Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
331
Всього праць
4691
Завантажень
5
Зап. на цитування
587114

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 87
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 1083
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 593
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 84
061 Журналістика
Управління та адміністрування 908
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 519
081 - Право
Біологія 132
091 Біологія
Природничі науки 422
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 206
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 371
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 261
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини

Результат пошуку


Беляневич Олена Анатоліївна

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Доктор юридичних наук
Звання: Професор
Сфера діяльності: цивільне право, господарське право, господарське процесуальне право
Факультет: Юридичний факультет
Підрозділ: Кафедра цивільного права і процесу
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2590-2807
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=0eOR56UAAAAJ
Scopus: немає
Web of Science:
Корп.ел.пошта: o.belianevych@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=158#search

Праці

Знайдено документів: 6
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Беляневич Олена Анатоліївна Про особливості застосування норм про позовну давність у справах про банкрутство Беляневич О.А немає Підприємництво, господарство і право українська 2017 стаття 162
Стаття присвячена застосуванню господарськими судами норм про позовну давність у справах про банкрутство під час розгляду заяв арбітражного керуючого про визнання недійсними правочинів (договорів) боржника на підставі статті 20 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

2 Беляневич Олена Анатоліївна Корпоративне управління за законодавством України: теоретико-прикладні проблеми О.А. Беляневич, А.В. Мягкий Київ немає українська 2017 монографія 171
У монографії досліджено господарсько-правові проблеми корпоративного управляння в приватному секторі економіки України. Висвітлено теоретичні питання сутності корпоративного управління та його види, суб’єктного складу корпоративного управління як системи внутрішньогосподарських відносин, досліджено сутність та форми контролю за діяльністю виконавчого органу господарського товариства

3 Беляневич Олена Анатоліївна Проблеми захисту права власності Українського народу Беляневич О.А Київ немає українська 2017 стаття 173
У статті досліджено особливості правового механізму захисту права власності Українського народу на об’єкти, визначені ст. 13 Конституції України. Звертається увага на те, що повноваження Українського народу як самостійного і водночас особливого суб’єкта права публічної власності мають встановлюватися виключно Конституцією та законами України.

4 Беляневич Олена Анатоліївна Про відповідальність органів місцевого самоврядування за зобов’язаннями некомерційних комунальних підприємств Беляневич О.А Київ немає українська 2019 стаття 177
У статті досліджено важливу науково-практичну проблему відповідальності органів самоврядування по боргах некомерційних комунальних підприємств. Аргументовано, що істотною і обов’язковою ознакою легальної конструкції права оперативного управління є субсидіарна відповідальність власника майна, що найповніше закріплено в нормах, якими врегульовано діяльність казенних підприємств.

5 Беляневич Олена Анатоліївна Принцип пропорційності в господарському праві Беляневич О.А немає немає українська 2019 стаття 177
Наголошено на необхідності розробки наукою господарського права вчення про його принципи, у тому числі принцип пропорційності. Надано загальну характеристику принципу пропорційності та його ролі у забезпеченні правового господарського порядку в Україні, основою якого є оптимальне поєднання ринкового саморегулювання економічних відносин суб’єктів господарювання та державного регулювання

6 Беляневич Олена Анатоліївна Мета сучасного господарського процесуального права: доктринальний погляд Беляневич О.А немає Право України українська 2020 стаття 184
Розроблення мети господарського процесуального права має забезпечити наукове підґрунтя збереження і поглиблення спеціалізації господарського процесу на противагу неадекватним відносинам у сфері господарювання та суцільної уніфікації процесуального права Україн