Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
336
Всього праць
5373
Завантажень
5
Зап. на цитування
679443

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 91
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 1176
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 629
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 84
061 Журналістика
Управління та адміністрування 968
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 528
081 - Право
Біологія 150
091 Біологія
Природничі науки 630
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 207
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 611
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 269
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини

Результат пошуку


Атаманчук Зорина Асланівна

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Кандидат економічних наук
Звання: Доцент
Сфера діяльності: розвиток вітчизняної грошово-кредитної та фінансової політики в світлі інтеграції у європейський економічний простір; міжнародний туризм в умовах глоб
Факультет: Економічний факультет
Підрозділ: Кафедра міжнародних економічних відносин
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6139-1653
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=WFv0ZiYAAAAJ&h l
Scopus: немає
Web of Science:
Корп.ел.пошта: z.atamanchuk@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=143#search

Праці

Знайдено документів: 52
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Атаманчук Зорина Асланівна Фінансове та обліково-аналітичне забезпечення діяльності туристичних підприємств Атаманчук З. А., Банера Н. П., Гелей Л. О., Гомольська Н. І., Майор О. В., Мороз В. П., Пилипенко С. М., Рудницький В. С., Свелеба Н. А., Скаско О. І., Тимчишин – Чемерис Ю. В Львів немає українська 2016 монографія 213
У монографії представлено міждисциплінарні дослідження фінансових та обліково-аналітичних процесів діяльності підприємств туристичного бізнесу. Розкрито питання грошово-кредитного та фінансово-податкового регулювання ринку туристичних послуг; виявлено проблеми теорії і практики обліку діяльності туристичних підприємств; здійснено оцінку фінансового результату в туристичному бізнесі; обґрунтовано особливості формування фінансової звітності, організації та методології контролю

2 Атаманчук Зорина Асланівна Організаційно-економічний механізм функціонування підприємств сфери послуг Атаманчук З.А., Банера Н.П., Виклюк М.І., Воронко Р.М., Воронко О.С., Гальків Л.І., Гелей Л.О., Гомольська В.В., Грабовенська С.І., Гринів Б.В., Килин О.В., Майор О.В. та ін. Львів немає українська 2019 монографія 218
У монографії представлено результати досліджень, проведених при виконанні науково-дослідної теми «Організаційно-економічний механізм функціонування підприємств сфери послуг». Досліджено проблеми формування та функціонування організаційно-економічного механізму сфери послуг, запропоновано вектори його розвитку. Значну увагу приділено обгрунтуванню фінансово-економічних та податкових стимулів розвитку сфери послуг, а також пропозиціям щодо покращення обліково-аналітичного забезпечення управління підприємствами

3 Атаманчук Зорина Асланівна Конкурентні стратегії національних виробників агропромислової продукції у сучасній парадигмі глобального економічного середовища Орєхова Т.В., Хаджинов І.В., Савченко М.В., Атаманчук З.А., Варламова М.Л., Власова Т.В., Кулявець В.Г., Лимар В.В., Саркісян Л.Г., Шлапак О.А., Шкурат М.Є., Середа В.В., Солоненко Ю.В., Коровій Я.В. Вінниця немає українська 2019 монографія 231
Розглянуто теоретико-методологічні аспекти розвитку світового ринку сільськогосподарської продукції в умовах глобалізаційних процесів, трансформаційні процеси у стратегії аграрного підприємництва в глобальній мережі взаємодії; обґрунтовано стратегії інноваційного розвитку підприємств галузі, а також практику їхньої імплементації суб’єктами аграрного бізнесу на європейських ринках; визначено перспективи розвитку аграрного підприємництва в умовах цифрових трансформацій; запропоновано шляхи удосконалення управління розвитком соціально-економічних систем в аграрному секторі

4 Атаманчук Зорина Асланівна Фінансовий менеджмент Скаско О.І., Майор О.В., Тимчишин Ю.В., Нашкерська М.М., Виклюк М.М., Килин О.В., Атаманчук З.А., Свелеба Н.А. Львів немає українська 2018 навч. посіб. 233
У навчальному посібнику висвітлено теоретико-методичні та практичні аспекти застосування сучасного інструментарію фінансового управління грошовими потоками, активами, капіталом, інвестиціями підприємства. Для більш ефективного засвоєння студентами навчального матеріалу до кожного розділу запропоновано комплекс питань та тестів для самоконтролю знань

5 Атаманчук Зорина Асланівна Міжнародні економічні відносини Орєхова Т.В., Хаджинов І.В., Савченко М.В., Атаманчук З.А., Варламова М.Л., Лимар В.В., Саркісян Л.Г., Шлапак О.А., Іщук Ю.А., Шкурат М.Є., Середа В.В. Вінниця немає українська 2019 навч. посіб. 225
У навчальному посібнику викладено в логічній послідовності сучасний зміст, основні форми та напрями розвитку міжнародних економічних відносин. Навчальний посібник спрямований на активне засвоєння дисципліни «Міжнародні економічні відносини». Посібник містить тестові завдання, питання для самоконтролю, приклади розв’язання завдань та розрахунково-ситуаційні завдання до розв’язання

6 Атаманчук Зорина Асланівна Analysis of the functional characteristics’ monetary policy Атаманчук З.А., Тимчишин-Чемерис Ю.В. Харків Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики англійська 2018 стаття 201
У статті розроблено підходи до пояснення процесу ремонетизації перехідних фінансових систем, а на цій основі – обгрунтовано пріоритетні напрями проведення центральним банком грошово-кредитної політики в Україні

7 Атаманчук Зорина Асланівна Організаційно-економічний механізм функціонування туристичної індустрії Атаманчук З.А., Орєхова Т.В., Макогін З.Я. Харків Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики українська 2020 стаття 273
Обґрунтовано організаційно-економічний механізм функціонування туристичної інстрії держави, де взаємодія між відповідними інституціями національного, регіонального та міжнародного рівнів здійснюється на засадах партнерства та співробітництва, на основі фінансового забезпечення, у межах діючого правового законодавства, ратифікованого державами з урахуванням вимог міжнародного права та з використанням форм, методів, важелів й інструментів реалізації туристичної політики. Виокремлено три типи моделей державного регулювання туризму, обґрунтовано, що саме «європейська» модель є найбільш прийнятною для України.

8 Атаманчук Зорина Асланівна Нotel chains in the global tourism space Aтаманчук З.А., Яворовенко Н.М. Маріуполь Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку англійська 2019 стаття 194 no file
У статті обгрунтовано роль готельних ланцюгів у сучасній світовій індустрії гостинності та туризму. Розглянуто характерні особливості їх функціонування. Сформовано рейтинги світових готельних мереж-лідерів, в тому числі й тих, бренди яких представлені на туристичному ринку України

9 Атаманчук Зорина Асланівна Оцінка результатів втілення світовим брендом COCA-COLA стратегії злиття і поглинання Атаманчук З.А., Барткова К.М., Гончарук С.А Маріуполь Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку українська 2019 стаття 204 no file
У статті розкрито напрямки реалізації стратегії злиття і поглинання міжнародною компанією Сoca-Cola HBS. Проаналізовано результати впровадження стратегії шляхом дослідження місця транснаціональної корпорації на конкурентному ринку напоїв та визначення реальної дохідності її акцій

10 Атаманчук Зорина Асланівна Глобалізація світових ринків товарів та послуг Атаманчук З.А., Макогін З.Я. Маріуполь Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку українська 2019 стаття 196
У статті висвітлено сучасні тенденції розвитку світових ринків товарів та послуг. Проаналізовано напрями динаміки ринкової кон’юнктури в умовах глобалізації. Обгрунтовано підвищення ролі міжнародної торгівлі послугами як результат змін в технологіях, попиті та структурі світових трендів

11 Атаманчук Зорина Асланівна Оцінка торговельної ефективності України з країнами ЄС Атаманчук З.А., Макогін З.Я. немає Бізнес Інформ українська 2020 стаття 223
Метою статті є оцінка ефективності торговельних відносин України з країнами ЄС за допомогою розрахунку індексу комплементарності та різноманітних методів емпіричного аналізу. Емпірично доведено, що для України співпраця з ЄС є рентабельною, оскільки сприяє зростанню вітчизняного ВВП вдвічі більше ніж з країнами СНД

12 Атаманчук Зорина Асланівна Глобальні тенденції розвитку міжнародного туризму в структурі світового ринку послуг Атаманчук З.А. немає Бізнес Інформ українська 2020 стаття 262
У статті обґрунтовано підвищення ролі міжнародної торгівлі послугами як результат змін у технологіях, попиті та структурі світових трендів. Наведено існуючі системи класифікацій послуг. Висвітлено сучасні тенденції розвитку світового ринку послуг та визначено місце міжнародного туризму, як пріоритетної сфери економіки багатьох країн, що забезпечує левову частку сукупного національного доходу держав, стає напрямом міжнародної спеціалізації, сприяє всебічному стійкому економічному розвитку, соціальному залученню, зростанню зайнятості та подоланню бідності, ефективному використанню ресурсів, охороні навколишнього середовища, розвитку міжкультурних комунікацій, миру та безпеки, як важливих компонент суспільної взаємодії світового масштабу.

13 Атаманчук Зорина Асланівна Роль освіти у формуванні кластерної ініціативи в міжнародному туризмі Атаманчук З.А. Маріуполь Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку українська 2020 стаття 248
У статті проаналізовано особливості впровадження кластерних моделей розвитку туризму за принципами публічно-приватного партнерства. Розглянуто світовий досвід, а також конкретні приклади реалізації кластерних ініціатив за участю вітчизняних вищих навчальних закладів. Обґрунтовано можливі напрямки співпраці закладів вищої освіти, науково-дослідних установ з представниками бізнесових кіл та органами державної влади в напрямку розвитку міжнародного туризму

14 Атаманчук Зорина Асланівна Формування мережевої туристичної індустрії як форма глобальної інтеграції країн Атаманчук З.А. Дніпро Економіний простір українська 2020 стаття 223
На основі застосованих автором загальнонаукових методів теоретичного узагальнення та абстрагування, методів аналізу та синтезу у статті проведено: ґрунтовний аналіз типів організаційних моделей мережевої інтеграції в сфері міжнародного туризму; порівняльний аналіз масштабів діяльності світових туристичних мереж, глобальних он-лайн агентств подорожей, готельних ланцюгів, ресторанних мереж, глобальних партнерських об’єднань авіакомпаній; обґрунтовано роль електронної комерції у глобалізації туризму як наслідок процесів інформатизації суспільства

15 Атаманчук Зорина Асланівна Міжнародний туризм як пріоритетний напрям соціально-економічного розвитку держав світу Атаманчук З.А., Дем’янова Ю.О. Ужгород Науковий вісник Ужгородського університету українська 2019 стаття 330
У статті розглянуто туризм як один із пріоритетних напрямків розвитку економіки, що сприяє збільшенню валового внутрішнього продукту, валютних надходжень, зростанню промисловості й торгівлі, інвестицій, розвитку інфраструктури, суміжних галузей, стимулює зайнятість, сприяє покращенню добробуту громадян.

16 Атаманчук Зорина Асланівна Аналіз функціональних характеристик грошово-кредитної політки Атаманчук, З Тимчишин–Чемерис, Ю немає немає українська 2018 стаття 274
У статті розроблено підходи до пояснення процесу ремонетизації перехідних фінансових систем, а на цій основі – обґрунтовано пріоритетні напрями проведення центральним банком грошово–кредитної політики в Україні

17 Атаманчук Зорина Асланівна Оцінка макроекономічних ефектів монетарної політики в Україні Атаманчук З.А., Черкас Н.І. немає Економіка і прогнозування українська 2015 стаття 282
Розглянуто актуальну проблему впливу монетарної політики на макроекономічні показники в Україні. Проведено емпіричну оцінку залежності промислового виробництва, загального експорту та технологічного експорту від монетарного фактора та обмінного курсу з використанням двокрокового методу найменших квадратів (2SLS) і векторної авторегресії з коригуванням помилки (VECM). Встановлено обмежуючий вплив експансійної монетарної політики на промислове виробництво та експорт у сировинних та технологічних галузях

18 Атаманчук Зорина Асланівна Розвиток міжнародного туризму в умовах пандемії СOVID-19 : тенденції та очікування Атаманчук З.А. немає Бізнес Інформ українська 2020 стаття 157
Метою статті є висвітлення сучасних тенденцій розвитку світового ринку туристичних послуг, обґрунтування специфіки та напрямів динаміки ринкової кон’юнктури в умовах пандемії СOVID-19, а також пошук шляхів диверсифікації туристичного продукту з метою мінімізації ризиків значних втрат галузі туризму. У статті акцентовано увагу на проблемах значного спадного тренду туристичної активності на сучасному етапі, викликаного поширенням світом коронавірусу, появу нового штаму якого (2019-nCoV) було підтверджено у грудні 2019 р. в Ухані (Китай). Проаналізовано думки експертів стосовно наслідків інтенсивного поширення вірусу світом, що можуть виявитися не тільки смертельними для людини, але й згубними для світової економіки, а особливо для сфери міжнародного туризму. Визначено тенденції втрат туристичної галузі від COVID-19 та широкомасштабних заходів його стримування на рівні регіонів світу. Обґрунтовано прогнози падіння зайнятості в секторі подорожей і туризму на регіональному рівні

19 Атаманчук Зорина Асланівна Розвиток міжнародного туризму як шлях формування крос-культурної толерантності Атаманчук З.А. немає Бізнес Інформ українська 2020 стаття 141
У сучасному світі, який є відкритим і характеризується взаємозалежністю людських спільнот, релігій, культур у людей в межах однієї системи формуються напрями діалогічної комунікації, виникає інтерес до спільної діяльності, зацікавленість у особливостях історичної, культурної спадщини, особливостях функціонування простору глобального інформаційного суспільства. Постійне бажання людини пізнавати світ є поштовхом для розширення меж соціокомунікацій, вивчення специфіки інших культур, поведінки представників цих культур у процесі знайомства з особливостями їхнього побуту, суб'єкт-об'єктних і суб'єкт-суб'єктних відносин, особливостями ціннісних орієнтирів тощо. Саме міжнародний туризм в умовах глобалізації стає чинником розвитку та розширення каналів крос-культурного спілкування, яка через соціальну взаємодію на індивідуальному й груповому рівнях є потужним інструментом встановлення діалогу між культурами

20 Атаманчук Зорина Асланівна Tourism development as a factor of the country’s escape from the ‘middle income trap’ Atamanchuk Z., Makohin Z., Mityushkina K. немає Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. Vol. 42. No. 3 англійська 2020 стаття 132
The concept of “middle-income trap” and the main reasons for the country’s entry into it s described in the article. The purpose of this article is the analysis of tourism development as an important factor in the state’s recovery from “the middle-income trap”. The economic development of Thailand, Turkey and Mexico, which are stuck in the trap and where the tourism sector occupies significant positions in GDP growth, is analyzed. Using the least-squares method with instrumental variables (2SLS), іt has been empirically confirmed that tourism development in Turkey can drive the economy out of the trap, while in Thailand and Mexico, the manufacturing sector plays a significant role in economic growth, despite significant tourism revenues. The recommendations on possible ways out of “the middle income trap” are provided by authors

21 Атаманчук Зорина Асланівна Дослідження впливу імпорту машинобудівної продукції на основні макроекономічні показники України Атаманчук З.А., Зборовський Д. Чернівці Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки : зб. наук. пр.. Вип. 27 українська 2014 стаття 264
Здійснено аналітичну оцінку вітчизняного машинобудівного комплексу, проаналізовано тенденції зміни експорту та імпорту машинобудівної продукції по Україні, досліджено взаємну причинність між імпортом машинобудівної продукції та основними макроекономічними показниками України, запропоновано практичні рекомендації щодо посилення конкурентних позицій українських підприємств на світовому ринку машинобудування з метою підвищення експортного потенціалу галузі

22 Атаманчук Зорина Асланівна Доцільність використання Національним банком України інструментів грошово-кредитного регулювання для підтримання оптимальної пропозиції грошової маси Атаманчук З.А. немає Збірник науково-технічних праць ЛНЛТУ українська 2013 стаття 140
Досліджено особливості та основні проблеми грошово-кредитного регулювання. Розглянуто доцільність використання Національним банком України таких інструментів, як політика відкритого ринку, встановлення норми обов'язкових резервів. Досліджено емпірично вплив облікової ставки НБУ на процентну ставку за кредитами і депозитами, а також вплив підвищення останніх на інвестиції. Обґрунтовано пропозиції щодо підвищення ефективності монетарної політики НБУ

23 Атаманчук Зорина Асланівна Туризм сільських територій в Україні та світі: базові поняття, тенденції та перспективи Атаманчук З.А. Маріуполь Збірник наукових праць Донецького державного університету управління «Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку». Серія «Економіка» українська 2019 стаття 141
У статті структуровано термінологічну класифікацію базових понять деяких природно-орієнтованих видів туризму. Досліджено світові тенденції розвитку різновидів туризму сільських територій. Обґрунтовано перспективні напрямки поширення агротуристичної діяльності в Україні

24 Атаманчук Зорина Асланівна Грошово-кредитне регулювання та його роль у забезпеченні рівноваги доходу та платіжного балансу держави Атаманчук З.А. Львів немає українська 2011 автореферат 175
На підставі предметного аналізу еволюції монетарних показників і узагальнення відмих теоретичних моделей розроблено підходи до пояснення ремонетизації перехідних економік, а на цій підставі обґрунтовано пріоритети грошово-кредитної політики в Україні. За допомогою динамічної портфельної моделі з раціональними очікуваннями пояснено механізм поступового збільшення грошового «навісу» та його подальшої стрімкої ліквідації в контексті кризових явищ на фінансовому ринку. Запропоновано статистичну модель впливу монетизації економіки та пропозиції грошової маси на показники доходу та платіжного балансу, що пояснює послаблений зв’язок між грошовою масою й інфляцією супутнім впливом на торговельний баланс, а також підтверджує аргументи щодо залежності рівня монетизації від показників інфляції, сальдо бюджету, обмінного курсу, відкритості економіки та припливу капіталу. Проаналізовано вплив інтегральних показників якості монетарної політики, таких як індекс Heritage Foundation, на показники доход

25 Атаманчук Зорина Асланівна Цифрові трансформації у міжнародному туризмі як чинник економічного розвитку держав Атаманчук З.А. Запоріжжя Стратегічні пріоритети трансформації економіки в умовах цифровізації: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (29-30 жовт. 2019 р., м. Запоріжжя) українська 2019 тези 169
Обґрунтовано, що прискорення розвитку світової туристичної індустрії та залучення інвестицій, трансформація суміжних з туризмом секторів економіки в конкурентоспроможні та ефективні, технологічна та цифрова модернізація туристичних послуг, доступність для громадян переваг та можливостей цифрових технологій під час подорожей, розвиток цифрового туристичного підприємництва – це далеко не вичерпний перелік цілей цифровізації міжнародного туризму, реалізація яких дозволить відкрити нові потужні можливості для держави, суспільства, громадян. Очікується, що масштаби і темп цифрових трансформацій можуть стати основними чинниками економічного поступу нашої держави

26 Атаманчук Зорина Асланівна Правове регулювання туристичної діяльності: досвід Франції Атаманчук З.А., Яворовенко Н.М. немає I International Science Conference on Multidisciplinary Research, Berlin, Germany. January українська 2021 тези 131
Проаналізовано основні нормативно-правові акти на основі яких здійснюється правове регулювання туристичної діяльності у Франції. Визначено, що важливу роль у провадженні туристичної діяльності Франції відіграє державна підтримка сфери туризму, яка є особливо відчутною в умовах пандемії і спрямована на: звільнення від сплати соціальних внесків для підприємств малого та середнього бізнесу; фінансову підтримку з боку фонду солідарності; позики, гарантовані державою; запровадження податкового кредиту відповідно до законопроєкту про фінансування на 2021 рік; за рішенням місцевої влади передбачено також можливе зниження туристичного збору та інших місцевих податків; передбачена можливість для банків продовжити термін кредитування суб’єктів туристичного бізнесу до 12 місяців; для надання короткострокових та довгострокових позик буде залучено близько 600 мільйонів євро ресурсів від групи «Caisse des Dépôts et Consignation» (Bpifrance, Banque des Territoires, La Banque Postale), в цілому гру

27 Атаманчук Зорина Асланівна Міжнародний туризм як каталізатор економічного розвитку Атаманчук З.А. Маріуполь Особливості інтеграції країн у світовий економічний та політико-правовий простір: матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. українська 2019 тези 123
Обґрунтовано роль і значення туризму як каталізатора економічного розвитку держав світу

28 Атаманчук Зорина Асланівна Деякі особливості формування туристичних потоків: регіональний аспект Атаманчук З.А. Маріуполь Особливості інтеграції країн у світовий економічний та політико-правовий простір : матеріали II мМжнар. наук.-практ. конф. українська 2015 тези 217
Проаналізовано особливості формування туристичних потоків на регіональному рівні. Обґрунтовано, що, зважаючи на туристичний потенціал України, її регіональні можливості, для підвищення ефективності досліджуваної галузі доцільно в ситуації, що склалася розвивати внутрішній туризм, пропонуючи якісно нові види турів. Міністерство закордонних справ повинно займається роз'яснювальною роботою про безпечність подорожей, що сприятиме підвищенню обсягів в‘їзних потоків іноземних громадян у цілком безпечні регіони України

29 Атаманчук Зорина Асланівна Глобалізація світових ринків товарів та послуг Атаманчук З.А., Макогін З.Я. немає Збірник наукових праць Донецького державного університету управління «Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку». Серія «Економіка». Вип. 314 українська 2019 стаття 255
У статті висвітлено сучасні тенденції розвитку світових ринків товарів та послуг. Проаналізовано напрями динаміки ринкової кон’юнктури в умовах глобалізації. Обґрунтовано підвищення ролі міжнародної торгівлі послугами як результат змін в технологіях, попиті та структурі світових трендів

30 Атаманчук Зорина Асланівна Сучасний стан та тенденції інвестування в економіку України Атаманчук З.А., Пльонсак А.О. Лісабон Х Міжнародна науково-практична конференція «Topical issues, achievements and innovations of fundamental and applied sciences» українська 2021 тези 163
Іноземні інвестиції відіграють важливу роль не лише у розвитку окремого підприємства, а й країни в цілому. Доведено, що створення сприятливого інвестиційного клімату шляхом удосконалення законодавчої бази, підвищення рівня політико-правової стабільності, покращення інфраструктури, усунення бюрократичних перешкод та боротьба з корупцією є передумовою економічного розвитку нашої держави. Обґрунтовано, що для формування сприятливого інвестиційного клімату в Україні повинні бути здійснені комплексні заходи щодо поліпшення умов діяльності інвесторів, розширення механізмів, забезпечення еквівалентності обміну між галузями і сферами економіки, встановлення економічно обґрунтованих та взаємовигідних цін на інвестиційні ресурси. Відповідне збільшення обсягу інвестицій в економіку України забезпечить пришвидшення соціально-економічного поступу нашої держави та її пріоритетних галузей виробництва

31 Атаманчук Зорина Асланівна Туристична галузь України в умовах пандемії COVID-19 Атаманчук З.А., Горкун К.В. немає XXV Міжнародна науково-практична конференція «Implementation of modern science and practice» українська 2021 тези 145
Висвітлено сучасні тенденції розвитку світового ринку туристичних послуг, обґрунтувано специфіку та напрями динаміки ринкової кон’юнктури в умовах пандемії СOVID-19, а також пошук шляхів диверсифікації туристичного продукту. Встановлено, що внаслідок пандемії та закриття кордонів держав, в Україні більш інтенсивно почав розвиватися внутрішній туризм

32 Атаманчук Зорина Асланівна Організаційно-економічний механізм функціонування туристичної індустрії Атаманчук З.А., Орєхова Т.В., Макогін З.Я. Харків Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр. українська 2020 стаття 122
Метою наукової публікації є обґрунтування організаційно-економічного механізму функціонування туристичної індустрії держави та розробка практичних рекомендацій щодо активізації розвитку туризму з використанням відповідних методів, важелів та інструментів. У статті акцентовано увагу на тому, що успіх розвитку туризму залежить від сприйняття та підтримки галузі на національному, регіональному та глобальному рівнях, що заохочується шляхом формування політики розвитку туризму, від ефективності реалізації якої залежить перетворення туристичної галузі на дієвий чинник соціально-економічного розвитку, просування національної культури та формування привабливості країн, а впровадження організаційно-економічного механізму успішного ведення туристичного бізнесу, як ключове завдання стратегічно-орієнтованої державної політики, – це важливий шлях розв’язання системних проблем у туристичній сфері.

33 Атаманчук Зорина Асланівна Трансформація соціально-економічних систем в умовах викликів глобального сталого розвитку Орєхова Т.В., Савченко М.В., Хаджинов І.В., Кістерський Л.Л., Атаманчук З.А., Лимар В.В. та ін. Вінниця немає українська 2021 монографія 65
У монографії досліджені процеси структурної трансформації моделей розвитку економічних систем та розроблено науково-практичні рекомендації з формування механізму трансформації економік країн в умовах викликів глобального сталого розвитку

34 Атаманчук Зорина Асланівна Проблеми та перспективи корпоративного управління в Україні Атаманчук З.А. немає Бізнес Інформ, № 1 українська 2021 стаття 59
Метою публікації є з’ясування сутності корпоративного управління, вивчення особливостей формування корпоративного сектору в Україні, дослідження існуючих проблем та окреслення перспективних шляхів розвитку системи корпоративного управління. Автором розглянуто підходи до визначення поняття «корпоративне управління»

35 Атаманчук Зорина Асланівна Безпека у міжнародному туризмі як чинник сталого розвитку Атаманчук З.А., Тимчишин Ю.В. немає SWorldJournal, № 8, Ч. 1, українська 2021 стаття 57
У статті з’ясовано місце та роль туризму в досягненні 17 цілей сталого розвитку. Обґрунтовано, що реалізація поставлених цілей та завдань дасть можливість спрямувати діяльність світової спільноти через розвиток міжнародного туризму в аспекти сталого розвитку: економічний, соціальний, культурологічний, екологічний, в покращення миру та безпеки. Розглянуто основні напрямки діяльності міжнародних організацій, які покликані впливати на безпеку міжнародного туризму. Опрацьовано основні позиції чинного законодавства з питань правового регулювання туризму і його безпеки

36 Атаманчук Зорина Асланівна Сучасний стан криптовалют та можливості їх використання у світовій економіці Атаманчук З.А., Мороз В.В. немає SWorldJournal, № 8, Ч. 1 українська 2021 стаття 58
У статті з’ясовано місце та роль криптовалюти в світовій економіці, обґрунтовано важливість нових технологій у розвитку економічних систем. Опрацьовано варіанти використання криптовалют як фінансового інструменту та як нових технологій, що зможуть покращити та забезпечити захист даних у світовій фінансовій системі. Проаналізовано ринки криптовалют та їх капіталізацію, визначено основні недоліки їх функціонування як платіжного та інвестиційного інструменту

37 Атаманчук Зорина Асланівна Розвиток та оцінка ефективності транскордонної співпраці між Україною та Польщею у сфері туризму Атаманчук З.А., Макогін З.Я. немає SWorldJournal, № 10, Ч. 2 українська 2021 стаття 54
У статті проаналізовано розвиток транскордонної співпраці між Україною та Польщею у галузі туризму. Авторами здійснено аналіз динаміки туристичних потоків між країнами. За допомогою емпіричного аналізу (модель Scatterplot) доведено, що роль транскордонної співпраці у сфері туризму між Україною та Польщею є вагомою. Адже залучення інвестицій з Польщі у Львівську область позитивно впливає на туристичну галузь, оскільки сприяє зростанню закладів розміщення, які очевидно розбудовуються також із залученням польського капіталу

38 Атаманчук Зорина Асланівна Інвестиційне забезпечення «зеленої» економіки як пріоритетний напрям розвитку держави на засадах сталого розвитку Атаманчук З.А., Неголюк Ю.В. немає Економіка і організація управління, № 1 українська 2021 стаття 58
Визначено ключові пріоритети розвитку «зеленої» економіки; вивчено стан інвестиційного забезпечення «зеленого» сектору в Україні та світі, світовий досвід залучення «зелених» технологій» в економіку; обґрунтовано перешкоди, які стримують збільшення інвестування у «зелений» сектор економіки України та ключові пріоритети розвитку сектору на основі відповідних програм; сформовано подальші орієнтири розвитку «зеленої» економіки шляхом залучення інвестицій, на засадах сталого виробництва та споживання, ефективного використання ресурсів, а також сприяння діяльності бізнесу в спосіб ресурсо- та енергоефективного, екологічно безпечного виробництва

39 Атаманчук Зорина Асланівна Аналіз динаміки та структури експорту агропромислової продукції Вінницької області Атаманчук З.А., Свіргун А.Р немає Економіка і організація управління, № 2 українська 2021 стаття 57
Досліджено географічну структуру експорту з Вінницької області до країн світу в цілому та до країн ЄС, зокрема; загальну структуру товарного експорту за групами УКТ ЗЕД; визначено співвідношення агропромислового товарного експорту до інших видів товарного експорту Вінниччини, структуру експорту агропромислових товарів, обсяги експорту агропромислової сировини, продуктів переробки з Вінницької області до країн світу та, для порівняння, до країн ЄС. Розраховано показник експортоорієнтованості економіки регіону. Обґрунтовано пропозиції щодо подальших орієнтирів стратегії регіонального розвитку Вінниччини

40 Атаманчук Зорина Асланівна Світовий досвід регулювання зовнішнього боргу в умовах фінансової й економічної нестабільності Кукель Г.С., Атаманчук З.А., Братчук У.П. немає Modern Economics, № 32 українська 2022 стаття 63
Розглянуті теоретико-методичні основи ефективного управління зовнішнім боргом. Проаналізовано динаміку стану державного консолідованого боргу окремих країн світу. Узагальнено досвід регулювання зовнішнього боргу у різних країнах світу. Особливу увагу приділено бюджетній консолідації як найбільш поширеному в світовій практиці методу відновлення боргової стійкості. Розглянуто основні інструменти боргової політики у кризовий період щодо груп країн. Обґрунтовано концептуальні засади вдосконалення механізму управління зовнішнім державним боргом та його обслуговування в умовах глобалізації світової економіки

41 Атаманчук Зорина Асланівна Аналіз досягнень Китаю як «локомотиву» глобального економічного зростання Атаманчук З.А., Макогін З.Я., Науменко В.Д. немає SWorldJournal, № 11, Ч. 4 українська 2022 стаття 63
Здійснено оцінку місця Китаю у світовій економіці. На основі аналізу найбільш експортованих товарів у світі, автори роблять висновок, що Китай є лідером майже за усіма товарними групами. За допомогою емпіричного аналізу доведено, що значному зростанню китайської економіки сприяє експортоорієнтована політика, яка вже протягом багатьох років допомагає країні втримувати фінансову стійкість

42 Атаманчук Зорина Асланівна Грошово-кредитне регулювання та його роль у забезпеченні рівноваги доходу та платіжного балансу держави Атаманчук З.А. Львів немає українська 2011 автореферат дис. 67
На підставі предметного аналізу еволюції монетарних показників і узагальнення відомих теоретичних моделей розроблено підходи до пояснення ремонетизації перехідних економік, а на цій підставі обґрунтовано пріоритети грошово-кредитної політики в Україні. За допомогою динамічної портфельної моделі з раціональними очікуваннями пояснено механізм поступового збільшення грошового «навісу» та його подальшої стрімкої ліквідації в контексті кризових явищ на фінансовому ринку

43 Атаманчук Зорина Асланівна Features of regions’ economic security in tourism field Atamanchuk Z., Tymchyshyn J. немає Інтернаука. Серія : :Економічні науки,. № 5 англійська 2020 стаття 76
The article examines the main trends that have a significant impact on ensuring regional economic security of Ukraine; problems of ensuring regional economic security in the field of tourism and problems of the current regional development model. The main purpose of ensuring regional economic security, a generalized model of regions economic security is outlined; principles of ensuring the sustainability of regional development, which serve as a guide, methodological framework for building a model of regional economic security of Ukraine.

44 Атаманчук Зорина Асланівна ВПЛИВ КРОС-КУЛЬТУРНИХ КОМУНІКАЦІЙ У МІЖНАРОДНОМУ ТУРИЗМІ НА ДИФУЗІЮ ІННОВАЦІЙ МІЖ КРАЇНАМИ Атаманчук З.А. немає Економіка і організація управління, № 1 українська 2022 стаття 29
Обґрунтовано роль національної культури як специфічної системи норм, цінностей, що відрізняє одне суспільство від іншого та сприяє його інтеграції, надаючи йому самобутності, яка водночас є основою для створення народом унікального туристичного продукту. Визначено зміст елементів культури, акцентовано увагу на моделях світової культури. Розглянуто інноваційні процеси у міжнародному туризмі. Обґрунтовано вплив крос-культурних комунікацій на поширення інновацій

45 Атаманчук Зорина Асланівна Світовий досвід регулювання зовнішнього боргу в умовах фінансової й економічної нестабільності Кукель Г.С., Атаманчук З.А., Братчук У.П. немає Modern Economics, № 32 українська 2022 стаття 27
У роботі розглянуті теоретико-методичні основи ефективного управління зовнішнім боргом. Проаналізовано динаміку стану державного консолідованого боргу окремих країн світу. Узагальнено досвід регулювання зовнішнього боргу у різних країнах світу. Особливу увагу приділено бюджетній консолідації як найбільш поширеному у світовій практиці методу відновлення боргової стійкості. Розглянуто основні інструменти боргової політики у кризовий період щодо груп країн

46 Атаманчук Зорина Асланівна МОДЕЛІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ В УКРАЇНІ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ ТА ЗАГРОЗ Атаманчук, З.А. Макогін, З.Я. немає Економіка і організація управління, № 2 українська 2022 стаття 32
Визначено поняття та специфіку моделей корпоративного управління. Здійснено порівняльну оцінку найбільш розповсюджених типів моделей корпоративного управління, зокрема: англо-американської, німецької, японської, сімейної, або ж моделі W (the widely-held corporation model), що поширена в англо-саксонських країнах, та моделі В (the blockholder model), поширеної в інших країнах світу. Вивчено особливості формування національної моделі корпоративного управління

47 Атаманчук Зорина Асланівна ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ Атаманчук З.А., Орєхова Т.В.. Макогін З.Я. Харків Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр., № 2 українська 2020 стаття 34
Метою наукової публікації є обґрунтування організаційно-економічного механізму функціонування туристичної індустрії держави та розробка практичних рекомендацій щодо активізації розвитку туризму з використанням відповідних методів, важелів та інструментів. У статті акцентовано увагу на тому, що успіх розвитку туризму залежить від сприйняття та підтримки галузі на національному, регіональному та глобальному рівнях, що заохочується шляхом формування політики розвитку туризму, від ефективності реалізації якої залежить перетворення туристичної галузі на дієвий чинник соціально-економічного розвитку

48 Атаманчук Зорина Асланівна Аналіз досягнень Китаю як «локомотиву» глобального економічного зростання Атаманчук З.А., Макогін З.Я., Науменко В.Д. немає SWorldJournal;Issue 11 / Part 4 українська 2022 стаття 30
У статті здійснено аналіз місця Китаю у світовій економіці. На основі аналізу найбільш експортованих товарів у світі, автори роблять висновок, що Китай є лідером майже за всіма товарними групами. За допомогою емпіричного аналізу доведено, що значному зростанню китайської економіки сприяє експортоорієнтована політика, яка вже протягом багатьох років допомагає країні втримувати фінансову стійкість

49 Атаманчук Зорина Асланівна PERSPECTIVES OF GERMANY INVESTMENT POLICY IN UKRAINE Атаманчук З.А., Писаренко А.Д. немає SWorldJournal;Issue 15 / Part 2, англійська 2022 стаття 26
Since 2014, internal political upheavals in Kyiv, the conclusion of a major Association Agreement between Ukraine and the EU, the annexation of Crimea by Russia, the start of hostilities in the east of Ukraine and Germany's participation in further peace efforts have moved Ukraine into the center of attention of the German political elite. These events made Germany's relations with Ukraine one of the central topics of Germany's international affairs and the subject of heated public debates in Germany

50 Атаманчук Зорина Асланівна Investing in Ukrainian energy: the importance of integration into ENTSO-E Атаманчук З.А., Завидовська А.О. немає SWorldJournal;Issue 13 / Part 2 англійська 2022 стаття 31
У статті розглянуто Об’єднану енергетичну систему (ОЕС) України, її основні потужності. Досліджено структуру генерації та споживання електроенергії в Україні. З’ясовано ціни на електроенергію для побутових споживачів в Україні та в Європі. Розглянуто торгівлю енергоресурсами, визначено найбільших партнерів. Досліджено синхронізацію України з ENTSO-E, європейською мережою операторів системи передачі електроенергії (об'єднує 43 оператори у 39 країнах європейського континенту). Проаналізовано обсяг прямих іноземних інвестицій в Україну та їх темпи приросту

51 Атаманчук Зорина Асланівна Методичні рекомендації з виробничої практичної підготовки Савченко, М. В., Орєхова, Т. В. Атаманчук, З. А. та ін. Вінниця немає українська 2023 метод. рек. 21
Методичні рекомендації містять мету і завдання практичної підготовки; питання організації і процедури проходження практичної підготовки; розподіл функціональних обов’язків; календарний графік про-ходження практичної підготовки; порядок складання звіту з практичної підготовки та його захист, а також критерії оцінювання результатів проходження практичної підготовки

52 Атаманчук Зорина Асланівна Міжнародний бізнес: Орєхова Т..В., Савченко М. В., Хаджинов Ы. В. та ын. Вінниця немає українська 2023 навч. посіб. 4
У навчальному посібнику викладено в логічній послідовності сучасний зміст, ос-новні форми та напрями розвитку міжнародного бізнесу. Навчальний посібник спря-мований на активне засвоєння дисципліни «Міжнародний бізнес». Посібник містить тестові завдання, питання для самоконтролю, приклади розв’язання завдань та розра-хунково-ситуаційні завдання до розв’язання.