Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
336
Всього праць
5373
Завантажень
5
Зап. на цитування
679497

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 91
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 1176
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 629
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 84
061 Журналістика
Управління та адміністрування 968
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 528
081 - Право
Біологія 150
091 Біологія
Природничі науки 630
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 207
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 611
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 269
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини

Результат пошуку


Калаченкова Катерина Олександрівна

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Кандидат юридичних наук
Звання: Доцент
Сфера діяльності: господарське право, правові засади діджиталізації суспільних відносин, теоретико-прикладні проблеми права в цілому
Факультет: Юридичний факультет
Підрозділ: Кафедра господарського та адміністративного права
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0720-2476
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=7EhhDasAAAAJ&hl=uk&oi=ao
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57218893079
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/K-7177-2017
Корп.ел.пошта: k.kalachenkova@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=164#search

Праці

Знайдено документів: 27
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Калаченкова Катерина Олександрівна Правовий статус осіб, що потребують додаткового захисту: адміністративно-правова характеристика Коншина М.В., Калаченкова К.О немає Вісник студентського наукового товариства Донецького національного університету українська 2016 стаття 189
Метою даної статті є адміністративно-правова характеристика правового статусу осіб, що потребують додаткового захисту. Автор доходить висновку про необхідність уточнення елементів правового статусу зазначених осіб, а також приведення українського законодавства у відповідність з міжнародними стандартами

2 Калаченкова Катерина Олександрівна Щодо продажу майна в провадженні у справі про банкрутство Калаченкова К.О., Титова О.В. немає Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України українська 2016 стаття 183
Стаття присвячена аналізу питання оптимізації правового регулювання відносин неспроможності. Метою даного дослідження є обґрунтування пропозицій щодо вдосконалення порядку продажу майна в провадженні у справі про банкрутство

3 Калаченкова Катерина Олександрівна Щодо правового режиму інформації у сфері господарювання Калаченкова К.О., Титова О.В. немає Економіко-правова парадигма розвитку сучасного суспільства українська 2016 стаття 206
Стаття присвячена правовому режиму інформації у сфері господарювання. Метою даного дослідження є аналіз теоретичних та практичних аспектів правового режиму інформації у сфері господарювання та обґрунтування пропозицій щодо його вдосконалення

4 Калаченкова Катерина Олександрівна Щодо класифікації послуг зв’язку Калаченкова К.О. немає Економіка, бізнес-адміністрування, право українська 2017 стаття 180
Стаття присвячена класифікації послуг зв’язку. Метою дослідження є конкретизація класифікації послуг зв’язку. Проведене дослідження дозволяє глибше зрозуміти сутність послуг зв’язку, підійти до них як до системного утворення, упорядкувати існуючи знання, що може мати значення для формування структури правового інституту надання послуг зв’язку

5 Калаченкова Катерина Олександрівна Об отдельных аспектах правового регулирования кибербезопасности Украины Калаченкова Е.А., Титова Е.В. немає Legea și viața російська 2018 стаття 162
В статье проводится научно-теоретическое исследование, посвященное проблематике правового регулирования отношений в сфере обеспечения кибербезопасности Украины. Осуществляется анализ исследований ученых и законодательной базы в этой сфере. Проанализирована терминологическая составляющая обеспечения кибербезопасности с использованием технико-юридического инструментария, а именно языковых средств юридической техники

6 Калаченкова Катерина Олександрівна Імітаційна клініка як засіб формування компетентностей студентів юридичних спеціальностей Калаченкова К.О., Титова О.В. немає Правничий часопис Донецького університету українська 2018 стаття 158
Стаття присвячена характеристиці діяльності юридичних клінік в Україні як засобу формування компетентностей студентів юридичних спеціальностей. На основі здобутків вітчизняних та зарубіжних вчених аналізуються загальні засади юридичної клінічної освіти та новітні підходи до її подальшого розвитку, а також досвід роботи імітаційної юридичної клініки з господарського права Донецького національного університету імені Василя Стуса, де проводилася відповідна просвітницька робота

7 Калаченкова Катерина Олександрівна Імітаційна юридична клініка з господарського права: досвід та перспективи розвитку Титова О., Калаченкова К. немає ECONOMIC AND LAW PARADIGM OF MODERN SOCIETY українська 2019 стаття 200
Статтю присвячено теоретичним та практичним аспектам юридичної клінічної освіти в Україні. Метою статті є дослідження теоретичних та практичних аспектів юридичної клінічної освіти в цілому та імітаційної юридичної клініки з господарського права зокрема, та обґрунтування шляхів удосконалення нормативних засад і практичної роботи у цій сфері

8 Калаченкова Катерина Олександрівна Електронне урядування як складова розвиненого громадянського суспільства Калаченкова К.О. немає Порівняльно-аналітичне правао українська 2019 стаття 187
Стаття присвячена дослідженню правової площини розвитку електронного урядування. Висвітлено проблему розвитку електронного урядування. На основі здобутків вітчизняних та зарубіжних вчених аналізуються впровадження інноваційних технологій у сферу державного управління

9 Калаченкова Катерина Олександрівна Про внесення до статутного капіталу спільного майна подружжя Калаченкова К. О., Євтушенко Д. О. немає Юридичний науковий електронний журнал українська 2020 стаття 191
Стаття присвячена аналізу проблем внесення майна, яке належить подружжю на праві спільної сумісної власності, до статутного капіталу суб’єкта господарювання. Метою данного дослідження є узагальнення положень щодо правового регулювання відносин, котрі виникають унаслідок внесення до статутного капіталу спільного майна подружжя та обґрунтування пропозиції щодо вдосконалення його регулювання

10 Калаченкова Катерина Олександрівна Підприємництво та бізнес: трансформація співвідношення категорій в еру інформатизації. Калаченкова К.О. немає Порівняльно-аналітичне правао українська 2020 стаття 167
Стаття присвячена дослідженню щодо трансформації співвідношення таких понять як «підприємництво» і «бізнес» в еру інформатизації. В статті звернута увага, що енциклопедії та словники не надають уніфікованого формулювання зазначених понять

11 Калаченкова Катерина Олександрівна Implementation of Constitutional Rights and Freedoms of Man and Citizen in Terms of Covid-19 Iryna Shchebetun, Liliia Nikitenko, Ella Pysarieva, Olha Turchenko,Kateryna Kalachenkova немає JARDCS англійська 2020 стаття 186
Covid-19 coronavirus and the measures taken by states to reduce its spread are largely reflected in the protection of constitutional man and civil rights. States, including Ukraine, are forced to make decisions that, on the one hand, prevent the spread of coronavirus disease and, on the other hand, restrict human rights. Therefore, it is important to investigate how the rights and freedoms of man and citizen are realized in the conditions of Covid-1

12 Калаченкова Катерина Олександрівна Господарське право А.Г. Бобкова , Ю.О. Моїсєєв, Ю.М. Павлюченко, К.О. Калаченкова та ін Харків немає українська 2018 практикум 24
У практикумі щодо кожної із 54 тем навчальної дисципліни «Господарське право» викладено тези лекцій, завдання для практичних занять, завдання для самостійної та індивідуальної роботи, переліки основних нормативно-правових актів, основної та додаткової літератури, покажчик ключових слів

13 Калаченкова Катерина Олександрівна ПРО ОКРЕМІ АСПЕКТИ ОПТИМІЗАЦІ Ї УПРАВЛІ ННЯ КОМУНАЛЬ НИМИ УНІТАРНИМИ ПІД ПРИЄМСТВАМИ Титова О.В, Калаченкова К.О. немає Юридичний науковий електронний журнал українська 2020 стаття 24
У статті проведено порівняльний аналіз положень чинного законодавства щодо притягнення до відповідальності посадових осіб господарських товариств за збитки, завдані товариству їхніми винними діями або бездіяльністю, та посадових осіб комунальних унітарних підприємств

14 Калаченкова Катерина Олександрівна Cybersecurity as an element of financial security in the conditions of globalization Ruvin, O.; Isaieva, N.; Sukhomlyn, L.; Kalachenkova, K.; Bilianska, N немає Journal of Security and Sustainability Issues 10(1) англійська 2020 стаття 23
Удосконалено методологічні основи формування аналітичного забезпечення державного управління кібербезпекою. На основі поєднання методів ієрархічної та неієрархічної кластеризації з використанням пакету IBM SPSS Statistics згруповано регіони країни в чотири кластери, що є основою для коригування пріоритетів державної політики кібербезпеки, обґрунтованого підходу при виборі засоби та інструменти впливу на регіональному рівні

15 Калаченкова Катерина Олександрівна Principles of Business Activity in the Context of Sustainable Development Kalachenkova, K., Melnyk, S., Pavliuchenko, Y., Titova, O., Kvasnytska, R. немає Lecture Notes in Networks and Systems англійська 2021 стаття 29
Scientific research is based on the fact that the business activity of subjects is one of the key elements in achieving sustainable development goals. Considering that business activity is carried out on the basis of certain principles, the authors believe that the goals of sustainable development have an impact on the modernisation and the formation of new principles of business activity

16 Калаченкова Катерина Олександрівна The Influence of Factors on the Level of Digitalization of World Economies Olha Pyroh, Kateryna Kalachenkova, Vasyl Kuybida та ін. немає International Journal of Computer Science and Network Security, VOL.21 No.5 англійська 2021 стаття 21
The advanced development of the world's economies requires a detailed study of the impact of factors on the level of digitalization, to ensure economic growth and promote the use of information and communication technologies in the digital economy. Digitalization of the world's economies is ensured through the implementation of relevant regulations and policy decisions to implement public policy and strategy of the digital economy

17 Калаченкова Катерина Олександрівна DIGITAL-СУСПІЛЬСТВО ЯК ДЕТЕРМІНАНТА ФОРМУВАННЯ IT-ПРАВА Калаченкова К. О. немає Держава та регіони. Серія: Право,№ 3 (73) українська 2021 стаття 22
Стаття присвячена обґрунтуванню формування галузі IT-права з урахуванням особливостей розвитку Digital-суспільства. Висвітлено проблему щодо місця ІТ-права в системі права. Розглянуто співвідношення понять «ІТ-право» та «Digital-право» та зроблено висновок про їх тотожність.

18 Калаченкова Катерина Олександрівна Cryptocurrency in transnational offenses: criminal and civil legal aspects. Prytula, A., Lutsyk, V., Sviatoshniuk, A., Тkalia, O., Kalachenkova, K. немає Amazonia Investiga,10(46) англійська 2021 стаття 29
The advanced development of the world's economies requires a detailed study of the impact of factors on the level of digitalization, to ensure economic growth and promote the use of information and communication technologies in the digital economy. Digitalization of the world's economies is ensured through the implementation of relevant regulations and policy decisions to implement public policy and strategy of the digital economy

19 Калаченкова Катерина Олександрівна Правове забезпечення відносин у галузі зв’язку Калаченкова К.О., Павлюченко Ю.М. Вінниця Правничий часопис Донецького національного університету імені Василя Стуса. №2 українська 2021 стаття 18
Статтю присвячено проблемам правового забезпечення відносин у галузі зв’язку. Висвітлено сучасний стан правового забезпечення відносин у галузі зв’язку та зроблено кроки щодо розроблення напрямів для його удосконалення. Акцентовано увагу на тому, що збільшення ролі та значення галузі зв’язку в усіх сферах життєдіяльності суспільства та державного управління вимагає удосконалення законодавства України в зазначеній галузі

20 Калаченкова Катерина Олександрівна ЩОДО ДЕЯКИХ ПИТАНЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ЗАСОБІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Зубицька І. В., Калаченкова К. О. Вінниця Вісник студентського наукового товариства ДонНУ імені Василя Стуса, Т. 1, № 13 українська 2021 стаття 19
У статті проаналізовано механізми реалізації державної економічної політики у здійсненні господарської діяльності. Досліджено питання щодо неможливості надання передбачених законом пільг та переваг у здійсненні господарської діяльності суб’єктам господарювання, що не враховують суспільні інтереси, відображені в програмних документах економічного і соціального розвитку, що передбачено ч. 5 ст. 11 Господарського кодексу України

21 Калаченкова Катерина Олександрівна Щодо особливостей правового регулювання режиму Дія Сіті для юридичних осіб. Калаченков К. О., Захарчук Д. О. немає Юридичний науковий електронний журнал. № 5 українська 2022 стаття 21
Стаття присвячена питанню правового регулювання режиму Дія Сіті для юридичних осіб та його особливостям у теоретико-практичному аспекті. У ході дослідження було проаналізовано поняття «правовий режим Дія Сіті» та окреслено його особливості, а саме: а) основні засади функціонування правового режиму Дія Сіті; б) строковість та гарантії, що надаються державою; в) умови статусності та порядок (процедура) отримання резиденства; г) специфічні трудові та господарські відносини

22 Калаченкова Катерина Олександрівна Особливості реєстрації фізичної особи-підприємця через застосунок «Дія». Грабар О. С., Калаченкова К. О. Lviv Modern research in world science. Proceedings of the 2nd International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua” українська 2022 тези 19
В роботі досліджено особливості реєстрації фізичної особи-підприємця через застосунок «Дія»

23 Калаченкова Катерина Олександрівна ЩОДО ПИТАННЯ КІБЕРБЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ Калаченкова К. О. Кривій Ріг ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: збірник матеріалів Міжнар. наук.-практ. онлайн-семінару (в авт. ред.), (м. Кривий Ріг, 29 квіт. 2022 р.) українська 2022 тези 22
В роботі досліджено питання кібербезпеки в Україні

24 Калаченкова Катерина Олександрівна ВПЛИВ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ НА ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГРОМАДСЬКОГО ПАРТНЕРСТВА Калаченкова К. О. Кропивницький Забезпечення публічної безпеки і порядку в умовах воєнного стану: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Кропивницький, 1 лип. 2022 р.) українська 2022 тези 26
В роботі досліджено вплив діджиталізації на інститут державногромадського партнерства

25 Калаченкова Катерина Олександрівна Щодо визнання криптовалюти засобом платежу на території України: теоретико-правове обґрунтування Калаченкова К.О., Довгань Б.В. Вінниця Правничий часопис Донецького національного університету імені Василя Стуса. № 1 українська 2022 стаття 16
Стаття присвячена обґрунтуванню доцільності правового закріплення криптовалюти як засобу платежу в Україні. Досліджено науково-правові позиції на захист окресленого питання з відповідною аргументацією. Встановлено, що більшість науковців, формулюючи поняття криптовалюти або віртуальних активів, використовують словосполучення «цифровий засіб платежу», «одиниця вартості», «засіб здійснення платежів» тощо, а Міжнародний валютний фонд і Європейський центральний банк тлумачить віртуальну валюту через фрази «цифровий вираз вартості» і «вид нерегульованих цифрових грошей» відповідно

26 Калаченкова Катерина Олександрівна ДЕЯКІ АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РЕФОРМУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Калаченкова К.О., Захарчук Д.О., Буравська А.А. немає Юридичний науковий електронний журнал, № 2. українська 2023 стаття 26
Стаття присвячена дослідженню актуальних питань реформування законодавства у сфері містобудівної діяльності. Актуальність досліджуваної теми зумовлена важливістю житла для повноцінного життя людини, євроінтеграцією та початком повномасштабної війни російської федерації проти України, яка спричинила знищення десятків тисяч одиниць житлових та нежитлових фондів. Зважаючи на необхідність відбудови великої кількості приміщень, необхідним видається швидке та європейсько-орієнтоване удосконалення законодавства у цій сфері

27 Калаченкова Катерина Олександрівна The role of digital rights in the modern states stable develop-ment: problems of recognition and legalization Калаченкова К.О., Михайліна Т.В. Ужгород Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право, Вип. 75, Ч. 1 англійська 2023 стаття 25
Метою наукової статті є критичний аналіз доцільності визнання цифрових прав та їх легалізації у контексті теорії сталого розвитку.Наукова стаття присвячена висвітленню формування цифрових прав як детермінант сталого ро-звитку сучасної держави. Висвітлюється проблема правової регламентації цифрових прав