Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
328
Всього праць
4439
Завантажень
5
Зап. на цитування
528441

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 85
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 1033
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 587
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 85
061 Журналістика
Управління та адміністрування 799
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 476
081 - Право
Біологія 131
091 Біологія
Природничі науки 422
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 199
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 345
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 253
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини

Результат пошуку


Кушнір Юлія Володимирівна

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Кандидат педагогічних наук
Звання: Доцент
Сфера діяльності: дитяча психологія, арт-терапія у роботі з дітьми та дорослими, психологічна діагностика дітей з вадами, психологічний супровід та допомога людям в кризових станах, проблеми інклюзивного навчання
Факультет: Філологічний факультет
Підрозділ: Кафедра психології
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2502-0257
Google scholar: https://scholar.google.ru/citations?user=KCNzzhIAAAAJ&hl=ru
Scopus: немає
Web of Science: https://publons.com/dashboard/summary
Корп.ел.пошта: ju. kushnir@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=225#search

Праці

Знайдено документів: 15
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Кушнір Юлія Володимирівна ОСОБЛИВОСТІ СТАВЛЕННЯ ДО ЛГБТ: ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ Кушнір, А.Т. Кушнір, Ю.В. Оверчук, В.А. немає Наукові праці ДонНТУ. Серія: «Педагогіка, психологія і соціологія» українська 2018 стаття 113
У статті розглядається теоретичний та практичний досвід вивчення особливостей тавлення до ЛГБТ у школярів українськими та зарубіжними вченими. В роботі представлені емпіричні дані щодо прояву толерантного та інтолерантного ставлення до ЛГБТ у учнів старшого шкільного віку в залежності від рівня їх агресивності. Наведені приклади останніх соціологічних досліджень ставлення до ЛГБТ в Україні.

2 Кушнір Юлія Володимирівна ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ СТУДЕНТАМ-ПЕРШОКУРСНИКАМ З ІНВАЛІДНІСТЮ В ПРОЦЕСІ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ ДО НАВЧАННЯ У ВЗО Оверчук, В.А. Кушнір, Ю.В. немає немає українська 2018 стаття 89
The results of the comparative analysis of the experimental studying of the peculiarities of the social-psychological adaptation process of the first-year students and the students- invalids of the higher educational establishments are presented in the article

3 Кушнір Юлія Володимирівна АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ Потаєва, К.С. Кушнір, Ю.В. Оверчук, В.А. немає немає українська 2018 стаття 97
The article examines the aspects of historical perception of academic integrity. The actuality of the definition of "academic integrity" for the modern educational environment in institutions of higher education is analyzed

4 Кушнір Юлія Володимирівна ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПСИХОАНАЛІТИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ В УМОВАХ СУЧАСНОГО ВИХОВАННЯ Кушнір, Ю. В., Більо, Т. О. немає Український педагогічний журнал українська 2017 стаття 103
У статті розкривається проблема сучасного виховання з точки зору психоаналітичної теорії. Проаналізовано науково-педагогічні ідеї представників психоаналітичного напряму. Акцентовано увагу на тому, як знайти правильний виховний підхід до підсвідомого дитини. Наголошено, що саме особистість педагога та його внутрішньо особистісні конфлікти мають вагомий вплив на особистість учня у процесі навчання та виховання. Переглянуто гносеологічні позицій сучасної педагогіки, що зумовлюють еволюцію змісту принципів виховання. Здійснено зрушення в перегляді суті принципу детермінізму. Проаналізовано, як у психоаналітичній педагогіці реалізується принцип реципрокного детермінізму, та як проявляються інтегративні тенденції. Задіяний герменевтичний аспект, який полягає у реалізації зусиль, що спрямовані на розуміння індивіда і його проблем.

5 Кушнір Юлія Володимирівна Study of the Influence of Katathym-Imaginative Therapy on Correction of Mental Disorders in Neurotic Conditions Загнітко, А.П. Шпортун, О.Н. Оверчук, В.А. Кушнір, Ю.В. Савчук, З.С. Педоренко, В.Н. немає BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience англійська 2020 стаття 102
The article actualizes the issue of the effectiveness of the influence of Katathym-Imaginative Therapy on the correction of mental disorders. An analysis of an empirical study of the features of the influence of Katathym-Imaginative Therapy on the correction of mental disorders in neurotic conditions is conducted. The purpose of the study: a psychological analysis of the concepts of “psychogeny”, “neurosis” and “neurosis-like conditions”; An empirical study of the effect of Symbol Drama on mental states of patients with neurotic disorders. The following methods were used: conversation, testing (“Minnesota Multiphasic Personality Inventory ММРI ”, “SAN” method, “Self-assessment of mental states” test by G. Aysenck, O. Kondash’s scale of social-situational anxiety, PEN Questionnaire (Hans and Sibylla Aysenck) of the Katathym-Imaginative Psychotherapy methods, which forms the experiment. The sample included 86 people - patients of the neurological department of the Vinnitsa Regional Psych

6 Кушнір Юлія Володимирівна ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТУДЕНТІВ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ В УМОВАХ НАВЧАННЯ У ВНЗ Оверчук, В.А. Кушнір, Ю.В. немає International Scientific and Practical Conference “WORLD SCIENCE” українська 2017 стаття 114
This article analyzed psychological-pedagogical problems of students with special needs personality in educational conditions of university. Psychological analysis of personality`s development connected with learning process of personality`s development in youth, ways of solving the problem of professional development, self-determination and entering in independent adult life. The authors emphasize that for successful, effective pedagogical, psychological, social work with students with special needs it is necessary to know the psychological and pedagogical difficulty that can kinder the productive interaction of psychologists, teachers, social workers. Development of students with special needs, his consciousness under the influence of various social factors leads to what can happen or not to resolve the contradictions, which ultimately leads to the adaptation or disadaptation of the individual. The pedagogical problems faced by teachers of higher educational institutions during work

7 Кушнір Юлія Володимирівна ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ В ПРОЦЕСІ ІНТЕГАЦІЇ В ОСВІТНІЙ ПРОСТІР ВИЩИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ УКРАЇНИ Оверчук, В.А. Кушнір, Ю.В. немає Science Review українська 2018 стаття 101
The article deals with the complicated process of integration into the educational space of the Ukrainian Orthodox Church in persons with disabilities. The necessity is substantiated, in the current conditions of development of the country, research of psychological support of the person and processes of social and psychological adaptation, which reflects the level of its interaction and integration with the community and self-determination in it, the level of realization of internal opportunities of a person and his personal potential in socially significant activity, in ability, while preserving oneself as a person, to interact with the surrounding society under specific conditions of existence. It is noted that joining the RCC is a turning point in the life of people with disabilities. The conditions of integrated training, on the one hand, require the student to do some work, and on the other hand, they offer more opportunities for self-realization. An important issue that arises w

8 Кушнір Юлія Володимирівна ОСВІТА ЯК ШЛЯХ ІНТЕГРАЦІЇ В СУСПІЛЬСТВО ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ Оверчук, В.А. Кушнір, Ю.В. немає Теорія і практика сучасної психології українська 2018 стаття 101
У статті виноситься на розгляд необхідність інтеграції осіб з обмеженими можливостями здоров’я в суспільство шляхом подолання не тільки фізичних, але й умовних перешкод в їхньому житті. Психологічні дослідження засвідчили, що для студентів з інвалідністю вибір професії, набуття знань та професійних навичок, майбутня робота за фахом і подолання соціальної ізоляції – особливо значимі проблеми. Студенти з особливими потребами мають певні проблеми, які сформувалися в попередні періоди життя та навчання молодих людей і суттєво впливають на їхню пізнавальну активність та інтеграцію в освітнє середовище. Конкретне завдання, яке стоїть перед професійною підготовкою осіб з обмеженими можливостями, полягає в забезпеченні реальної рівноправності в повсякденній життєдіяльності, успішній інтеграції їх у суспільство шляхом навчання, працевлаштування та зайнятості. Саме якісна освіта може виступати основним каналом успішної соціально-психологічної інтеграції та фактором самореалізації

9 Кушнір Юлія Володимирівна ДОСЯГНЕННЯ СУЧАСНОЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ Бацилєва, О. В. Астахов, В. М. Мартинец, Л. А. Васюк, К. М. Зарішняк, І. М. Кушнір, Ю. В. Оверчук, В. А. Пузь, І. В. Вінниця Досягнення сучасної психологічної науки та практики [Текст] : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених з міжнародною участю українська 2019 стаття 101
Збірник містить матеріали і тези доповідей учасників Всеукраїнської науковопрактичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених з міжнародною участю «Досягнення сучасної психологічної науки та практики», яка проводилася на базі Донецького національного університету імені Василя Стуса. У представлених матеріалах висвітлено наукові дослідження та їх результати, які здобуті молодими науковцями з таких питань як особистісні та ситуативні детермінанти поведінки і діяльності людини; психологія навчання та психологічного супроводу в освіті; психологічне забезпечення професійної діяльності; психологічні аспекти взаємодії людини і суспільства; сучасні дослідження в медичній психології та психології здоров'я; сучасні дослідження в галузі спеціальної психології; психологічні проблеми адаптації.

10 Кушнір Юлія Володимирівна ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ІНВАЛІДНОСТІ: МОДЕЛІ ТА СПОСОБИ РОЗВ’ЯЗАННЯ Оверчук, В.А. Кушнір, Ю.В. немає немає українська 2019 стаття 101
Висвітлюються соціально-психологічні проблеми інвалідів, важливі не так самі по собі, як, перш за все, у контексті вивчення механізмів інтеграції осіб з інвалідністю в соціум, створення рівних можливостей для інвалідів, забезпечення оптимальних умов для розкриття їхніх компенсаторних можливостей, ефективної адаптації та соціалізації. Розглянуто причини ускладнення соціальної інтеграції осіб з інвалідністю, пов’язані з низкою труднощів соціально-психологічного характеру. Висловлюється припущення, що такий стан речей головним чином зумовила медично орієнтована модель інвалідності, яка до недавнього часу панувала в нашому суспільстві. У зв’язку з цим у соціумі сформувався відповідний стереотип – соціальна стигма, що представляє інвалідів як “хворих”, які потребують постійного стороннього догляду і доля яких – перебувати в установах інтернатного типу. Звертається також увага і на негативні наслідки іншої моделі інвалідності – соціально орієнтованої, відповідно до якої особи з інвалідністю

11 Кушнір Юлія Володимирівна Improving the Quality of Life of Persons with Disabilities by Promoting Their Professional Rehabilitation Julia Kushnir немає Universal Journal of Public Health 9(3) англійська 2021 стаття 78
The article considers fundamental aspects of ensuring the quality of life of persons with disabilities in Ukraine, recognition of their rights to a full life in society and the creation by the state of appropriate conditions for their rehabilitation and social integration. There have been significant changes in attitudes towards people with disabilities in recent decades. The basis of such changes is the recognition of their rights to a full life in society and the creation of appropriate conditions for their rehabilitation and social integration, but, despite the positive changes, the quality of life of people with disabilities lags far behind and does not meet today's requirements

12 Кушнір Юлія Володимирівна Features of realization of internal opportunities and personal potential of persons with disabilities in socially significant activity Overchuk V.A. Kushnir Yu.V. немає Габітус, Вип. 20 англійська 2020 стаття 77
The article is devoted to the study of psychological support and socio-psychological adaptation of persons with disabilities, which reflect the level of their interaction and integration with the community and self-determination, the level of realization of internal capabilities of a person with disabilities and his personal potential in socially significant activities, personality, interact with the surrounding society under specific conditions of existence. For Ukraine, the issue of social protection and psychological support of persons with disabilities does not lose its relevance

13 Кушнір Юлія Володимирівна Psychocorrection of Adolescents 'Anxiety by Music Therapy Yulia KUSHNIR та ін. немає BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience англійська 2021 стаття 79
Personal anxiety in adolescence is largely determined by psychological factors (personal, adaptive, motivational), and the correction of personal anxiety in adolescents is possible by combining two areas of work: reducing the effects of psychological factors on its occurrence; development of constructive forms of behavior in psychogenic situations, in conditions of increased anxiety through the use of music therapy. The aim of the study is to study the state of anxiety in adolescence after psychocorrection by music therapy

14 Кушнір Юлія Володимирівна ВІКОВА ТА СПЕЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ Кушнір, Ю. В. Оверчук, В.А. Шпортун, О.М. Вінниця немає українська 2020 навч. посіб. 76
Навчальний посібник містить лекції з вікової та спеціальної психології, питання для перевірки знань, контрольні питання, словник загальних термінів. У посібнику систематизовано загальний теоретичний матеріал щодо вивчення психологічних особливостей розвитку людини на різних вікових етапах. Навчальний посібник з вікової психології розроблено для студентів усіх форм навчання освітньої програми «Психологія»

15 Кушнір Юлія Володимирівна Peculiarities of motivation of professional activity of a modern teacher Julia Kushnir Katowice, ROLE OF SCIENCE AND EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT українська 2021 стаття 68
The article presents the results of a study of teacher motivation in the modern educational space. The urgency of studying the motivation of teachers of educational institutions is indicated. With the help of methods the characteristics of emotional and professional burnout and features of professional motivation were determined. After receiving the results of the study, it was found that subjects with different motivational components have different levels of emotional and professional burnout