївна Совершенствование налогообложения малого бизнеса в условиях выхода из кризиса Карпова Т. С. немає Соціально-економічні та правові аспекти трансформації суспільства: Матеріали XX Всеукр. наук.-практ. конф. студ., асп. і мол. вчених - (м. Бахмут, 12 травня 2016 р.). українська 2016 тези 80 no file
немає

24 Карпова Тетяна Сергіївна Инновационные формы взаимодействия предприятий как условие формирования финансового потенциала и устойчивого функционирования национальной экономики Карпова Т. С. немає Модернізація фінансово-кредитної стратегії розвитку регіону та громади: науковий погляд: зб. матеріалів Всеукр. наук.- практ. конф. українська 2015 тези 82 no file
немає

25 Карпова Тетяна Сергіївна Преимущества и инновационные формы взаимодействия малых и крупных предприятий АПК Карпова Т. С. немає Учет, анализ и финансы в организациях АПК: состояние и пути совершенствования: материалы Междунар. науч.-практ. конф. українська 2015 тези 86 no file
немає

26 Карпова Тетяна Сергіївна Економічна сутність депозитів Карпова Т. С. немає Економічна безпека країни: загрози та виклики
в умовах глобалізації: зб. тез наук. робіт учасників Міжнар. наук.-практ. конф. для студ., асп. та мол. учених № 1 українська 2015 тези 73 no file
немає

27 Карпова Тетяна Сергіївна Problems and ways of improvement the financial management of business in Ukraine Карпова Т. С. немає Финансы, учет, банки українська 2014 стаття 74 no file
немає

28 Карпова Тетяна Сергіївна Essence and value of social sphere in Ukrainе Карпова Т. С. немає Економіка і організація управління українська 2014 стаття 80 no file
немає