Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
322
Всього праць
4000
Завантажень
5
Зап. на цитування
351941

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 82
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 938
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 521
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 80
061 Журналістика
Управління та адміністрування 698
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 398
081 - Право
Біологія 104
091 Біологія
Природничі науки 420
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 173
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 339
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 226
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини

Результат пошуку


Гуцуляк Наталія Петрівна

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Доктор філософії
Звання: немає
Сфера діяльності: нова економіка; HRM – технології; інноваційні технології; управління персоналом; та стресами; рекрутинг
Факультет: Економічний факультет
Підрозділ: Кафедра менеджменту та поведінкової економіки
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6349-9473
Google scholar: https://scholar.google.com/citations?user=Lx_1xFsAAAAJ&hl=ru
Scopus: немає
Web of Science:
Корп.ел.пошта: n.gutsulyak@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=196#search

Праці

Знайдено документів: 11
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Гуцуляк Наталія Петрівна СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ Гуцуляк Н. П. немає Економіка і організація управління українська 2019 стаття 149
Розвиток технологій управління персоналом характеризується сучасними трендами, серед яких можна відокремити такі як технологічний прогрес; мобільність та інші особливості нового покоління; нові орієнтири у комунікаціях та груповій роботі персоналу. Визначені тенденції переплетені між собою. Управлінські технології персоналу охоплюють всі функції менеджменту та мають свої особливі підфункції. Планування роботи персоналу формується відповідно до місії організації та конкретної особи, від стратегії розвитку до конкретних оперативних планів. Організація відносин з роботодавцем також зазнає змін як у формальній площині (сьогодні працівники мають декілька роботодавців; працюють як фрілансери, контрактники тощо). Крім того, змінюються технології взаємодії та організації групової роботи

2 Гуцуляк Наталія Петрівна ПЕРСОНАЛ ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ РЕСУРС ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ НОВОЇ ЕКОНОМІКИ Гуцуляк Н. П. немає Вісник соціально-економічних досліджень українська 2019 стаття 130
Метою статті є уточнення понять нової економіки, системи управління та її інформаційної еко-системи, контурів управління, цільового балансу управління, формування таблиць відповідності особливостей нової економіки та змін в управлінні персоналом, в процесах формування людського та інтелектуального капіталу підприємства; визначення стратегічних цілей розвитку підприємства та його системи управління персоналом.

3 Гуцуляк Наталія Петрівна СОЦІАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ: ГЕНДЕРНО-ВІКОВИЙ АСПЕКТ Клочковська В.О., Клочковський О.В., Гуцуляк Н.П. немає Економіка і організація управління українська 2019 стаття 121
Розглянуто питання впливу соціального потенціалу, а саме його гендерно-вікової складової на розвиток регіону. У статті зазначено, що соціальний потенціал являється сукупністю факторів та елементів, які визначають соціальну активність населення регіону та забезпечують можливість досягнення високих результатів у трудовій, соціально-політичній, економічній та інших сферах. У свою чергу гендерно-вікова складова є результатом дії багатьох факторів. З яких у першу чергу виділяються демографічні (народжуваність, смертність, міграційні процеси), історичні (традиції, сімейні цінності, культура) та соціально-економічні (рівень життя населення, рівень доходів, побутові умови та ін.).

4 Гуцуляк Наталія Петрівна HR-ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ Гуцуляк Н. П. немає ECONOMIC AND LAW PARADIGM OF MODERN SOCIETY українська 2020 стаття 103
В статті розглянуто загальносвітові тенденції суттєвих змін у сфері HR – менеджменту. Проведено аналіз розвитку сучасних HR – технологій для забезпечення людського потенціалу. Визначено передові драйвери розвитку сфери праці в контексті пришвидшення темпів цифровізації економіки та їх вплив на кількісні і якісні характеристики пропозиції людського капіталу, що призводять до необхідності перегляду існуючих HR – технологій. Сформульовано революційні акценти трансформації реалізації HR – технологій, обумовлені можливостями застосування нових цифрових платформ, додатків, систем та способів автоматизації управління HR – процесами, а також компетентнісні та професійні виклики фахівців HR – сфери, пов’язані із необхідністю адаптації до швидкоплинних цифрових рішень, інтелектуалізації та роботизації бізнес-процесів

5 Гуцуляк Наталія Петрівна ВПЛИВ СТРУКТУРОВАНОЇ МОДЕЛІ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА НА ОЦІНКУ ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ Синиченко А.В., Гуцуляк Н.П. немає Економіка і організація управління українська 2020 стаття 92
У статті доведено значимість взаємодії можливостей підприємства та структуризації його потенціалу; розкрито зміст та послідовність проведення оцінки конкурентоспроможності підприємства на основі комплексного дослідження його потенціалу; виокремлено часткові показники конкурентоспроможності підприємства, що характеризують величину потенціалу підприємства; запропоновано науково-методичний підхід до оцінювання конкурентоспроможності підприємства на основі результатів дослідження його потенціалу, сутність якого полягаю у виокремленні етапної схеми проведення процедури оцінювання, яка передбачає визначення структури потенціалу підприємства, наукове обґрунтування системи часткових показників конкурентоспроможності, вибір бази порівняння та стандартизацію часткових показників конкурентоспроможності

6 Гуцуляк Наталія Петрівна ВИМОГИ ДО ПЕРСОНАЛУ В УМОВАХ НОВОЇ ЕКОНОМІКИ Гуцуляк Н.П., Шаульська Л.В. Вінниця Проблеми розвитку соціально-економічних систем в національній та глобальній економіці : збірник ХVII Всеукр. наук. конф. студ., аспірантів та мол. вчених українська 2017 тези 0 no file
Характерною рисою нової економіки є спрямованість на поширення інструментів інноваційного розвитку та масштабне використання його результатів

7 Гуцуляк Наталія Петрівна СУЧАСНІ МЕТОДИ ПІДБОРУ ПЕРСОНАЛУ Гуцуляк Н.П. Вінниця Сфера зайнятості і доходів в умовах цифрової економіки: механізми регулювання, виклики та домінанти розвитку : збірник Міжнар. наук.-практ. конф. українська 2019 тези 0
У статті висвітлено сучасні методи підбору персоналу, їх характеристика та доцільність використання; розглянуто найбільш поширені інноваційні методи пошуку персоналу; проаналізовано особливості рекрутингу

8 Гуцуляк Наталія Петрівна КОНФЛІКТОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МЕНЕДЖЕРА З ПЕРСОНАЛУ Гуцуляк Н.П., Синиченко А.В. Вінниця Наукова думка сучасності і майбутнього : 34 Всеукр. практ.-пізнавальна конф українська 2020 тези 0
У статті розглянуто поняття та структуру конфліктологічної компетентності менеджера з персоналу. Проаналізовано зміст понять «конфліктна компетентність» та «конфліктологічна компетентність». Розглянуто проблему конфліктологічної компетентності менеджера з персоналу, як вирішального фактору у процесі управління конфліктами

9 Гуцуляк Наталія Петрівна ПОВЕДІНКОВІ АСПЕКТИ ТЕОРІЇ ПОКОЛІНЬ В ЗАСТОСУВАННІ СУЧАСНИХ HR – ТЕХНОЛОГІЙ Гуцуляк Н.П. Вінниця Актуальні питання економіки, фінансів, обліку і права в сучасних умовах : Міжнар. наук.-практ. конф. українська 2020 тези 0 no file
Використання особливостей досліджень Теорії поколінь в контексті оптимізації HR – технологій підвищує конкурентноспроможність компанії на ринку праці. Компетентність та ефективність роботи HR - відділу не обмежується лише функціями кадрового планування, підбору, навчання, оцінки, адаптації та вивільнення персоналу. Знання певних характеристик Теорії поколінь мінімізує ціннісні протиріччя різних поколінь, оптимізує бізнес-процеси, допомагає грамотному застосовуванню сучасних HR – технологій. грамотне використання знань про Теорію поколінь дає можливість вийти на якісний рівень комунікації між працівниками в колективі, стейкхолдерами та ефективно впроваджувати сучасні HR – технології

10 Гуцуляк Наталія Петрівна Modernization of approaches to human potential management in the digital economy Nataliia Gutsuliak, Olesia Tomchuk Ihor Shcherb, Sofiia Vronska London Journal of Economics and Finance англійська 2020 стаття 3
Abstract. Global shifts and changes in the condition of the new economy are causing competency transformations at all levels of economic regulation occurring under the influence of the rapid introduction of innovative technologies all over the world and particularly in Ukraine. The tendency of the new economy is manifested in unexpected ompetence shifts, which require new knowledge and information, constant mprovement in order to remain competitive and economically efficient during mobilization; make responsible management decisions promptly; create high technologies, etc. Current competency gaps are impeding the development prospects of the new economy in Ukraine during the introduction of HRM-technologies. The article will try to sufficiently explain the facts and assumptions that HRM-technologies can reduce the competence gap between technology, people, business, society and government bodies in the system of signs of the new economy. Having

11 Гуцуляк Наталія Петрівна Сучасні технології командотворення: формування «суперкоманд» для підвищення ефективності персоналу в період невизначеності Гуцуляк Н. П., Синиченко А. В. Київ Економіка та суспільство українська 2021 стаття 3
Стаття присвячена проблемам командотворення як сучасній технології управління персоналом, виокремленню та обґрунтуванню поняття «суперкоманда», як технології, що підвищує ефективність персоналу в період невизначеності. Деструктивні наслідки невизначеності в умовах нової економіки пов’язані з непередбачуваними ситуаціями. Невизначеністю є низький рівень інформативності про майбутні події, які впливають на результати діяльності та ризиковість сучасної економіки.