Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Library Donnu
Всього науковців
306
Всього праць
3446
Завантажень
5
Зап. на цитування
151197
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 73
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 5
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 821
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 500
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 77
061 Журналістика
Управління та адміністрування 559
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 357
081 - Право
Біологія 83
091 Біологія
Природничі науки 413
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 148
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 207
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 1
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 194
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини

Результат пошуку


Реутова Марія Андріївна

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Кандидат філологічних наук
Звання: немає
Сфера діяльності: теоретичні аспекти літературного процесу, історія української драматургії 20-30 років ХХ століття, література української діаспори, компаративістика
Факультет: Філологічний факультет
Підрозділ: Кафедра теорії та історії української і світової літератури
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1530-8070
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=fG8pTFcAAAAJ
Scopus: немає
Web of Science: https://www.researchgate.net/profile/Mariia_Reutova
Корп.ел.пошта: m.reutova@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=221#search

Праці

Знайдено документів: 16
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Реутова Марія Андріївна Проблема «автор-герой» у контексті структурування моделі авторської свідомості (на прикладі драми Юрія Косача «Скорбна симфонія»). Марія Реутова немає Актуальні проблеми української літератури і фольклору українська 2016 стаття 26
Розглянуто особливості проблеми самоідентичності у драмі Юрія Косача «Скорбна симфонія». Зокрема, увагу зосереджено на взаємоієрархічності історичної пам’яті та історичної свідомості, їх консолідуючому значенні у формуванні ідентичності української нації в умовах еміграції. Відзначено, що формою авторської ідентичності у творчій діяльності та ідентичності читача в процесі рецепції є образ героя, який виступає як образна картина і проект уявної особистості

2 Реутова Марія Андріївна АЛЬТЕРНАТИВНА ІСТОРІЯ У ДРАМАТИЧНІЙ ПОЕМІ ЮРІЯ КОСАЧА «ОБЛОГА»: МІЖ ДОМИСЛОМ І ВИМИСЛОМ Марія Реутова немає Закарпатські філологічні студії українська 2019 стаття 28
Стаття присвячена аналізу провідних закономірностей витворення альтернативного бачення подій української історії в драматичній поемі Юрія Косача «Облога». Виявлено, що драматична поема «Облога» стала зразком поетичного синтезу історії, вимислу й домислу. Автор відтворив у своєму творі історичні події Сучавської оборони 1653 року, широко висвітлив зв’язки українських гетьманів із європейськими володарями того часу, намагання Тимоша Хмельницького створити коаліцію проти румунсько-польських нападів. Встановлено, що «Облога»–не просто драматична поема, а драма-мораліте, у якій фабула підпорядкована моралізаційній, дидактичній домінанті. Відзначено, що навіть канонічна історична наука нерідко допускає неоднозначні тлумачення різних подій, включно із цілком протилежною їхньою інтерпретацією та різними припущеннями й умовностями

3 Реутова Марія Андріївна TITLE AS EXHIBITION PARATEXTUAL BY YURIY KOSACH DRAMA" CORTEZ AND UNLUCKY" Марія Реутова немає Закарпатські філологічні студії українська 2016 стаття 27
In the article the views paratekstual and its aspects. Special attention is paid to the title, as a special area between text and reality outtextual, which is the author's text and commentingdirectly affect the reader's perception. Studied functionality title of the work and its practicalimplementation in semantic reconstruction drama. The article substantiates the title of GeorgeKosach drama" The action of the Juriy Winner" has alyuzyvno-reference character indicatesthe canonical text of St. George. Building intertextual field Yuriy Kosach also involves thelegend of George Conqueror and the book of Revelation. Appeal to numerous predtekstivclearlyunderlinesthecrucialrolethenamebywhichtheauthordirectsthereader'sinterpretation

4 Реутова Марія Андріївна АВТОБІОГРАФІЗМ ЯК ІДЕЙНО-ЕСТЕТИЧНА ДОМІНАНТА ПОВІСТІ КУЗЬМИ СКРЯБІНА «Я,«ПОБЄДА» І БЕРЛІН» М. Реутова, Д. Каліч немає Закарпатські філологічні студії українська 2020 стаття 24
У даному дослідженні подана інформація про автобіографізм як ідейно-естетичну домінанту повісті Кузьми Скрябіна «Я,«Побєда» і Берлін», сформульовано та доведено думки про автобіографічність повісті, визначено автопсихологічні мотиви повісті. Для реалізації спланованих завдань було використано біографічний, порівняльний та емпіричний методи дослідження, які дали можливість довести автобіографічність повісті та сформулювати її автопсихологічні мотиви

5 Реутова Марія Андріївна Монтаж як композиційний прийом у драмі Юрія Косача «Кортез і безталанна» Марія Реутова немає немає українська 2020 стаття 28
Драма Юрія Косача «Кортез і безталанна» була написана в 1956 році, коли письменник перебрався з Німеччини до США. Твір не мав жодної сценічної постановки, тільки у 1998 році вперше в журналі «Сучасність» Валер’ян Ревуцький надрукував його з машинописної версії. Скерований на пошук формальних прийомів реалізації в художньому тексті «фактичного матеріалу» навзамін «ідентичної транскрипції дійсності»(Л. Кавун), Ю. Косач демонструє тип конструкції, означеної Ю. Лотманом як «текст у тексті». За визначенням Ю. Лотмана,«“Текст у тексті”–це особлива риторична побудова, в якій відмінність у закодованості різних частин тексту стає виявленим чинником авторської побудови і читацького сприйняття тексту

6 Реутова Марія Андріївна Постмодерністські концепції пародії (на прикладі драми Юрія Косача «Кортез і безталанна») Марія Реутова немає Збірники наукових праць професорсько-викладацького складу ДонНУ імені Василя Стуса українська 2017 стаття 33
Постать Юрія Косача помітно вирізняється серед когорти письменників української діаспори, чиє творче надбання велике і вимагає тривалого систематичного наукового дослідження та осмислення. Художній доробок прозаїка за радянського режиму був представлений з ідеологічно заангажованим ухилом, більшість його творів залишилися поза увагою критиків або й загалом потрапляли до репресованого наративу. З огляду на це, постає необхідність введення в обіг цілої низки драматичних творів Ю. Косача («Скорбна симфонія»,«Кортез і Безталанна»,«Облога»,«Марш Чернігівського полку»,«Ворог»,«Дійство про Юрія Переможця»,«Кірка з Льоллео»,«Чорногора палає»), більшість з яких представлена лише у приватних колекціях видатних українських театрознавців–Віри Левицької та Валер’яна Ревуцького

7 Реутова Марія Андріївна Стильова домінанта в історичному романі Юрія Косача «День гніву» Марія Реутова немає Збірники наукових праць професорсько-викладацького складу ДонНУ імені Василя Стуса. українська 2018 стаття 29
Постать Юрія Косача помітно вирізняється з когорти письменників української діаспори, чиє творче надбання велике і вимагає систематичного наукового дослідження та осмислення. Художній доробок прозаїка за радянського режиму був представлений з ідеологічно заангажованим ухилом, більшість його творів залишилися поза увагою вчених або й загалом потрапляли до репресованого наративу. І це тоді, коли один із найавторитетніших літературознавців українського зарубіжжя Юрій Шерех зараховував письменника до тріади (з І. Костецьким і В. Домонтовичем) найвідоміших мурівських «європеїстів», називаючи їхню творчість експериментальною

8 Реутова Марія Андріївна Барокові ремінісценції у драмі Юрія Косача «Дійство про Юрія Переможця» Марія Реутова немає Збірники наукових праць професорсько-викладацького складу ДонНУ імені Василя Стуса українська 2019 стаття 29
It was found out that the drama" Action on Yuriy-Winner" is marked by an attraction for intertextuality, which is an intentional manifestation of the author's will, that is, consciousness and planned intention of the writer to refuse to create an objective picture of the world in favor of the reproduction of numerous of its versions. It is substantiated that the text of the drama is polyphonic education, which is facilitated by the symbolization of the text field, the articulation of nominations, allusions, reminiscences, and other markers of the dialogicity of author's thinking

9 Реутова Марія Андріївна Експресіоністична домінанта в історичному романі Юрія Косача «День гніву» Марія Реутова немає Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені ГС Сковороди. Літературознавство українська 2019 стаття 26
У статті розглянуто роман Юрія Косача «День гніву» в аспекті стильової домінанти експресіонізму. Визначено місце твору в художньому доробку письменника й у літературному процесі середини ХХ ст. Роману «День гніву» властивий синкретизм, який передбачає поєднання елементів неоромантизму, сюрреалізму та експресіонізму. Однак більшою мірою у романі відбиті стильові тенденції експресіонізму, і пов’язані не тільки формально, а й особливістю світосприйняття, зосередженого на глобальних, зокрема соціальних, проблемах людства крізь сприйняття окремої людини. Вперше наведено механізми моделювання експресіоністичного образу в романі Косача. Головний герой твору Богдан Хмельницький виступає у творі героєм, який перебуває у межовій ситуації. Представлені особливості естетичної категорії потворного в історичному романі, яка також була властива дослідженій течії

10 Реутова Марія Андріївна Інтермедіальна фольклорно-літературна взаємодія у творчості Олександра Шведа: жанровий аспект Марія Реутова немає Актуальні проблеми української літератури і фольклору українська 2015 стаття 26
У фольклорі та літературі генезис тексту та, як наслідок, зв’язків між текстами принципово відрізняються. Це зумовлено і специфікою колективної творчості на противагу індивідуальній у літературі, і різним статусом самих текстів: у літературі текст існує реально, в фольклорі–лише потенційно, оскільки реалізується безпосередньо у процесі кожного виконання і є комплексом відомих форм та імпульсів (специфіка «усності»). Відповідно, використання щодо фольклору термінів «інтертекстуальність»«цитата»,«запозичення» не є однозначним, тому що наведені зв’язки існують усередині одного семіотичного ряду

11 Реутова Марія Андріївна ЕМБЛЕМАТИЧНІ МОДИФІКАЦІЇ РИТУАЛЬНО-МАГІЧНОГО СЕМІОЗИСУ У РОМАНІ «ПЕСИГОЛОВЕЦЬ» ОЛЕКСАНДРА ЗАВАРИ Марія Реутова Вінниця Вісник студентського наукового товариства Донецького національного університету імені Василя Стуса. Том 1 / українська 2019 стаття 27 no file
Стаття присвячена розгляду модифікацій ритуально-магічного семіозису на матеріалі роману «Песиголовець» Олександра Завари. Одна із ключових проблем–трансформація мотивів та образів світової літератури у переплетенні з первісними ритуалами. Здійснений аналіз тексту, дозволяє поставити роман в ряд із найпопулярнішими романами фентезі, в яких головним компонентом виступає казка та ритуал

12 Реутова Марія Андріївна Драматургія Юрія Косача: текст, контекст, інтертекст Марія Реутова Вінниця немає українська 2019 монографія 26
Вперше залучено до аналізу неопубліковані драматичні твори, маловідомі архівні матеріали, що значно розширюють можливості літературознавства з дослідження творчості Косача та дозволяють увести доробок письменника в дискурс української еміграційної драматургії. Робота складається зі вступу, чотирьох розділів з окремими підрозділами, висновків, списку використаних джерел, додатку. Перший розділ присвячено обґрунтуванню теоретико-методологічної основи дисертації. Виявлено, що складність контекстуального аналізу драматургії Ю. Косача зумовлена відсутністю у сучасному літературознавстві ґрунтовного теоретичного осмислення поняття «контекст», методології виокремлення його рівнів. Залучення літературного, біографічного, історичного, авторського контекстів дозволило виявити суб’єктивне сприйняття світу письменником, художню реалізацію біографічних колізій у творах, автоінтертекстуальність як характерну ознаку його ідіостилю

13 Реутова Марія Андріївна Текст-пастиш у драмі Ю. Косача «Кортез і безталанна» Марія Реутова немає Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку : матеріали ХVIII Всеукр. наук.-практ. конф. українська 2016 стаття 25
Виявлено, що складність контекстуального аналізу драматургії Ю. Косача зумовлена відсутністю у сучасному літературознавстві ґрунтовного теоретичного осмислення поняття «контекст», методології виокремлення його рівнів. Залучення літературного, біографічного, історичного, авторського контекстів дозволило виявити суб’єктивне сприйняття світу письменником, художню реалізацію біографічних колізій у творах, автоінтертекстуальність як характерну ознаку його ідіостилю

14 Реутова Марія Андріївна Проблема неперевної ініціації в епосі Гомера: Одіссей як герой-трикстер Марія Реутова немає Актуальні проблеми української літератури і фольклору українська 2019 стаття 26
У статті актуалізовано ініціальну природу побудови гомерівського епосу – поем «Іліада» та «Одіссея». Образ героя обох творів – Одіссея – розглянутий крізь призму безперервної ініціації, характерної для персонажів античної літератури. Давній автор витворює образ своєрідного героя-трикстера – персонажа, який завдяки своїй кмітливості й допитливості реалізує концепцію античного елліна – людини, яка змінюється сама і змінює світ навколо себе. Одіссей постає втіленням пізнання, першим культуртрегером та культурним реципієнтом світової літератури. Він реалізує експансію культури, за її допомоги опановує новими просторами та сферами, власноруч втілює технологію її саморозвитку, паралельно розвиваючись індивідуально

15 Реутова Марія Андріївна Реалізація «ефекту очуження» у драмі Юрія Косача «Кортез і безталанна» Марія Реутова немає Studia Methodologica українська 2016 стаття 33
У статті розкривається специфіка драматургії українських емігрантів, яка має самобутній характер, бо розвивалась безвідносно до радянської літератури, зазнавала мистецьких впливів, що вирували у західноєвропейському просторі ХХ столітті. Доведено беззаперечний вплив теорії «епічного театру» Бертольда Брехта на творчість українських митців. У статті досліджено реалізацію «ефекту очуження» у драмі Юрія Косача «Кортез і безталанна». Проаналізовано характерну особливість авторського застосування монтажної побудови твору, введення античного хору та піранделлівської схеми «театру-в-»

16 Реутова Марія Андріївна ІСТОРІЯ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ: МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО КУРСУ Пуніна, О.В. Реутова, М. А. Соловей, О.Е. Вінниця немає українська 2020 метод. рек. 28
Видання вміщує навчально-методичні рекомендації – списки літератури, плани і завдання до практичних занять, завдання для самостійної й індивідуальної робіт, перелік питань до іспиту – до навчальної дисципліни «Історія світової літератури (Література Заходу)» для спеціальності 035 Філологія, освітньо-професійної програми «Українська мова та література», 061 Журналістика, освітньої програми «Журналістика», 034 Культурологія, освітньої програми «Культурологія» ступеня освіти «бакалавр». Для студентів-гуманітаріїв