Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
328
Всього праць
4439
Завантажень
5
Зап. на цитування
528416

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 85
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 1033
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 587
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 85
061 Журналістика
Управління та адміністрування 799
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 476
081 - Право
Біологія 131
091 Біологія
Природничі науки 422
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 199
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 345
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 253
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини

Результат пошуку


Нагорняк Тетяна Леонтіївна

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Доктор політичних наук
Звання: Професор
Сфера діяльності: політичні процеси та інститути; методологія та організація наукових досліджень; політичний консалтинг; прикладний політичний аналіз та прогнозування
Факультет: Факультет інформаційних і прикладних технологій
Підрозділ: Кафедра політології та державного управління
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6416-5774
Google scholar: https://scholar.google.ru/citations?user=XRhgmmMAAAAJ&hl=ru&oi=sra
Scopus: немає
Web of Science: http://www.researcherid.com/rid/AAY-7523-2020
Корп.ел.пошта: t.nagornyak@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=148#search

Праці

Знайдено документів: 27
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Нагорняк Тетяна Леонтіївна Україна крізь призму протиріч суспільства з державою (на прикладі протестів кінця 2013 – першої половини 2014 рр.). Нагорняк Т.Л. Житомир – Київ - Краків Studia Politologica Ucraino-Polona українська 2015 стаття 209
The maturity of a state always correlates with the strength of the national (not ethnic) community’s identity. The quality of such correlation becomes crucial and often improves during the trials. Peace has never existed without war, but worldwide development is constant in its changing cycles of colonization (confirmation of Empires/confederations, movement towards bipolarity, strengthening of military-technogenic human potential, globalization of economics and identity) and decolonization (territorial reconstruction of the world, development accent’s shift towards the social equity, branding “comfort places”, peripherality of capitalism). Each sociopolitical developments (war and a coup d’état, terrorism and AIDS, natural disasters and changes in social display) as attractors of such cycles actualize the question about the maturity of relations between a state and society

2 Нагорняк Тетяна Леонтіївна Урбанізаційний вимір української сучасності Нагорняк Т.Л. Czech Republic Evropský politický a právní diskurs українська 2015 стаття 157
немає

3 Нагорняк Тетяна Леонтіївна Урбанізаційний та агломераційний компоненти соціально-політичних процесів української сучасності Нагорняк Т.Л. Харків Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки українська 2015 стаття 156
.Стаття є спробою з'ясувати специфіку взаємодії двох сучасних політичних процесів – глобалізації та активізації локальних ідентичностей – для того, щоб визначити роль міст в контексті подальшого розвитку світової політичної системи

4 Нагорняк Тетяна Леонтіївна Конфлікт Держави і Суспільства в Україні Нагорняк Т.Л. Дніпропетровськ, ДНУ імені Гончара Грані українська 2015 стаття 192
Зрілість державності завжди корелюється з міцністю самоідентифікації нації. Якість такої кореляції стає визначальною й часто вдосконалюється під час випробувань. Події кінця 2013 – першої половини 2014 рр. в Україні викрили конфлікт між Державою та Суспільством, який мав наслідками руйнацію цілісності країни, війну в Донбасі, травму ідентичності прикордонних територій та виклик для територіальних громад. Рік після Майдану результує втратою території, наявністю невизнаної офіційним Києвом війни, внутрішнім конфліктом державної еліти, неузгодженістю функцій ВСУ та Нацгвардії., поширенням впливу антидержавних течій на південно-східних територіях та загрозою цілісності України. Невирішеність долі, статусу та перспектив окупованих територій в Україні загострює конфлікт Суспільства і Держави, активізує внутрішні непорозуміння між суспільними групами, владою та опозицією, аутентичними міфами та ситуативними стереотипами, політичним дизайном та соціальною реальністю.

5 Нагорняк Тетяна Леонтіївна Соціокультурний зріз протестів кінця 2013 – першої половини 2014 рр. в України. Нагорняк Т.Л. Харків Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки українська 2015 стаття 169 no file
немає

6 Нагорняк Тетяна Леонтіївна Територіальна громада в управлінні територіями (політика брендингу міст) Нагорняк Т.Л. Одеса Актуальні проблеми політики українська 2015 стаття 263
У статті розглянуто процес формування, корекції та просування по-зитивного образу міст як політичних територій. Доведено, що брендинг міст є напрямом сучасної політики, яка реалізується на трьох рівнях (гло¬бальному, загальнонаціональному та регіональному), має нормативно-правові підстави, впливає на формування стратегії розвитку держави, обумовлює її конкурентоздатність у світовій політиці та виступає публічним індика¬тором політичної ідентичності та національної самосвідомості громадян

7 Нагорняк Тетяна Леонтіївна Світова та українська специфіка брендингу міст Нагорняк Т.Л. Одеса: Видавничий дім «Гельветика» Політикус українська 2015 стаття 159
З'ясовано закономірності брендингу міст світу й України, встановлено розбіжність між містом і практичним призначенням категорій, якими позначають провідні міста світу ("глобальне місто", "мегаполіс", "центр агломерації", "велике місто"). Зроблена спроба прогнозу тенденцій щодо урбанізації, векторів брендингу міст і ролі громади в них

8 Нагорняк Тетяна Леонтіївна Криза взаємовідносин держави та суспільства в Україні кін. 2013 - поч. 2014 рр. Нагорняк Т.Л. Ужгород Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Політологія. Соціологія. Філософія». українська 2015 стаття 246 no file
немає

9 Нагорняк Тетяна Леонтіївна «Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності» : Міжнародна науково-теоретична конференція 1–2 жовтня 2015 року 1–2 жовтня 2015 року : [матеріали доповідей та виступів] Нагорняк Т.Л. Житомір ЖДУ ІМ. І. ФРАНКА. Збірник матеріалів IV Міжнародної науково-теоретичної конференції українська 2015 тези доповідей 199
немає

10 Нагорняк Тетяна Леонтіївна Соціокультурний дискурс України і політичні практики 2014–2016 років Нагорняк Т.Л., Гринюк Р. Ф. Винница Дискурс смысловой войны:агрессия и аргументация: українська 2016 стаття 144
Зрілість державності завжди корелюється з міцністю самоідентифікації нації. Якість такої кореляції стає визначальною й часто вдосконалюється під час випробувань. Події кінця 2013 – першої половини 2016 рр. в Україні викрили конфлікт між Державою та Суспільством, який мав наслідками руйнацію цілісності країни, війну в Донбасі, травму ідентичності прикордонних територій та виклик для територіальних громад

11 Нагорняк Тетяна Леонтіївна Українські мегаполіси в країні гібридного політичного режиму Нагорняк Т.Л. Дніпропетровськ Урбаністичні студії: сучасний стан та перспективи розвитку українська 2016 стаття 227
немає

12 Нагорняк Тетяна Леонтіївна Соціально-політичні чинники і наслідки міграційних процесів в Україні 2014-2016 рр Нагорняк Т.Л. Вінниця Політичне життя українська 2016 стаття 165
Гібридна війна, що порушила територіальну цілісність України та вже два роки поспіль забирає життя мирних громадян та військових, скорочуючи дієздатне населення країни, стала основним каталізатором внутрішньої міграції українців. Ця стаття є авторською спробою з’ясувати соціально-політичні чинники і наслідки міграційних процесів у межах країни в наслідок військових дій на Сході України. Предметна площина дослідження - це долі майже 3 мільйонів (за офіційними даними) внутрішньо переміщених осіб, до яких належить і автор. За два роки від початку військового конфлікту на Сході України половина жителів Донбасу стали біженцями чи внутрішніми переселенцями

13 Нагорняк Тетяна Леонтіївна The war as a factor of migration processes in Ukraine during 2014-2016 YY. Nagornyak T.L Polska: Emigration Museum in Gdynia The Polish Migration Review англійська 2017 стаття 215
немає

14 Нагорняк Тетяна Леонтіївна Modern Information Models of the National Interests’ Protection Policy of the World Countries Nagornyak T.L Tbilisi European Journal of Transformation Studies англійська 2018 стаття 149
The paper generalized experience of formation and implementation of the informational direction of policy on protecting national interests of the states and supranational organizations. Authors formed two models – subsidiary (US, UK, EU and NATO) and vertical (Russia) on the base of generalization. Transitional model of the development and implementation of the informational direction of policy on protecting national interests in the conditions of nonlinear processes was proposed

15 Нагорняк Тетяна Леонтіївна Ukrainian-Polish Vector of Migration Processes Nagornyak T.L. Polska: Emigration Museum in Gdynia The Polish Migration Review англійська 2018 стаття 223
немає

16 Нагорняк Тетяна Леонтіївна Люстрація в Україні як засіб легітимації нового політичного режиму Бондаренко, С.В. Зайченко, І.А. Нагорняк, Т.Л. Пачос, Ю.В. Польовий, М.А. Вінниця Політичне життя українська 2018 стаття 149
Статтю присвячено аналізу процесу люстрації в Україні 2014-2018 рр. з точки зору вирішення цим процесом певних інструментальних завдань. Проаналізовано приклади успішних процесів люстрації в Польщі та Чехії. Визначено головні інтенції нових політичних сил, які прийшли до влади після Революції Гідності, у запровадженні та формуванні особливостей механізму люстрації через Закон України «Про очищення влади».

17 Нагорняк Тетяна Леонтіївна Міграція українців до Польщі як наслідок державної політики Нагорняк Т.Л. Вінниця Політичне життя українська 2018 стаття 216
Сьогодні міграційні процеси формуються під впливом державної політики та стають показниками ефективності діяльності інститутів державної влади. Ця наукова розвідка є спробою авторів довести, що міграція українського населення до Польщі є результатом реалізації державної політики. Окрім складної соціально-економічної ситуації в країні, систематична державна політика країн Європи та Росії у сфері економіки, освіти, перерозподілу природних і людських ресурсів сприяє міграції українців.

18 Нагорняк Тетяна Леонтіївна Сучасні суспільно-політичні процеси у світі та Україні Нагорняк Т.Л., Примуш М. В., Польовий М. А. та ін. Вінниця Політичне життя українська 2019 монографія 147
У монографії комплексно розглянуто суспільно-політичні процеси у двох масштабах – світовому та українському. Досліджується динаміка потоків міжнародної міграції та міграційні процеси в Україні, взаємодія громадських організацій та владних інститутів, процеси формування та еволюції довіри. Аналізуються процеси, пов’язані із захистом та просуванням національних інтересів у глобалізованому світі. Висвітлено інформаційний напрям політики захисту національних інтересів держави, процеси формування державної політики у сфері культури в сучасній Україні, процеси формування та просування локальних та глобальних брендів та брендинг території в контексті формування нового світового порядку. Здійснено аналіз інститутів місцевого самоврядування, бюджетної політики та формування публічної політики в Україні. Монографія становить інтерес для вчених, викладачів, політиків, державних службовців, студентів та усіх, хто цікавиться суспільно-політичними процесами у світі та Україні

19 Нагорняк Тетяна Леонтіївна Migration Processes In Modern Ukrainian-Polish Discourse Nagornyak T.L., Pachos Iu., Bezuglyi P. Tbilisi European Journal of Transformation Studies англійська 2019 стаття 154
немає

20 Нагорняк Тетяна Леонтіївна Громадянська освіта як інструмент формування культури участі в контексті реалізації реального народовладдя в Україні Нагорняк Т.Л., Пачос Ю., Полторак В. Czech Republic Evropský politický a právní diskurz українська 2020 стаття 163
немає

21 Нагорняк Тетяна Леонтіївна Криза легітимності влади в дзеркалі ставлення українців до державних і суспільних інститутів Нагорняк Т.Л., Станіславенко Л.А. Czech Republic Evropský politický a právní diskurz українська 2020 стаття 157
немає

22 Нагорняк Тетяна Леонтіївна Ставлення українців до збройного конфлікту як чинник стримувань і противаг у процесі становлення інституту народовладдя в Україні Нагорняк Т., Зайченко І. Вінниця Політичне життя українська 2020 стаття 189
У статті здійснено спробу наукового обґрунтування реальною політичною практикою динаміки змін громадської думки щодо конфліктогенності української реальності через систему стримувань і противаг у контексті становлення інституту народовладдя в Україні.

23 Нагорняк Тетяна Леонтіївна Performance management at Ukrainian university: A case of the KPIs use Shaulska Larys, Laktionova Oleksandra, Nagornyak Tetyana, Sereda Hanna Вінниця Problems and Perspectives in Management англійська 2021 стаття 118
Implementing performance management systems, including the KPI (Key Performance Indicators) system, at the university level faces many difficulties. The study aims to determine the problems of formation and implementation of the system of KPIs at the HEIs (higher education institutions) level based on the case study. Methodologically the study is based on the analysis of the case of the KPI system implementation at Vasyl’ Stus Donetsk National University (Ukraine) using a 3-year project survey of managers and employees of structural units about self-analysis of deviations and perception of each performance indicator. The essential subjective factor – irrational participants’ behavior – is demonstrated, reflected in their resistance, fear, and lack of acceptance of innovations in assessment processes, which needs to delineate tools for effective KPI system implementation (reduction of its negative influence and growth of the personnel loyalty). The main organizational obstacles that red

24 Нагорняк Тетяна Леонтіївна РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ, ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗАХИСТУ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ НА ОП «ПОЛІТИЧНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ У СФЕРІ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ» СПЕЦІАЛЬНОСТІ 052 ПОЛІТОЛОГІЯ ТА ОП «ПУБЛІЧНА ПОЛІТИКА ТА АДМІНІСТРУВАННЯ» СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 281 ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ Нагорняк, Т.Л. Чальцева, О.М. Вінниця немає українська 2022 метод. рек. 7
Методичні рекомендації є узагальненими вимогами щодо написання та оформлення кваліфікаційних робіт на факультеті інформаційних і прикладних технологій Донецького національного університету імені Василя Стуса. Вимоги визначають структуру та правила написання та оформлення кваліфікаційного дослідження, яких мають дотримуватись здобувачі вищої освіти, які синхронно навчаються на двох освітніх програмах

25 Нагорняк Тетяна Леонтіївна Нагорняк Тетяна Леонтіївна: бібліографічний покажчик до 50-річчя з дня народження Чальцева О. М., Скопова О. І., Міщан Т. І. Вінниця немає українська 2022 покажчик 6
Бібліографічний покажчик присвячено життю та діяльності першого проректора Донецького національного університету імені Василя Стуса, доктора політичних наук, професора, професора кафедри політології та державного управління Тетяни Нагорняк. Покажчик з нагоди 50-річчя з дня народження Т. Л. Нагорняк вміщує нарис про її життя та науково-педагогічну, публічну діяльність, перелік опублікованих праць за 1998–2022 роки, виступи ювілярки у ЗМІ.

26 Нагорняк Тетяна Леонтіївна ПУБЛІЧНИЙ ІМІДЖ УКРАЇНИ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ Нагорняк, Т.Л. немає Політичне життя українська 2022 стаття 1
Публікація окреслює тренди глобальних змін і тенденції розвитку сучасної України–умови невизначеності–в яких території всіх рівнів конкурують за вплив на процес перерозподілу світових ресурсів. Доведено, що брендинг території «зверху»–шляхом напрацювання стратегії її просування спеціальними органами державної влади при можливому залученні недержавних суб’єктів виявляється неефективним через негнучкість такого підходу та обмеженість впливу держави на зовнішній інформаційний простір. Авторкою уточнено зміст таких ключових категорій брендингового дискурсу, як стратегічні комунікації, публічна дипломатія, бренд, імідж, репутація, образи, наративи

27 Нагорняк Тетяна Леонтіївна РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ, ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗАХИСТУ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ НА ОП «ПОЛІТИЧНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ У СФЕРІ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ» СПЕЦІАЛЬНОСТІ Нагорняк, Т.Л. Чальцева, О.М. Вінниця немає українська 2022 метод. рек. 1
Методичні рекомендації є узагальненими вимогами щодо написання та оформлення кваліфікаційних робіт на факультеті інформаційних і прикладних технологій Донецького національного університету імені Василя Стуса. Вимоги визначають структуру та правила написання та оформлення кваліфікаційного дослідження, яких мають дотримуватись здобувачі вищої освіти, які синхронно навчаються на двох освітніх програмах