Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
331
Всього праць
4691
Завантажень
5
Зап. на цитування
585943

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 87
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 1083
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 593
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 84
061 Журналістика
Управління та адміністрування 908
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 519
081 - Право
Біологія 132
091 Біологія
Природничі науки 422
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 206
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 371
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 261
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини

Результат пошуку


Буряченко Катерина Олександрівна

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Кандидат фізико-математичних наук
Звання: Доцент
Сфера діяльності: диференціальні рівняння в частинних похідних, крайові задачі, функціональний аналіз в теорії диференціальних операторів
Факультет: Факультет інформаційних і прикладних технологій
Підрозділ: Кафедра прикладної математики та кібербезпеки
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3363-2229
Google scholar: https://scholar.google.com/citations?user=I9VSduAAAAAJ&hl=ru&oi=ao
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=8387156800
Web of Science: https://www.researchgate.net/profile/Kateryna_Buryachenko
Корп.ел.пошта: k.buriachenko@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=150#search

Праці

Знайдено документів: 7
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Буряченко Катерина Олександрівна Solvability of the Neumann Problem in a Disk for Fourth-Order Properly Elliptic Equations К.О. Буряченко, Харабара А.І. немає Springer англійська 2016 стаття 199
В статті досліджуються достатні умови розв’язності задачі Неймана для правильно еліптичних рівнянь четвертого порядку загального вигляду в одиничному крузі

2 Буряченко Катерина Олександрівна Pointwise estimates of solutions to the double-phase elliptic equations К.О. Буряченко, І.І. Скрипнік немає Springer англійська 2017 стаття 171
За допомогою нелінійного потенціалу Вольфа в роботі отримано поточкові оцінки для слабких розв’язків неоднорідного квазілінійного двофазного еліптичного рівняння дивергентного типу

3 Буряченко Катерина Олександрівна Поточечные оценки решений двуфазных эллиптических уравнений К.О. Буряченко, І.І. Скрипнік немає Український математичний вісник російська 2016 стаття 187
За допомогою нелінійного потенціалу Вольфа в роботі отримано поточкові оцінки для слабких розв’язків неоднорідного квазілінійного двофазного еліптичного рівняння дивергентного типу

4 Буряченко Катерина Олександрівна Harnack inequality for quasilinear elliptic equations with (p, q) growth conditions and absorption lower order term Буряченко К. О. немає Electronic Journal of Differential Equations англійська 2018 стаття 203
Досліджуються нелінійні диференціальні моделі, які описані двофазним нелінійним рівнянням з абсорбційним доданком в молодшій частині. За допомогою оцінок Келлера-Оссермана досліджені якісні властивості розв’язків цих моделей, досліджена їх локальна поведінка

5 Буряченко Катерина Олександрівна Neumann problem in a disk for fourth-order improperly elliptic equations К.О. Буряченко, Ю.С. Кудрич немає Springer англійська 2018 стаття 183
В статті отримано достатні умови розв’язності задачі Неймана для неправильно еліптичних рівнянь четвертого порядку в одиничному крузі

6 Буряченко Катерина Олександрівна Riesz potentials and pointwise estimates of solutions to anisotropic porous medium equation К.О. Буряченко, І.І. Скрипнік немає Nonlinear Analysis and Applications англійська 2019 стаття 179
В роботі побудована та досліджена математична модель анізотропних процесів, які відбуваються в пористому середовищі. За допомогою нелінійних потенціалів Рісса досліджено розв’язок отриманої моделі

7 Буряченко Катерина Олександрівна Local subestimates of solutions to double-phase parabolic equations via nonlinear parabolic potentials Буряченко К. О. немає Springer англійська 2019 стаття 186
Для параболічних рівнянь з нестандартними умовами зросту доведено локальна обмеженість слабких розв’язків в термінах нелінійних параболічних потенціалів від правої частині рівняння