Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
328
Всього праць
4439
Завантажень
5
Зап. на цитування
528491

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 85
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 1033
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 587
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 85
061 Журналістика
Управління та адміністрування 799
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 476
081 - Право
Біологія 131
091 Біологія
Природничі науки 422
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 199
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 345
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 253
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини

Результат пошуку


Польовий Микола Анатолійович

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Доктор політичних наук
Звання: Професор
Сфера діяльності: digital-технології в публічному управлінні, політична квантифікація, моделювання політичних процесів, історична інформатика, кліометрика
Факультет: Факультет інформаційних і прикладних технологій
Підрозділ: Кафедра політології та державного управління
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7283-3528
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=thUuyk0AAAAJ
Scopus: немає
Web of Science: http://www.researcherid.com/rid/N-6016-2017
Корп.ел.пошта: m.poliovyi@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=21#search

Праці

Знайдено документів: 26
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Польовий Микола Анатолійович SYNERGETIC ANALYSIS of transitive changes during national liberation struggle of 1917-1921 in Ukraine Polovyi M., Gadgieva D Czech Republic, Praha: BEROSTAV DRUŽSTVO Evropský politický a právní diskurz англійська 2016 стаття 258
This article aims to analyze Ukrainian political process in times of national liberation struggle of 1917 - 1921 from the point of synergetic approach. Based on the concepts of such prominent scholars as H. Haken, I. Prigogine, O. Dobrocheev, P. Turchyn and A. Korotayev and by means of synergetic methodology the authors distinguished two levels of analysis of the problem: on macrolevel, in terms of the whole Russian Empire, the bifurcation point lasted for more than 4 years up to 1921; on microlevel, within Ukraine, there were several obvious periods of deterministic influence and, accordingly, several points of bifurcation observed in October-November 1917, April 1918, November-December 1918, August-September 191

2 Польовий Микола Анатолійович Деякі проблеми вибору методів моделювання для дослідження політичних процесів Польовий М. А. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса Політичне життя українська 2016 стаття 137
Розглянуто методичні проблеми вибору адекватних досліджуваному політичному явищу або процесу методів моделювання. Аналізується зміст понять модель та моделювання, їх зв'язок із теорією, аналогією та метафорою. Піддано аналізові можливості використання гомоморфних моделей.

3 Польовий Микола Анатолійович Implementation of J. Davies' modified model for simulation of short-term protest activity Polovyi M., Gadzhyieva D Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса Політичне життя англійська 2016 стаття 195
The paper assesses suitability of J. Davies’ model for simulation of short-term protest activity. The authors make an attempt to show proximity of J. Davies’ model and synergetic paradigm of the order parameter. The authors' modification of J. Davies’ model was given to display dissipative formation of short-term protest activity

4 Польовий Микола Анатолійович Особливості моделювання процесів транскордонної міждержавної взаємодії Польовий М. А.,Бахтиєв Р.А. Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія» Актуальні проблеми політики українська 2016 стаття 167
Статтю присвячено аналізові можливостей здійснення моделювання політичних процесів, які протікають в рамках міжнародного співробітництва в межах транскордонних відносин. Особливої уваги приділено методиці моделювання за допомогою штучних нейронних мереж

5 Польовий Микола Анатолійович Можливості та обмеження імітаційного моделювання у вивченні історіографії теорії історії Польовий М. А. Czech Republic, Praha: BEROSTAV DRUŽSTVO Evropský filozofický a historický diskurz українська 2016 стаття 157
В статті вивчаються питання побудови імітаційних прогностичних моделей історик-теоретичного пізнання. Проаналізовано позитивний та негативний досвід автора у створенні таких моделей. Запропоновано новий метод створення імітаційних моделей історичного пізнання – штучні нейромережі. В статті зроблено припущення про те, що якщо представляти сам процес пізнання історії процесом діяльності певної нейромережі, то є підстави очікувати, що в кожну історичну епоху ця нейромережа істооричного пізнання є оптимізованою під наявну конкретну епоху

6 Польовий Микола Анатолійович Можливості відображення політичних рухів в нейромережевій моделі політичної системи Польовий М. А. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса Політичне життя українська 2016 стаття 177
Статтю присвячено аналізу можливостей вдосконалення політологічного аналізу політичних рухів за допомогою нейромережевої моделі політичної системи. Зроблено висновок про те, що політичні рухи мають враховуватись у вигляді окремих підблоків нейромережевої моделі

7 Польовий Микола Анатолійович Прогнозування загроз політичній стабільності в Україні до 2030 р. на основі синергетичного параметру порядку Польовий М. А. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса. Матеріали конференціїнемає Вісник ДонНУ, Сер.Політичні науки українська 2016 стаття 172
Стаття присвячена розгляду основних елементів синергетичного параметра порядку, який визначає динаміку політичного процесу в сучасній Україні та побудованого на його основі прогнозу загроз політичній стабільності України до 2030 року

8 Польовий Микола Анатолійович Деякі результати верифікації прогнозу загроз політичній стабільності в Україні до 2030 р Польовий М. А. немаєОдеса: Національний університет «Одеська юридична академія» Актуальні проблеми політики українська 2017 стаття 244
Стаття присвячена аналізові короткотермінової практичної верифікації прогнозу загроз політичній стабільності в Україні до 2030 р., розробленого автором в 2011 р. на основі синергетичної моделі політичного процесу в сучасній Україні

9 Польовий Микола Анатолійович Світовий політичний процес: глобальний та національний вимір Польовий М. А. , Кормич Л.І. Одеса немає українська 2017 навч. посіб. 128 no file
Навчальний посібник призначено для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальностями «Політологія», «Міжнародне право», «Міжнародні відносини», «Соціологія». В посібнику розглядаються сучасні тенденції світового політичного процесу, їх вплив на міжнародні відносини та внутрішньополітичний розвиток. Посібник стане в нагоді науковцям, політикам, студентам та усім, хто цікавиться сучасними проблемами світової політики

10 Польовий Микола Анатолійович Forecasting the dynamics of the potential of international migrations by 2050 Polovyi M. немає Polski Przegląd Migracyjny (The Polish Migration Review) англійська 2017 стаття 208
The text is an attempt to estimate changes in the potential sources and targets of international migration (countries with a modern population quantity of more than 5 million were taken into account) in accordance with the prognoses of change of population quantity until 2050. The author attempted to estimate the change in the “difference of potentials of an available population by countries”. The research leans on three scenarios of demographic development as offered by the UN – low, medium and high

11 Польовий Микола Анатолійович Джерельна база побудови моделі прогнозування потоків між-народної міграції в першій половині ХХІ ст Польовий М. А. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса Політичне життя українська 2018 стаття 143
Статтю присвячено аналізові джерельної бази, яку можна було б покласти в основу прогностичного моделювання сучасних міжнародних міграційних потоків. Визначено основні методологічні засади, на яких базуються сучасні моделі потоків міграції. Доведено, що більшість існуючих моделей міграційних потоків орієнтується на все більш детальне визначення чинників міграційних рухів. Такий підхід дозволяє будувати досить детальні моделі міграції

12 Польовий Микола Анатолійович Люстрація в Україні як засіб легітимації нового політичного режиму Бондаренко С.В., Зайченко І.А., Нагорняк Т.Л., Пачос Ю.В., Польовий М.А. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса Політичне життя українська 2018 стаття 325
Статтю присвячено аналізу процесу люстрації в Україні 2014-2018 рр. з точки зору вирішення цим процесом певних інструментальних завдань. Проаналізовано приклади успішних процесів люстрації в Польщі та Чехії. Визначено головні інтенції нових політичних сил, які прийшли до влади після Революції Гідності, у запровадженні та формуванні особливостей механізму люстрації через Закон України «Про очищення влади». Автори намагались показати, що люстраційні процеси в Україні за сучасних умов набувають рис виключно засобу легітимації «нового політичного режиму», що створює певну показовість та ілюзорність очищення влади

13 Польовий Микола Анатолійович A forecast of international migration flows into EU countries until 2050 Polovyi M. немає Przegląd Politologiczny англійська 2018 стаття 172
The subject of the paper is international migration to the EU countries. Research objective is quantitative estimation of volumes of international migration flows to the European and close neighboring countries by 2050. The base of the forecast of international migration flows is the author’s model of global international migration. The model is based on a synergetic approach and consumptions that quantity of migration flows is determined first of all by number of already arrived migrants from the certain country

14 Польовий Микола Анатолійович "Цифровой поворот" – новая волна в серфинге исторической информатики по технологическому прогрессу Полевой Н.А. немає Историческая информатика російська 2019 стаття 159
Предметом статьи является оценка степени влияния современного "цифрового поворота" на развитие исторической науки. Высказаны предположения о влиянии "цифрового поворота" на развитие направления количественной истории. Очерчены наиболее перспективные направления исследований в области исторической информатики. Отмечено наличие перевеса в сторону ресурсной компоненты исторической информатики, связанное во многом с быстрым распространением и удешевлением технологий оцифровки и web-публикации источников

15 Польовий Микола Анатолійович Проблеми реалізації прав на освіту дітей, що потерпають від збройних конфліктів Польовий М. А. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса Політичне життя українська 2019 стаття 211
Статтю присвячено аналізу нагальних проблем реалізації права на освіту дітей, що потерпають від збройних конфліктів. Основним матеріалом для висловлюваних положень та висновків статті стали кейси, пов’язані із російсько-українським збройним конфліктом на сході України та фактичною російською окупацією частин Луганської та Донецької областей

16 Польовий Микола Анатолійович Сучасні суспільно-політичні процеси у світі та Україні Т. Л. Нагорняк, М. В. Примуш, М. А. Польовий, та ін. Вінниця немає українська 2019 монографія 164
В підрозділі подано опис авторської моделі міграційних потоків у світі та прогноз їх обсягів до 2025 року

17 Польовий Микола Анатолійович Long-term Demographic Factor of Political Unrest in Contemporary States Polovyi Mykola Bucharest, Romania: International Political Science Conference Political and Economic Unrest in the Contemporary Era англійська 2019 стаття 159
The paper is an attempt to estimate the influence of long-term structural-demographic factor on political stability in contemporary transitive states as Ukraine. Interpretation of this synergetic factor is lean on the modified ‘structurally-demographic’ approach of A. Korotayev and J. Goldstone. The synergetic order parameter, which determines the unrest of the political process in modern transitive states is defined. It is proposed to consider the rate of annual growth in the number of young people mostly with higher or incomplete higher education in large and medium cities as such parameter

18 Польовий Микола Анатолійович Короткий нарис історії української кліометрики Польовий М. А., Святець Ю. А. немає Україна модерна українська 2020 стаття 146
В статті подано короткий опис історії розвитку кліометрики в Україні. Окреслено методичні пошуки та основні напрями досліджень українських кліометристів. Надано також опис основних осередків, в яких розвивалась українська кліометрика протягом останніх понад 3-х десятиліть

19 Польовий Микола Анатолійович Methodological foundations for modeling contemporary political activism in the digital age. Polovyi, M. N. M. Baklanova, O. V. Diachenko, L. M. Dunayeva, N. P. Hedikova, etc Lviv-Toruń немає англійська 2019 стаття 143
Various forms of political activism are becoming more widespread at the modern stage of political development. Detailed research of the manifestations of modern activism, obviously, should include, in addition to their description and explanation, a certain prediction as to the emergence and degree of impact of different forms of activism

20 Польовий Микола Анатолійович Prospects for sustainable political stability of the Russian Federation in the third decade of the 21st century in the mirror of synergetic paradigm Polovyi M. Polska: Jagiellonian University in Kraków Politeja англійська 2019 стаття 153
The paper is an attempt to estimate the influence of synergetic long-term parameter of order on the character of political process in Russian Federation in the third decade of the 21st century. Two interpretations of this synergetic parameter are proposed – the one is lean on the I.Prigogine's idea that every dissipative system experiencing periods of deterministic and non-deterministic chaos. It incorporates combination of time and number of population in the state

21 Польовий Микола Анатолійович Основные черты синергетической компоненты внутриполитических конфликтов в современном глобализованном мире Польовий М. А. Одеса: Видавничий дім «Гельветика» Політікус російська 2015 стаття 191
Статтю присвячено аналізу синергетичного трактування сучасних соціально-політичних конфліктів. Оцінюється ступінь вірності мальтузіанського та неомальтузіанського трактувань внутрішньополітичних конфліктів в умовах сучасного глобалізованого світу. Запропоновано модифікацію неомальтузианської синергетичної моделі, що враховує тісний взаємозв'язок держав в умовах глобалізації

22 Польовий Микола Анатолійович Проблеми врахування дій громадянського суспільства під час побудови прогнозів агроз стабільності політичного процесу Польовий М. А. Одеса: Видавничий дім «Гельветика» Політікус українська 2015 стаття 145
Метою статті є аналіз методичних проблем модифікації прогнозів стабільності політичного процесу на основі синергетичних моделей, пов'язаних із зростаючим впливом чинника дій громадянського суспільства. Проаналізовано прогностичні властивості моделей, які враховують різні варіанти демографічного параметра порядку, що є найбільш застосовуваним у сучасних синергетичних моделях соціально-політичної динаміки

23 Польовий Микола Анатолійович Нейромережеве моделювання функціонування міжнародних регіональних спільнот на прикладі ЄС Польовий М. А. Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія» Актуальні проблеми політики українська 2015 стаття 161
Статтю присвячено аналізові можливостей здійснення нейромережевого моделювання політичних процесів, які протікають в рамках міжнародних регіональних спільнот. Прикладом для застосування методики побудови нейромережевої моделі обрано Євросоюз

24 Польовий Микола Анатолійович Synergetic modification of J. Davies’ model for simulation of “sudden” formation of protest activity Polovyi M., Gadgieva D. Polska, Toruń: Marszałek Publishing Group Athenaeum англійська 2015 стаття 158
The paper assesses suitability of J. Davies’ model for simulation of protest activity. The authors make an attempt to show proximity of J. Davies’ model and synergetic paradigm of the order parameter. The authors' modification of J. Davies’ model was given to display dissipative formation of short-term protest activity. Special role of current expectations and beliefs of population in formation of a protest was noted. In proposed modification of J. Davies’ model we offer to consider ratio of negative expectations and related political reality

25 Польовий Микола Анатолійович Формування глобального громадянського суспільства як чинник розвитку терористичної активності в глобалізованому світі Польовий М. А. Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія» Актуальні проблеми політики українська 2015 стаття 157
Стаття присвячена аналізу гіпотези щодо наявності причинно-наслідкового зв'язку між розвитком сучасних форм міжнародного тероризму та розвитком різноманітних форм глобального громадянського суспільства

26 Польовий Микола Анатолійович Бібліографічний покажчик до 50-річчя з дня народження В. Хаджинов, Т. І. Міщан, О. А. Солдатова (укл.) Вінниця немає українська 2022 покажчик 13
Бібліографічний покажчик, підготовлений з нагоди 50-річчя доктора політичних наук, професора кафедри політології та державного управління Донецького національ-ного університету імені Василя Стуса Миколи Анатолійовича Польового, охоплює пере-лік його наукових, навчально-методичних праць, публікацій у наукових фахових видан-нях та публіцистичні дослідження. У книзі у хронологічному порядку вміщено доробок відомого сучасного політолога та історика, який займається дослідженням проблем кліометрії, теоретичної історіогра-фії; моделювання історичних та політичних процесів; формалізованого прогнозування суспільно-політичного розвитку. Покажчик розраховано на науково-педагогічних працівників, студентів, усіх, хто цікавиться означеними науковими проблемами.