Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
331
Всього праць
4691
Завантажень
5
Зап. на цитування
587136

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 87
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 1083
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 593
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 84
061 Журналістика
Управління та адміністрування 908
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 519
081 - Право
Біологія 132
091 Біологія
Природничі науки 422
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 206
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 371
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 261
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини

Результат пошуку


Титова Олена Віталіївна

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Кандидат юридичних наук
Звання: Доцент
Сфера діяльності: господарське право, захист прав юридичних та фізичних осіб
Факультет: Юридичний факультет
Підрозділ: Кафедра господарського та адміністративного права
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6423-4197
Google scholar: https://scholar.google.com/citations?user=HwcQg5oAAAAJ&hl=ru
Scopus: немає
Web of Science:
Корп.ел.пошта: titova@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=163#search

Праці

Знайдено документів: 17
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Титова Олена Віталіївна Щодо застосування податкового компромісу в Україні Титова О.В. , Харчевникова Н.А. немає Журнал східноєвропейського права українська 2015 стаття 226
У статті розкривається сутність податкового компромісу. Розглянуто загальний порядок регламентації податкового компромісу в України, його переваги, недоліки та наслідки застосування. Досліджено зарубіжний досвід у цій сфері. Сформульовано окремі пропозиції щодо подальших шляхів застосування податкового компромісу в Україні та його правової регламентації

2 Титова Олена Віталіївна Про окремі аспекти здійснення податкового контролю Титова О.В. немає Економіка і право українська 2015 стаття 151
У статті розглянуто проблематику кваліфікації податковими органами нікчем-них договорів, що суперечать інтересам держави і суспільства. Досліджено судову практику з цієї проблеми. Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення положень чинного законодавства у цій сфері

3 Титова Олена Віталіївна Правове регулювання банкрутства в Україні: шляхи подальшого розвитку Титова О.В., Калаченкова К.О. немає Порівняльно-аналітичне правао українська 2015 стаття 161
У статті висвітлено окремі проблеми правового регулювання відносин у сфері банкрутства . Вказано на існуючі проблеми та запропонованошляхи їх вирішення

4 Титова Олена Віталіївна Правове забезпечення регіональної політики: теоретичні та практичні аспекти Титова О.В., Калаченкова К.О. немає Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України українська 2015 стаття 152
В статті проаналізовано поняття державної регіональної політики. Розглянуті підходи до побудови державної регіональної політики такі як: «політика вирівнювання» рівнів розвитку регіонів (Німеччина) і «теорія полюсів зростання» (Франція). Відслідковані ці підходи у законодавстві України

5 Титова Олена Віталіївна Щодо правового режиму інформації у сфері господарювання Титова О.В., Калаченкова К.О. немає Economic and law paradigm ofmodernsociety українська 2016 стаття 205
Стаття присвячена правовому режиму інформації у сфері господарювання. Метою даного дослідження є аналіз теоретичних та практичних аспектів правового режиму інформації у сфері господарювання та обґрунтування пропозицій щодо його вдосконалення.

6 Титова Олена Віталіївна Окремі аспекти статусу громадських об’єднань, які безпосередньо здійснюють підприємницьку діяльність Титова О.В. немає Форум права українська 2016 стаття 166
Виконано аналіз правового статусу громадських об’єднань зі статусом юридичної особи які безпосередньо здійснюють підприємницьку діяльність Обґрунтовано пропозиції щодо уточнення положень про зміст статуту таких громадських об’єднань Визначено доцільність уточнення порядку припинення діяльності громадських об’єднань уразі їх неплатоспроможності

7 Титова Олена Віталіївна Щодо продажу майна в провадженні у справі про банкрутство Титова О.В., Калаченкова К.О. немає Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України українська 2016 стаття 242
Стаття присвячена аналізу питання оптимізації правового регулювання віднсин неспроможності. Здійснено аналіз досліджень правників, законодавчої бази та перспективного законодавства у цій сфері. Досліджено особливості правового регулювання продажу майна боржника в процедурі банкрутства

8 Титова Олена Віталіївна Щодо правового режиму інформації у сфері господарювання Калаченкова К.О., Титова О.В. немає Економіко-правова парадигма розвитку сучасного суспільства українська 2016 стаття 172
Стаття присвячена правовому режиму інформації у сфері господарювання. Метою даного дослідження є аналіз теоретичних та практичних аспектів правового режиму інформації у сфері господарювання та обґрунтування пропозицій щодо його вдосконалення

9 Титова Олена Віталіївна Імітаційна клініка як засіб формування компетентностей студентів юридичних спеціальностей Титова О.В. , Калаченкова К.О. немає Правничий часопис Донецького університету українська 2018 стаття 179
Стаття присвячена характеристиці діяльності юридичних клінік в Україні як асобу формування компетентностей студентів юридичних спеціальностей. На основі здобутків вітчизняних та зарубіжних вчених аналізуються загальні засади юридичної клінічної освіти та новітні підходи до її подальшого розвитку, а також досвід роботи імітаційної юридичної клініки з господарського права Донецького національного університету імені Василя Стуса, де проводилася відповідна просвітницька робота.

10 Титова Олена Віталіївна Об отдельных аспектах правового регулирования кибербезопасности Украины Титова О.В., Калаченкова К.О. немає LEGEA ŞI VIAŢA російська 2018 стаття 162
В статье проводится научно-теоретическое исследование, посвященное проблематике правового регулирования отношений в сфере обеспечения кибербезопасности Украины. Осуществляется анализ исследований ученых и законодательной базы в этой сфере. Проанализирована терминологическая составляющая обеспечения кибербезопасности с использованием технико-юридического инструментария, а именно языковых средств юридической техники

11 Титова Олена Віталіївна Правові основи громадського контролю за діяльністю основних учасників енергопростору Грудницька С.М., Титова О.В. немає Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету українська 2018 стаття 177
Стаття присвячена дослідженню питань правових основ громадського контролю за діяльністю основних учасників енергопростору

12 Титова Олена Віталіївна Імітаційна юридична клініка з господарського права: досвід та перспективи розвитку Титова О.В., Калаченкова К.О. немає ECONOMIC AND LAW PARADIGM OF MODERN SOCIETY українська 2019 стаття 175
Статтю присвячено теоретичним та практичним аспектам юридичної клінічної освіти в Україні. Метою статті є дослідження теоретичних та практичних аспектів юридичної клінічної освіти в цілому та імітаційної юридичної клініки з господарського права зокрема, та обґрунтування шляхів удосконалення нормативних засад і практичної роботи у цій сфері

13 Титова Олена Віталіївна Правовий статус простого акціонерного товариства в Республіці Польща Титова О.В., Дякуновський О.Є. немає Науковий вiсник публiчного та приватного права українська 2019 стаття 171
Нещодавно до Кодексу торгових товариств Республіки Польща було внесено зміни, впроваджено нову організаційно-правову форму суб’єкта підприємницької діяльності – просте акціонерне товариство. У статті зазначено основні мотиви та економічне обґрунтування, якими керувався польський законодавець, запроваджуючи новий вид торгового товариства у національній системі законодавства, надана характеристика правового статусу цього виду товариств

14 Титова Олена Віталіївна Велика українська юридична енциклопедія редкол.: В. А. Устименко та ін. Харків немає українська 2016 енциклопедія 197
Видання є систематизованим зведенням знань про поняття, категорії, норми й інститути та юридичні конструкції господарського права

15 Титова Олена Віталіївна ПРО ОКРЕМІ АСПЕКТИ СТРАТЕГІЇ КІБЕРБЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ Титова, О.В. Шмикова, О.О. Рівне Вплив євроінтеграції на розвиток юридичної науки в Україні: матеріали І всеукр. заочної наук.-практ. конф. українська 2017 тези 157
Проаналізовано положення Стратегії кібербезпеки України, у тому числі, у порівнянні із відповідними стратегіями зарубіжних країни. Обгрунтовано пропозиції щодо її вдосконалення

16 Титова Олена Віталіївна ПРО ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПРАВА ДОВІРЧОЇ ВЛАСНОСТІ ЯК СПОСОБУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ Титова, О.В. Вінниця Виклики глобалізованого суспільства: економіко-правовий аспект: матеріали IІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції українська 2019 тези 140
Досліджено проблематику використання права довірчої власності як способу забезпечення виконання зобов’язань, надано окремі пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання у цій сфер

17 Титова Олена Віталіївна ЩОДО ОКРЕМИХ АСПЕКТІВ НАДАННЯ НЕФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ: ДОСВІД ФРАНЦІЇ Титова, О.В. Вінниця Виклики глобалізованого суспільства: економіко-правовий аспект: матеріали I міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції українська 2019 тези 158
Досліджено окремі аспекти надання нефінансової звітності у Франції та в Україні