Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
331
Всього праць
4691
Завантажень
5
Зап. на цитування
585966

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 87
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 1083
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 593
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 84
061 Журналістика
Управління та адміністрування 908
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 519
081 - Право
Біологія 132
091 Біологія
Природничі науки 422
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 206
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 371
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 261
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини

Результат пошуку


Гнатюк Любомира Ярославівна

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Доктор філологічних наук
Звання: Доцент
Сфера діяльності: лінгвістика
Факультет: Факультет філології, психології та іноземних мов
Підрозділ: Кафедра теорії і практики перекладу
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4330-3725
Google scholar: https://scholar.google.com/citations?user=N5bRv6YAAAAJ&hl=pl
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57201772473
Web of Science:
Корп.ел.пошта: l.hnatyuk@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=210#search

Праці

Знайдено документів: 9
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Гнатюк Любомира Ярославівна The Functional and Pragmatic Peculiarities of the Anthropocentric Phraseological Units in Different Languages and Cultural Environments (on the Descriptive Material of Ukrainian, Russian, Polish, English) Гнатюк Л.Я. немає k a l b ų s t u d i j o s / s t u d i e s a b o u t l a n g u a g e s n англійська 2017 стаття 210
The article attempts to outline some characteristics of the selected Ukrainian-Russian-Polish-English anthropocentric phraseological units. The author strives to show a significant role of anthropocentric phraseological units in the representation of a cultural mentality, as well as in reflecting the national and cultural identity. The investigated examples are grouped into several paradigms, each reflecting a special human trait. It is the first attempt to draw parallels as well contrasts between phraseolo-gisms in a given semantic paradigm both in related Ukrainian, Russian, Polish and non-related English languages.

2 Гнатюк Любомира Ярославівна Different Implicit Means in the Hinting Strategy. To the Problem of Implicitness in Modern Linguistics (On the Material of English Language) Гнатюк Л.Я. немає Лінгвістичні Студії англійська 2016 стаття 193
The investigation of implicitness as the core of the Hinting Strategy is the current research issue because of the growth of interest in the modern linguistics to the effectiveness of interpersonal interaction. Generalization of various implicit means in communicative material which determine the effectiveness of interpersonal communication under conditions of interpersonal interaction allows to develop the appropriate models of their practical application

3 Гнатюк Любомира Ярославівна Antropocentrinių frazeologinių vienetų funkciniai ir pragmatiniai ypatumai skirtingose kalbose ir kultūrinėje aplinkoje (aprašomoji ukrainiečių, rusų, lenkų ir anglų kalbų medžiaga) Гнатюк Л.Я. немає Kalb Studijos англійська 2017 стаття 196
The article attempts to outline some characteristics of the selected Ukrainian-Russian-Polish-English anthropocentric phraseological units. The author strives to show a significant role of anthropocentric phraseological units in the representation of a cultural mentality, as well as in reflecting the national and cultural identity. The investigated examples are grouped into several paradigms, each reflecting a special human trait. It is the first attempt to draw parallels as well contrasts between phraseologisms in a given semantic paradigm both in related Ukrainian, Russian, Polish and non-related English languages. The attempt has been done to learn and understand the national spirit of the certain ethnic group through anthropocentric phraseological units

4 Гнатюк Любомира Ярославівна Функционально-Коммуникативная Типология Амбивалентности Как Прагматической Стратегии Иронии:(На Фактическом Материале Английского Языка) Гнатюк Л.Я. немає Journal of Linguistics/Jazykovedný casopis російська 2017 стаття 204
The research of ambivalence is an actual problem of modern linguistics because of active promotion of Strategic Ambiguity as one of the major pragmatic categories in order to understand the complexity of the speaker’s communicative intentions. The investigation of implicitness as the core of the Strategic Ambiguity is the current research issue because of the growth of interest in the modern linguistics to the effectiveness of interpersonal interaction. The purpose of investigation is to determine the qualifying and classifying features of strategic ambivalence in order to demonstrate much significance of it in the interpersonal interactions in comparison with the true ambivalence

5 Гнатюк Любомира Ярославівна Комунікативно-прагматична типологія іронії-ефекту зі стратегічною амбівалентністю в англійській і українській мовних традиціях Гнатюк Л.Я. немає Лінгвістичні студії українська 2016 стаття 238
Стаття присвячена дослідженню стратегічної амбівалентності як однієї з ключових прагматичних категорій на шляху до розуміння складності поняття наміру мовця у процесі спілкування. Проаналізовані різні типи стратегічної амбівалентності в іронічних висловленнях на фактичному матеріалі різноструктурних мов. Виявлено специфіку типів стратегічної амбівалентності

6 Гнатюк Любомира Ярославівна Різноманітні імпліцитні засоби у стратегії натяку. До проблеми імпліцитності в сучасній лінгвістиці (на матеріалі англійської мови). Гнатюк Л.Я. немає Лінгвістичні студії українська 2016 стаття 222
Розглянуто опосередковані форми міжперсональної комунікативної взаємодії. Проведено розмежування імплікатурного й інших типів імпліцитних компонентів повідомлень, виявлено різні типи пресупозицій, з'ясовано специфіку імплікатурних компонентів повідомлень. Проаналізовані механізми оптимизації міжперсональної взаємодії

7 Гнатюк Любомира Ярославівна Імпліцитні чи імплікатурні приховані смисли? До проблеми імпліцитного в сучасній лінгвістиці (на фактичному матеріалі англійської, української, польської мов) Гнатюк Л.Я. немає Лінгвістичні дослідження українська 2016 стаття 238
Стаття присвячена дослідженню специфіки опосередкованих форм міжперсональної комунікативної взаємодії. Оцінюється вплив стратегії натяку з визначенням статусу в ній власне-імпліцитного та імплікатурного, діагностовано закономірності збільшення ефективності міжперсональної взаємодії. Проаналізовані різні типи імпліцитного, проведено розмежування імплікатурного й інших типів імпліцитних компонентів повідомлень, виявлено специфіку імплікатурних компонентів повідомлень у порівнянні з власне-імпліцитними. Проаналізовані механізми оптимизації міжперсональної взаємодії.

8 Гнатюк Любомира Ярославівна Технології міжперсонального спілкування у міжкультурній взаємодії Гнатюк Л.Я. Донецьк немає українська 2013 монографія 186
Монографію «Технології міжперсонального спілкування у міжкультурній взаємодії» присвячено вивченню та опису принципів, правил, критеріїв ефективного спілкування в різних комунікативних просторах. Увага у роботі зосереджена на зіставленні особливостей організації міжособистісного спілкування у різних лінгвокультурних просторах, що видається важливим у сучасних умовах глобалізації та поширення міжнародних контактів в усіх сферах життя.

9 Гнатюк Любомира Ярославівна Когнітивно-концептуальні та функційно-прагматичні вияви міжперсональних дискурсів у міжкультурному просторі Загнітко А.П. Гнатюк Л. Я. Вінниця немає українська 2020 монографія 198
Монографія спрямована на встановлення закономірних когнітивно-концептуальних детермінацій лінгвальних кодів спілкування від міжкультурних особливостей лінгвопросторів. З’ясування етноспецифіки застосування комунікативних правил спілкування у когнітивно-концептуальному та функційно-прагматичному аспектах, їхнього співвияву у різних лінвопросторах у тотожних / подібних ситуаціях грунтується на тому, що національно-культурні чинники окремо взятого лінгвопростору істотно впливають не лише на елементи комунікативного коду, а й на процес комунікації з усіма його складниками: принципами, максимами, правилами спілкування, комунікативними стратегіями й тактиками