Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
331
Всього праць
4691
Завантажень
5
Зап. на цитування
586004

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 87
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 1083
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 593
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 84
061 Журналістика
Управління та адміністрування 908
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 519
081 - Право
Біологія 132
091 Біологія
Природничі науки 422
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 206
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 371
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 261
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини

Результат пошуку


Шань Марія Олексівна

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Кандидат фізико-математичних наук
Звання: немає
Сфера діяльності: квазілінійні еліптичні та параболічні рівняння, рівняння з нестандартними умовами росту, усувність ізольваних особливостей, оцiнки типу Келлера-Оссермана
Факультет: Факультет інформаційних і прикладних технологій
Підрозділ: Кафедра прикладної математики та кібербезпеки
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9217-9359
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=fBTUibsAAAAJ&hl=ru
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57193237509
Web of Science:
Корп.ел.пошта: m.shan@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=151#search

Праці

Знайдено документів: 6
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Шань Марія Олексівна Removability of an isolated singularity for solutions of anisotropic porous medium equation with absorption term Shan M. A. немає Journal of Mathematical Sciences англійська 2017 стаття 165
Досліджено розв’язки анізотропного рівняння пористого середовища с абсорбційним членом, для яких отримано поточкові оцінки та достатня умова усунення ізольованих особливостей.

2 Шань Марія Олексівна Removable isolated singularities for solutions of anisotropic porous medium equation Shan M. A. немає Annali di Matematica Pure ed Applicata англійська 2017 стаття 186
В поданій роботі розглядаються невід’ємні розв’язки анізотропного рівняння пористого середовища, які описують рух рідини, коли електропровідність середовища розрізняється в залежності від напрямку. Для розв’язків отримано поточкові оцінки та умову усунення ізольованих особливостей.

3 Шань Марія Олексівна Keller-Osserman a priori estimates and the Harnack inequality for quasilinear elliptic and parabolic equations with absorption term M. A. Shan, I.I. Skrypnik немає Nonlinear Analysis англійська 2017 стаття 174
В роботі досліджено невід’ємні слабкі розв’язки анізотропного рівняння р-Лапласу з абсорбцією і анізотропного подвійно нелінійного параболічного рівняння з абсорбційним членом. Такі рівняння описують нелінійні фізичні процеси в анізотропних середовищах, для розв’язків цих рівнянь отримано апріорні оцінки типу Келлера-Оссермана та нерівність Харнака зi сталою, що не залежить від розв’язку рівняння

4 Шань Марія Олексівна Keller-Osserman a priori estimates and removability result for the anisotropic porous medium equation with absorption term M. A. Shan, I.I. Skrypnik немає Journal of Mathematical Sciences англійська 2018 стаття 179
В роботі встановлено оцінки типу Келлера-Оссермана та отримано умову усунення ізольованих особливостей для анізотропного рівняння пористого середовища с абсорбційним членом

5 Шань Марія Олексівна Keller-Osserman estimates and removability result for the anisotropic porous medium equation with gradient absorption term M. A. Shan, I.I. Skrypnik немає Mathematische Nachrichten англійська 2019 стаття 175
В роботі розглянуто невід’ємні розв’язки анізотропного рівняння пористого середовища з градієнтним абсорбційним членом у виродженому та сингулярному випадках. Знайдено універсальний підхід в дослідженнях властивостей розв'язків цього рівняння, який не залежить від значень показників анізотропії, зокрема було отримано оцінки типу Келлера-Оссермана та встановлено умову усунення ізольованих особливостей.

6 Шань Марія Олексівна Апрiорнi оцiнки типу Келлера-Оссермана для двiчi нелiнiйних анiзотропних параболiчних рiвнянь з абсорбцiєю Шань М. О. немає Працi Iнституту прикладної математики i механiки НАН України українська 2018 стаття 178
Отримано поточковi оцiнки зверху для розв’язкiв двiчi нелiнiйних анiзотропних параболiчнихрiвнянь з абсорбцiйним членом, якi вираженi у термiнах вiдстанi до межi. Оцiнки такого типу беруть свiй початок в роботах Дж. Б. Келлера, Р. Оссермана i мають значення для так званих великих розв’язкiв