Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
330
Всього праць
4601
Завантажень
5
Зап. на цитування
548157

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 87
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 1055
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 607
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 85
061 Журналістика
Управління та адміністрування 863
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 503
081 - Право
Біологія 131
091 Біологія
Природничі науки 422
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 205
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 365
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 254
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини

Результат пошуку


Дутова Наталя Валентинівна

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Кандидат економічних наук
Звання: Доцент
Сфера діяльності: облік, аналіз, аудит
Факультет: Економічний факультет
Підрозділ: Кафедра обліку, аналізу і аудиту
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8061-4605
Google scholar: https://cutt.ly/hTygXPa
Scopus: немає
Web of Science: https://publons.com/onboard/?utm_register=success#private-dashboard
Корп.ел.пошта: dutova.dnv@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=249#search

Праці

Знайдено документів: 10
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Дутова Наталя Валентинівна Personal income tax: evolution, international experience, ways to improvement Дутова Н., Клепакова М. немає Open Europe англійська 2016 стаття 184
Сучасні зміни у податковому законодавстві здійснюються з метою побудови справедливої системи оподаткування фізичних осіб як одного з напрямів покращення рівня життя населення та економічної ситуації в державі. Але, незважаючи на постійне реформування, питання щодо недосконалості діючих фіскальних механізмів залишається досить актуальним. Податки з доходів населення формують значну частку бюджету країни, і тому проблема їх справедливого утримання, вчасної сплати, ефективного перерозподілу та діючого контролю за всіма рівнями оподаткування є першочерговою у формуванні нової податкової політики України. Метою статті є аналіз розвитку, сучасного стану системи оподаткування доходів фізичних осіб в Україні та за кордоном, а також виокремлення шляхів його удосконалення

2 Дутова Наталя Валентинівна Адміністрування ПДВ: проблеми впровадження нововведень до Податкового кодексу України Дутова Н. В., Євсюкова В. В. немає Економіка і організація управління українська 2016 стаття 140
В статті розглядається еволюція податку на додану вартість, його чільна роль, як податкового надходження, у формуванні державного бюджету України. В статті розкриті основні зміни, які вносяться Законом «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» №71 від 28.12.2014 р. в частині адміністрування ПДВ та їх наслідки. Проаналізовано проблемні питання запровадження системи електронного адміністрування податку на додану вартість в Україні, встановлені неузгодженості та неточності, які виникають при адмініструванні ПДВ, обґрунтовано негативні результати такого введення, виявлено значну кількість різноманітних проблем в оподаткуванні, що спричинило запровадження системи електронного адміністрування податку на додану вартість в недоопрацьованому вигляді

3 Дутова Наталя Валентинівна Особливості бухгалтерського та податкового обліку факторингових операцій у постачальників Дутова Н. В., Михайлова М. Д немає Економіка і організація управління українська 2017 стаття 143
У статті розглянуто сутність поняття факторингу як специфічного інструмента комерційного кредитування. Складено схему послідовності здійснення факторингових операцій. Виокремлено основні функції факторингу як сучасної економічної категорії. Визначено особливості податкового обліку факторингу. Проведено оцінку підходів різних вчених та дослідників щодо відображення факторингових послуг у бухгалтерському обліку постачальника. Розроблено та обґрунтовано оптимальну облікову схему факторингових операцій.

4 Дутова Наталя Валентинівна Актуальні проблеми обліку нематеріальних активів Дутова Н.В., Чорна Т.О. немає Economic and law paradigm of modern society українська 2017 стаття 147
У статті висвітлено основні проблемні питання щодо обліку нематеріальних активів в Україні, забезпечено їх теоретичне обґрунтування на основі як діючого національного та міжнародного нормативного регулювання, так і з урахуванням важливих практичних аспектів. Виділено проблеми обліку нематеріальних активів з урахуванням сучасного стану розвитку. Обґрунтовано необхідні теоретичні характеристики та практичні ознаки досліджуваного об’єкту. Надані рекомендації щодо створення умов раціонального та ефективного обліку нематеріальних активів на вітчизняних підприємствах.

5 Дутова Наталя Валентинівна Спеціальний режим оподаткування та бюджетні дотації як чинники державної підтримки сільського товаровиробника в Україні Дутова Н.В., Войтишена К.В. немає Економіка і організація управління українська 2017 стаття 136
. Стаття присвячена дослідженню, критичній оцінці діючої практики та нормативно-правового регулювання оподаткування податком на додану вартість, позитивних та негативних факторів впливу спеціального режиму з оподаткування податком на додану вартість та бюджетних дотацій на сільське господарство в Україні. Проаналізовано та систематизовано положення законодавства України, досліджено вплив внесених змін, їх динаміка та намічені майбутні перспективи використання програми державної підтримки сільського господарства за допомогою спеціального режиму оподаткування та надання дотацій сільському господарству

6 Дутова Наталя Валентинівна Особливості внутрішнього контролю здійснення факторингових операцій у постачальників Дутова Н.В., Михайлова М.Д. немає Фінанси, обік, банки українська 2017 стаття 148
Стаття присвячена актуальним проблемам організації та проведення внутрішнього контролю дебіторської заборгованості, в тому числі переданої на факторингове обслуговування, на підприємствах-постачальниках. У статті виокремлено основні чинники, що призводять до росту заборгованості покупців та замовників. Складено схему послідовності проведення факторингових операцій. Визначено необхідність проведення контролю здійснення факторингових операцій для прийняття ефективних управлінських рішень щодо покращення фінансового стану підприємства та своєчасного відображення достовірної інформації у фінансовій звітності. Досліджено методику здійснення внутрішнього контролю стану розрахунків постачальників із дСтаття присвячена актуальним проблемам організації та проведення внутрішнього контролю дебіторської заборгованості, в тому числі переданої на факторингове обслуговування, на підприємствах-постачальниках. У статті виокремлено основні чинники, що призводять до росту заборгованості покупців та замов

7 Дутова Наталя Валентинівна Організація обліку фінансових інвестицій на підприємстві Дутова Н.В., Щербіна А.О. немає Економіка та суспільство українська 2018 стаття 133
Стаття присвячена питанням організації обліку фінансових інвестицій на підприємстві. Досліджено проблеми організації обліку інвестицій, розкрито зміст основних складових організації обліку фінансових інвестицій. Надано рекомендації щодо здійснення класифікації даного об’єкта обліку на підприємстві та запропоновано використання окремих субрахунків у відповідності до класифікації

8 Дутова Наталя Валентинівна Екологічний податок як механізм стимулювання ведення природоохоронної діяльності підприємства Дутова Н.В., Меджоріна В.С. немає Економіка та суспільство українська 2018 стаття 135
У статті розглянуто особливості екологічного податку та обґрунтовано його необхідність як механізму стимулювання підприємств до зменшення обсягів шкідливих викидів у навколишнє середовище. Проаналізовано ефективність природоохоронних заходів вітчизняного підприємства та їх взаємозв’язок із розміром сплаченого екологічного податку. Запропоновано застосування на підприємстві розрахунків прогнозних показників екологічного податку для визначення ефективності природоохоронних заходів та впливу екологічного податку на прибуток підприємства

9 Дутова Наталя Валентинівна Податкова знижка з ПДФО: стимулюючий та фіскальний потенціал Дутова Н.В., Вільман Д.Ю. немає Economic and law paradigm of modern society українська 2019 стаття 135
У статті розглянуто сутність застосування податкової знижки з податку на доходи фізичних осіб. Досліджено виконання податковою знижкою своєї стимулюючої функції як податкового інструменту. Розглянуто міжнародний досвід щодо зменшення податкового тягаря з доходів платників.

10 Дутова Наталя Валентинівна Оподаткування доходів фізичних осіб в Україні: проблеми та вдосконалення на базі досвіду зарубіжних країн. Дутова Н.В., Лесік Є.С. немає Економіка і організація управління українська 2019 стаття 142
У статті розглянуто особливості сплати податку на доходи фізичних осіб в Україні та перспективи його розвитку. Виокремлено спільні та відмінні ознаки сплати податку на доходи фізичних осіб в Україні та в європейських країнах. Визначено ряд проблем щодо стягнення податку на доходи фізичних осіб та сформульовано рекомендації з удосконалення механізму оподаткування доходів громадян в Україні