Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
327
Всього праць
4126
Завантажень
5
Зап. на цитування
494057

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 82
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 1004
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 525
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 80
061 Журналістика
Управління та адміністрування 716
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 404
081 - Право
Біологія 107
091 Біологія
Природничі науки 422
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 178
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 340
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 244
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини

Результат пошуку


Лимар Валерія Валеріївна

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Кандидат економічних наук
Звання: немає
Сфера діяльності: міжнародна економічна діяльність України
Факультет: Економічний факультет
Підрозділ: Кафедра міжнародних економічних відносин
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4328-7529
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=Cjk2r68AAAAJ
Scopus: немає
Web of Science:
Корп.ел.пошта: v.lymar@dommu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=145#search

Праці

Знайдено документів: 10
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Лимар Валерія Валеріївна Bio-oriented agrarian economy investment prognosis in the EU countries Lymar V. немає Baltic Journal of Economic Studies англійська 2018 стаття 158
The purpose of the investigation is making a prognosis of bio-oriented agrarian economy investment in the EU countries and preparing a set of steps how to attract investment in the bio-oriented agrarian economy sectors. Nowadays investment is one of the critical factors of bio-oriented agrarian economy development. It was set as one of the priories in the European Strategy 2020, where they defined the bio-oriented economy as the main engine for smart and innovation growth in Europe

2 Лимар Валерія Валеріївна Конкурентні стратегії національних виробників агропромислової продукції у сучасній парадигмі глобального економічного середовища Орєхова, Т.В. Хаджинов, І.В. Савченко, М.В. Атаманчук, З.А. Варламова, М.Л. Власова, Т.Л. Кулявець, В.Г. Лимар, В.В. Саркісян, Л.Г. Шлапак, О.А. Шкурат, М.Є. Середа, В.В. Солоненко, Ю.В. Коровій, Я.В. Вінниця немає українська 2019 монографія 174
Розглянуто теоретико-методологічні аспекти розвитку світового ринку сільськогосподарської продукції в умовах глобалізаційних процесів, трансформаційні процеси у стратегії аграрного підприємництва в глобальній мережі взаємодії, обґрунтовано стратегії інноваційного розвитку підприємств галузі, а також практику їхньої імплементації суб’єктами аграрного бізнесу на європейських ринках, визначено перспективи розвитку аграрного підприємництва в умовах цифрових трансформацій, запропоновано шляхи удосконалення управління розвитком соціально-економічних систем в аграрному секторі. Для керівників органів влади та управління різних рівнів, керівників і фахівців підприємств, зокрема агропромислових, науковців, викладачів, аспірантів та студентів економічних спеціальностей.

3 Лимар Валерія Валеріївна Міжнародні економічні відносини Орєхова, Т.В. Хаджинов, І.В. Савченко, М.В. Атаманчук, З.А. Варламова, М.Л. Лимар, В.В. Саркісян, Л.Г. Шлапак, О.А. Іщук, І.А. Середа, В.В. Шкурат, М.Є. Вінниця немає українська 2019 навч. посіб. 160
У навчальному посібнику викладено в логічній послідовності сучасний зміст, основні форми та напрями розвитку міжнародних економічних відносин. Навчальний посібник спрямований на активне засвоєння дисципліни «Міжнародні економічні відносини». Посібник містить тестові завдання, питання для самоконтролю, приклади розв’язання завдань та розрахунково-ситуаційні завдання до розв’язання. Розраховано на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів, а також фахівців-практиків

4 Лимар Валерія Валеріївна BIO-ORIENTED AGRARIAN ECONOMY INVESTMENT PROGNOSIS IN THE EU COUNTRIES Lymar V.V. немає Baltic Journal of Economic Studies англійська 2018 стаття 236
The purpose of the investigation is making a prognosis of bio-oriented agrarian economy investment in the EU countries and preparing a set of steps how to attract investment in the bio-oriented agrarian economy sectors

5 Лимар Валерія Валеріївна SYNERGISTIC EFFECTS OF AGRICULTURAL INTENSIFICATION OF BIOECONOMIC SECURITY: EXPERIENCE OF POLAND, UKRAINE AND AZERBAIJAN Vasyl Zalizko, Mykola Talavyria, Valeriia Lymar, Viktoriia Baidala Польща EAAE Seminar European Agriculture and the Transition to Bioeconomy англійська 2018 стаття 152
The paper is devoted to bioeconomic security on the European continent in the context of international innovation system creation. The aim of the paper is to study a new direction of bioeconomics - the formation of conditions for strengthening economic security the contextin to define the elements of national innovation system

6 Лимар Валерія Валеріївна ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ СПРАВЕДЛИВОСТІ Лимар В.В. немає Інтернаука українська 2018 стаття 198
У статті вивчено наукові підходи до розуміння поняття ефективності в контексті справедливості. Проаналізовано науковий підхід В. Парето до розуміння поняття ефективності. Представлено розуміння Парето — ефективності з точки зору концепцій справедливості: утилітаризму, егалітаризму, елітаризму, лібералізму та роулзівському підходу. Досліджено першу та другу теореми добробуту

7 Лимар Валерія Валеріївна MODERN VISION OF THE BIOECONOMY DASHBOARD Лимар В.В. немає Економіка і організація управління українська 2018 стаття 179
The paper is devoted to studying modern vision of the bioeconomy dashboard. Last twnty years bioeconomy was in the focus of scientists of different fields of science. This phenomenon is interdisciplinary and combines knowledge and ideas of biology, chemistry, mathematics, economics and agronomy. Some of its sectors, for instance, agriculture and food & feed sectors have a long history and developed not like a part of the bioeconomy but separate sectors

8 Лимар Валерія Валеріївна TRANSFORMATION OF LABOR RELATIONS IN THE CONDITIONS OF FORMATION OF DIGITAL ECONOMY Lymar V., Demianova Yu. немає Економіка і організація управління англійська 2020 стаття 198
The article is devoted to the research of trends of transformation of the labor market in the conditions of formation of the digital economy. Signs of transformation of the world labor market are considered. The features of freelance development in the conditions of digital economy formation are investigated. An analysis of the global trends in freelancing is conducted. It is proven that nowadays freelancing has covered most of the countries of the world and is developing too fast

9 Лимар Валерія Валеріївна СТРАТЕГІЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ «ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ» Lymar V., Demianova Yu. немає Бізнес Інформ англійська 2020 стаття 152
The article is concerned with studying the inclusive globalization strategy of «One Belt, One Road». It is defined that this initiative should contribute to the socalled rebirth of the great Chinese nation and serve the realization of the following goals: formation of a wealthy middle class and the building of a democratic socialist State. The Silk Road Economic Belt aims to promote the free movement of economic factors, efficient allocation of resources, deepen market integration, and support the coordination of economic policies of countries along the «One Belt, One Road» initiative, expanding and deepening regional cooperation, creating an inclusive and balanced architecture of regional cooperation in which all parties obtain benefits and opportunities for sustainable developm

10 Лимар Валерія Валеріївна Іноземний досвід підтримки розвитку біоекономіки Лимар В.В. немає Бізнес Інформ українська 2019 стаття 177
Стаття присвячена аналізу іноземного досвіду підтримки розвитку біоекономіки. Визначено, що розвиток біотехнологій став базисом для формування та розвитку концепту біоекономіки, яка базується на таких основах: використання знань генної та кліткової інженерії для розробки та виробництва нової продукції; використання біологічної сировини для стимулювання стійкого зростання; інтернаціоналізація знань у сфері біотехнологій та використання їх у різних секторах. Визначено, що важливими факторами розвитку біоекономіки є економічні мотиви, а саме: завоювання лідерства у сфері біоіндустрії, формування мережі інноваційних центрів