Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Library Donnu
Всього науковців
298
Всього праць
3280
Завантажень
5
Зап. на цитування
80660
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 71
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 3
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 815
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 491
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 77
061 Журналістика
Управління та адміністрування 555
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 353
081 - Право
Біологія 38
091 Біологія
Природничі науки 413
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 143
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 158
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 1
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 154
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини

Результат пошуку


Атаманчук Зорина Асланівна

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Кандидат економічних наук
Звання: Доцент
Сфера діяльності: розвиток вітчизняної грошово-кредитної та фінансової політики в світлі інтеграції у європейський економічний простір; міжнародний туризм в умовах глоб
Факультет: Економічний факультет
Підрозділ: Кафедра міжнародних економічних відносин
ORCID: 0000-0002-6139-1653
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=WFv0ZiYAAAAJ&h l
Scopus: немає
Web of Science:
Корп.ел.пошта: z.atamanchuk@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=143#search

Праці

Знайдено документів: 16
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Атаманчук Зорина Асланівна Фінансове та обліково-аналітичне забезпечення діяльності туристичних підприємств Атаманчук З. А., Банера Н. П., Гелей Л. О., Гомольська Н. І., Майор О. В., Мороз В. П., Пилипенко С. М., Рудницький В. С., Свелеба Н. А., Скаско О. І., Тимчишин – Чемерис Ю. В Львів немає українська 2016 монографія 46
У монографії представлено міждисциплінарні дослідження фінансових та обліково-аналітичних процесів діяльності підприємств туристичного бізнесу. Розкрито питання грошово-кредитного та фінансово-податкового регулювання ринку туристичних послуг; виявлено проблеми теорії і практики обліку діяльності туристичних підприємств; здійснено оцінку фінансового результату в туристичному бізнесі; обґрунтовано особливості формування фінансової звітності, організації та методології контролю

2 Атаманчук Зорина Асланівна Організаційно-економічний механізм функціонування підприємств сфери послуг Атаманчук З.А., Банера Н.П., Виклюк М.І., Воронко Р.М., Воронко О.С., Гальків Л.І., Гелей Л.О., Гомольська В.В., Грабовенська С.І., Гринів Б.В., Килин О.В., Майор О.В. та ін. Львів немає українська 2019 монографія 46
У монографії представлено результати досліджень, проведених при виконанні науково-дослідної теми «Організаційно-економічний механізм функціонування підприємств сфери послуг». Досліджено проблеми формування та функціонування організаційно-економічного механізму сфери послуг, запропоновано вектори його розвитку. Значну увагу приділено обгрунтуванню фінансово-економічних та податкових стимулів розвитку сфери послуг, а також пропозиціям щодо покращення обліково-аналітичного забезпечення управління підприємствами

3 Атаманчук Зорина Асланівна Конкурентні стратегії національних виробників агропромислової продукції у сучасній парадигмі глобального економічного середовища Орєхова Т.В., Хаджинов І.В., Савченко М.В., Атаманчук З.А., Варламова М.Л., Власова Т.В., Кулявець В.Г., Лимар В.В., Саркісян Л.Г., Шлапак О.А., Шкурат М.Є., Середа В.В., Солоненко Ю.В., Коровій Я.В. Вінниця немає українська 2019 монографія 40
Розглянуто теоретико-методологічні аспекти розвитку світового ринку сільськогосподарської продукції в умовах глобалізаційних процесів, трансформаційні процеси у стратегії аграрного підприємництва в глобальній мережі взаємодії; обґрунтовано стратегії інноваційного розвитку підприємств галузі, а також практику їхньої імплементації суб’єктами аграрного бізнесу на європейських ринках; визначено перспективи розвитку аграрного підприємництва в умовах цифрових трансформацій; запропоновано шляхи удосконалення управління розвитком соціально-економічних систем в аграрному секторі

4 Атаманчук Зорина Асланівна Фінансовий менеджмент Скаско О.І., Майор О.В., Тимчишин Ю.В., Нашкерська М.М., Виклюк М.М., Килин О.В., Атаманчук З.А., Свелеба Н.А. Львів немає українська 2018 навч. посіб. 35
У навчальному посібнику висвітлено теоретико-методичні та практичні аспекти застосування сучасного інструментарію фінансового управління грошовими потоками, активами, капіталом, інвестиціями підприємства. Для більш ефективного засвоєння студентами навчального матеріалу до кожного розділу запропоновано комплекс питань та тестів для самоконтролю знань

5 Атаманчук Зорина Асланівна Міжнародні економічні відносини Орєхова Т.В., Хаджинов І.В., Савченко М.В., Атаманчук З.А., Варламова М.Л., Лимар В.В., Саркісян Л.Г., Шлапак О.А., Іщук Ю.А., Шкурат М.Є., Середа В.В. Вінниця немає українська 2019 навч. посіб. 34
У навчальному посібнику викладено в логічній послідовності сучасний зміст, основні форми та напрями розвитку міжнародних економічних відносин. Навчальний посібник спрямований на активне засвоєння дисципліни «Міжнародні економічні відносини». Посібник містить тестові завдання, питання для самоконтролю, приклади розв’язання завдань та розрахунково-ситуаційні завдання до розв’язання

6 Атаманчук Зорина Асланівна Analysis of the functional characteristics’ monetary policy Атаманчук З.А., Тимчишин-Чемерис Ю.В. Харків Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики англійська 2018 стаття 44
У статті розроблено підходи до пояснення процесу ремонетизації перехідних фінансових систем, а на цій основі – обгрунтовано пріоритетні напрями проведення центральним банком грошово-кредитної політики в Україні

7 Атаманчук Зорина Асланівна Організаційно-економічний механізм функціонування туристичної індустрії Атаманчук З.А., Орєхова Т.В., Макогін З.Я. Харків Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики українська 2020 стаття 51
Обґрунтовано організаційно-економічний механізм функціонування туристичної інстрії держави, де взаємодія між відповідними інституціями національного, регіонального та міжнародного рівнів здійснюється на засадах партнерства та співробітництва, на основі фінансового забезпечення, у межах діючого правового законодавства, ратифікованого державами з урахуванням вимог міжнародного права та з використанням форм, методів, важелів й інструментів реалізації туристичної політики. Виокремлено три типи моделей державного регулювання туризму, обґрунтовано, що саме «європейська» модель є найбільш прийнятною для України.

8 Атаманчук Зорина Асланівна Нotel chains in the global tourism space Aтаманчук З.А., Яворовенко Н.М. Маріуполь Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку англійська 2019 стаття 35
У статті обгрунтовано роль готельних ланцюгів у сучасній світовій індустрії гостинності та туризму. Розглянуто характерні особливості їх функціонування. Сформовано рейтинги світових готельних мереж-лідерів, в тому числі й тих, бренди яких представлені на туристичному ринку України

9 Атаманчук Зорина Асланівна Оцінка результатів втілення світовим брендом COCA-COLA стратегії злиття і поглинання Атаманчук З.А., Барткова К.М., Гончарук С.А Маріуполь Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку українська 2019 стаття 37
У статті розкрито напрямки реалізації стратегії злиття і поглинання міжнародною компанією Сoca-Cola HBS. Проаналізовано результати впровадження стратегії шляхом дослідження місця транснаціональної корпорації на конкурентному ринку напоїв та визначення реальної дохідності її акцій

10 Атаманчук Зорина Асланівна Глобалізація світових ринків товарів та послуг Атаманчук З.А., Макогін З.Я. Маріуполь Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку українська 2019 стаття 37 no file
У статті висвітлено сучасні тенденції розвитку світових ринків товарів та послуг. Проаналізовано напрями динаміки ринкової кон’юнктури в умовах глобалізації. Обгрунтовано підвищення ролі міжнародної торгівлі послугами як результат змін в технологіях, попиті та структурі світових трендів

11 Атаманчук Зорина Асланівна Оцінка торговельної ефективності України з країнами ЄС Атаманчук З.А., Макогін З.Я. немає Бізнес Інформ українська 2020 стаття 32
Метою статті є оцінка ефективності торговельних відносин України з країнами ЄС за допомогою розрахунку індексу комплементарності та різноманітних методів емпіричного аналізу. Емпірично доведено, що для України співпраця з ЄС є рентабельною, оскільки сприяє зростанню вітчизняного ВВП вдвічі більше ніж з країнами СНД

12 Атаманчук Зорина Асланівна Глобальні тенденції розвитку міжнародного туризму в структурі світового ринку послуг Атаманчук З.А. немає Бізнес Інформ українська 2020 стаття 54
У статті обґрунтовано підвищення ролі міжнародної торгівлі послугами як результат змін у технологіях, попиті та структурі світових трендів. Наведено існуючі системи класифікацій послуг. Висвітлено сучасні тенденції розвитку світового ринку послуг та визначено місце міжнародного туризму, як пріоритетної сфери економіки багатьох країн, що забезпечує левову частку сукупного національного доходу держав, стає напрямом міжнародної спеціалізації, сприяє всебічному стійкому економічному розвитку, соціальному залученню, зростанню зайнятості та подоланню бідності, ефективному використанню ресурсів, охороні навколишнього середовища, розвитку міжкультурних комунікацій, миру та безпеки, як важливих компонент суспільної взаємодії світового масштабу.

13 Атаманчук Зорина Асланівна Роль освіти у формуванні кластерної ініціативи в міжнародному туризмі Атаманчук З.А. Маріуполь Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку українська 2020 стаття 41
У статті проаналізовано особливості впровадження кластерних моделей розвитку туризму за принципами публічно-приватного партнерства. Розглянуто світовий досвід, а також конкретні приклади реалізації кластерних ініціатив за участю вітчизняних вищих навчальних закладів. Обґрунтовано можливі напрямки співпраці закладів вищої освіти, науково-дослідних установ з представниками бізнесових кіл та органами державної влади в напрямку розвитку міжнародного туризму

14 Атаманчук Зорина Асланівна Формування мережевої туристичної індустрії як форма глобальної інтеграції країн Атаманчук З.А. Дніпро Економіний простір українська 2020 стаття 52
На основі застосованих автором загальнонаукових методів теоретичного узагальнення та абстрагування, методів аналізу та синтезу у статті проведено: ґрунтовний аналіз типів організаційних моделей мережевої інтеграції в сфері міжнародного туризму; порівняльний аналіз масштабів діяльності світових туристичних мереж, глобальних он-лайн агентств подорожей, готельних ланцюгів, ресторанних мереж, глобальних партнерських об’єднань авіакомпаній; обґрунтовано роль електронної комерції у глобалізації туризму як наслідок процесів інформатизації суспільства

15 Атаманчук Зорина Асланівна Міжнародний туризм як пріоритетний напрям соціально-економічного розвитку держав світу Атаманчук З.А., Дем’янова Ю.О. Ужгород Науковий вісник Ужгородського університету українська 2019 стаття 38
У статті розглянуто туризм як один із пріоритетних напрямків розвитку економіки, що сприяє збільшенню валового внутрішнього продукту, валютних надходжень, зростанню промисловості й торгівлі, інвестицій, розвитку інфраструктури, суміжних галузей, стимулює зайнятість, сприяє покращенню добробуту громадян.

16 Атаманчук Зорина Асланівна Аналіз функціональних характеристик грошово-кредитної політки Атаманчук, З Тимчишин–Чемерис, Ю немає немає українська 2018 стаття 28
У статті розроблено підходи до пояснення процесу ремонетизації перехідних фінансових систем, а на цій основі – обґрунтовано пріоритетні напрями проведення центральним банком грошово–кредитної політики в Україні