Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
322
Всього праць
4006
Завантажень
5
Зап. на цитування
389449

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 82
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 938
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 521
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 80
061 Журналістика
Управління та адміністрування 698
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 401
081 - Право
Біологія 107
091 Біологія
Природничі науки 420
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 173
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 339
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 226
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини

Результат пошуку


Лактіонова Олександра Анатоліївна

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Доктор економічних наук
Звання: Професор
Сфера діяльності: фінансовий розвиток, гнучкість фінансової системи, фінансова стійкість закладів вищої освіти; управління фінансовими ризиками; фінансове забезпечення та екосистема розвитку бізнесу; циклічність економіки та фінансові цикли; фінансова архітектура корпорації та концентрація власності
Факультет: Економічний факультет
Підрозділ: Кафедра фінансів і банківської справи
ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6472-6503
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=-dqlS9oAAAAJ
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35758779200
Web of Science: https://www.researchgate.net/profile/Alexandra_Laktionova
Корп.ел.пошта: Laktionova.loa@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=191#search

Праці

Знайдено документів: 25
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Лактіонова Олександра Анатоліївна Cost efficiency of applying trade finance for agricultural supply chains Laktionova O., Dobrovolskyi O., Karpova T., Zahariev Z. немає Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development англійська 2019 стаття 129
Agricultural enterprises are active participants of the trade finance market, especially in terms of the acquisition of plant protection products. Financial agents offer to take advantage of credit or provide services for promissory bill. Choosing the best proposals is connected with clearly understanding of interaction scheme between the participants, the cost services and other parameters of transaction. The aim of the research – to construct patterns interaction of the entities and explore the cost effectiveness calculation of alternative transaction

2 Лактіонова Олександра Анатоліївна RISK MANAGEMENT AND FINANCING OF HIGHER EDUCATION INNOVATIVE DEVELOPMENT UNDER THE CIVILIZATIONAL CHANGES Polischuk N., Laktionova O., Kichuk Y., Kalinin O., Maltsev M. немає Práxis Educacional англійська 2020 стаття 155
The research of the information and high-tech progress development in the socio-humanitarian aspect allowed us to reveal its consequences in the context of natural and civilizational challenges and areas of financing education. The risks management and general trends were clarified of innovative education development at the institutions in the era of information-high-tech progress and natural-civilizational changes, which have created fundamentally new opportunities for justifying educational strategies and should be based on the categories of pedagogy of the noosphere-space direction

3 Лактіонова Олександра Анатоліївна Буферизація фінансової стабільності на основі формування механізму макропруденційного регулювання Лактіонова О.А. немає Економіка і організація управління українська 2016 стаття 147
В статті досліджено принципи та основні елементи механізму макропруденційного регулювання, впровадження якого розпочато в Україні задля зниження системних фінансових ризиків та підтримання загальносистемної фінансової стабільності. Особливу увагу приділено антициклічному макропруденційному регулюванню, спрямованому на ризики накопичення фінансових дисбалансів, що сприяють посиленню циклічних проявів. Відзначено актуальність питання розширення периметру макропруденційної політики, яке вирішується на основі вибору масштабів покриття ним фінансових інститутів, а також фінансової інфраструктури в Україні

4 Лактіонова Олександра Анатоліївна Аналіз інвестиційної і фінансової спроможності міста як передумова реалізації стратегії розвитку Лактіонова О.А., Шаульська Л.В. немає Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) українська 2016 стаття 136
В статті розглянуті теоретико методологічні особливості побудови алгоритму оцінки трудового потенціалу підприємства або галузі. Предметом дослідження є сукупність теоретичних і методологічних питань щодо визначення перспективної оцінки трудового потенціалу підприємств в умовах транзитивної економіки в Україні.

5 Лактіонова Олександра Анатоліївна Фінансове стимулювання розвитку малого і середнього бізнесу в містах України: аналіз та оцінка ефективності Лактіонова О., Лемешко М. немає Фінанси, обік, банки українська 2018 стаття 132
В статті розглянуто проблему доступу до фінансових ресурсів малих та середніх підприємств в Україні, законодавче регулювання механізмів та методів фінансового стимулювання розвитку малого та середнього підприємництва, а також механізми такої підтримки в містах України. Досліджено стан розвитку сектору малого та середнього підприємництва, його структуру та стан фінансових можливостей таких підприємств в регіонах України. Проведено аналіз сучасного стану розвитку малого та середнього підприємництва в містах України використовуючи інформацію Державної служби статистики України та відкриті дані, надані відповідними виконавчими органами місцевого самоврядування, а саме 5 міст: Вінниці, Кропивницького, Рівного, Чернівців та Чернігова

6 Лактіонова Олександра Анатоліївна Фінансові обмеження нефінансових корпорацій як чинник фінансової стабільності банківської системи Лактіонова О., Бензар О. немає Економічний аналіз українська 2019 стаття 149
Обґрунтування теоретичних основ явища фінансових обмежень та його ключових каналів взаємовпливу із станом банківської системи та її фінансовою стабільністю зокрема. До наукових результатів роботи слід віднести визначення основних каналів взаємовпливу фінансових обмежень нефінансових корпорацій та фінансової стабільності банків, виявлення напрямів зниження фінансових обмежень серед суб’єктів господарювання з метою розширення можливостей до активізації їх економічного розвитку, використання яких дозволить підвищити ґрунтовність рішень щодо розширення доступу до капіталу з боку банків та визначення їх впливу та системні фінансові ризики та, відповідно, фінансову стабільність банківської системи

7 Лактіонова Олександра Анатоліївна Оцінка концентрації власності в корпоративному секторі України Лактіонова О., Руденок О. немає Фінанси, обік, банки українська 2019 стаття 123
В статті на основі опрацювання звітності всіх банківських установ та ста компаній різних галузей реального сектору економіки України розглянуто структуру акціонерного капіталу. Виокремлено переваги акціонерної форми власності порівняно з іншими формами. Розраховано середній розмір пакету акцій, яким володіють один та два акціонера. Проаналізовано динаміку рівня концентрації власності акціонерних товариств за останні п’ять років та відзначено тенденцію до високого рівня концентрації власності в корпоративному секторі України. Зазначено, що корпоративний сектор є однією із системоутворюючих складових економіки країни. Дана оцінка рівню концентрації власності в корпоративному секторі України у порівнянні з іншими країнами. Визначено, що рівень концентрації власності в банках є значно вищим, ніж в підприємствах.

8 Лактіонова Олександра Анатоліївна Аналіз чинників доступу до капіталу та інфраструктури фінансового забезпечення малого бізнесу в регіоні Лактіонова О., Коберник Т немає Економіка і організація управління українська 2019 стаття 148
інфраструктури фінансового забезпечення малого бізнесу на рівні регіону. Здійснено аналіз відмінностей у вартості капіталу для малого, середнього та великого бізнесу, розвитку кредитного ринку для потреб малих підприємств в розрізі областей України. Проведено оцінку комфортності ведення бізнесу з точки зору доступності фінансування у м. Вінниці на основі методики, розробленої в рамках проекту «Партнерство для розвитку міст» (Проект ПРОМІС). Доступність фінансових ресурсів визначено на основі оцінки ринку банківських послуг, розповсюдженості практик фінансування за допомогою бізнес асоціацій та розвиненості місцевих бюджетних програм для підприємництва

9 Лактіонова Олександра Анатоліївна Характеристика фінансових циклів: світовий досвід та Україна Лактіонова О., Бензар О немає Економіка і організація управління українська 2020 стаття 119
Здійснено аналіз індикаторів фінансових циклів для розвинених країн та країн, що розвиваються. Проведено їх порівняння із Україною. Аналіз динаміки відповідних показників дозволив виявити характерні тенденції прояву фінансової циклічності на сучасному етапі. Досліджено кореляційний зв'язок між агрегованими показниками двох груп країн та України

10 Лактіонова Олександра Анатоліївна Evaluation of real estate market value in Ukraine using web-scraping Лактіонова О., Антонов О. немає Галицький економічний вісник англійська 2020 стаття 169
Ринкова цінність є одним з важливіших видів інформації для кожного виду бізнесу – як для стартапів на етапі планування, так і для вже вирощеного бізнесу. Це дозволяє робити точніші прогнози доходів на етапі фінансового планування, а отже, інвестиційні рішення. У деяких випадках ідентифікація ринкової вартості може бути тривіальним завданням, коли ми маємо справу з відкритою організованою інформацією, але здебільшого, оцінювання цього параметра є надскладним завданням, яке займає багато часу і вимагає залучення експертів різних сфер. Певні обмеження виникають, якщо оцінюється вартість неліквідних активів, таких, як активи на ринках нерухомості

11 Лактіонова Олександра Анатоліївна Гнучкість фінансової системи: методологія, оцінка та вектори забезпечення Лактіонова О. Вінниця немає українська 2016 монографія 132
У монографії висвітлюються сучасні проблеми забезпечення гнучкості фінансової системи в умовах циклічного розвитку економіки. Гнучкість розглянуто із позиції здатності фінансової системи пристосовувати свій потенціал, що реалізується у вигляді фінансових можливостей забезпечення стійкого економічного розвитку в режимі економії коштів і часу. Узагальнено особливості реалізації гнучкості як одного з основоположних якостей потенціалу фінансової системи в процесі її трансформаційного і поступального розвитку, які виокремлено на основі дослідження закономірностей адаптації її основних елементів, врахування їх складності, діалектики взаємозв'язку проявів структурної та функціональної гнучкості, інституціональних характеристик

12 Лактіонова Олександра Анатоліївна Регулятивний потенціал фінансового ринку в умовах глобальних викликів Лактіонова О. та ін. Ірпінь немає українська 2016 монографія 135
У монографії представлені результати дослідження проблеми регулятивного потенціалу фінансового ринку в умовах глобалізації. З’ясовуються методологічні основи та передумови ефективності функціонування фінансового ринку під впливом трансформацій, обумовлених глобальними і локальними викликами. Дана оцінка резервів інституційних секторів економіки, зовнішнього і внутрішнього потенціалів фінансового ринку для відновлення економіки України. Виявлені перспективи підвищення запасу гнучкості фінансового ринку на основі макропруденційного регулювання. Значна увага приділена регулятивним механізмам накопичення якісних елементів в окремих сегментах фінансового ринку

13 Лактіонова Олександра Анатоліївна Інноватика на фінансових ринках Лактіонова О. та ін. Ірпінь немає українська 2018 монографія 126
У монографії представлено результати дослідження особливостей соціально-еконмічного розвитку крізь призму інноватизації як новітньої парадигми, що дозволило розширити зміст сучасних трансформаційних процесів. Застосовуючи причиново-наслідковий підхід до з’ясування існуючих зв’язків між фінансовим ринком та розбудовою інноваційної моделі розвитку, проаналізовано роль фінансового ринку як джерела фінансового забезпечення та одночасно обґрунтовано необхідність інноватизації фінансового ринку для досягнення ним стійкості і конкурентоспроможності. У зазначеному контексті у першій частині досліджено загальнотеоретичні засади інноватизації соціально-економічного розвитку через ключові поняття інноватики та складові інноваційного розвитку як базису і результату інноватизації

14 Лактіонова Олександра Анатоліївна Фінансова архітектура суб'єктів господарювання: формування й адаптація в умовах циклічності розвитку економіки Наконечна А.С., Лактіонова О. Вінниця немає українська 2019 монографія 180
Монографію присвячено дослідженню та обґрунтуванню теоретико-методологічних засад адаптації фінансової архітектури суб’єктів господарювання до умов циклічності розвитку економіки та розробка практичного інструментарію її забезпечення. В роботі визначено сутність та структурні елементи фінансової архітектури суб’єктів господарювання як ключового фактора їх доступу до капіталу, а також з’ясовано характеристики впливу циклічного розвитку економіки на формування фінансової архітектури суб’єктів господарювання. Обґрунтувано необхідність адаптації фінансової архітектури суб’єктів господарювання та поглиблено методичні підходи до її забезпечення. Проаналізовано стан фінансової архітектури суб’єктів господарювання в Україні на основі методу кластеризації та оцінено динаміку процесів її формування

15 Лактіонова Олександра Анатоліївна Інноваційний розвиток корпоративних фінансів: тенденції та перспективи Наконечна А.С., Лактіонова О. Київ немає українська 2017 монографія 123
У монографії досліджено перспективи інноваційного розвитку корпоративних фінансів в Україні під кутом зору глобальних тенденцій у відповідній царині. Авторами монографії систематизовані ключові особливості розвитку корпоративних фінансів на ринках, що розвиваються (до яких належить і Україна), виявлені канали впливу окремих ланок фінансової системи країни на діяльність підприємств та обґрунтований інструментарій підвищення ефективності фінансового менеджменту в корпоративному секторі економіки

16 Лактіонова Олександра Анатоліївна Financial architecture adaptation of enterprises: quantitative dominants in the cyclical economic development Наконечна А.С., Лактіонова О немає Economic archive «D. А. Tsenov». англійська 2017 стаття 143
The article presents a study on the properties of adaptation of business financial architecture in a cyclical development of the economy. The importance of the ability to regulate both individual components and the architecture as a whole in accordance with the stages of the business cycle in terms of reducing business and financial constraints and reducing capital costs is emphasized. The adaptation of financial architecture of large metallurgical companies for the period of business cycle in Ukraine is considered

17 Лактіонова Олександра Анатоліївна Socially responsible investments on global financial market and perspectives of their development in Ukraine Лактіонова О. немає Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools англійська 2018 стаття 148
Sustainability is one of the most important trend in financial markets over the last decade. It is supplemented by two obvious trends: on the side of investors - their desire to increase investment in social responsible investment; from issuers or recipients of investments – their motivation to focus on corporate social responsibility, thereby focusing on sustainable development and environmental, social and governance issues. There are certain demand and supply drivers of this process which have been investigated in the article for Ukraine

18 Лактіонова Олександра Анатоліївна Оцінка ефективності можливого впровадження фіскального правила витрат у ретроспективі в Україні Лактіонова О. немає Проблеми економіки українська 2016 стаття 138
Досліджено можливий вплив впровадження фіскального правила витрат у бюджетний механізм у разі його застосування до фінансової кризи 2008 - 2009 рр. або після неї. Ефектом від впровадження взято нагромадження дисбалансу державних фінансів у вигляді дефіциту Державного бюджету та боргу. Серед варіантів правила витрат обрано 2 підходи - обмеження витрат залежно від зростання державних доходів, а також від зростання номінального ВВП. Згідно із динамікою більш жорсткими обмеженнями володіє модель, що визначається динамікою ВВП, але вона здебільшого корелює із динамікою ділової активності та, відповідно, є більш проциклічною

19 Лактіонова Олександра Анатоліївна Researching the Financial Cycle Patterns of the Economies of the World’s Countries and Ukraine Лактіонова О., Бензар О. немає Бізнес Інформ англійська 2020 стаття 144
Циклічність світової економіки зумовлює необхідність аналізу взаємозв’язків між різними економічними явищами, оскільки вони мають прямий вплив на виникнення циклічних зрушень у процесі руху як локального, так і глобального фінансових циклів. Метою статті є аналіз особливостей динаміки відповідних фінансових показників для країн з розвиненою економікою; таких, що розвиваються, та України, а також перевірка цих показників на предмет циклічності впродовж аналізованого періоду. Такий аналіз виконується на основі методичного підходу до виявлення циклічного характеру руху фінансових циклів, побудованого з урахуванням впливу відповідних фінансових індикаторів на закономірності виникнення коливань упродовж періоду 2008–2019 рр.

20 Лактіонова Олександра Анатоліївна Cost efficiency of applying trade finance for agricultural supply chains Laktionova O., Dobrovolskyi O., Karpova T., Zahariev Z. немає Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development англійська 2019 стаття 122
Agricultural enterprises are active participants of the trade finance market, especially in terms of the acquisition of plant protection products. Financial agents offer to take advantage of credit or provide services for promissory bill. Choosing the best proposals is connected with clearly understanding of interaction scheme between the participants, the cost services and other parameters of transaction. The aim of the research – to construct patterns interaction of the entities and explore the cost effectiveness calculation of alternative transaction. The schemes of interaction between agricultural producer, distributor and guarantor bank, using promissory and exchange bill, is investigated. It is proved that a promissory bill provides additional income, exchange bill increases the number of customers by granting a deferment. The financial scheme for producers without direct banking borrowing is proposed

21 Лактіонова Олександра Анатоліївна Performance management at Ukrainian university: A case of the KPIs use Shaulska Larysa, Laktionova Oleksandra, Nagornyak Tetyana, Sereda Hanna немає Problems and Perspectives in Management англійська 2021 стаття 99
Implementing performance management systems, including the KPI (Key Performance Indicators) system, at the university level faces many difficulties. The study aims to determine the problems of formation and implementation of the system of KPIs at the HEIs (higher education institutions) level based on the case study. Methodologically the study is based on the analysis of the case of the KPI system implementation at Vasyl’ Stus Donetsk National University (Ukraine) using a 3-year project survey of managers and employees of structural units about self-analysis of deviations and perception of each performance indicator. The essential subjective factor – irrational participants’ behavior – is demonstrated, reflected in their resistance, fear, and lack of acceptance of innovations in assessment processes, which needs to delineate tools for effective KPI system implementation (reduction of its negative influence and growth of the personnel loyalty). The main organizational obstacles that red

22 Лактіонова Олександра Анатоліївна Financial sustainability of higher education institutions in the context of ensuring their development Laktionova, O. Koval, V. Slobodianiuk, O. Prystupa, L. немає Вісник Хмельницького національного університету англійська 2020 стаття 96
The article presents a strategic approach to the formation of financial sustainability of higher education institutions (HEIs), aimed at its development. It is determined that financial sustainability in the context of the strategy of the development is provided by the current solvency, as well as the created financial space, which contains two interrelated components: current (operational) financial space as financial opportunities created by exceeding the university income (for functioning), as well as strategic financial space as financial opportunities created by exceeding the income of the university its necessary expanses for the development. The indicators of financial stability have presented, which are taken into account during the financial management and setting appropriate strategic objectives that allows to assess the gap between the declared goals of the development strategy and financial opportunities, to make decisions about the optimization of operating and investment

23 Лактіонова Олександра Анатоліївна The Models of Matching Financial Development and Human Capital in National Econoy Laktionova, Oleksandra Koval, Viktor Savina, Nataliia Gechbaia, Badri немає GEORGIAN NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES англійська 2021 стаття 74
Financial development and human capital are considered as key drivers in determining economic growth, especially in the age of the new economy, technical revolution with digitalization and AI implementation. Both these spheres are experienced new technologic challenges. Interdependency between human capital, financial development and economic growth can lead to positive as well as a negative vicious cycles for many countries. The present study explores the matchings between the development of human capital and financial factor based on the data of low and lower middle income countries. Our findings identified four models of these 52 countries: 1) the model of unsustainable and catch-up growth; 2) the unrealized growth model; 3) the pushing out model of human capital; 4) the model of the vicious cycle of low growth and low rates of human development improvement without adequate financial support. Most of the countries (60%) is belonging to the fourth group.

24 Лактіонова Олександра Анатоліївна DESCRIPTIVE MODEL OF INFLUENCE OF OWNERSHIP CONCENTRATION ON THE CORPORATE CAPITAL MANAGEMEN Laktionova Oleksandra Rudenok Olha немає Економіка. Екологія. Соціум англійська 2021 стаття 64
Significantly important factors that define the company's efficiency are the structure of proprietorship and capital structure. Therefore, the item of the relationship between these factors is reflected in the works of scientists. The necessary issue is the pick of correlation between own and borrowed funds since the optimum structure of capital leads to magnification of the market value based on company performance results. The relevance of deciding on the capital structure determines the feasibility of determining the effect of concentrated ownership on capital structure. In an unstable political, social, legal, and economic environment, ownership concentration turns into a compensatory mechanism that fills numerous institutional gaps. Concentrated possession enables it possible to influence the capital structure through agency costs.

25 Лактіонова Олександра Анатоліївна The Models of Matching Financial Development and Human Capital in National Economy Laktionova Oleksandra, Koval Viktor, Savina Nataliia, Gechbaia Badri немає Bull. Georg. Natl. Acad. Sci. англійська 2021 стаття 60
Financial development and human capital are considered as key drivers in determining economic growth, especially in the age of the new economy, technical revolution with digitalization and AI implementation. Both these spheres are experienced new technologic challenges. Interdependency between human capital, financial development and economic growth can lead to positive as well as a negative vicious cycles for many countries. The present study explores the matchings between the development of human capital and financial factor based on the data of low and lower middle income countries. Our findings identified four models of these 52 countries: 1) the model of unsustainable and catch-up growth; 2) the unrealized growth model; 3) the pushing out model of human capital; 4) the model of the vicious cycle of low growth and low rates of human development improvement without adequate financial support. Most of the countries (60%) is belonging to the fourth group.