Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Library Donnu
Всього науковців
306
Всього праць
3426
Завантажень
5
Зап. на цитування
145646
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 73
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 5
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 821
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 498
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 77
061 Журналістика
Управління та адміністрування 557
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 357
081 - Право
Біологія 83
091 Біологія
Природничі науки 413
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 148
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 191
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 1
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 194
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини

Результат пошуку


Макогон Юрій Володимирович

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Доктор економічних наук
Звання: Професор
Сфера діяльності: міжнародна торговельна політика України в умовах глобалізації, зовнішньоекономічна діяльність підприємств
Факультет: Економічний факультет
Підрозділ: Кафедра міжнародних економічних відносин
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1982-9831
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=PdaB60cAAAAJ&hl=ru
Scopus: немає
Web of Science:
Корп.ел.пошта: u.makogon@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=208#search

Праці

Знайдено документів: 10
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Макогон Юрій Володимирович Услуги морских портов Украины на мировом транзитном пространстве Макогон Ю. В. Riga немає російська 2019 монографія 57 no file
В монографии даны определения функций и структур современного морского порта как уникального транспортного, хозяйственного и экологического комплекса. Установлена зависимость от качества и эффективности реализации услуг морских портов их конкурентоспособность при интеграции Украины в мировую экономику и транспортную систему. Показана необходимость диверсификации деятельности морских портов для повышения конкурентоспособности, снижения издержек и повышения прибыли

2 Макогон Юрій Володимирович Співробітництво України та Китаю на сучасному етапі Макогон Ю. В. немає Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» українська 2019 стаття 61
У статті розглянуто аналіз українсько-китайського співробітництва на сучасному етапі. Проаналізовано розвиток спільної співпраці країн з різних напрямків: торгово- економічне, інвестиційне, соціально-культурне. Партнерство України з Китаєм є одним з найважливіших стратегічних складових успішного економічного розвитку, в статті запропоновані можливі шляхи двосторонньої співпраці для отримання економічної вигоди у майбутньому. Зроблено огляд подій, які відбувались на шляху становлення та розвитку сучасних економічних зв’язків Китаю і України, проаналізовано динаміку експортно-імпортних операцій України та КНР, наведені результати аналізу стану та зроблено висновки щодо перспектив подальшого розвитку торговельних та інвестиційних відносин наших країн

3 Макогон Юрій Володимирович Донецька область в умовах політичного протистояння: економічний аспект Макогон Ю. В. немає Вісник МДУ. Серія: Економіка українська 2018 стаття 56
Стаття присвячена дослідженню стану економічного і соціального розвитку Донецкої області в умовах політичного протистояння. Проведено аналіз діяльності промисловості, будівництва, транспорту, малого і середнього бізнесу і т.д., а також зовнішньоекономічних зв'язків та надання послуг в останні роки. Зроблено висновки та надано напрямки вирішення проблем на даному етапі розвитку економіки регіону

4 Макогон Юрій Володимирович Міжнародна торговельна політика України в умовах глобалізації та військово-політичного протистояння на сході країни Ю. В. Макогон, А. І. Жарнікова немає Економічний вісник НТУУ «КПІ» українська 2017 стаття 69
Стаття присвячена ролі держави в регулюванні зовнішньої та внутрішньої торговельної політики в умовах фінансової кризи та нестабільної ситуації на сході України. Аналізується сучасний стан промисловості в Донецькій та Луганській областях, наводяться можливі напрями розвитку вищезазначених регіонів. В рамках цього аналізу висвітлені порівняльні переваги східних областей та зазначені пріоритетні галузі промисловості, які можуть забезпечити високий технологічний розвиток України. У статті також зазначається, що на даному етапі в країні спостерігається певна технологічна деградація, стисло описується стан науково-технічної галузі та її вплив на рівень конкурентоспроможності України на зовнішніх ринках

5 Макогон Юрій Володимирович Причини і чинники економічної кризи в Україні в умовах військово-політичного протистояння на сході країни Макогон Ю. В. немає Економічний вісник Донбасу українська 2017 стаття 77
В умовах стрімкої зміни геополітичних реалій і ведення військових дій на території Донецької та Луганської областей особливої актуальності для економіки набуває пошук шляхів і механізмів реформування регіональних економічних комплексів, визначення перспектив диверсифікації регіональної економіки. Від успішного вирішення цих питань залежать перспективи створення нових робочих місць, рівень і динаміка заробітної плати, доходи місцевих бюджетів, а в кінцевому підсумку – соціально-економічна стабільність в регіоні, – про що і йдеться в науковій статті

6 Макогон Юрій Володимирович Зовнішній борг України на сучасному етапі економічної кризи Макогон Ю. В. немає Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» українська 2016 стаття 65
Наукове дослідження присвячене оцінці та аналізу сучасного стану зовнішнього боргу України, виявленню динаміки та основних тенденцій розвитку зовнішньої заборгованості України на сучасному етапі економічної кризи та наданню подальшого розвитку науково-практичних рекомендацій щодо удосконалення політики зовнішнього боргу України в сучасних умовах функціонування світового господарства. В науковій статті визначено теоретико-методологічні основи міжнародного кредитування, досліджено загальний вплив зовнішнього боргу на розвиток національних економік країн світу, розглянуто систему регулювання зовнішнього боргу України

7 Макогон Юрій Володимирович The Silk Road: The Historу, Conditions and, Perspectives Макогон Ю. В. немає North-East Asia Academic Forum (Publications of scientific articles) англійська 2017 стаття 61
This article deals with the historical background for the creation of the Silk Road. Based on the research conducted the article defines the routs of cargo transportation of the ancient and modern Silk Road and analyzes the background for creation of the “New Economic Belt – The Great Silk Road”. The authors studied the possibilities of using the potential of Ukraine to implement the conceptual provisions of the project “One Belt – One Road” and payed much attention to the main goals of this project

8 Макогон Юрій Володимирович Годы политического противостояния – некоторые итоги экономического и социального развития Донецкой области Макогон Ю. В. немає Економічний вісник Донбасу російська 2018 стаття 67
Стаття присвячена дослідженню стану економічного і соціального розвитку Донецької області в умовах політичного протистояння. Проведено аналіз діяльності промисловості, будівництва, транспорту, малого і середнього бізнесу тощо, а також зовнішньоекономічних зв'язків та надання послуг в останні роки. Зроблено висновки та надано напрями вирішення проблем на даному етапі розвитку економіки регіону

9 Макогон Юрій Володимирович External Economic Potential of Ukraine in the Black Sea Region Makogon Y. немає Економічний вісник НТУУ «КПІ» англійська 2018 стаття 54
The article deals with the historical background for the creation of the Silk Road. Based on the research conducted the article defines the routes of cargo transportation of the ancient and modern Silk Road and analyzes the background for creation of the "New Economic Belt - The Great Silk Road". This article briefly describes the perspectives of the Silk Road Development Initiative to facilitate the trade and investments to Central Asia and other countries of “The Great Silk Road”. The author states that the successful implementation of the project of building the "New Silk Road" will, in some way, even mark the beginning of the new era, the era of active expansion of Asia into young and exuberant Europe

10 Макогон Юрій Володимирович Антикризова стратегія розвитку України: соціально-економічні, фінансові та глобальні виклики (Макогон Ю.В. Розділ 1. Детермінанти антикризової стратегії розвитку України; Розділ 6. Шляхи відновлення й збалансованого розвитку Донбасу) І.В. Хаджинов, С.П. Калініна та ін. Вінниця немає українська 2016 монографія 71
Розглянуто детермінанти антикризового управління розвитком України в контексті соціально-економічних, фінансових та глобальних викликів. Визначено причини кризи, вплив глобальних процесів, оцінено структурні зрушення в зовнішньоекономічній сфері країни. Досліджено проблеми й перспективи антикризової кадрової політики, фінансові аспекти антикризової стратегії. Узагальнено питання збалансованості екологічного розвитку. Визначено тенденції енергоефективності й шляхи її підвищення. Проаналізовано соціально-економічне становище та умови відновлення й збалансованого розвитку територій Сходу України