Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
322
Всього праць
4006
Завантажень
5
Зап. на цитування
384239

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 82
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 938
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 521
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 80
061 Журналістика
Управління та адміністрування 698
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 401
081 - Право
Біологія 107
091 Біологія
Природничі науки 420
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 173
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 339
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 226
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини

Результат пошуку


Ротштейн Олександр Петрович

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Доктор технічних наук
Звання: Професор
Сфера діяльності: нечітка логіка, нейронні мережі, генетичні алгоритми, надійність систем, обчислювальний інтелект, машинне навчання
Факультет: Факультет інформаційних і прикладних технологій
Підрозділ: Кафедра інформаційних технологій
ORCID: немає
Google scholar: https://scholar.google.fr/citations?user=rXH6iswAAAAJ&hl=en
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602757948
Web of Science: https://www.researchgate.net/profile/Alexander_Rotshtein
Корп.ел.пошта: o.rotshtein@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=277#search

Праці

Знайдено документів: 6
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Ротштейн Олександр Петрович Нечеткие когнитивные карты в анализе надежности систем Ротштейн А. П. немає Надежность російська 2019 стаття 102
У цій статті запропонован і продемонстрований на прикладі людино-машинної системи метод ранжирування факторів, що впливають на її надійність. В основу методу покладена формалізація причинно-наслідкових зв'язків «впливають фактори - надійність» у вигляді нечіткої когнітивної карти, тобто орієнтованого графа, вершини якого відповідають надійності системи і впливає чинникам, а зважені дуги відображають сили впливів факторів один на одного і на надійність системи. Запропонований метод можна розглядати як аналог ранжирування елементів системи по Бірнбаум в ймовірнісної теорії надійності. Можливими об'єктами застосування методу можуть бути складні системи з нечітко визначеною структурою, надійність яких значною мірою залежить від взаємопов'язаних факторів, що вимірюються експертно

2 Ротштейн Олександр Петрович A Fuzzy Cognitive Approach to Ranking of Factors Affecting the Reliability of Man–Machine Systems Alexander Rotshtein, Denys Katielnikov, Andrii Kashkanov немає Cybernetics and Systems Analysis англійська 2019 стаття 88
We consider the approach to modeling of man–machine systems reliability using expert information and fuzzy cognitive maps. The novelty of this approach is that interrelations of factors affecting system’s reliability are taken into account. The paper includes the basic correlations of fuzzy cognitive maps and proposes the algorithm that allows evaluating the importance index of concepts related to the factors that affect the reliability. To demonstrate the proposed approach, we use the system “driver–car–road.”

3 Ротштейн Олександр Петрович Risk Analysis: Fuzzy Cognitive Map vs Fault Tree Alexander Rotshtein немає Journal of Computer and Systems Sciences International англійська 2019 стаття 84
Restrictions of the method of fault trees in risk analysis problems are analyzed. As an alternative to this method, we consider the possibility to apply fuzzy cognitive maps; this new modelling technique is not sufficiently propagated in the reliability theory. Based on fuzzy cognitive maps, we propose a method to rank risk factors and illustrate it by an example of a man-machine system

4 Ротштейн Олександр Петрович Method of Fuzzy Perfectness in Human Reliability Analysis: Selection of Performance Conditions Alexander Rotshtein, Ludmila Pustylnik, Brian Polin немає Academic Press is an imprint of Elsevier англійська 2018 стаття 89
Within the framework of the cognitive reliability and error analysis method (CREAM), we propose a systematic procedure for the comparison of various performance conditions, that is, the factors affecting human reliability without the actual calculation of the probability of human error. The proposed method is based on the idea of fuzzy perfection of performance conditions and the theory of multicriteria selection of alternatives under fuzziness. The alternatives are vectors of human performance conditions that must be compared. The criteria are levels of perfection of performance conditions calculated using specially introduced membership functions. To test the proposed method, we use probabilities of human errors for the five different scenarios calculated by fuzzy CREAM

5 Ротштейн Олександр Петрович Selection of Human Working Condition Based on Fuzzy Perfection Alexander Rotshtein немає Journal of Computer and Systems Sciences International 57 англійська 2018 стаття 104
A method for selecting the working conditions affecting the probability of human errors is proposed. The problem is reduced to comparing alternative scenarios each of which determines a set of concrete working conditions. The method is based on the idea of evaluating each working condition by the criterion of fuzzy perfection, i.e., the degree of proximity to a certain perfect condition, and on an integral evaluation of the scenario as a whole by intersecting fuzzy perfection sets of individual conditions. Fuzzy perfection membership functions, an algorithm for comparing alternative scenarios, and an example illustrating a comparison of the different working conditions of the crew of a vehicle are considered

6 Ротштейн Олександр Петрович Надежность и интеллектуальные вычисления Александр Ротштейн Винница немає російська 2018 монография 151
У цій книзі зібрані деякі статті А.П. Ротштейна по імовірнісним моделям надійності людино-машинних систем і інтелектуальним обчислень на основі нечіткої логіки, нейронних мереж, генетичних алгоритмів і теорії хаосу. Більшість з статей опубліковано в центральних російськомовних журналах, які перекладені на англійську мову. Збірник буде цікавий фахівцям з надійності систем і інтелектуальним технологіям моделювання, прогнозування, діагностики та прийняття рішень