Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
328
Всього праць
4439
Завантажень
5
Зап. на цитування
528370

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 85
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 1033
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 587
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 85
061 Журналістика
Управління та адміністрування 799
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 476
081 - Право
Біологія 131
091 Біологія
Природничі науки 422
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 199
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 345
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 253
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини

Результат пошуку


Мацишина Ірина Віталіївна

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Доктор політичних наук
Звання: Доцент
Сфера діяльності: візуальна комунікація; символічна політика; політичні технології; політична комунікація
Факультет: Факультет інформаційних і прикладних технологій
Підрозділ: Кафедра політології та державного управління
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2988-620X
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=nT5rAr8AAAAJ
Scopus: немає
Web of Science:
Корп.ел.пошта: i.matsyshyna@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=19#search

Праці

Знайдено документів: 41
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Мацишина Ірина Віталіївна Терроризм как TV–террор Мацишина І. В. Казань Визуальная коммуникация в социокультурной динамике російська 2015 стаття 156
Надано контент-аналіз телевізійних програм, що присвячені освітленню подій терористичних актів як пропаганда тероризму

2 Мацишина Ірина Віталіївна Фуд–портретинг в сети Мацишина І. В. Томск Connect–Universum–2014 російська 2015 стаття 176
Проведена репрезентація суб’єкта у соціальних мережах через фотографії їжі

3 Мацишина Ірина Віталіївна Візуальний текст героїки Майдану Мацишина І. В. Київ Соціальні комунікації: теорія і практика українська 2015 стаття 162
Зроблено класифікацію «героїки» на Майдані 2014 р. та надано портрет лідера Майдану, що найбільше було репрезентовано у ЗМІ

4 Мацишина Ірина Віталіївна Тероризм, екстремізм, ксенофобія Мацишина І. В. Дніпропетровськ Вісник Дніпропетровського університету. Серія Філософія, Соціологія, Політологія українська 2015 стаття 184
Розглянуто основні законодавчі маркери, що встановлюють межу між поняттями «тероризм», «екстремізм», «ксенофобія».

5 Мацишина Ірина Віталіївна Body-centrism in advertising texts, or how we are inured to pain Мацишина І. В. United Kingdom AI & SOCIETY англійська 2015 стаття 209
Advertising is not only a channel for transmitting a message from a sender (customer/producer) to a receiver (consumer). It is also responsible for shaping the attitudes of its recipients. Analysis of advertisements for medicinal products enables us to perceive original codes of the representation of pain by means of the human body.

6 Мацишина Ірина Віталіївна Наказание за перевернутое изображение Мацишина І. В. Одеса Аркадія: мистецтвознавчий і культурологічний журнал російська 2016 стаття 143
Проведено іконографічний аналіз фотозображень «перевернутих персонажів». Надається ретроспектива від біблейських текстів до протестних

7 Мацишина Ірина Віталіївна Крос-медійна журналістика: якість vs кількість Мацишина І. В. Łódź, Polska: Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności (WSIU) Nowoczesna edukacja: filozofia, innowacja, doświadczenie російська 2016 стаття 141
Наводиться приклад журналістської освіти в українських закладах вищої освіти. Надаються рекомендації до подальшого розвитку освіти на прикладі програми з крос-медійної журналістики

8 Мацишина Ірина Віталіївна Антикризовий PR («Головне, щоб костюмчик сидів») Мацишина І. В. Луцьк: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Міжнародні відносини українська 2016 стаття 157
Проведено контент-аналіз журналістських матеріалів навколо скандалу українського посла у Великобританії. Розглянуто основні етапи р. менеджменту

9 Мацишина Ірина Віталіївна Украинские практики самопрезентации власти Мацишина І. В. Минск: РИВШ Русский р. : система и функционирование (к 95-летию БГУ, 50-летию кафедры р. сор р. , 90-летию р. сора П.П. Шубы) російська 2016 тези 156
Проведено аналіз політичної кампанії на прикладі біггбордів 2016 р.

10 Мацишина Ірина Віталіївна Символічне насильство та демократія Мацишина І. В. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса Політичне життя українська 2016 стаття 134
Проаналізовано роль символічних текстів у публічному просторі. Доведено вплив символічного як інжинірінг дисциплінарної влади

11 Мацишина Ірина Віталіївна «Ми не вміємо бачити, тому що звикли читати» (Пітер Грінуей та візуальна революція) Мацишина І. В. немаєКиїв: НАН України. Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії українська 2016 стаття 197
Надається структурний аналіз кінострічки «Рембрандт. Я звинувачую!», де встановлені основні прийоми аргументації у кінотексті

12 Мацишина Ірина Віталіївна Flexible time and new forms of control Мацишина І. В. Czech Republic Evropsky politicky a pravni diskurz англійська 2017 стаття 246
In production conditions modern human being is forced to live under the laws of the digital age. Within it corporate ideology obliges to sacrifice for the common good. Migration flows mix borders of fixed mass. It becomes moveable and may not only change its social status, but also may be a threat of destabilization. Mass migration of people has already demonstrated incapability of power to control society, for whom time is a more significant life category than space

13 Мацишина Ірина Віталіївна Візуальна риторика релігійної політики радянської влади як індикатор трансформації політичного режиму Мацишина І. В. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса Політичне життя українська 2017 стаття 153
Аналіз політичних режимів сьогодні викликає купу питань, відповіді на які можна знайти у політичній історії. Класичний розподіл на демократичний, тоталітарний та авторитарний режими показав, що під час більш детального аналізу ці режими мають певні схожі риси, які віддзеркалюють один одного

14 Мацишина Ірина Віталіївна Проблематика іконічного знаку: політичний вимір Мацишина І. В. Харків: Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. Сучасне суспільство: політичні, соціологічні науки, культурологічні науки українська 2017 стаття 192
Аналіз політичної системи, як системи, яка сама себе продукує через знаки, дозволяє її розуміти через систему кодів. Завдяки кодуванню актуалізується не тільки політична реальність, а й її сприйняття, через що поширюється політичний досвід. Але іконічні знаки, як структура семіозису, не ретранслюють політичну реальність, а підмінюють її. Тут використовуються приховані коди, які впливають на вироблення впізнавання та сприйняття політичної реальності

15 Мацишина Ірина Віталіївна Комунікативно-знакові інтеракції політичного процесу в Україні (1991- 1994 рр.) Мацишина І. В. Луцьк Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Міжнародні відносини. українська 2017 стаття 185
Наголошено на впливі символічного поля на політичні процеси України у зазначений період

16 Мацишина Ірина Віталіївна Відеотекст у мультимедійному контексті Мацишина І. В. Київ Кросмедіа: контент, технології, перспективи українська 2017 стаття 163
Проведено аналіз сучасних форм відео текстів та відео жанрів, принципи композиції відеокадру, редагування відео та відео маркетинг. Що допомагає знайти універсальні моделі якісних відео текстів

17 Мацишина Ірина Віталіївна Структура мультимедійного сторітелінгу (на прикладі лонгріду) Мацишина І. В. Київ Кросмедіа: контент, технології, перспективи українська 2017 монографія 242
Показано технології створення довгих текстів, які в епоху інформаційного надлишку потребують переконливості, довіри та високого авторського рівня

18 Мацишина Ірина Віталіївна Візуальний дискурс політичних процесів 1991-1994 рр. в Україні Мацишина І. В. немає Пропаганда vs контрпропаганда у медіапросторі: минуле, сучасне, майбутнє українська 2018 стаття 142 no file
Простежено політичні процеси у зазначений період та встановлено використання наків та символів у публічному полі з метою впливу на суспільну поведінку

19 Мацишина Ірина Віталіївна Медіареальність як феномен сучасної політики. Сучасні суспільно-політичні процеси у світі та Україні Т. Л. Нагорняк, М. В. Примуш, М. А. Польовий, І.В. Мацишина та ін. Вінниця ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТУСА українська 2019 монографія 188
Політичні процеси, як ознака політичної дійсності, завдяки кодам встановлюють поітичну реальність. Звідси ми розуміємо політичну систему як апарат із виробництва кодів, які через символізацію політичних процесів створюють смисли. Механізм кодування як навіювання стійких смислів відбувається формально та неформально заради формування лояльності до діючого політичного режиму

20 Мацишина Ірина Віталіївна Риторика пам’ятників воїнам-афганцям: проблеми комеморації Мацишина І. В. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса Політичне життя українська 2018 стаття 154
Змішування зовсім різних подій в одному монументальному тексті розщеплює значення кожної історичної події, а поєднання двох різних символів народжує третій, який створює знак без смислу. Так символ перетворюється на позначуване без позначувального для епохи, яка пам’ятає історичні події. А для епохи, яка буде отримувати недостатні знання про війну в Афганістані, цей знак знов перетвориться на символ, але вже з іншим наповненням змісту.

21 Мацишина Ірина Віталіївна Офіційний політичний дискурс: інституціональний підхід Мацишина І. В. Харків: Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. Сучасне суспільство: політичні, соціологічні науки, культурологічні науки українська 2018 стаття 218
Поняття політичного дискурсу як сукупність мовних актів, ритуалів, традицій, норм, які актуалізуються у публічному просторі, вказує на двумірність цього явища. З одного боку, семантична складова, яка складається з вербальних та невербальних типів мови. З іншого боку, смислова конотація текстів, яка вказує на політичне уявне та має великий ресурс його реалізації

22 Мацишина Ірина Віталіївна Стратегія формування національної пам’яті: інституціональний дискурс В. Ющенка Мацишина І. В. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса Політичне життя українська 2018 стаття 165
У статті розглядаються інституційні практики, завдяки яким символічні тексти впливають на формування національної пам’яті. Вивчаються медійні тексти, закони та характер встановлення пам’ятників. Розглядаються стратегії формування політики національної пам’яті.Наголошується на нестабільності та непослідовності політики національної ідентичності

23 Мацишина Ірина Віталіївна Символічне конструювання політичної реальності: моделі, учасники, загрози Мацишина І. В. Харків: Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. Сучасне суспільство: політичні, соціологічні науки, культурологічні науки українська 2018 стаття 217
Семіотика оперує світами, посилюючи або знижуючи значення символів як смислів різних реальностей. Транслювання смислу реальності відбувається на рівні символу під час комунікації. Політичні практики, як контекст символічного, активізують або руйнують символічне під час комунікації у політичному просторі. Формування сенсу через протиставлення символів, через формалізовані та неформалізовані процедурні практики робить політичні інститути головним актором політичної комунікації

24 Мацишина Ірина Віталіївна Регіональні еліти в контексті символізації (1994 - 2004 рр.) Мацишина І. В. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса Політичне життя українська 2018 стаття 172
Аналізується діяльність політичної еліти часів Л. Кучми. Виділено три групи, які мали певний вплив на характер зміни політичного режиму: правляча еліта, тіньова еліта і контреліта. Усередині кожної групи так і між ними не відбулося формування єдиної стратегії, оскільки кожна група мала власну модель ідеї національної держави. Дві головні моделі, які впливають на розвиток демократії в перехідних суспільствах: модель «пакту» і модель «конвергенції» так і не були здійснені в Україні

25 Мацишина Ірина Віталіївна Politicians as symbols during political confrontation (Ukraine. 1994 - 2004) Мацишина І. В. Czech Republic: «European Political and Law Discourse» Evropsky politicky a pravni diskurz Svazek англійська 2018 стаття 180
There are instruments which can help to find logic and mechanisms for constructing political reality, to find the relationship between the author and the reader, the socio‐cultural and political environment. And the semiotic approach gives us such possibility. For political scientists, signs and symbols are primarily a text, which consists of words, images, sounds, and gestures. It is a certain sign system, which analysis allows understanding how the use of signs creates a sense.

26 Мацишина Ірина Віталіївна Зовнішньополітичний імідж України (1994 – 2004) Мацишина І. В. Czech Republic: «European Political and Law Discourse» Evropsky politicky a pravni diskurz. Svazek українська 2018 стаття 151
Надається порівняльна характеристика репрезентації України на міжнародній арені та образ українців у середині країни. Досліджено знаки, уявлення та технології створення образу України як зовнішньополітичні чинники впливу

27 Мацишина Ірина Віталіївна Еxplicit and implicit forms of self-determination as geopolitical pressure on the formation of ukraine's local policy (1994 – 2004) Мацишина І. В. немаєTbilisi, Georgia: "Europe Our House" EJTS European Journal of Transformation Studies англійська 2019 стаття 171
The purpose of the article is to demonstrate open and hidden forms of external influence on Ukraine's domestic policy on the example of regional claims for selfdetermination. The major problem is that the Russian language issue, difficulties in boundary delimitation and the lack of information strategy in Ukraine's foreign policy resulted in an explicit and implicit influence on the political situation in Ukraine in 1994 - 2004.

28 Мацишина Ірина Віталіївна Конструювання політичної реальності України Мацишина І. В. Вінниця ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТУСА українська 2019 монографія 228
У монографії проводиться аналіз політичних процесів на рівні дискурсивних стратегій політичних інститутів, які формують офіційний політичний дискурс. Розглянуто питання цінностей, ідентичності, національної пам’яті, як наслідок впливу символічних текстів. Проводиться аналіз символічних текстів у контексті політичних процесів, які вироблялися у період незалежності України. Відкривається новий вимір конструювання політичної реальності за допомогою прихованих символічних стратегій влади.

29 Мацишина Ірина Віталіївна Фотоомана. Територія неправди Мацишина І. В. немає Комунікаційні технології українська 2014 стаття 99 no file
Проведено аналіз «перевернутого фото» як знак до недовіри до діючої влади, а також формати боротьби влади з подібними заходами

30 Мацишина Ірина Віталіївна Меланхолия как контроль над эмоциями Мацишина І. В. Дніпропетровськ: Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Філософія і політологія в контексті сучасної культури російська 2014 стаття 114
Надається теоретичний порівняльний аналіз З.Фройда та кінострічками Ларса фонТрієра

31 Мацишина Ірина Віталіївна Речевые и поведенческие формы агрессии в политической динамике Мацишина І. В. Мінск Слова ў кантэксце часу : да 85–годдзя прафесара А.І.Наркевіча: зб. навук. прац російська 2014 стаття 118
Проаналізовано події на Майдані кінця 2013 р.початку 2014 рр. на прикладі фотографій

32 Мацишина Ірина Віталіївна Тероризм як комунікація «за власним бажанням» Мацишина І. В. К.: СПД Матвієнко Всеукраїнська громадська організація «Демократична дія» Мас–медіа. Демократія. Інформаційна війна українська 2014 стаття 116
Піднято питання розповсюдження тероризму у медіатекстах

33 Мацишина Ірина Віталіївна Вещь vs человек: коммуникативная стратегия трех «А» Мацишина І. В. Самара Креативная экономика и социальные инновации російська 2014 стаття 130
Надається аналіз актанта, актора та актрактора у комунікативних повідомленнях

34 Мацишина Ірина Віталіївна "Вы побежденный народ. Ах, нет, оккупированный" Мацишина І. В. Одеса Аркадія: мистецтвознавчий і культурологічний журнал російська 2015 стаття 118
Проводиться аналіз кінострічок, де аналізується роль другого плану як репрезентація соціального

35 Мацишина Ірина Віталіївна Сучасні суспільно-політичні процеси у світі та Україні Мацишина І. В. та ін. Вінниця Донецький національний університет імені Василя Стуса. Студентський науковий вісник українська 2019 монографія 109
У монографії комплексно розглянуто суспільно-політичні процеси у двох масштабах – світовому та українському. Досліджується динаміка потоків міжнародної міграції та міграційні процеси в Україні, взаємодія громадських організацій та владних інститутів, процеси формування та еволюції довіри. Аналізуються процеси, пов’язані із захистом та просуванням національних інтересів у глобалізованому світі. Висвітлено інформаційний напрям політики захисту національних інтересів держави, процеси формування державної політики у сфері культури в сучасній Україні, процеси формування та просування локальних та глобальних брендів та брендинг території в контексті формування нового світового порядку. Здійснено аналіз інститутів місцевого самоврядування, бюджетної політики та формування публічної політики в Україні. Монографія становить інтерес для вчених, викладачів, політиків, державних службовців, студентів та усіх, хто цікавиться суспільно-політичними процесами у світі та Україні.

36 Мацишина Ірина Віталіївна «Ті, хто приходять насміхатися, залишаються молитися»: теорія конвергенції протестів Мацишина І. В. Вінниця Вісник Донецького національного університету імені Василя Стуса. Серія політичні науки, № 16 українська 2022 стаття 0
Ця стаття пропонує звернутися до теорії конвергенції та розглянути її теоретичні дослідженні. Це допоможе виявити причини появи протестних груп, а також зрозуміти політику конвергенції як політичну стратегію. Важливо зрозуміти зв’язки не тільки між учасниками протестів, а й тими, хто виступає проти них

37 Мацишина Ірина Віталіївна Apriority of time and space perception as a split of reality Matsyshyna I.V. немає Політичне життя, № 3 англійська 2022 стаття 0
While studying the mechanisms of information perception and relying on a priori theory by Kant, questions related to visual communication are raised. If the subject, according to I. Kant, possesses a priori contemplation due to which he percepts time and space, then how he uses this mechanism during visual communication? When a transcendental subject uses the synthesis of judgments in visual texts, which is the experience of perception of the real world time and space, whether the opposite effect is possible? How the experience of perception of time and space in the real world influences the approximate practice of the subject’s behavior in the virtual world?

38 Мацишина Ірина Віталіївна ЗМІНА МАРКЕРІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ В ОФІЦІЙНОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ: УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ Matsyshyna I.V. немає Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія українська 2022 стаття 0
Discourse analysis allows us to identify markers of change in values, which is a sign of democratic development. However, this does not mean a radical change in values, but rather their correlation with the economic, social, cultural dimensions of society. When it comes to national security as the value of the country, then here we can see the dichotomy of the collective “we” with the individualistic “I”. In democratic societies, the priority of national security is higher than the values of self-expression, while the authorities guarantee human rights and freedoms

39 Мацишина Ірина Віталіївна HOMO SACER та виклик суб’єктності «ворога» в умовах російсько-української війни Мацишина І. В. немає Політичне життя, № 2 українська 2022 стаття 0
Висунуто гіпотезу, що використання різноманітних архетипів демонізації ворога (на прикладі російських військових), створює множинність символічних просторів. Це не тільки вносить свої корективи у суб’єктність реального ворога під час перенесення з міфологічного простору у простір політичного, а й призводить до концептуальної обфускації ворога.

40 Мацишина Ірина Віталіївна Публічна релігія як боротьба за публічний простір Мацишина І. В. немає Політичне життя, № 3 українська 2022 стаття 0
Не зважаючи на те, що політика та релігія мають власні публічні поля, у більшості європейських країн Сходу відбувається боротьба за вплив та розширення власного публічного поля між політикою та релігією. З метою залучення громадян у дискурс політичного та релігійного, політична та церковна еліти ментально змушують суб’єкта балансувати на кордоні політичного та релігійного й перетворюють його на учасника власних політичних процесів

41 Мацишина Ірина Віталіївна The COVID-19 Pandemic, Twitter, and the Archetype of" Country Savior" in the Ukrainian Case Steblyna Nataliia , Matsyshyna Iryna, Skalatska Olena немає Studia Politica: Romanian Political Science Review англійська 2022 стаття 0
The COVID-19 pandemic has attracted the attention of social scientists to the study of the role and influence of archetypes on public opinion. Ukrainian politicians have been informing citizens on social networks about the fight against the pandemic. It was presented as a feat, the salvation of not only the nation, but also of the world. Politicians have been independently constructing an image of the hero who helps to create a vaccine or arrange its supply and save the country’s population. To establish the archetype of the hero through the discourse of vaccination, this article analyzes the strategies of constructing the archetype of the “country savior,” using the Greimas actantial model