Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
328
Всього праць
4439
Завантажень
5
Зап. на цитування
528491

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 85
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 1033
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 587
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 85
061 Журналістика
Управління та адміністрування 799
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 476
081 - Право
Біологія 131
091 Біологія
Природничі науки 422
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 199
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 345
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 253
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини

Результат пошуку


Гевлич Іван Геннадійович

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Кандидат технічних наук
Звання: Доцент
Сфера діяльності: чисельне моделювання, екологічні проблеми сучасної економіки
Факультет: Економічний факультет
Підрозділ: Кафедра економічної та управлінської аналітики
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2282-0512
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=r0I53cAAAAAJ
Scopus: немає
Web of Science: https://www.researchgate.net/profile/Ivan_Hevlych
Корп.ел.пошта: i.gevlych@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=186#search

Праці

Знайдено документів: 46
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Гевлич Іван Геннадійович Використання вудиту як напрямок підвищення ефективності малого бізнесу Гевлич, Л.Л. Гевлич, І.Г. немає Финансы, учет, банки українська 2016 стаття 143
В умовах існуючої економічної кризи вітчизняні суб’єкти господарювання намагаються оптимізувати витрати. У випадку невеликих підприємств це проявляється у намаганнях скоротити, перш за все, невиробничі витрати. У цьому сенсі багатьом підприємцям витрати на організацію контролю можуть здатися зайвими, а доцільність залучення експертів для проведення фінансової діагностики бізнесу навіть не розглядається. Численні сучасні дослідники проблеми підвищення ефективності діяльності вітчизняних малих підприємств також не вважають за можливе розглядати контрольні процедури як засіб оптимізації діяльності підприємств малого бізнесу, що робить тему дослідження актуальною та такою, що має практичну значущість. У роботі розглянуто критерії ідентифікації суб’єктів малого підприємництва за національним законодавством, роль малих підприємств у національній економіці України, напрями державної політики у сфері розвитку малого і середнього підприємництва, зокрема, спрощення складу фінансової звітності

2 Гевлич Іван Геннадійович Базовий дохід в контексті вирішення проблем соціального захисту населення України Гевлич, Л.Л. Гевлич, І.Г. немає Економіка і організація управління українська 2016 стаття 132
Метою роботи є розгляд концепції базового доходу в Україні в якості інструмента соціального захисту населення з точки зору сутності, можливості, економічної доцільності. У роботі досліджена сутність такої концепції в історичному аспекті, зроблений критичний аналіз аргументів на захист її впровадження, ідентифіковані основні проблеми практичної реалізації у національних умовах. При цьому залучені дані соціологічних опитувань, статистичні викладки стосовно впровадження ідеї базового доходу у світовій та європейській практиці. Ідентифіковані перешкоди при спробі обрахування економічного ефекту застосування вказаної концепції в Україні, вказані шляхи їх подолання та напрями подальших досліджень.

3 Гевлич Іван Геннадійович Використання концепції життєвого циклу в управлінні будівельним підприємством Гевлич, Л.Л. Гевлич, І.Г. немає Збірник наукових праць ДонНАБА українська 2019 стаття 129
Існування в конкурентному середовищі вимагає від менеджерів підприємства зосередження уваги на проблемі прийняття оптимальних управлінських рішень. Метою роботи є дослідження можливості використання концепції життєвого циклу в управлінні будівельним підприємством з точки зору підвищення його ефективності. У роботі надана характеристика підсистем підприємства за стадіями життєвого циклу, ідентифіковані можливості та загрози, що виникають в процесі функціонування. За результатами дослідження зроблені висновки, запропоновані напрями подальших пошуків

4 Гевлич Іван Геннадійович Аудит процесів ліквідації та банкрутства підприємства в рамках санаційного аудиту Гевлич Л.Л., Гевлич І.Г. немає Інфраструктура ринку українська 2017 стаття 131
У статті розглянуто нормативне регулювання та процес ліквідації вітчизняного підприємства. Проаналізована класифікація етапів санаційного аудиту у роботах вітчизняних науковців, запропонована авторська класифікація. Розглянута сутність процесу санаційного аудиту. Виділені особливості мети та завдань аудиту процесів ліквідації та банкрутства. Запропоновано введення обов’язкового аудиту при санації та ліквідації підприємства, залучення стратегічної діагностики при санаційному аудиті

5 Гевлич Іван Геннадійович Державна підтримка вітчизняного малого бізнесу: стан та перспективи Гевлич Л.Л., Гевлич І.Г. немає Економіка та суспільство українська 2017 стаття 136
Стаття присвячена аналізу стану державної підтримки вітчизняного сектору малого підприємництва. Визначено необхідність та доцільність такої підтримки, основні її напрями та ступінь їх реалізації в умовах сьогодення. Сформульовано висновки та запропоновано напрями вирішення ідентифікованих проблем. Визначено напрями подальших досліджень

6 Гевлич Іван Геннадійович Екологічні аспекти економічного ефекту реалізації енергозберігаючих заходів у сучасній Україні Гевлич Л.Л., Гевлич І.Г. немає Економіка і організація управління українська 2016 стаття 125
У роботі досліджені пріоритети Енергетичної стратегії України на період до 2030 р., стимули, що використовуються державою у її рамках, втілені заходи та їх найближчі перспективи. Зроблений висновок щодо відсутності реальних досліджень економічної та екологічної доцільності заміни газу твердим паливом в межах приватних домогосподарств та суб’єктів господарювання промислового сектору. На основі узагальнення інструментальних вимірів ряду дослідників та додаткових даних констатовано, що заміщення газу твердим біопаливом супроводжується збільшенням навантаження на оточуюче середовище і підвищенням його токсичності для людини. Акцентовано увагу, що наразі в країні не встановлені нормативи концентрацій забруднюючих речовин у викидах та не ведеться моніторинг щодо автономних поквартирних систем опалення, дахових, вбудованих та прибудованих котелень малої потужності, що може призвести до погіршення екологічної ситуації. В рамках ідентифікованої проблеми запропоновано використання методики чисе

7 Гевлич Іван Геннадійович Досвід практичної реалізації концепції базового доходу Гевлич Л.Л., Гевлич І.Г. немає немає українська 2020 стаття 151
Концепція базового доходу є ідеєю, яку розвивають філософи, економісти, політики. Численні локальні експерименти із впровадження часткового базового доходу відбувалися у різних країнах світу. Але при цьому теоретичні пошуки та практичні експерименти здійснювалися відокремлено, без розгляду доцільності останніх та узагальнення їхніх результатів. Однак з точки зору перспектив практичного впровадження ідеї безумовного базового доходу у світі найцікавішим якраз є підтвердження чи спростування теоретичних досліджень емпіричним шляхом. Метою статті є узагальнення результатів експериментів із впровадження концепції базового доходу з точки зору подальшого розвитку теоретичних досліджень у цій галузі. У роботі докладно розглянуті умови проведення, методика найбільш масових пілотів із впровадження базового доходу у США (Нью-Джерсі, Пенсильванія, Північна Кароліна, Айова, Сіетл, Денвер, Індіана), Канаді (Манітоба), Намібії (Отживеро-Омітара), Уганді, Індії (Maдх’я-Прадеш), Фінляндії та узагальнен

8 Гевлич Іван Геннадійович Методи аудиту: міжнародне та національне трактування Гевлич Л.Л., Гевлич І.Г. немає Modern Economics українська 2017 стаття 139
Розуміння сутності методів аудиту дозволяє якісно надавати аудиторські послуги, оптимізувати комунікацію аудитора та підприємства-клієнта, підвищити якість управлінських рішень, прийнятих на основі аудиторського висновку. Порівняння методів аудиту у вітчизняній і міжнародній практиці є цікавим з точки зору удосконалення вітчизняної облікової системи та таким, що має практичну значущість. У роботі наданий порівняльний аналіз переліку та суті методів перевірки за міжнародними стандартами контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, у вітчизняній практиці бухгалтерської експертизи, державного фінансового аудиту, вітчизняних дослідженнях. Зроблені висновки, визначені напрями подальших досліджень

9 Гевлич Іван Геннадійович Державна підтримка малого бізнесу: реалії сьогодення Гевлич Л.Л., Гевлич І.Г. немає немає українська 2017 стаття 129
немає

10 Гевлич Іван Геннадійович Облікова політика в рамках системи регулювання бухгалтерського обліку сучасного будівельного підприємства Гевлич Л.Л., Гевлич І.Г. немає Облікова політика в рамках системи регулювання бухгалтерського обліку українська 2012 стаття 150
Відсутність досліджень галузевих особливостей облікової політики перешкоджає ефективному її застосуванню як інструмента оптимізації бухгалтерського обліку. У статті розглянуто засади регулювання вітчизняного обліку: рівні, суб’єкти, основні завдання та засоби їх виконання. Такий підхід дозволив авторам ідентифікувати три рівні облікової політики: державна, регіональна (галузева), суб’єкта господарювання. Роз’яснення сутності та основних функцій облікової політики будівельного підприємства обґрунтувало її виокремлення як інструмента внутрішньої регламентації облікового циклу. Запропоновано урахування особливостей суб’єкта господарювання в процесі формалізації облікової політики, розглянуто склад і характеристику основних різновидів організаційно-розпорядчої документації. Результати проілюстровані деталізованою структурою Положення про облікову політику будівельного підприємства. Намічені перспективи подальших досліджень процесу вибору та формалізації облікової політики.

11 Гевлич Іван Геннадійович Перспективи суверенного дефолту в контексті наслідків сучасної фінансової кризи в Україні Гевлич Л.Л., Гевлич І.Г. немає ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. В: ЕКОНОМІКА І ПРАВО, українська 2015 стаття 154
Теоретичне осмислення сутності наявної вітчизняної кризи, її причин та наслідків здатне надати інструментарій для розробки дієвих заходів із нейтралізації кризових явищ. Метою статті є дослідження поняття суверенного дефолту як наслідку фінансової кризи з точки зору його неминучості, імовірності та впливу на національну економіку. Для досягнення поставленої мети була розглянута сутність фінансової кризи в рамках причинно-наслідкового ланцюжку, на основі історичної ретроспективи досліджено поняття суверенного дефолту в аспекті передумов та наслідків, проаналізовано поточне економічне становище України з точки зору імовірності дефолту, надані прогнози щодо подальшого сценарію дій. За результатами сформовано висновки та визначені напрями подальших досліджень

12 Гевлич Іван Геннадійович Наявні результати та перспективи подальшого реформування вітчизняного бюджетного обліку Гевлич Л.Л., Гевлич І.Г. немає Финансы, учет, банки українська 2014 стаття 141
Існуючі проблеми функціонування вітчизняного державного сектору обумовили пошук дієвих інструментів підвищення його ефективності, у тому числі за рахунок оптимізації облікової системи. Метою дослідження є оцінка наявних результатів реформування бухгалтерського обліку у бюджетній сфері з точки зору ідентифікації проблем та пошуку напрямів їх вирішення. В рамках дослідження проаналізовано сучасний стан облікової підсистеми державного сектора України і напрямів її оптимізації в рамках Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007 - 2015 рр., перелік та зміст національних і міжнародних стандартів обліку в державному секторі. За результатами дослідження ідентифіковані проблеми сучасного етапу процесу реформування вітчизняного бюджетного обліку та запропоновані шляхи їх вирішення

13 Гевлич Іван Геннадійович Економічний зміст заборгованості перед постачальниками та підрядниками в рамках прийняття управлінських рішень Гевлич, І.Г. Бабій, А.В. немає Економіка і організація управління українська 2019 стаття 132
В роботі наданий критичний аналіз праць вітчизняних науковців щодо досліджень кредиторської заборгованості та здійснено порівняльний аналіз національних і міжнародних регламентів щодо її обліку. За результатами дослідження ідентифікована проблема відсутності єдиного трактування поняття кредиторської заборгованості у вітчизняних облікових регламентах як фактор, що утруднює ефективне управління розрахунками із постачальниками та підрядниками. Також виявлені такі проблемні моменти управління кредиторською заборгованістю: відсутність окремого нормативно-правового акту регулювання обліку кредиторської заборгованості в Україні, розбіжності у трактуванні термінів, визнанні, класифікації, оцінці заборгованості у вітчизняних та міжнародних облікових стандартах. Для вирішення ідентифікованих проблем запропоновано застосування міжнародних стандартів в якості обов’язкових для всіх суб’єктів господарювання в Україні. Напрямом подальших досліджень визначено пошук шляхів вдосконалення процесу управлі

14 Гевлич Іван Геннадійович Фінансова та управлінська звітність вітчизняних підприємств Гевлич Л.Л., Гевлич І.Г. немає Економіка і організація управління українська 2020 стаття 140
За результатами проведеного критичного аналізу дефініції «управлінська звітність» у науковій дискусії виявлені ракурси дослідження даного поняття, запропоноване авторське трактування та ідентифіковані характерні визначальні риси (особливості) видів звітності, що можуть доповнюватися і деталізуватися виходячи із поставлених перед менеджментом завдань. Дані риси (маркери) використані для характеристики фінансової та управлінської звітності вітчизняних суб’єктів господарювання. Застосування зазначених маркерів здатне підвищити якість процесу розробки та використання управлінської звітності за рахунок зняття невластивих даній звітності функцій. У роботі також узагальнені рекомендації Міністерства фінансів України щодо структури та змісту звіту про управління, надана його характеристика щодо відношення до видів звітності. За результатами дослідження зроблені висновки, визначені напрями подальших пошуків.

15 Гевлич Іван Геннадійович Використання ЕОМ при вирішенні логістичних задач будівельного підприємства Гевлич Л.Л., Гевлич І.Г. немає ЕКОНОМІКА БУДІВНИЦТВА І МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА українська 2011 стаття 148
Застосування моделі Вільсона для визначення оптимального рівня запасів на практиці наразі є утрудненим для невеликих підприємств та неефективним у ряді реальних бізнес-процесів через значні обмеження при використанні. У статті наведені приклади розробки залежностей оптимального розміру запасів підприємства з урахуванням особливостей технології їх переробки. Останнє дозволило задіяти такий напрям оптимізації матеріальних витрат, як використання ЕОМ для обчислення необхідних параметрів критичного обсягу виробничих запасів. Розроблена авторами програма може бути задіяна як при одиночних, так і при регулярних замовленнях споживачів, а також враховує фонове навантаження, тобто наявність поточних замовлень на виробництво продукції. Крім того, враховуються поточний календар робочого часу, трудомісткість різних типів продукції, що виготовляють на тому ж самому обладнанні, час технологічних та інших простоїв. Оброблені результати можуть використовуватися для оцінки ефективності діючої стратегії

16 Гевлич Іван Геннадійович Чисельне моделювання розсіювання забруднень від застосування систем індивідуального опалення в межах існуючої багатоповерхової забудови Гевлич Л.Л., Гевлич І.Г. немає Збірник наукових праць ДонНАБА українська 2016 стаття 144
Сьогодні в умовах існуючої енергетичної кризи в Україні та кризи ЖКГ нагальним стало питання масової відмови споживачів від послуг із централізованого забезпечення теплом, в той же час також відсутні системні дослідження щодо переваг та недоліків подібної відмови. Метою роботи є дослідження екологічного ефекту застосування систем індивідуального опалення в межах існуючої багатоповерхової забудови із використанням чисельного моделювання розсіювання забруднень, які переносяться повітряним потоком. В рамках ідентифікованої проблеми запропоновано використання методики чисельного моделювання для прогнозування розсіювання забруднень, апробованої в умовах використання теплогенераторів малої потужності в межах багатоповерхової житлової забудови. За результатами дослідження сформульовані висновки, намічені перспективи подальших досліджень

17 Гевлич Іван Геннадійович Сучасні тенденції вітчизняної вищої освіти Гевлич Л.Л., Гевлич І.Г. немає немає українська 2019 стаття 129
В Україні наразі спостерігається криза галузі вищої освіти, пов’язана, зокрема, із невідповідністю рівня освіти у вітчизняних та кращих світових вишах. Тому дослідження сучасних освітніх тенденцій з точки зору їх застосування в Україні є важливим теоретичним та практичним завданням. У роботі досліджені такі освітні тенденції, як lifelong learning, дуальність, смарт-освіта, формування soft skills за допомогою on-line-курсів, визначені напрями подальших досліджень

18 Гевлич Іван Геннадійович Використання IT-технологій у моніторингу поверхневих вод Гевлич, Т.І. Гевлич, І.Г. немає немає українська 2020 стаття 130
немає

19 Гевлич Іван Геннадійович Міжнародна регламентація вітчизняного екологічного аудиту Гевлич, І.Г. Моцаренко, О.О. немає Фінанси, обік, банки українська 2017 стаття 132
Метою дослідження є розгляд перспектив імплементації міжнародної регламентації екологічного аудиту з точки зору євроінтеграції України. За результатами дослідження запропоноване структурування системи нормативного регулювання екологічної безпеки в Україні. Дана детальна характеристика діючих міжнародних стандартів екологічного аудиту та їх порівняльний аналіз. Зроблені висновки щодо перспектив імплементації міжнародних ековимог у вітчизняну нормативну систему, їхній вплив на систему менеджменту та фінансові результати конкретного підприємства. Визначені напрями подальших досліджень

20 Гевлич Іван Геннадійович Чисельне моделювання розсіювання забруднень в приземному шарі багатоповерхової забудови Гевлич Л.Л., Гевлич І.Г. немає СУЧАСНЕ ПРОМИСЛОВЕ ТА ЦИВІЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО українська 2011 стаття 143
При дослідженні забруднення територій забудови найбільш ефективним методом є чисельне моделювання за допомогою ЕОМ. Розроблені чисельний алгоритм і програма дозволяють за геометричними параметрами забудови обчислювати її вихрову схему; розраховувати векторні поля швидкостей вітрового потоку в різних перетинах; визначати траєкторії переміщення забруднень від їх джерел у нестаціонарному режимі за часом; розраховувати дифузію забруднень від траєкторій їх переміщення; визначати концентрацію забруднень на території замкнутої забудови; будувати лінії рівних концентрацій у різних перетинах; отримувати інформацію в зручному для використання вигляді, масштабі. У роботі здійснено чисельне моделювання розсіювання забруднень, що переносяться повітряним потоком, з метою визначення впливу захисних екранів різної форми на зменшення забруднень дворових просторів. Розроблено рекомендації щодо зменшення забруднень селітебної зони багатоповерхової забудови замкнутого типу на етапі проектування та у рамка

21 Гевлич Іван Геннадійович Компетентісний підхід при підготовці сучасного будівельника Гевлич, І.Г. Гевлич, Т.І. немає Збірник наукових праць ДонНАБА українська 2018 стаття 126
Сучасний стан розвитку економіки України викликає необхідність підготовки фахівців, які володіють системою професійних теоретичних знань та практичних навичок, що задовольняють вітчизняним та міжнародним вимогам. Метою роботи є дослідження напрямів та інструментів реалізації компетентнісного підходу при підготовці інженера-будівельника. В рамках ідентифікованої проблеми запропоновані шляхи покращення процесу підготовки бакалаврів за спеціальністю 192 – Будівництво та цивільна інженерія, намічені перспективи подальших досліджень.

22 Гевлич Іван Геннадійович Численное моделирование движения воздуха в замкнутой застройке с ветрозащитными экранами Гевлич, І.Г. Тимофєєв, М.В. немає Містобудування та територіальне планування українська 2011 стаття 133
Чисельне моделювання руху повітря в забудові з вітрозахисними екранами. За допомогою чисельного моделювання повітряного потоку в селітебній зоні вивчено вплив вітрозахисних екранів забудови на рух повітря в приземній зоні дворових просторів. Результати проведених експериментів дозволили довести ефективність вітрозахисних екранів різної конфігурації в створенні комфортних умов перебування жителів в зонах відпочинку замкненої багатоповерхової житлової забудови.

23 Гевлич Іван Геннадійович План BEPS в Україні: сучасний стан та перспективи імплементації Гевлич, І.Г. Калачик, А.В. немає немає українська 2019 стаття 140
Прогалини у податковому національному законодавстві створюють умови для виходу з-під оподаткування та можуть провокувати соціальні конфлікти у суспільстві. Організація економічного співробітництва і розвитку в рамках Плану BEPS намагається перешкоджати штучному переміщенню прибутку до низькоподаткових юрисдикцій із метою ухилення від сплати податків. Метою дослідження є аналіз практики імплементації Плану BEPS в Україні з точки зору пошуку проблем та напрямів їх вирішення. У роботі проаналізований сучасний стан, проблеми та перспективи імплементації Плану BEPS в Україні. За результатами дослідження зроблені висновки, намічені напрями подальшої роботи

24 Гевлич Іван Геннадійович Надання адміністративних послуг як маркер соціально-орієнтованої економіки Гевлич, І.Г. Гевлич, Т.І. немає Збірник наукових праць ДонНАБА українська 2019 стаття 126
Сучасний стан економіки України викликає необхідність її реформування не тільки у напрямку підвищення ефективності, а й збільшення соціальної орієнтації. Метою роботи є дослідження реалізації ідеї соціально орієнтованої економіки на прикладі надання адміністративних послуг через систему «Прозорий офіс». За результатами дослідження зроблені висновки, запропоновані напрями подальших пошуків

25 Гевлич Іван Геннадійович Проблеми використання статистичної інформації у науково-дослідній роботі студентів-економістів Гевлич І.Г. немає немає українська 2017 стаття 132
немає

26 Гевлич Іван Геннадійович ОРГАНІЗАЦІЯ ЕФЕКТИВНОГО ДИСТАНЦІЙНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ Гевлич, І.Г. Черкаси Місце України у розвитку світової науки : збірник тез доповідей (матеріали CXІI Мiжнар. наук.-практ. інтернет- конф.14 лист. 2022 р.) українська 2022 тези 1
Метою роботи є ідентифікація інформаційних технологій, найбільш ефективних для вирішення різних освітніх завдань в рамках дистанційного освітнього процесу

27 Гевлич Іван Геннадійович МАТЕМАТИЧНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ З ОБЛІКУ І ОПОДАТКУВАННЯ Гевлич, Л. Л. Гевлич, І. Г. Полтава Бухгалтерський облік, контроль та аналіз в умовах інституційних змін: зб. наук. пр. Всеукр. наук.-практ. конф. українська 2022 тези 1
Метою роботи є дослідження методики викладання математичних дисциплін здобувачам вищої освіти спеціальності «Облік і оподаткування» з точки зору її вдосконалення

28 Гевлич Іван Геннадійович Викладання вищої математики при підготовці економістів з обліку і оподаткування для післявоєнної економіки Гевлич, І.Г. Гевлич, Л.Л. Вінниця Економіка і організація управління;№ 2 українська 2022 тези 2
Метою роботи є дослідження методики викладання математичних дисциплін здобувачам спеціальності «Облік і оподаткування» з метою її нагального вдосконалення. У статті ідентифіковані проблеми використання математичних методів для вирішення фахових завдань у галузі економіки випускниками освітньої програми «Облік і оподаткування» ДонНУ імені Василя Стуса.

29 Гевлич Іван Геннадійович ВИКЛАДАННЯ ПРОГРАМУВАННЯ ТА ЧИСЕЛЬНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ЕКОНОМІСТІВ Гевлич, І.Г. Вінниця Економіка і організація управління;№ 3 українська 2021 стаття 1
Метою статті є ідентифікація напрямів використання програмування та чисельних методів при підготовці економістів з точки зору вирішення ними фахових завдань у майбутній професійній діяльності. У роботі доведена пріоритетність технологічного проектування та програмування (Technology design and programming) в якості soft skills фахівця 2025 року

30 Гевлич Іван Геннадійович ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТІ І БІЗНЕСІ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ КОРОНАВІРУСУ Гевлич, І.Г. Вінниця Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науково-дослідної роботи за період 2019–2020 рр. (квітень–травень 2021 р. українська 2021 тези 2
Метою дослідження є узагальнення практики використання інформаційних систем та технологій, ідентифікація проблем, що ними спричинені, та розробка напрямів їх розв’язання з точки зору організації ефективного освітнього процесу та бізнес-спілкування.

31 Гевлич Іван Геннадійович ДОСВІД ПРАКТИЧНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ БАЗОВОГО ДОХОДУ Гевлич, Л.Л. Гевлич, І.Г. Київ Історія народного господарства та економічної думки України;2020. Вип. 53 українська 2020 стаття 2
Метою статті є узагальнення результатів експериментів із впровадження концепції базового доходу з точки зору подальшого розвитку теоретичних досліджень у цій галузі. У роботі докладно розглянуті умови про- ведення, методика найбільш масових пілотних заходів із впрова- дження базового доходу у США (Нью-Джерсі, Пенсильванія, Північ- на Кароліна, Айова, Сіетл, Денвер, Індіана), Канаді (Манітоба), Намібії (Отживеро-Омітара), Уганді, Індії (Maдх’я-Прадеш), Фін- ляндії, та узагальнені їх результати. За

32 Гевлич Іван Геннадійович ЕФЕКТИВНИЙ ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ЯК ОСНОВА ЯКІСНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ Гевлич, Л.Л. Гевлич, І.Г. Вінниця Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції 12 березня 2021 року : зб. наук. пр. українська 2021 стаття 2
Метою дослідження є визначення засад формування ефективної системи внутрішнього контролю на вітчизняному підприємстві

33 Гевлич Іван Геннадійович ЗВІТНІСТЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ У МАЛИЙ БІЗНЕС Гевлич, Л.Л. Гевлич, І.Г. Дніпро Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. 16 квітня 2021 р. українська 2021 стаття 1
Метою роботи є дослідження можливості використання звітності в якості інструменту покращення інвестиційної привабливості вітчизняних малих підприємств.

34 Гевлич Іван Геннадійович ЗМІСТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНИХ ЗВО: ТРЕНДИ ТА ВИМОГИ Гевлич, Л.Л. Гевлич, І.Г. Полтава Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції. м. Полтава, 14 – 15 квітня 2022 р. українська 2022 тези 2
Метою дослідження є ідентифікація змін у змісті освітньо-професійних програм за спеціальністю 071 Облік і оподаткування вітчизняних закладів вищої освіти з урахуванням нормативних вимог

35 Гевлич Іван Геннадійович ІНТЕГРОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ ВІТЧИЗНЯНИХ КОРПОРАЦІЙ Гевлич, Л. Л. Гевлич, І. Г. Вінниця Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції 12 березня 2021 року : зб. наук. пр. українська 2021 тези 2
Метою дослідження є аналіз сутності інтегрованої звітності з точки зору доцільності її застосування вітчизняними корпораціями

36 Гевлич Іван Геннадійович ІТ-НАВИЧКИ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ЕКОНОМІСТІВ Гевлич, І.Г. Ніжин Міжгалузеві наукові дослідження: можливості та варіанти впровадження : зб. наук. пр. українська 2021 тези 1
Метою дослідження є презентація напрямів викладання ІТ-навичок для вирішення зазначеної проблеми

37 Гевлич Іван Геннадійович МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА АУДИТУ Гевлич, Л.Л. Гевлич, І.Г. Вінниця немає українська 2021 навч. посіб. 2
Метою вивчення навчальної дисципліни «Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту» є формування знань і навичок прийняття управлінських рішень на основі звітності, складеної за міжнародними стандартами фінансової звітності і перевіреної за міжнародними стандартами аудиту.

38 Гевлич Іван Геннадійович ОРГАНІЗАЦІЯ ЕФЕКТИВНОГО ДИСТАНЦІЙНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ Гевлич, І.Г. Черкаси CXІI Міжнародна науково-практична iнтернет-конференція м. Черкаси, 14 листопада 2022 року українська 2022 тези 2
Метою роботи є ідентифікація інформаційних технологій, найбільш ефективних для вирішення різних освітніх завдань в рамках дистанційного освітнього процесу.

39 Гевлич Іван Геннадійович ОЦІНКА РИЗИКУ В ПРОЦЕСІ АУДИТУ Гевлич, Л.Л. Гевлич, І.Г. Полтава Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціальноорієнтованій системі управління підприємством : матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф.. Ч. 1. м. Полтава, 31 бер. 2021 р. українська 2021 тези 2
Метою роботи є структурування процесу аудиту з точки зору оцінки ризику як напрям підвищення розуміння перевірки з боку зацікавлених осіб

40 Гевлич Іван Геннадійович Регулювання поводження з харчовими відходами в Україні та за кордоном Гевлич, І.Г. Міхєєнко, В.М. Гевлич, Т.І. Київ Екологічна безпека та природокористування українська 2021 стаття 2
Метою роботи є дослідження сутності дефініції харчових відходів у вітчизняній та закордонній науковій дискусії та нормативних документах з точки зору удосконалення регулювання поводження з ними в Україні

41 Гевлич Іван Геннадійович СТРАТЕГІЧНА ДІАГНОСТИКА ПРИ САНАЦІЙНОМУ АУДИТІ Гевлич, Лариса Гевлич, Іван Ірпінь Синергетичні драйвери розвитку обліку, податкового аудиту та бізнес-аналітики : зб. тез українська 2021 стаття 2
Метою роботи є дослідження сутності стратегічної діагностики в рамках санаційного аудиту підприємств

42 Гевлич Іван Геннадійович Створення HTML-сторінки Гевлич, І.Г. Вінниця немає українська 2020 метод. рек. 2
Метою вивчення навчальної дисципліни «Економічна інформатика» є формування у майбутніх фахівців теоретичних знань і практичних навичок застосування сучасних інформаційно-ком

43 Гевлич Іван Геннадійович АНАЛІЗ ДАНИХ ЗАСОБАМИ MS EXCEL Гевлич, І.Г. Вінниця немає українська 2022 метод. рек. 1
Метою вивчення навчальної дисципліни «Інформаційні технології в економіці і управлінні» є формування у майбутніх фахівців теоретичних знань і практичних навичок застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій при дослідженні соціально-економічних систем.

44 Гевлич Іван Геннадійович СТВОРЕННЯ ДОКУМЕНТІВ СКЛАДНОЇ СТРУКТУРИ В MS WORD Гевлич, І.Г. Вінниця немає українська 2021 метод. рек. 2
Метою вивчення навчальної дисципліни «Інформаційні технології в економіці і управлінні» є формування у майбутніх фахівців теоретичних знань і практичних навичок застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій при дослідженні соціально-економічних систем

45 Гевлич Іван Геннадійович МАТЕМАТИЧНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ З ОБЛІКУ І ОПОДАТКУВАННЯ Гевлич, Л.Л. Гевлич, І.Г. Полтава Бухгалтерський облік, контроль та аналіз в умовах інституційних змін: зб. наук. пр. українська 2022 тези 2
Метою роботи є дослідження методики викладання математичних дисциплін здобувачам вищої освіти спеціальності «Облік і оподаткування» з точки зору її вдосконалення

46 Гевлич Іван Геннадійович ЗМІСТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНИХ ЗВО: ТРЕНДИ ТА ВИМОГИ Гевлич, Л.Л. Гевлич, І.Г. Полтава АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА КОНТРОЛЮ В СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНІЙ СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ : матеріали V Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. 14 – 15 квітня 2022 р. м. Полтава українська 2022 тези 2
Метою дослідження є ідентифікація змін у змісті освітньо-професійних програм за спеціальністю 071 Облік і оподаткування вітчизняних закладів вищої освіти з урахуванням нормативних вимог