Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
331
Всього праць
4691
Завантажень
5
Зап. на цитування
588207

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 87
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 1083
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 593
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 84
061 Журналістика
Управління та адміністрування 908
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 519
081 - Право
Біологія 132
091 Біологія
Природничі науки 422
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 206
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 371
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 261
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини

Результат пошуку


Серебрякова Юлія Олександрівна

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Кандидат юридичних наук
Звання: Доцент
Сфера діяльності: правові засади оренди майна у сфері господарювання, господарське процесуальне право
Факультет: Юридичний факультет
Підрозділ: Кафедра господарського та адміністративного права
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2112-7188
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=ZcRGBPYAAAAJ&hl=uk
Scopus: немає
Web of Science:
Корп.ел.пошта: aukd@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=161#search

Праці

Знайдено документів: 16
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Серебрякова Юлія Олександрівна Реалізація висновків Верховного Суду України в адміністративному, господарському та цивільному судочинстві: проблемні аспекти Серебрякова Ю.О. немає Правничий часопис Донецького університету українська 2016 стаття 183
Досліджується сутність та умови реалізації повноваження суду визначати у воєму рішенні такий спосіб захисту, який не суперечить закону відповідно до викладеної в позові вимоги такої особи, яке впроваджуються у проекті Господарського процесуального кодексу України. Наголошується, що введення у запропонованому варіанті в дію такого повноваження може призвести до обмеження дії принципу диспозитивності, порушення прав сторін та створення колізії із статтею 20 Господарського кодексу України.

2 Серебрякова Юлія Олександрівна Хозяйственный спор как критерий разграничения юрисдикции судов Серебрякова Ю.О. немає Адилет російська 2017 стаття 137
Досліджується поняття дефініції «господарський спір» із точки зору закріплеого в законодавстві України поняття господарська діяльність та переліку спорів, які підвідомчі господарським судам України. Аналізуються доктринальні поняття господарського спору. Особливу увагу приділено суб'єктному складу таких спорів. Виділяються ключові складові змісту дефініції «господарський спір», на підставі яких формулюється поняття досліджуваної категорії.

3 Серебрякова Юлія Олександрівна Захист права власності у господарському судочинстві Серебрякова Ю.О. немає Правничий часопис Донецького університету українська 2019 стаття 123
Статтю присвячено дослідженню захисту права власності в господарському судочинстві. На основі аналізу положень Господарського процесуального кодексу України, Цивільного кодексу України та судової практики розглянуто особливості розгляду господарськими судами справ за позовами про визнання права власності у разі втрати правовстановлюючих документів, визнання права власності на безхазяйну річ, на об’єкт самочинного будівництва, за набувальною давністю з підстави відсутності спору про право, виявлено судову позицію про неможливість розгляду таких справ в порядку позовного провадження через відсутність спору про право.

4 Серебрякова Юлія Олександрівна Адміністративне судочинство України: теорія та практика Серебрякова Ю.О. та ін. ВАІТЕ немає українська 2015 монографія 151
Досліджуються окремі аспекти участі прокурора у захисті прав, свобод та інтересів людини в адміністративному. Наголошено про відсутність єдності позиції щодо багатьох питань участі прокурора в захисті прав, свобод та інтересів людини в адміністративному судочинстві, зокрема щодо правомочності прокурора на звернення до адміністративного суду з метою захисту прав, свобод та інтересів громадянина, визначення приводів та строків звернення до суду прокурора в інтересах громадянина тощо

5 Серебрякова Юлія Олександрівна Правові аспекти конкурсного порядку набуття права оренди державного нерухомого майна Серебрякова Ю.О. немає Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності українська 2010 стаття 110
Досліджено сучасні проблеми застосування конкурсного порядку набуття права оренди державного нерухомого майна

6 Серебрякова Юлія Олександрівна Щодо підстав застосування заходів забеспечення позову у господарському судочинстві Серебрякова Ю.О. немає Правничий часопис Донецького університету українська 2011 стаття 106
немає

7 Серебрякова Юлія Олександрівна Щодо нотаріальної форми договору оренди нерухомості в господарському праві Серебрякова Ю.О. немає Економіка та право українська 2004 стаття 103
немає

8 Серебрякова Юлія Олександрівна Щодо підстав примусового припинення громадських об'днань Серебрякова Ю.О. немає Вісник вищого адміністративного суду України українська 2015 стаття 105
Проаналізовано стан чинного законодавства України щодо підстав примусового припинення громадських об'єднань та практики його застосування

9 Серебрякова Юлія Олександрівна Зарубіжний досвід правового регулювання орендних відносин Серебрякова Ю.О. немає Економіка та право українська 2005 стаття 107
немає

10 Серебрякова Юлія Олександрівна Щодо оренди державного та комунального нерухомого майна Серебрякова Ю.О. та ін. Донецьк Господарсько-правові аспекти забезпечення розвитку економіки України українська 2013 кол. монографія 115
Колективна монографія присвячена дослідженню актуальних теоретичних та практичних проблем забезпечення розвитку економіки України господарсько-правовими засобами

11 Серебрякова Юлія Олександрівна ПРАВОВІ РИЗИКИ УКЛАДАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ДОГОВОРІВ ШЛЯХОМ ОБМІНУ ФАКСОГРАМАМИ Серебрякова Ю.О. немає ІІІ Всеукраїнська Інтернет-конференція «Суб’єкти господарських відносин», 05.12.2016 р українська 2016 стаття 114
немає

12 Серебрякова Юлія Олександрівна Добровільне припинення корпоративних правовідносин між учасником та товариством з обмеженою відповідальністю шляхом відступлення частки (її частини) у статутному капіталі Серебрякова Ю.О. немає Наука і правоохоронна українська 2012 стаття 107
Проаналізовано стан чинного законодавства України щодо добровільного припинення корпоративних правовідносин між учасником та товариством з обмеженою відповідальнвстю шляхом відступлення частки (її частини) у статутному капіталі

13 Серебрякова Юлія Олександрівна Переважне право орендаря на продовження сроку дії договору оренди державного та комунального нерухомого майна Серебрякова Ю.О. Донецк Город, регион, государство: экономико-правовые проблемы хозяйствования українська 2009 стаття 105
У збірнику наведено статті учасників VII Міжнародної науково-практичної конференції "Місто, регіон, держава: економіко-правові проблеми господарювання". Розглянуто концептуальні й методологічні основи економіко-правового регулювання господарської діяльності в місті

14 Серебрякова Юлія Олександрівна Об'єкт, строк та орендна плата як істотні умови договору оренди державного та комунального нерухомого майна Серебрякова Ю.О. немає Право і Безпека українська 2007 стаття 110
Визначено особливості господарсько-правового регулювання таких істотних умов договору оренди державного та комунального нерухомого майна як об'єкт, строк та орендна плата. Виявлепі колізії застосування правових норм у цієї сфері. Розроблено рекомендації щодо узгодження та удосконалення правового регулювання досліджуваних умов договору оренди

15 Серебрякова Юлія Олександрівна Окремі аспекти участі прокурора у захисті прав, свобод та інтересів людини в адміністративному судочинстві Серебрякова Ю.О. та ін. Київ Адміністративне судочинство України: теорія та практика українська 2015 монографія 115
У монографії аналізуються генезис, сучасний стан та шляхи подальшого розвитку адміністративного судочинства в Україні. Результати дослідження сприяють забезпеченню одноманітного застосування права судами у сфері публічно-правових відносин, утвердженню верховенства права й відправлен- ню справедливого правосуддя під час захисту конституційних прав, свобод та інтересів людини і громадянина. Для суддів, прокурорів, адвокатів, науковців, викладачів, аспірантів та студентів вищих юридичних навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться питаннями адміністративного судочинства

16 Серебрякова Юлія Олександрівна Договір оренди державного та комунального нерухомого майна Серебрякова Ю.О. Шелухін М.Л. Донецьк немає українська 2010 монографія 128
Монографію присвячено комплексному дослідженню договірних відносин оренди державного та комунального нерухомого майна у сфері господарювання. Уточнено поняття оренди державного та комунального нерухомого майна. Удосконалено порядок розроблення та затвердження Типових договорів оренди державного та комунального нерухомого майна. Досліджено питання змісту та форми договору оренди державного та комунального нерухомого майна та розроблено пропозиції з удосконалення вимог щодо них. Обґрунтовано необхідність удосконалення порядку здійснення поліпшень об'єкта оренди державного та комунального нерухомого майна, визначено поняття невід'ємних поліпшень