Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
328
Всього праць
4439
Завантажень
5
Зап. на цитування
528390

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 85
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 1033
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 587
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 85
061 Журналістика
Управління та адміністрування 799
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 476
081 - Право
Біологія 131
091 Біологія
Природничі науки 422
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 199
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 345
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 253
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини

Результат пошуку


Христіановський Вадим Володиирович

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Доктор економічних наук
Звання: Професор
Сфера діяльності: математичні методи і алгоритми в економіці
Факультет: Економічний факультет
Підрозділ: Кафедра економічної та управлінської аналітики
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9411-0133
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?view_ op=list_works&hl=ru&user=dIeNBO8AAAAJ
Scopus: немає
Web of Science: немає
Корп.ел.пошта: v.khrystianovskyi@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=298#search

Праці

Знайдено документів: 4
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Христіановський Вадим Володиирович Динамічна модель інформаційної взаємодії між суб’єктами системи управління промисловим підприємством Христіановський В.В. немає Вісник Хмельницького національного університету українська 2020 стаття 148
В роботі розглядається новий підхід до рішення проблеми побудови моделей взаємодії суб’єктів управлінської структури в вигляді задачі оптимізації якості їх інформаційних відносин. Модель будується з урахуванням якісних закономірностей, тенденцій та правдоподібних гіпотез, які часто використовуються в моделях «м’якого моделювання». Це дозволяє побудувати більш просту модель, але таку, яка відтіняє ключові моменти інформаційного взаємозв’язку між суб’єктами управлінської структури

2 Христіановський Вадим Володиирович Модель координації інформаційних потоків для розрахунку командного ефекту управлінської структури Христіановський В.В., Щербина В.П. немає Вісник Хмельницького національного університету українська 2019 стаття 158
Розглядається задача координації інформаційних потоків, які виникають в системах організаційного управління. Під координацією розуміється проблема забезпечення всіх суб'єктів управління достатньою кількістю і якістю інформації, необхідної для прийняття рішень, що дозволяє досягти загального бажаного результату. Модель координації інформації для прийняття рішень являє собою трирівневу систему управління, якій притаманні основні характеристики багаторівневих ієрархічних систем

3 Христіановський Вадим Володиирович Математична модель впливу побутових відходів на економічну ситуацію в регіоні України Христіановський В.В., Щербина В.П. Київ Цифрова економіка: зб. мат. Національної наук.-метод. конф українська 2018 стаття 162
З підвищенням рівня добробуту населення та розвитку країни дедалі гостріше постає проблема утилізації різноманітних відходів. В Україні в організації утилізації відходів переважає метод їх складування, розрахований на поступове поглинання сміття зовнішнім середовищем. В зв’язку з невирішеними питаннями переробки побутових відходів Україна знаходиться на межі екологічної катастрофи. Це питання являється злободенним і в наш час. Побудова математичних моделей по цій проблемі дозволить збільшити і покращити інформацію для опису екологічної ситуації в районі

4 Христіановський Вадим Володиирович Еволюційна модель взаємозвязку інформаійних потоків в колективі працівників фірми Христіановський В.В. немає Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки українська 2018 стаття 156
У роботі пропонується новий підхід до аналізу обміну інформаційними потоками в колективі працівників під час функціонування промислових підприємств. Для цього використовуються методи «м'якого моделювання», які знаходять широке застосування в сучасних соціологічних дослідженнях. У методах «м'якого моделювання» моделі будуються з урахуванням якісних закономірностей, тенденцій і висловлених правдоподібних гіпотез. Такий підхід дозволяє побудувати більш просту модель, але таку, яка відображає ключові моменти досліджуваного явища