Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Library Donnu
Всього науковців
302
Всього праць
3353
Завантажень
5
Зап. на цитування
117669
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 71
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 3
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 817
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 486
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 77
061 Журналістика
Управління та адміністрування 552
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 355
081 - Право
Біологія 83
091 Біологія
Природничі науки 413
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 143
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 158
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 1
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 186
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини

Результат пошуку


Мєлєкєсцев Кирило Ігорович

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Кандидат історичних наук
Звання: немає
Сфера діяльності: історія незалежної України зовнішня політика України українсько-польські відносини європейська інтеграція історія в умовах інформаційного протистояння історія середньовіччя та раннього модерну
Факультет: Факультет історії та міжнародних відносин
Підрозділ: Кафедра історії України та спеціальних галузей історичної науки
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4931-9576
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=q1KjSyIAAAAJ&hl=uk
Scopus: немає
Web of Science:
Корп.ел.пошта: k.melekestsev@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=177#search

Праці

Знайдено документів: 15
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Мєлєкєсцев Кирило Ігорович Україна та Республіка Польща: еволюція від білатеральних відносин до євроатлантичної інтеграції Мєлєкєсцев, К.І. Бут, О.М. Вінниця немає українська 2020 монографія 33
Монографія присвячена комплексному дослідженню процесів трансформації в українсько-польських відносинах у 1991–2015 рр. від білатерального співробітництва до унікальної частини мультилатеральних відносин у контексті інтеграції до ЄС і НАТО. На основі аналізу великого масиву джерел і літератури розкрито історичні передумови оформлення взаємин, перші контакти між польськими та українськими демократичними силами, роль Є. Ґедройця. Досліджено становлення та розвиток білатеральних відносин незалежних України та Республіки Польща, їх втілення у регіональній співпраці, подальшу трансформацію в євроатлантичному контексті, проблемні питання. Висвітлено тенденції співробітництва України та Польщі в умовах розширення НАТО; визначено проблеми втілення польського досвіду в Україні. Проаналізований у монографії досвід українсько-польських відносин вказує на тенденцію приєднання держав колишнього «Східного блоку» до глобалізаційних процесів. Вартий уваги поступовий відхід від традиційних двосторонніх

2 Мєлєкєсцев Кирило Ігорович Історія України в політичних маніпуляціях епохи постправди Мєлєкєсцев, К.І. немає Історичні і політологічні дослідження українська 2020 стаття 32
Стаття базується на аналізі новітньої літератури (наукових статей, авторських блогів) і джерел (повідомлень у соціальних мережах, веб-сайтах ЗМІ) для деталізації використання у діяльності політичних сил, діячів, державних органів влади історії для підтримки тих чи інших дій у зовнішній політиці. Методика статті, пов’язана з дослідженням джерел з мережі Інтернет, базується на сучасних реаліях так званої «епохи постправди», у якій емоційність того чи іншого повідомлення та його відповідність світогляду споживачів більшою мірою сприяють довірі, ніж кореляція повідомлення з фактичною інформацією. Для «політики постправди» характерне домінування коротких, чітких повідомлень, що зможе легко запам’ятати читач, який вимушений сприймати велику кількість різноманітної інформації кожного дня

3 Мєлєкєсцев Кирило Ігорович Польсько-українське партнерство та аспірації України стосовно НАТО: регіональне та міжнародне співробітництво після Помаранчевої революції Мєлєкєсцев, К.І. немає Історичні і політологічні дослідження українська 2019 стаття 32
Стаття демонструє важливість фактора польсько-українського співробітництва у відносинах обох країн з блоком НАТО, зокрема, як Польща впливає на зусилля України щодо євроатлантичної інтеграції. Дослідження показує, як польсько-українські відносини стали каталізатором внутрішньої української політичної підтримки співпраці Україна–НАТО; польські урядовці допомагали своїм українським колегам у здійсненні реформ, а також у втіленні життя окремих частин політики НАТО в Україні. Ці тенденції подібні до польської «адвокації» щодо інтеграції України до ЄС, але вони мають значні відмінності у ширшому колі учасників міжнародних відносин у процесах атлантичної інтеграції

4 Мєлєкєсцев Кирило Ігорович Становлення білатеральних відносин незалежної України та Республіки Польща: договірно-правова основа міждержавних відносин (1990–2004). Мєлєкєсцев, К.І. немає Історичні і політологічні дослідження українська 2018 стаття 27
У статті розглядається ретроспектива становлення відносин України і Республіки Польща як незалежних держав після повалення Східного блоку. Її завдання: аналіз договорів та інших документів, які склали договірноправову основу українсько-польських білатеральних відносин, та відповіді на те, як ці документи вплинули на хід розвитку відносин у 1990-х рр.; а також дослідження ролей особистостей українських та польських дипломатів на розвиток відносин. Поєднання методів дослідження документів та осіб, які вели реальні дії заради втілення їх у життя, дозволяє розкрити відповідний період як початковий щодо дипломатичного впливу Польщі на Україну задля прискорення європейської інтеграції

5 Мєлєкєсцев Кирило Ігорович Тенденції співробітництва України та Республіки Польща в контексті атлантичної інтеграції Мєлєкєсцев, К.І. немає Economic and law paradigm of modern society українська 2018 стаття 33
Ця стаття демонструє важливість фактору польсько-української співпраці у відносинах обох країн із блоком НАТО, а також розглядає як ця тема розкривається у науковій літературі. Дослідження вказує на те, що саме польсько-українські відносини були стимулом для підтримки співпраці Україна-НАТО, польські та українські військові постійно контактували в межах миротворчих операцій та навчань блоку, а також можна стверджувати про Польщу як одного з основних пропонентів входження України до НАТО, подібно до Канади та США. Ці тенденції подібні до польського "адвокатства" щодо інтеграції України до ЄС, але мають суттєві відмінності як з огляду на хронологію інтеграції, так і з ширшого кола акторів міжнародних відносин, що регулюють процеси атлантичної інтеграції

6 Мєлєкєсцев Кирило Ігорович Ukrainian-Polish partnership on the path of Ukraine’s association and integration with the European Union: the Polish side’s issues and interests (2012-2015) Мєлєкєсцев, К.І. немає Economic and law paradigm of modern society англійська 2017 стаття 43
This article showcases the changes in the attitudes of Polish society and government towards Ukraine’s role in Polish-Ukrainian relationship in the few years before and after the Revolution of Dignity. The research suggests that the relations suffered a decline circa 2012 due to the Yanukovych administration’s ignoring of a number of issues, and was re-ignited in 2014, after Ukraine’s struggle for democracy and independence made it an asset to the European Union as whole and Poland specifically, which is reflected in Polish diplomacy of this period

7 Мєлєкєсцев Кирило Ігорович Polish-Ukrainian relations and the issue of historical grievances in the societies of two countries Мєлєкєсцев, К.І. немає Історичні і політологічні дослідження англійська 2017 стаття 29
У статті показана різниця між офіційним форматом відносин між Україною і Республікою Польща й тим, як ці відносини сприймаються політично активними частинами суспільства в обох країнах. Аналізуючи як тенденції в ЗМІ, так і конкретні політичні події, автор відображає ознаки існуючого конфлікту, який все ще знаходиться на ранніх етапах, у контексті польсько-українських відносин, причому, рішення конфлікту поки що не знайдено. Дослідження показує, що в суспільствах як України, так і Польщі постає питання про наростання «гнівного націоналізму», і що все ще немає такого проекту рішення конфлікту в суспільстві чи серед політичної еліти, який був би прийнятним для всіх сторін; хоча офіційні вибачення української влади отримали схвалення польської сторони

8 Мєлєкєсцев Кирило Ігорович In the context of declassified theses of 2008: another look on contemporary Polish-Ukrainian relations Мєлєкєсцев, К.І. немає Грані англійська 2017 стаття 35
This article shows changes in the relationship between Ukraine and the Republic of Poland during the final years of Viktor Yushchenko’s presidency in Ukraine. The analysis has been prompted by a release of the previously classified 2008 document, known as «Theses on the Polish policy towards Russia and Ukraine,» which described the necessity for Poland to change its foreign policy in favor of Russia instead of Ukraine. Following the research of presented sources and literature, including the declassified document, it has been shown in the article how Poland’s acceptation into the EU and the Schengen Area had negatively influenced Polish-Ukrainian cross-national cooperation, together with Poland’s own secret change of priorities. This change has forced Ukraine, which saw Poland as its main partner in the strategy of the foreign policy related to the entry into EU, to act despite its own geopolitical interests. In the meantime, certain changes in the Ukrainian and Polish political life f

9 Мєлєкєсцев Кирило Ігорович Ініціативи та методологічні підходи українських і польських істориків щодо пошуку спільної позиції стосовно проблемних питань історії (2015–2017) Мєлєкєсцев, К.І. немає Государства Центральной и Восточной Европы в исторической перспективе: сб. научн. ст. українська 2017 стаття 33
У статті розглядаються ініціативи польських та українських істориків щодо вирішення проблем польсько-української спільної історії в ході серії форумів, які були організовані Українським Інститутом Національної Пам’яті та Польським Інститутом Національної Пам’яті. Аналізується проблема культурної та етичної інтеграції до модерної європейської цивілізації, вказується, що це є базисом для діалогу. Тема також актуальна у контексті дослідження образу «Іншого» у модерних Польщі та Україні

10 Мєлєкєсцев Кирило Ігорович Проблемы интеграции в современную европейскую цивилизацию в контексте отношений Украины и Республики Польша Мєлєкєсцев, К.І. немає Государства Центральной и Восточной Европы в исторической перспективе: сб. научн. ст. російська 2016 стаття 31
В статье анализируются проблемы украинской интеграции в состав современной евро-атлантической цивилизации в контексте отношений Украины с Республикой Польша. Рассматривается развитие польско-украинских отношений после вхождения Польши в состав Европейского Союза; конкретно уделяя внимание особенно проблематичным элементам отношений, касающимся культуры и религии. Наблюдается, что после собственного становления Польши как влиятельного члена ЕС и союзника Украины на пути интеграции, польская сторона может использовать это влияние для того, чтобы требовать у Украины официального осуждения некоторых событий и личностей общей истории двух стран. В контрасте, украинская сторона предпочитает прагматизм и добровольное игнорирование исторических обид, что может привести к дальнейшим проблемам на пути украинской интеграции в состав новой объединённой Европы

11 Мєлєкєсцев Кирило Ігорович The aspects of “Ukrainian-Polish strategic partnership” during the years of Viktor Yushchenko’s presidency Мєлєкєсцев, К.І. немає Economic and law paradigm of modern society англійська 2016 стаття 35
This article showcases the changes in the relationship between Ukraine and the Republic of Poland after the «Orange Revolution» in the former and the accession to the European Union in the latter. Said events (along with the changes in the primary political parties of both countries from 2005 to 2010) greatly influenced the relations between two nations and led to new trends in their partnership, described by the Ukrainian government as a «strategic partnership». Following the research of presented sources and literature, the article shows how Poland’s acceptation into the EU and the Schengen Area put difficulties on Polish-Ukrainian cross-national cooperation, while also shaping Poland into Ukraine’s main partner regarding its foreign policy strategy related to the entry into EU.

12 Мєлєкєсцев Кирило Ігорович Культурний та цивілізаційний аспект новітніх польсько-українських відносин (2005–2011) Мєлєкєсцев, К.І. немає Література та культура Полісся українська 2016 стаття 28
У статті розглядається вплив культурних зрушень у новітніх польсько-українських відносинах на інтеграцію України і Польщі до “Євроатлантичної цивілізації”

13 Мєлєкєсцев Кирило Ігорович Сучасні польсько-українські відносини: історіографічний аналіз Мєлєкєсцев, К.І. немає Історичні і політологічні дослідження українська 2016 стаття 32
Стаття присвячена історіографічному огляду наукової літератури українських та польських дослідників (істориків, політологів, економістів) стосовно двосторонніх відносин новітніх України та Республіки Польща, а також ролі польсько-українського партнерства у ширшому процесі європейської інтеграції. Аналізуючи характерні методи дослідників та конкретні теми, які вони розкрили, автор показує, як змінювалися оцінки, висновки та рекомендації дослідників тематики польсько-українських відносин, виділяє питання та аспекти теми, які залишилися поза увагою вчених. Як показує аналіз джерел та літератури, Республіка Польща, що як один з «молодих» членів Європейського Союзу була ініціатором запровадження політики «Східного партнерство» і «шефства» стосовно східноєвропейських країн, які ще не стали членами ЄС, таким чином виборюючи собі власне «місце під сонцем» серед країн Євросоюзу

14 Мєлєкєсцев Кирило Ігорович Історія українсько-польських відносин Мєлєкєсцев, К.І. Вінниця немає українська 2020 метод. рек. 35
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Історія українсько-польських відносин» містять характеристику та програму дисципліни, теми семінарських занять, питання до іспиту, систему та критерії оцінювання знань, методичне забезпечення, перелік джерел та літератури до вивчення дисципліни. Запропонована система завдань для самостійної роботи покликана забезпечити міцне засвоєння знань, формування компетенцій, які найбільше задовольняють потребу студентів у самовизначенні та самовдосконаленні. Це і проблемно-пошукові завдання до кожної теми семінару, які спрямовують студентів на поглиблене вивчення дисципліни і наукові доповіді, особисте дослідження контроверсійних питань української та польської «спільної історії», візуалізація подій та людей минулого, опрацювання аналітичних презентацій – вся ця самостійна робота активізує критичне мислення студентів. Рекомендації призначені для здобувачів освіти спеціальності 032 Історія та археологія освітньої прог

15 Мєлєкєсцев Кирило Ігорович Плани семінарських і практичних занять з дисципліни «Історія України в інформаційному протистоянні» Мєлєкєсцев К.І. Вінниця немає українська 2021 плани практ. занять 10
Плани семінарських і практичних занять з дисципліни «Історія України в інформаційному протистоянні»