Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
327
Всього праць
4340
Завантажень
5
Зап. на цитування
527029

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 85
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 1028
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 547
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 85
061 Журналістика
Управління та адміністрування 760
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 461
081 - Право
Біологія 131
091 Біологія
Природничі науки 422
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 199
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 345
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 253
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини

Результат пошуку


Примуш Микола Васильович

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Доктор політичних наук
Звання: Професор
Сфера діяльності: історія і теорія політичних партій; соціологія; державне управління та адміністрування: політична конфліктологія
Факультет: Факультет інформаційних і прикладних технологій
Підрозділ: Кафедра політології та державного управління
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5769-7345
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=F-7AozYAAAAJ
Scopus: немає
Web of Science:
Корп.ел.пошта: m.prymush@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=22#search

Праці

Знайдено документів: 20
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Примуш Микола Васильович Концептуальні ознаки сучасного «партійного націоналізму» в Україні Примуш М. В. немає V Всеукраїнські політологічні читання ім. проф. Б. Яроша українська 2016 стаття 189 no file
немає

2 Примуш Микола Васильович Концептуалізація сучасних політичних конфліктів на прикладі російської агресії на Сході України Примуш М. В. немає Studia Politologia Ukraini-Polona українська 2016 стаття 157
немає

3 Примуш Микола Васильович Українська модель перехідного парламентаризму як засіб вироблення політичного консенсусу Примуш М. В. немає Політичне життя українська 2016 стаття 150
немає

4 Примуш Микола Васильович Місце та роль символіки в управлінні політичної партії Примуш М. В. немає Політологічний Вісник Київського національного університету Т.Г.Шевченка українська 2017 стаття 137 no file
немає

5 Примуш Микола Васильович Проблеми формування ідеологій українських політичних партій на сучасному етапі Примуш М. В. Київ: ЦЕНТР РАЗУМКОВА Трансформація партійної системи: Український досвід у європейському контексті українська 2017 стаття 166
немає

6 Примуш Микола Васильович Політико-ідеологічний спектр сучасних політичних партій донецької та луганської областей Примуш М. В. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса. Матеріали конференції "НАУКА, ОСВІТА, СУСПІЛЬСТВО: РЕАЛІЇ, ВИКЛИКИ, ПЕРСПЕКТИВИ" Політичні партії і вибори: українські та світові практики українська 2017 стаття 217
немає

7 Примуш Микола Васильович Символіка та партійний імідж політичних партій Примуш М. В. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса "Політичне життя" українська 2017 стаття 211
немає

8 Примуш Микола Васильович Політико-ідеологічний спектр українських політичних партій на сучасному етапі Примуш М. В. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса Політичне життя українська 2017 стаття 149
немає

9 Примуш Микола Васильович Функції та форми органів місцевого самоврядування в Україні Примуш М. В. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса Правничий часопис Донецького університету українська 2017 стаття 197
немає

10 Примуш Микола Васильович Системна трансформація місцевого самоврядування в Україні під впливом шведського та польського досвіду Примуш М. В. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса СУЧАСНІ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ У СВІТІ ТА УКРАЇНІ Монографія українська 2019 стаття 157
немає

11 Примуш Микола Васильович Роль громадянського суспільства у здійсненні місцевого самоврядування в Україні Примуш М. В. м. Дніпро: ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ Проблеми формування громадянського суспільства в Україні: виклики та колізії: матеріали Всеукр.наук.- практ. конф українська 2020 стаття 161
немає

12 Примуш Микола Васильович Політико-правове регулювання діяльності політичних партій Примуш М. В. Донецьк немає українська 2001 монографія 160 no file
немає

13 Примуш Микола Васильович Демократія і політичні партії Центральної та Східної Єпропи Примуш М. В. Донецьк немає українська 2002 монографія 154 no file
немає

14 Примуш Микола Васильович Трансформація місцевого самоврядування в Україні у контексті зарубіжного досвіду Примуш М. В., Коваль Ю. О. Донецьк немає українська 2014 монографія 194 no file
немає

15 Примуш Микола Васильович Системна трансформація місцевого самоврядування в Україні під впливом шведського та польського досвіду./Сучасні суспільно-політичні процеси у світі та Україні Т.Л.Нагорняк, М.В. Примуш, М.А. Польовий та ін. Вінниця ДонНУ імені Василя Стуса українська 2019 монографія 190
немає

16 Примуш Микола Васильович Соціологія Примуш М. В. Донецьк немає українська 1999 навч. посіб. 146 no file
немає

17 Примуш Микола Васильович Загальна соціологія Примуш М. В. Київ Професіонал українська 2004 навч. посіб. 170
немає

18 Примуш Микола Васильович Політична Конфліктологія: теорія і практика Примуш М.В., Клюжев О.В. Донецьк немає українська 2011 навч. посіб. 175 no file
немає

19 Примуш Микола Васильович Соціологія Примуш М. В. Донецьк немає українська 2012 навч. посіб. 137 no file
немає

20 Примуш Микола Васильович ШЛЯХИ РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ У КОНТЕКСТІ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ Примуш М.В. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса Політичне життя Українська 2021 Стаття 39
Стаття у виданні "Політичне життя"