Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
330
Всього праць
4601
Завантажень
5
Зап. на цитування
548170

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 87
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 1055
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 607
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 85
061 Журналістика
Управління та адміністрування 863
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 503
081 - Право
Біологія 131
091 Біологія
Природничі науки 422
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 205
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 365
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 254
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини

Результат пошуку


Волкова Валерія Валеріївна

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Кандидат економічних наук
Звання: Доцент
Сфера діяльності: управління банківською та страховою діяльністю
Факультет: Економічний факультет
Підрозділ: Кафедра фінансів і банківської справи
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1539-6194
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=e2EGB_4AAAAJ&hl=uk
Scopus: немає
Web of Science: https://www.researchgate.net/profile/Valeriia_Volkova
Корп.ел.пошта: v.volkova@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=244#search

Праці

Знайдено документів: 39
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Волкова Валерія Валеріївна МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «ГРОШІ І КРЕДИТ» Беспалова, А.Г. Волкова, Н.І. Волкова, В.В. Добровольський, О.І. Карпова, Т.С. Козлов, В.П. Матвійчук, В.І. Юрчишена, Л.В. Вінниця немає українська 2020 метод. рек. 151
У методичних рекомендаціях відтворено сучасні вимоги до проведення наукового дослідження, наведено основні правила друку й оформлення отриманих у процесі дослідження результатів та відображено загальноприйняті вимоги до захисту курсової роботи на кафедрі «Фінанси та банківська справа». Для студентів 2-го курсу спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

2 Волкова Валерія Валеріївна Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів та контролю якості засвоєння навчального матеріалу з дисципліни ЦЕНТРАЛЬНИЙ БАНК І ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА Волкова, В.В. Волкова, Н.І. Вінниця немає українська 2019 навч.-метод. посіб. 178
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів та контролю якості засвоєння навчального матеріалу з дисципліни «Центральний банк і грошово-кредитна політика» розроблено з метою підготовки студентів до навчання в університеті з урахуванням світових освітніх тенденцій, певних вимог до вищої школи зі створення умов для самореалізації студентів, затребуваності в суспільстві, формування у майбутніх спеціалістів сучасного економічного мислення та системи глибоких теоретичних знань і практичних навичок з питань організації діяльності центральних банків та методів грошово-кредитного регулювання і оцінку дієвості монетарної політики, розкриття механізму регулювання діяльності комерційних банків

3 Волкова Валерія Валеріївна НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК для самостійної роботи студентів та контролю якості засвоєння навчального матеріалу з дисципліни «БАНКІВСЬКА СИСТЕМА» Волкова, В.В. Волкова, Н.І. Добровольський, О.І. Вінниця немає українська 2019 навч.-метод. посіб. 199
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів та контролю якості засвоєння навчального матеріалу розроблено з метою формування теоретичних знань та набуття практичних навичок з дисципліни «Банківська система». Розкрито концептуальні основи побудови банківської системи України та закордонних країн; обґрунтовано діяльність комерційних банків; висвітлено питання формування та розміщення банківських ресурсів; наведено механізм фінансового моніторингу та забезпечення фінансової безпеки банків. Ця розробка за структурою включає: зміст курсу, завдання для поточного контролю знань студентів, основні терміни, лекційний матеріал, методичні вказівки за темами курсу, питання для самоперевірки, тестові завдання, загальні вказівки щодо виконання самостійної роботи з тем, перелік літературних джерел. Навчально-методичний посібник призначається здобувачам вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування»

4 Волкова Валерія Валеріївна МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ «МІСЦЕВІ ФІНАНСИ» Волкова, Н.І. Волкова, В.В. Вінниця немає українська 2019 метод. рек. 126
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів визначають структуру дисципліни «Місцеві фінанси»: перелік тем курсу, основні питання для вивчення та ключові слова за кожною темою. Представлено завдання для самостійної роботи: контрольні питання й тестові завдання для перевірки знань, теми рефератів та завдання для індивідуальної роботи. Методичні рекомендації призначені для студентів ступеня освіти «Бакалавр» усіх спеціальностей економічного факультету

5 Волкова Валерія Валеріївна НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК З ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСИ» Козлов, В.П. Матвійчук, В.І. Волкова, В.В. Карпова, Т.С. Вінниця немає українська 2018 навч.-метод. посіб. 158
Навчально-методичний посібник визначає структуру дисципліни «Фінанси»: перелік тем курсу, основні питання для вивчення та ключові слова за кожною темою. Представлено завдання для самостійної роботи: контрольні питання й тестові завдання для перевірки знань, теми рефератів та завдання для індивідуальної роботи.

6 Волкова Валерія Валеріївна Причини та напрями співпраці комерційних банків та страхових компаній в Україні Волкова, В.В. Волкова, Н.І. London Human Rights: Theory and Practice українська 2017 стаття 136
Обґрунтована необхідність побудови адаптованої до сучасних реалій системи взаємовідносин комерційних банків та страхових компаній. Виділено умови інтеграційних процесів на банківському та страховому ринках. Розглянуто сучасні точки зору на питання виділення форм взаємодії комерційних банків та страхових установ. Охарактеризовано напрями співпраці вітчизняних банків та страхових компаній в сучасних умовах

7 Волкова Валерія Валеріївна Стратегічні напрями кредитної діяльності банків в умовах економічної нестабільності Волкова, В.В. Волкова, Н.І. немає Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools українська 2018 стаття 154
Стаття присвячена стратегічним напрямам кредитної діяльності банків в умовах економічної нестабільності. Наведено результати дослідження статистичного матеріалу, що характеризують розвиток сучасної банківської системи. Встановлено, що протягом останнього року банки продовжили поступово нарощувати кредитування в національній валюті. У статті проаналізовано динаміку основних показників банківського кредитування на початок 2015-2018 років. Авторська позиція полягає у тому, що причиною незначного збільшення є орієнтація кредитної політики вітчизняних банків на стимулювання внутрішнього попиту на ринку. Визначено, що ефективна кредитна діяльність банків в Україні може забезпечити оздоровлення фінансового сектору та відновлення темпів зростання реального сектора економіки країни. Авторська концепція вдосконалення кредитної діяльності доводить, що є базовою умовою збереження сприятливого кредитного потенціалу й ефективного функціонування банку. Вперше представлено вихідні положення, основу по

8 Волкова Валерія Валеріївна Improving Bank Transparency in Assessing Financial Stability of Ukraine’s Banking System Волкова, Н.І. Волкова, В.В. Птащенко, Л.О немає International Journal of Engineering & Technology англійська 2018 стаття 152
The paper focuses on solving the problem of banks transparency in assessing financial stability of Ukraine’s banking system under economic instability. The financial crisis in the country calls for developing a methodology supply for assessing financial stability of both individual banks and the banking system as a whole. We believe that the methodical tool for studying the financial activity of a banking institution should provide a bank with the opportunity for a long-term development rather than for the coming years. This is a priority task of a bank because under unstable economic development the reliability of a bank decreases as well as its competitiveness and adaptability to the internal and external destabilizing factors. The topicality of the issue is determined by the fact that increasing financial sustainability is one of the important measures, the quality of which predetermines banks’ financial results. Presented are results of the statistics study which characterize the d

9 Волкова Валерія Валеріївна Особливості управління ліквідністю банків України в умовах запровадження нормативу LCR Волкова, В.В. Руденко, О.О. немає Економіка і організація управління українська 2018 стаття 140
В статті доведено, що ліквідність виступає однією з найважливіших якісних характеристик діяльності банку, що свідчить про надійність та стійкість його фінансового стану. За результатами дослідження уточнено визначення поняття «ліквідність банку»; виокремлено фактори впливу на стан ліквідності банків в залежності від середовища формування; визначено, що на управління ліквідністю банку безпосередньо впливає видача кредитів та залучення депозитів (в тому числі і в іноземній валюті); проведено аналіз динаміки та структури обсягу кредитів і депозитів банків України у розрізі валют; проведено аналіз динаміки обсягу доходів і видатків банків України за період з 2014 року до початку 2018 р.; розглянуто та проаналізовано дотримання банками України встановлених нормативів ліквідності (норматив миттєвої ліквідності, норматив поточної ліквідності, норматив короткострокової ліквідності); здійснено порівняльну характеристику нормативу поточної ліквідності та коефіцієнту покриття ліквідності (LCR); д

10 Волкова Валерія Валеріївна Методичні аспекти управління ризиком кредитного портфеля банку Волкова, В.В. немає Економіка і організація управління українська 2016 стаття 135
Метою статті є дослідження питань підвищення якості кредитного портфеля банків та управління ризиком його кредитного портфеля зокрема. У статті обґрунтовані причини погіршення якості кредитного портфеля банків України. Запропоновано авторське тлумачення поняття кредитного портфеля банку. Визначені найголовніші проблеми банківської системи України на сучасному етапі розвитку. Зокрема, відплив залучених коштів, у першу чергу вкладів населення; відповідне скорочення активів, а саме наданих кредитів; погіршення якості кредитного портфеля; зростання обсягів витрат на формування страхових резервів, у першу чергу під кредитні операції; збитковість значної кількості банків і банківського сектору в цілому; зниження рівня капіталізації банківської системи; посилення залежності банківських установ від коливань валютних курсів; збереження диспропорцій у структурі активів, залучених коштів, капіталу значної кількості банків

11 Волкова Валерія Валеріївна Estimating credit risks impact on economic security of a bank Волкова, Н.І. Волкова, В.В. Худолій, Ю.С. немає AKADEMIA ZARZĄDZANIA англійська 2017 стаття 144
This article focuses on a number of issues concerning bank risks estimation. First, it defines the main purpose of risk management in banking. Also, it characterizes contemporary ap-proaches to defining the essence of economic security of a bank, as well as highlighting the internal and external factors affecting it. In addition, we introduce risk structure of Ukrain-ian banks and investigate the dynamics of their loan portfolio. We determine the amount of arrears in client loan portfolio of Ukrainian banks, to justify their level of income and expenses. Together with analysing the credit risk of PJSC CB “PrivatBank” and proposing risk reduction measures in Ukrainian banking system

12 Волкова Валерія Валеріївна Конкурентоздатний потенціал банків: сутність та оцінка Волкова, Н.І. Волкова, В.В. немає EUROPEAN JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT українська 2020 стаття 175
The article deals with the essence and assessment of banks' competitiveness. The features of banking competition are highlighted. The hierarchies of such concepts as "competitiveness", "competitive advantage", "competitive status", "competitive position" and "competitive potential" are presented. It is noted that the bank's competitive advantages determine its exclusive position on the target market compared to its competitors. The competitive potential of a banking institution is characterized. The current state of domestic banks and their role in securing the resource status of the economy are analyzed. The directions of increase of competitiveness which are peculiar to the bank and the banking system are offered

13 Волкова Валерія Валеріївна Інформаційне забезпечення управління кредитним ризиком банку Волкова, В.В. немає Evropský časopis ekonomiky a managementu українська 2019 стаття 130
немає

14 Волкова Валерія Валеріївна Improving Bank Capitalization in Terms of Increasing the Competitiveness of the Banking System Волкова, Н.І. Волкова, В.В. немає Association Agreement: Driving Integrational Changes українська 2019 стаття 126
In terms of crisis economy, increasing banking competition, growing requirements of the Basel Accord to ensure the bank capital adequacy, bank capitalization is an objective condition for increasing the banking system stability and reliability. The crisis of the real economy, financial and banking sectors lead to reducing creditworthiness of most borrowers, thus affecting the return of bank loans, and hence the possibile development of the real sector of economy. It should be noted that the process of the Ukrainian banks’ capitalization significantly lags behind the real needs of the country’s economy and does not meet the bank regulator requirements. Increasing bank capital is the main task of Ukraine’s banking system because the formation of the financial foundation, the creation of the necessary conditions for the sustainable development of the banking sector, as well as the creation of prerequisites for economic growth in the state depends on its implementation

15 Волкова Валерія Валеріївна Управління ліквідністю банку в умовах переходу до нових стандартів Базеля ІІІ Волкова, В.В. Руденко, О.О. немає Економіка і організація управління українська 2018 стаття 144
В статті доведено, що забезпечення ліквідності є пріоритетним завданням будь-якого банку, оскільки від її стану залежить платоспроможність, фінансові результати діяльності, стабільність, надійність і рівень довіри економічних суб’єктів до установ банківської системи країні. За результатами дослідження уточнено визначення поняття «ліквідність банку», дана оцінка стану ліквідності банків України за останні шість років; виокремлено і систематизовано фактори впливу на стан ліквідності банків за окремими ознаками і охарактеризовано їх прояв в банківській системі країни; здійснено порівняльну характеристику нормативів ліквідності НБУ та стандартів ліквідності згідно Базеля III; доведено, що передбачені Базелем ІІІ стандарти ліквідності банків в більшій мірі, ніж в Україні, спрямовані на забезпечення фінансової сталості як кожного окремого банку, так і банківської системи країни в цілому; за допомогою статистичного пакету EViews відібрано найбільш впливові фактори на ліквідність банку, побудо

16 Волкова Валерія Валеріївна Особливості управління депозитними ризиками банку в умовах трансформації економіки Волкова, В.В. Манятовська, Г.О. немає Економіка і організація управління українська 2018 стаття 131
Досліджено сутність депозитного ризику банку. Обґрунтовано проблеми управління депозитними ризиками банку на сучасному етапі розвитку банківського сектору України. Схарактеризовано тенденції розвитку ринку депозитних послуг в Україні та наслідки впливу депозитного ризику на діяльність банків. Встановлено домінування короткострокових вкладів у структурі зобов’язань банків. Відображено тенденцію зростання обсягу валютних вкладів у депозитному портфелі банків України. Наведено динаміку депозитних вкладів банків України за валютою та строками розміщення. Запропоновано заходи щодо підвищення ефективності управління депозитними ризиками банківських установ України

17 Волкова Валерія Валеріївна Стратегічні напрями кредитної діяльності банків в умовах економічної нестабільності Волкова, В.В. Волкова, Н.І. немає Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools українська 2018 стаття 152
Стаття присвячена стратегічним напрямам кредитної діяльності банків в умовах економічної нестабільності. Наведено результати дослідження статистичного матеріалу, що характеризують розвиток сучасної банківської системи. Встановлено, що протягом останнього року банки продовжили поступово нарощувати кредитування в національній валюті. У статті проаналізовано динаміку основних показників банківського кредитування на початок 2015-2018 років. Авторська позиція полягає у тому, що причиною незначного збільшення є орієнтація кредитної політики вітчизняних банків на стимулювання внутрішнього попиту на ринку. Визначено, що ефективна кредитна діяльність банків в Україні може забезпечити оздоровлення фінансового сектору та відновлення темпів зростання реального сектора економіки країни. Авторська концепція вдосконалення кредитної діяльності доводить, що є базовою умовою збереження сприятливого кредитного потенціалу й ефективного функціонування банку. Вперше представлено вихідні положення, основу по

18 Волкова Валерія Валеріївна Стратегія залучення депозитних ресурсів як вектор функціонування грошової системи країни Кужелєв, М.О. Волкова, В.В. Волкова, Н.І. немає Економічний вісник університету : зб. наук. пр. українська 2016 стаття 207
Предметом дослідження є залучення банками депозитних ресурсів з метою забезпечення ліквідності банківської системи та стабільності грошовогообігу, як важелів економічного зростання в країні. Методологічною основою статті стали наукові розробки вітчизняних і зарубіжних учених, фундаментальні теоретичні положення економічної науки щодо залучення депозитних ресурсів та оцінювання їх впливу на грошову систему країни.

19 Волкова Валерія Валеріївна ЧИННИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ (НА ПРИКЛАДІ ПАТ «ГРАВЕ УКРАЇНА») Волкова, В.В. Волкова, Н.І. немає Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України українська 2017 стаття 176
У статті обґрунтовано необхідність зміцнення фінансової безпеки страховиків та забезпечення стабільності їх функціонування. Розглянуто окремі точки зору на поняття «фінансова безпека страховика». Виділено основні напрямки підтримки фінансової безпеки страховика. Проведено аналіз основних показників рентабельності страхової компанії ПАТ «Граве Україна». Визначено зовнішні та внутрішні чинники фінансової безпеки страховика. Зазначено причини недостатнього розвитку страхового ринку. Виділено заходи забезпечення фінансової безпеки страховика з боку державних органів та органів саморегулювання.Обґрунтовано особливості забезпечення платоспроможності страховиків в умовах Євроінтеграції.

20 Волкова Валерія Валеріївна КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМУВАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ БАНКУ Волкова, В.В. Іноземцева, Є.В. немає Економіка і організація управління українська 2018 стаття 144
В статті розглянуті методи формування ресурсного потенціалу банку та доведено, що велика частина фінансових ресурсів комерційного банку утворюється за допомогою депозитних ресурсів – коштів, розміщених у банку для збереження й використання з наступною виплатою відсотків вкладникам. Досліджено умови і тенденції розвитку ринку вкладів населення, їхній вплив на ресурсний потенціал банків. Визначено проблеми, що стримують його розвиток, та окреслено напрями вдосконалення альтернативних каналів залучення заощаджень коштів фізичних осіб в Україні. Проведено аналіз пасивів українських комерційних банків та за результатами дослідження дана оцінка стану залучених коштів банків за останні десять років; здійснено аналіз складу пасивів українських комерційних банків. Розглянуто внутрішні та зовнішні фактори, що впливають на процес формування ресурсного потенціалу банків. Визначено принципи побудови концепції удосконалення формування ресурсного потенціалу банку. Обґрунтовано основні складові сучасн

21 Волкова Валерія Валеріївна АКТИВИ ТА ПАСИВИ БАНКІВ УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ФАКТОРИ ВПЛИВУ Волкова, В.В. Соколова, Х.О. немає Економіка і організація управління українська 2018 стаття 138
В статті доведено, що ефективне управління активами та пасивами є пріоритетним завданням будь-якого банку, оскільки від ефективності управління активами та пасивами залежить ліквідність банку, спроможність банку функціонувати під впливом різноманітних ризиків, його фінансова стійкість. За результатами дослідження уточнено визначення понять «активи банку» та «пасиви банку», дана оцінка стану активів та пасивів банків України за останні п’ять років; проаналізовано динаміку та склад активів та пасивів, динаміку та структуру наданих кредитів та залучених депозитів банків України. Виокремлено внутрішні та зовнішні фактори та визначено їх вплив на загальний розмір активів та пасивів банків; розроблено множинну регресійну модель впливу зовнішніх та внутрішніх факторів на загальну суму активів банків та множинну регресійну модель впливу складових активів та пасивів на їх розмір. Доведено, що моделі можна використовувати для подальшого аналізу та прогнозу. За допомогою статистичного пакету «Ана

22 Волкова Валерія Валеріївна УДОСКОНАЛЕННЯ НАГЛЯДУ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ПРОБЛЕМНИХ БАНКІВ Волкова, В.В. Іспанюк, С.Є. немає Економіка і організація управління українська 2019 стаття 142
У статті розглянуто основні показники діяльності банківської системи України та механізм виявлення ризиків в діяльності банківських установ. Виокремлено основні позитивні і негативні методи нагляду в банківському секторі. Визначено проблеми та основні напрями удосконалення банківського нагляду України. Доповнено класифікацію банківського нагляду за етапами існування ще одним важливим видом, а саме – особливим наглядом за проблемними та неплатоспроможними банками. Запропоновано застосування в Україні рейтингових систем банківського нагляду, які дозволять точніше та швидше виявляти можливі проблеми в роботі банківських установ країни. Проаналізовано міжнародну практику управління проблемними активами банків. Розглянуто основні результати інспекційних перевірок за останні роки на основі яких були надані рекомендації НБУ щодо коригування основних показників діяльності та запропоновано свої з метою наближення українських банківських стандартів до світових. Скориговано основні показники діял

23 Волкова Валерія Валеріївна Методичні підходи до оцінки фінансової стійкості банку Волкова, В.В. Верницький, Б.В. немає Фінанси, обік, банки українська 2018 стаття 152
У статті розглянуті окремі точки зору на інтерпретацію поняття «фінансова стійкість банку». Запропоновано власне бачення на визначення сутності фінансової стійкості банку. Виділено внутрішні та зовнішні фактори, які впливають на фінансову стійкість комерційного банку та виступають загальними для всіх комерційних банків й істотно впливають на досягнення ними стану фінансової стійкості. Розглянуто методики оцінки фінансової стійкості банків, які застосовуються в країнах з ринковою економікою. Визначено особливості, переваги та недоліки методик оцінки фінансової стійкості банку. Охарактеризовано важливість системи індикаторів, яка розроблена МВФ з метою оцінки фінансової стійкості банку. Охарактеризовано методику оцінки фінансової стійкості банку, що використовується в Україні. Зазначено недоліки методики індикаторів фінансової стійкості вітчизняних банків. Виділено складові фінансової стійкості банку капітальна стійкість, ліквідність, прибутковість, ризик. Запропоновано розрахунок узагал

24 Волкова Валерія Валеріївна МОНЕТАРНІ ІНСТРУМЕНТИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ Волкова, В.В. Волкова, Н.І. Чернівці ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. українська 2022 тези 4
Монетарна (грошово-кредитна) політика — це сукупність заходів, які вживає центральний банк для підтримки цінової стабільності в цілях сприяння сталому та збалансованому розвитку економіки. Кінцевою (основний) метою монетарної політики є забезпечення цінової стабільності

25 Волкова Валерія Валеріївна НАДІЙНІСТЬ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ Волкова, Валерія, Руда, Христина Полтава Розвиток фінансового ринку в Україні: загрози, проблеми та перспективи : матеріали ІІ Міжнар.наук.-практ. конф. українська 2022 тези 2
Для характеристики надійної банківської системи недостатньо говорити тільки про стійкість банківської системи. Здійснення заощаджень населення і їх подальше розміщення в тих чи інших фінансових інститутах неможливо без урахування надійності даних інститутів. Як правило, саме після вивчення надійності фінансового інституту, в тому числі комерційного банку, зберігачі виходячи зі ступеня довіри приймається рішення про розміщення коштів в тих чи інших фінансових інструментах.

26 Волкова Валерія Валеріївна ПРОБЛЕМИ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ Мельник, В. Є., Волкова, В.В. Суми Результати розвитку наукової думки : матеріали ІІ Міжнар. студ. наук. конф. українська 2022 тези 2
Метою роботи є здійснення аналізу даних щодо державного пенсійного забезпечення, окреслення проблем пенсійного забезпечення та шляхів їх розв’язання за участі страхових компаній

27 Волкова Валерія Валеріївна ОЦІНКА ТА УПРАВЛІННЯ РИНКОВИМ РИЗИКОМ БАНКІВ Волкова, В. В.,Грабовенко, К. В. Полтава Розвиток фінансового ринку в Україні: загрози, проблеми та перспективи : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. українська 2022 тези 2
Оцінка ринкового ризику банку, як і будь-якого іншого ризику, являє собою кількісну демонстрацію виявлених ризиків, при здійсненні якої з’ясовують їх основні характеристики, такі, як розмір ймовірних наслідків. В той же час визначаються варіації можливих сценаріїв появи та розвитку несприятливих ситуацій

28 Волкова Валерія Валеріївна ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ПОРТФЕЛЕМ СПОЖИВЧИХ КРЕДИТІВ БАНКІВ Власенко, О. С. Волкова, В. В. Полтава Розвиток фінансового ринку в Україні: загрози, проблеми та перспективи : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. українська 2022 тези 3
Аналіз чинників, що впливають на управління портфелем споживчих кредитів банків, вказує, що банку слід враховувати як екзогенні, так і ендогенні фактори ведення банківського бізнесу, оскільки залучення коштів за терміном та сумами на пряму впливають на потенціал кредитних операцій.

29 Волкова Валерія Валеріївна ОРГАНІЗАЦІЙНА МОДЕЛЬ ЗАХИСТУ ВНУТРІШНЬОЇ ПЛАТІЖНОЇ СИСТЕМИ «ЗА МИТЬ», ПРИ РОБОТІ З ПЛАСТИКОВИМИ КАРТКАМИ (НА ПРИКЛАДІ АТ «УКРСИББАНК») Волкова, В. В. Нікологло, Н. В. Полтава Розвиток фінансового ринку в Україні: загрози, проблеми та перспективи : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Полтава, 22 жовт. 2020 р.; українська 2020 тези 2
Захист від кібератак актуальний з позиції інноваційного спрямування банківської діяльності. Застосування новітніх розробок, їх первинні випробування і присутні недоробки несуть в собі велику загрозу безпеці банку і його внутрішнім даним (у т.ч. – конфіденційності клієнтських відомостей), а також діловій репутації банківської установи . Це вимагає від АТ «Укрсиббанк» збільшення інвестицій в інформаційну безпеку, створення багаторівневих систем перевірки і використання процесу біометричної аутентифікації

30 Волкова Валерія Валеріївна МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ РИНКОВИМ РИЗИКОМ БАНКУ Волкова, В., Грабовенко, К. Boston Progressive reserch in the modern world до міжнародної конеренції Proceedings of II international scietific and practical conference, Boston, November 2-4, 2022 українська 2022 стаття 1
Діяльність банків постійно супроводжується виникненням ризиків. Ринковий ризик є одним із суттєвих у банківській діяльності, а управління цим ризиком є однією із складових загальної системи. У статті розглянуто сутність ринкового ризику банку, його походження, визначено методику управління ринковим ризиком

31 Волкова Валерія Валеріївна АНАЛІЗ СПОЖИВЧИХ КРЕДИТІВ У КРЕДИТНОМУ ПОРТФЕЛІ АТ «УКРСИББАНК» Власенко, О. С. Волкова, В. В. Вінниця Вісник студентського наукового товариства Донецького національного університету імені Василя Стуса. Економічні науки; вип. 14 т. 2, українська 2022 стаття 2
Розвиток національної економіки базується на сталому та стабільному функціонуванні кредит-ного ринку держави. Кредитний ринок є доволі сегментованим, проте орієнтується більшою мірою на індивіду-ального та корпоративного клієнта. Серед індивідуальних клієнтів у банках найбільшу популярність мають кре-дитні операції, зокрема стосовно кредитування фізичних осіб за споживчими цілями. Ці аспекти стимулюють потребу поглибленого аналізу споживчих кредитів банків у кредитному портфелі. Для аналізу було обрано порт-фель АТ «Укрсиббанк»

32 Волкова Валерія Валеріївна КОНЦЕПЦІЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОЦІНКИ ЯКОСТІ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ В УПРАВЛІННІ КРЕДИТНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ БАНКУ Волкова, В.В. Волкова, Н.І. Ставська, К.А. немає Економіка і організація управління, № 1 українська 2021 стаття 2
В статті визначено якість кредитного портфеля як сприятливий стан його структури, при якому банківська установа буде мати можливість забезпечити максимальну дохідність при мінімальному рівні кредитного ризику та оптимальній ліквідності балансу банку. Досліджено динаміку непрацюючих активів та виділено банки з найбільшою їх часткою в кредитному портфелі. Обґрунтовано необхідність більш ефективного управління кредитними ризиками та доцільність оцінки якості кредитного портфеля банку. Розроблено концепцію вдосконалення оцінки якості кредитного портфеля в управлінні кредитною діяльністю банку, реалізація якої дозволить підвищити ефективність його діяльності та сприятиме розвиткові банківської системи країни

33 Волкова Валерія Валеріївна Модель впливу соціально-економічних факторів на обсяг кредитного портфелю банку Волкова, В. В. Ставська, К. А. немає Modern Economics, № 29 українська 2021 стаття 3
У статі досліджено основні соціально-економічні фактори, які впливають на обсяг наданих кредитів, що утворюють кредитний портфель банку. На їх основі розроблено модель регресії, в якій дані фактори взяті в якості незалежних змінних, а обсяг наданих кредитів – залежна змінна. У рамках вищевказаної регресії розраховуються її основні оціночні показники: коефіцієнт детермінації, коефіцієнт кореляції, середня помилка апроксимації і інші значущі показники, розрахунки та перевірки яких наведено в даній роботі. На основі п’яти факторного рівняння регресії виявлено основні показники, які мають найбільш вагомий вплив на зміну обсягів кредитування та описано вплив кожного показника

34 Волкова Валерія Валеріївна ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ (НА ПРИКЛАДІ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ) Волкова, В.В. Волкова, Н.І. немає Економіка і організація управління, № 4 українська 2021 стаття 2
В статті обґрунтовано вплив реформи місцевого самоврядування на економічний розвиток територіальних громад. Зроблено акцент на тому, що місцеві бюджети виступають основним джерелом фінансових ресурсів, які необхідні органам місцевого самоврядування для виконання покладених на них функцій. Проаналізовано динаміку формування об’єднаних територіальних громад за 2016-2020рр. Зазначено вплив пандемії COVID-19 на розвиток місцевих бюджетів. Наведено схему економічного взаємозв’язків місцевого бюджету та рівня життя населення територіальної громади та виділено основні проблеми їх формування

35 Волкова Валерія Валеріївна ІНВЕСТИЦІЙНЕ КРЕДИТУВАННЯ Волкова, В.В. Волкова, Н.І. Вінниця немає українська 2020 метод. рек. 2
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів визначають структуру дисципліни «Інвестиційне кредитування»: перелік тем курсу, основні питання для вивчення та ключові слова за кожною темою. Представлено завдання для самостійної роботи: контрольні питання й тестові завдання для перевірки знань, теми рефератів та завдання для індивідуальної роботи

36 Волкова Валерія Валеріївна ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ У БАНКУ Волкова В. В., Волкова Н. І. Вінниця немає українська 2021 метод. рек. 2
Методичні рекомендації щодо виконання індивідуальних творчо-аналітичних завдань для здобувачів вищої освіти СО «Магістр» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» ОП Фінанси, банківська справа та страхування підготовлено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент у банку»

37 Волкова Валерія Валеріївна ГРОШІ І КРЕДИТ В. В. Волкова Н. І. Волкова Вінниця немає українська 2021 навч. посіб. 4
Навчальний посібник підготовлений відповідно до програми навчальної дисцип-ліни «Гроші і кредит», відповідає змісту 12 тем та сприяє вивченню й формуванню у здобувачів вищої освіти комплексного розуміння щодо функціонування грошово-кредитних відносин. У кожній темі є глосарій, методичні вказівки для вивчення, лек-ційний матеріал, питання для самоперевірки, тестові завдання практичного та теоре-тичного змісту.

38 Волкова Валерія Валеріївна Місцеві фінанси Волкова, В.В. Волкова, Н.І. Вінниця немає українська 2022 навч. посіб. 3
Навчальний посібник підготовлений відповідно до програми навчальної дисциплі-ни «Місцеві фінанси», відповідає змісту 8 тем та сприяє вивченню й формуванню у здобувачів вищої освіти комплексного розуміння щодо стосуються сутності, складових та засад організації місцевих фінансів, фінансової політики місцевих органів влади, фор-мування дохідної бази місцевих бюджетів, системи видатків місцевих бюджетів, фінан-сового вирівнювання та бюджетного регулювання, бюджетного процесу на місцевому рівні, організації фінансової діяльності підприємств місцевого господарства, фінансів підприємств комунальної власності, фінансової діяльності житлово-експлуатаційного комплексу, управління місцевими фінансами в Україні, світового досвіду організації місцевих фінансі

39 Волкова Валерія Валеріївна ІНОЗЕМНИЙ ДОСВІД ПРОВЕДЕННЯ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЙНИХ РЕФОРМ Драченко А.І., Волкова В. В. Вінниця Проблеми розвитку соціально-економічних систем в національній та глобальній економіці : праці ХXІІ Всеукр. наук. конф. студ., асп. та мол. вчених, т. 1 українська 2022 стаття 3 no file
Метою роботи є дослідження зарубіжного досвіду проведення децентралізаційних реформ