Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Library Donnu
Всього науковців
306
Всього праць
3426
Завантажень
5
Зап. на цитування
146190
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 73
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 5
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 821
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 498
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 77
061 Журналістика
Управління та адміністрування 557
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 357
081 - Право
Біологія 83
091 Біологія
Природничі науки 413
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 148
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 191
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 1
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 194
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини

Результат пошуку


Шлапак Оксана Анатоліївна

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Кандидат економічних наук
Звання: немає
Сфера діяльності: міжнародний маркетинг, електронна комерція, маркетингові комунікації
Факультет: Економічний факультет
Підрозділ: Кафедра міжнародних економічних відносин
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4153-4557
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=7RlnvFMAAAAJ&hl=ru
Scopus: http://surl.li/fnhj
Web of Science:
Корп.ел.пошта: o.shlapak@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=144#search

Праці

Знайдено документів: 7
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Шлапак Оксана Анатоліївна The effect of operational flexibility on performance: a field study on small and medium-sized industrial companies in Jordan Allam Yousuf, Hossam Haddad, Miklos Pakurar, Serhii Kozlovskyi, Anastasiia Mohylova немає Montenegrin Journal of Economics, Volume 15 англійська 2019 стаття 85
In the context of an unstable business environment, companies should be looking for a mechanism to deal with uncertainty. Flexibility maybe one of those mechanisms which can help company to cope with instability in the best way possible. As one of the basic types of flexibility, operational flexibility has become an essential capability which an organization seeks to acquire because it enables companies to respond quickly and effectively to dynamic environments, and as a result, improve firm performance.

2 Шлапак Оксана Анатоліївна Інформаційно-комунікаційне маркетингове середовище підприємства Шлапак О. немає Ефективна економіка українська 2015 стаття 60
Стаття містить основні принципи побудови та розвитку інформаційно-комунікаційного маркетингового середовища підприємства.

3 Шлапак Оксана Анатоліївна Підвищення ефективності економічної діяльності підприємств легкої промисловості засобами збутової маркетингової стратегії Оксана Шлапак, Вікторія Коновал немає Глобальні та національні проблеми економіки українська 2016 стаття 56
У статті розглянуто питання щодо економічної ефективності діяльності підприємств легкої промисловості, а також маркетингову стратегію та механізм її реалізації за допомогою клієнтоорієнтованої збутової політики та краудсорсинга як одного з її різновидів. Розроблено основні підходи до формування клієнтоорієнтованої збутової політики на підприємстві легкої промисловості

4 Шлапак Оксана Анатоліївна Застосування концепції маркетинг-менеджменту у діяльності підприємств в Інтернет –середовищі Шлапак О. немає Ефективна економіка українська 2017 стаття 75
Стаття містить результати аналізу можливостей застосування концепції маркетинг-менеджменту у діяльності підприємств в електронному середовищі. Автор пропонує враховувати особливості електронного бізнесу. Управлінської та маркетингової діяльності, активно застосовувати інструменти віртуального середовища, розвивати та запроваджувати маркетингові стратегії розвитку підприємства в Інтернт - середовищі. Це дозволить сформувати свою діяльність навколо споживача, утримати існуючих та знайти нових клієнтів.

5 Шлапак Оксана Анатоліївна Модель багатокритеріальної оптимізації комунікаційного середовища підприємств Оксана Шлапак, Олена Коваленко немає Інвестиції: практика та досвід українська 2017 стаття 66
Стаття містить результати досліджень щодо формування моделі багатокритеріальної опти- мізації маркетингового комунікаційного середовища підприємств. Автори пропонують використовувати цільову оптимізацію комунікацій. Аналіз сучасних маркетингових каналів та можливостей їх міксування показав, що можна внести зміни в композицію комунікаційного середовища на основі одержаних показників

6 Шлапак Оксана Анатоліївна Сучасні концепції менеджменту та їх вплив на формування оптимального комунікаційного середовища Шлапак О. немає Державне управління: удосконалення та розвиток українська 2018 стаття 60
Оптимально побудоване комунікаційне середовище дозволить покращити розвиток кожного об’єкту комунікацій. Використання сучасних концепцій менеджменту дасть змогу зменшити рівень інформаційної асиметрії, дубльованих та зайвих комунікаційних повідомлень та зв’язків, удосконалити творчу складову діяльності управлінського персоналу, структурувати комунікаційні процеси відповідно цілям та визначити основних агентів комунікацій

7 Шлапак Оксана Анатоліївна Формування комунікаційного середовища організації на основі комунікаційної логістики Шлапак О. немає Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Економічні науки” українська 2019 стаття 60
Стаття містить результати аналізу формування комунікаційного середовища організації на основі критеріїв комунікаційної логістики з використанням сучасних управлінських та інформаційних технологій. Такий підхід дає змогу сформувати збалансоване динамічне комунікаційне середовище, яке має внутрішні та зовнішні модулі