Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
328
Всього праць
4439
Завантажень
5
Зап. на цитування
528441

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 85
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 1033
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 587
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 85
061 Журналістика
Управління та адміністрування 799
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 476
081 - Право
Біологія 131
091 Біологія
Природничі науки 422
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 199
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 345
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 253
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини

Результат пошуку


Кудрич Юлія Сергіївна

Фотографія відсутня Науковий ступінь: немає
Звання: немає
Сфера діяльності: диференціальні рівняння з частинними похідними
Факультет: Економічний факультет
Підрозділ: Кафедра економічної та управлінської аналітики
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1079-2852
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=2M21Q_8AAAAJ
Scopus: немає
Web of Science:
Корп.ел.пошта: ju.kudrych@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=185#search

Праці

Знайдено документів: 3
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Кудрич Юлія Сергіївна ПОТОЧКОВІ ОЦІНКИ СЛАБКИХ РОЗВ’ЯЗКІВ КВАЗІЛІНІЙНИХ ЕЛІПТИЧНИХ РІВНЯНЬ ДИВЕРГЕНТНОГО ВИДУ З НЕСТАНДАРТНИМИ УМОВАМИ ЗРОСТУ ТА МОЛОДШИМИ ЧЛЕНАМИ Кудрич Ю.С., Акопян С. немає немає українська 2019 стаття 160
В роботі розглядається квазілінійне еліптичне рівняння дивергентного виду з нестандартними умовами зросту та молодшою частиною. Доведено основний результат роботи: нерівність Гарнака для слабких розв’язків квазілінійних рівнянь дивергентного виду з нестандартними умовами зросту та молодшими членами.

2 Кудрич Юлія Сергіївна Neumann problem in a disk for fourth-order improperly elliptic equations Buryachenko, K.O. Kudrych, Y. немає Український математичний вiсник Т. 14 (2017), № 3 англійська 2017 стаття 124
We have established and investigated the sufficient conditions of solvability of the Neumann problem for all classes of fourthorder improperly elliptic equations in a unit disk K in the space C4(K)\ C3; (K).

3 Кудрич Юлія Сергіївна Соціально-демографічна ситуація в Україні: Аналаліз та перспективи розвитку Наумова, М.А. Кудрич, Ю.С. Панасюк, П.І. немає Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво,, № 6 (117) українська 2020 стаття 127
У статті зроблено моніторинг соціально-демографічного стану регіонів України з використанням та- ких показників, як кількість живонароджених і померлих, середня тривалість життя, кількість прибулих і вибулих осіб, зайняте населення віком 15–70 років, безробітне населення віком 15–70 років, середній розмір соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям та середня заробітна плата працівників в Україні. За допо- могою методу таксономічного аналізу побудовано рейтинг регіонів країни за основними соціально-демо- графічними показниками. Визначено стратегічні пріоритети щодо поліпшення соціально-демографічної ситуації в країні та усунення міжрегіонального дисбалансу, наголошено на важливості спрямованості со- ціально-економічної політики держави на вирішення гострих проблем, таких як стимулювання народжува- ності, підвищення медичного обслуговування, посилення охорони та оплати праці, поліпшення побутових умов і впровадження здорового способу життя, створення широкої мережі державних та недержав